bilgiz.org

LiSE3 TÜrk diLİ edebiyati (CÜmleleriN Ögeleri)
Tarih29.12.2017
Büyüklüğü98.78 Kb.

Indir 98.78 Kb.


Adı:

3. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM TEST 1Tema: Beş Duyumuz

/10/2014

Soyadı:

PUAN:

Sınıf: 3 – No:1) Eve girdiğimde mis gibi çörek kokusu aklımı başımdan aldı. Cümlesinde altı çizili sözcüklerle anlatılan durum hangi duyu organımızla ilgilidir?

A) Göz B) Kulak C) Burun2) Dondurmanın tatlılığını, limonun ekşiliğini, biberin acılığını benim sayemde anlarsın. Cümlesinde kendini tanıtan duyu organımız hangisidir?

A) Deri B) Dil C) Kulak3) Emir: Her gün saatlerce bilgisayarda oyun oynadım. Sonunda doktor amca bu gözlükleri takmamı söyledi. Bu durum Emir’in hangi duyu organının sağlığını kaybetmesine neden olmuştur?

A) Göz B) Burun C) Deri4) I – Koklama II – Tat alma III– Görme

Yukarıdaki seçeneklerde hangi duyu organımızın görevi yer almamaktadır?

A) Deri B) Dil C) Burun5) Aşağıdaki davranışlardan hangisi işitme duyu organımızın sağlığının bozulmasına neden olabilir?

A) Yüksek sesle müzik dinlemek

B) Sürekli şekerli besinler tüketmek

C) Mevsim koşullarına uygun giyinmek6) Okan: Dedem karpuz satın alırken önce rengine dikkat eder. Sonra karpuza vurarak gelen sesi dinler. Okan’ın ifadesine göre, Okan’ın dedesi karpuz satın alırken hangi duyu organından faydalanmamıştır?

A) Göz B) Dil C) Kulak7) Duyu organlarının sağlığına önem veren bir öğrenciden aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez?

A) Yeterli aydınlatılmış bir ortamda ders çalışması

B) Televizyonu uygun biz uzaklıktan seyretmesi

C) Radyonun sesini sonuna kadar açması8) I. Deri Hissetme

II. Burun Tat alma

III. Göz Görme

IV. Kulak Koklama

Yukarıdaki duyu organları ve görevleri eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?

A) I ve II B) II ve IV C) III ve IV9) Gözü kapalı olan bir çocuğun çorbayı içmesi durumunda çorbanın hangi özelliğini anlamaz?

A) Renk B) Koku C) Tat


10) Kumsalda yürürken kurbağa gibi sıçramaya başlayan insanlar görürseniz korkmayın. Bunun tek nedeni kumun sıcaklığından ayaklarının yanmasıdır. Buna göre, insanların kumun sıcaklığını hangi duyu organıyla algıladıklarını söyleyebiliriz?

A) Deri B) Burun C) Dil11) Yanan bir sobanın elimizi yakması

Kalın giyinmeyen birinin soğuk havada üşümesi

Yıkanmamış kıyafetlerin kötü kokması

Yarış arabaların çok gürültü çıkarması

Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi dokunma duyu organımız ile ilgilidir?

A) Bir B) İki C) Üç12) I–Dil II – …… III – Burun

IV – Deri V – …….

Yukarıda beş duyu organımız yazılırken iki tanesi unutulmuştur. Hangisi, yazılması gereken duyu organ adlarından biri değildir?

A) Göz B) Kulak C) Parmak13) Görme engelli insanlar, görme eksikliklerini daha çok hangi duyuları ile giderirler?

A) Dokunma B) Koklama C) Tat alma14) Herhangi bir elmayı duyularımızla tanır ve ayırt ederiz. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Sadece koklayarak elmanın tadını anlayabiliriz.

B) Elmanın rengine bakarak tadını öğrenebiliriz

C) Elmayı ısırınca tatlı veya ekşi olduğunu anlayabiliriz.15) İşitme engelli bir öğrenci öğrenmede aşağıda verilenlerin hangisinden yararlanamaz?

A) Radyo B) Bilgisayar C) Cep telefonu

16) İnternetten araştırma yapmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki teknolojik aletlerden hangisini kullanmalıdır?

A) Tablet B) Mikro dalga fırın

C) Çamaşır makinesi

17) Hatice Hanım’ın yaptığı yemeklerin kokusunu alan Sami, mutfağa doğru hızla koşarken yerin ıslak olduğunu gördü ve yavaşladı.

Yukarıdaki açıklamaya göre Sami aşağıdaki duyu organlarının hangisinden faydalanmamıştır?

A) Burun B) Göz C) Kulak18) Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi ülkemizde görülmez?

A) Deprem B) Sel baskını C) Tayfun 19) Çevremizde neler olup bittiğini duyu organlarımızla anlarız. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Görme duyu organı Göz

B) Dokunma duyu organı El

C) İşitme duyu organı Kulak

20) Çevremizi algılamamızı ve tanımamızı sağlayan organlarımızın genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Duyu organları B) Sindirim organları

C) Solunum organları

21) Şişedeki suyun soğuk olup olmadığını içmeden hangi duyu organımızla algılarız?

A) Kulağımızla B) Derimizle C) Burnumuzla22) I – Ekmeğin sıcak olup olmadığını anlamak

II – Duvarın pürüzlü olup olmadığını anlamak

III – Dışarıdaki sesin kime ait olduğunu bilmek

IV – Üzerine oturduğumuz koltuğun yumuşak mı veya sert mi olduğunu öğrenmekYukarıda sıralanan durumlardan hangisini dokunma duyumuz olan derimiz sayesinde hissederiz?

A) I – II B) I – II – III C) I – II – IV23) Görme sorunu yaşayan biri aşağıdaki gereçlerden hangisine ihtiyaç duyar?

A) Stetoskop B) Gözlük C) Koltuk değneği24) Körebe oyununda aşağıdaki duyu organlarımızdan hangisini kapatırız?

A) Kulak B) Deri C) Göz25) Yiyecekleri çiğnemeye ve yutmaya yardımcı olan duyu organımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dil B) Deri C) Burun26) Aşağıdaki duyu organlarımızdan hangisi aynı zamanda solunum sistemi organıdır?

A) Göz B) Kulak C) Burun27) Dondurmaların hangi meyvelerden yapıldığını hangi duyu organımızla anlarız?

A) Deri B) Dil28) Dilimizin görevleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Dilimiz konuşmamızı sağlayan organımızdırB) Yiyeceklerin tadını dilimizle anlarız.

C) Çevremizdeki varlıkların nasıl koktuğunu dilimizle anlarız.

29) Bir cismin sert, yumuşak, kaygan, pürüzlü sıcak veya soğuk olduğunu anlamak için aşağıdakilerden hangisini yaparız?

A) O cisme dikkatlice bakarız.

B) O cisme dokunuruz.

C) O cismin sesini dinleriz.30) Aşağıdakilerden hangisi görme duyu organımız olan gözümüzü koruyan kısımlardan biri değildir?

A) Göz kapağı B) Burun C) Kirpik


31) Derimizi temiz tutmadığımızda üzerindeki gözenekler kapanır. Bu nedenle terleme olayı olmaz. Zararlı maddelerin vücudumuzdan uzaklaşması zorlaşır. 3-H Sınıfı öğrencisi Irmak’ın Yukarıdaki sorunları yaşamaması için ne yapması gerekir?

A) Her hafta aile hekimine muayene olmalıdır.

B) Haftada en az iki kez banyo yapmalıdır.

C) Okula gitmeden önce güneş kremi kullanmalıdır.32) Ahmet: Annem benden şeftali almamı istedi. Şeftalinin özellikle yumuşak olanlarını seçmemi tembihledi. Bunun için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyım?

A) Şeftalilere dikkatlice bakmalıyım.

B) Şeftalileri koklamalıyım.

C) Şeftalilere elimle dokunmalıyım.33) Aşağıdakilerden hangisi burnumuz sayesinde yapabildiğimiz bir durumdur?

A) Annemizin yaptığı nefis yemeklerden tamak

B) Annemizin yaptığı nefis yemeklerikoklamak

C) Annemizin yaptığı nefis yemekleri tabaklara koymak34) I – Uzaktan gelen bir sesin hangi varlığa ait olduğunu öğreniriz.

II – Sınıfta bize seslenen birisinin hangi arkadaşımız olduğunu öğreniriz.

III – Ani fren yapan birinin sesi, korna sesi ve yangın alarmı gibi sesleri bu organımız sayesinde duyarız.

Yukarıdaki özellikleri sıralanmış duyu organımızın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deri B) Dil C) Kulak35) Aşağıdakilerden hangisi beş duyu organımızla hissedebileceğimiz bir durum değildir?

A) Uzaktan gelen bir arabayı görme

B) Heyecanlanınca kalp atışlarımızın hızlanması

C) Kapı zilinin sesini duyma36) Trafik ışıklarını hangi duyu organımızla algılarız?

A) Kulak B) Göz C) Burun37) I – Gözlerimizi temiz tutmalı, kirli ellerle gözlerimize dokunmamalıyız.

II – Televizyon izlerken uygun bir mesafede durmalıyız.

III – Tablet, akıllı telefon ve bilgisayar gibi yüksek ışık saçan nesneleri uzun süre kullanmalıyız.

IV – Başkalarına ait havlu ve mendil gibi kişisel eşyaları kullanmalıyız.Yukarıdakilerden hangisi göz sağlığımızın korunması için yapmamamız gereken davranışlardır?

A) I – III B) II – IV C) III – IV38) ……….  Ben, bütün vücudumuzu kaplayan dokunma duyusu organıyım.

Kendini tanıtan duyu organı hangisidir?

A) Dil B) Kulak C) Deri39) Hangisi göz sağlığımızı korumaya yönelik bir davranış değildir?

A) Gözlerimizin temizliğine dikkat etmek

B) Yakın mesafeden televizyon izlemek

C) Gözlerimizi ellerimizle ovuşturmamak40) Müzik aletlerin seslerini duymamızı sağlayan duyu organımız hangisidir?

A) Kulak B) Göz C) Burun41) Vücudumuzda iki tane bulunan duyu organlarımız görevleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Görme İşitme

B) İşitme Koklama

C) Tat alma Dokunma42) Aşağıdakilerden hangisi deri sağlığımız için dikkat etmemiz gereken davranışlardan biridir?

A) Çok sıcak nesneleri çıplak elle tutmalıyız.

B) Ayda bir kez banyo yapmalıyız.

C) Ellerimizi mikroplara karşı sık sık yıkamalıyız.43) Aşağıdakilerden hangisi beş duyu organlarımızın görevleri arasında yer almaz?

A) Bizleri tehlikelere karşı korur.

B) Karşımızdakine karşı olumlu ya da olumsuz düşüncelerimizi iletir.

C) Yemek yerken, besinlerin sindirilmesinde, yutulmasında görev alır.44) Aşağıdaki duyu organlarımızdan hangisine zarar gelirse görme yetimizde kayıplar yaşaya bliriz? A) Dil B) Göz C) Kulak9) Görseli verilen sağlık cihazı, hangi duyu organımız görevini yapamadığında kullanırız?

A) Kulak B) Dil C) Göz45) Hangisi tat alma organımızın sağlığını korumak için yapmamız gerekenlerden değildir?

A) Ağız temizliğine önem vermek

B) Çok sıcak ya da soğuk yiyecekleri tüketmemek

C) Bütün maddelerin tadına bakmak46) Hangi duyu organımız aracılığıyla nesnelerin renk, şekil gibi özellikleri algılarız?

A) Göz B) Dil C) Deri47) Hangisi deri sağlığımızı tehdit eden durumlardan biridir?

A) İçeriğini bilmediğimiz sıvılara dokunmak

B) Düzenli olarak banyo yapmak

C) Kesici aletlerden uzak durmak48) Yediğimiz şekerin tatlı olup olmadığını

Biberin acı olup olmadığını

Limonun ekşi olup olmadığını

Kahvenin acı olup olmadığını

Bu duyu organımız sayesinde anlarız.Yukarıda özellikleri verilen duyu organımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deri B) Göz C) Dil49) Hangi öğrencinin kulak sağlığımızın korunmasıyla ilgili doğru bir cümle söylemiştir?

A) Ayşe: Kulağımızı sert cisimlerle temizlemeye çalışmamalıyız.

B) İbrahim: Yüksek sesle müzik dinlemeliyiz.

C) Mehmet Ali: Saçımızı kulağımızı kapatacak kadar uzatmalıyız.50) Çok genişimdir,

Kaplarım her tarafını,

Dokunursun benimle

Anlarsın soğuğu, sıcağı.Kendini tanıtan duyu organımız hangisidir?

A) Dil B) Burun C) Deri51) Maddelerin tat, renk, koku, ses gibi özelliklerini ...................... yardımıyla algılarız.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere yazılması gereken ifade hangisidir?

A) duyu organlarımız B) gözümüz C) kulağımız52) Aşağıdakilerden hangisi duyma duyumuz olan kulağımızın özelliklerinden biridir?

A) İtfaiye ve ambulans gibi uyarı amaçlı ses çıkaran araçların seslerini duymamıza yarar.

B) Çevremizdeki kokuları algılamamıza yardımcı olur.

C) Sesimizin daha iyi çıkmasına yardımcı olur.53) Aşağıdakilerden hangisi burun sağlığımızı korumak için yapmamamız gereken davranışlardandır?

A) Burnumuza sivri cisimler koymamalıyız.

B) Çamaşır suyu, tuz ruhu gibi burun sağlığımızı olumsuz etkileyecek maddeleri solumamalıyız.

C) Burnumuzu elimizle sık sık karıştırarak temiz tutmalıyız.54) Hangisi kulaklarımızın sağlığını korumak için dikkat etmemiz gerekenlerden değildir?

A) Kulaklarımızı dış darbelerden korumalıyız.

B) Gürültülü ortamlarda bulunmalıyız.

C) Kulaklarımızı temiz tutmalıyız.55) Dilimizin sağlığını korumak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Çok sıcak ve soğuk gıdalar tüketilmelidir.

B) Alkol ve sigara tüketmeliyiz.

C) Ağız ve diş temizliğine önem vermeli dişlerimizi her gün düzenli olarak fırçalamalıyız.56) Aşağıdakilerden hangisi burnumuzun görevlerinden biridir?

A) Ciğerlerimize temiz havanın girmesini sağlar.

B) Yediğimiz yemeklerin tatları hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar.

C) Yediğimiz besinleri yutmamıza yardımcı olur.57) Pişirdiğimiz yemeklerin tadına bakmak için hangi duyu organımızı kullanırız?

A) Dil B) Göz C) Kulak58) Derimiz ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Derimiz dokunduğumuz nesnelerin ne olduğunu hissetmemizi sağlar.

B) Derimiz sayesinde nesnelerin sert mi yumuşak mı olduğunu anlarız.

C) Derimiz sayesinde uzakta bulunan nesnelerin büyükleri hakkında bilgi sahibi alırız.59) Aşağıdakilerden hangisi beş duyu organımızla hissedebileceğimiz bir durum değildir?

A) Uzaktan gelen bir arabayı görme

B) Heyecanlanınca kalp atışlarımızın hızlanması

C) Kapı zilinin sesini duyma61) I – Tozlu alanlarda oyun oynamaktan kaçınmalıyız.

II – Konser alanı gibi yüksek sesli ortamlarda uzun süre durmamalıyız.

III – Tıkanan kulaklarımıza vakit geçirmeden arkadaşlarımıza temizletmeliyiz.

IV – Kulaklarımızın içini toplu iğne gibi sivri cisimlerle temizlemeliyiz.Yukarıdakilerden hangisi kulak sağlığımız için dikkat etmemiz gereken durumlara örnektir?

A) I – II B) II – III C) III – IV60) Aşağıdaki durumların hangisinde deri duyumuz dışındaki bir duyu organlarımız kullanılmıştır?

A) Konuşurken bazı harfleri çıkarabilmemize yardımcı olur.

B) Nesnelerin düz veya pürüzlü olup olmadığını anlamak için faydalanırız.

C) Terleme yoluyla vücuttan kirli maddelerin, atıkların atılmasını sağlar.62) Nesnelerin şekli, kokusu, tadı gibi özelikleri, ayırt edici özellikleridir. Hangi duyu organımız cümlede altı çizilen özelliklerden birinin algılanmasında görev almaz?

A) Dil B) Kulak C) Göz63) Aşağıdakilerden hangisi için mutlaka kulak duyumuza ihtiyaç vardır?

A) Yediğimiz besinlerin içinde ne olduğunu bilme

B) Radyoda çalan bir şarkının kime ait olduğunu tahmin?

64) Trafik ışıklarını hangi duyu organımızla algılarız?

A) Kulak B) Göz C) Burun65) Aşağıdakilerden hangisi burnumuzun görevlerinden biridir?

A) Ciğerlerimize temiz havanın girmesini sağlar.

B) Yediğimiz yemeklerin tatları hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar.

C) Yediğimiz besinleri yutmamıza yardımcı olur.66) Aşağıdakilerden hangisi görme duyumuzla ilgili bir bilgidir?

A) Gözümüz sayesinde yemeklerin tadı hakkında bilgi ediniriz.

B) Gözümüz sayesinde cisimlerin renklerini birbirinden ayırt ederiz.

C) Gözümüz sayesinde nefes alıp vermemiz gerçekleşir. 7) Elektrikler kesildiğinde teneffüs için zil kullanıldı. Bu zil ile hangi duyu organımıza hitap etmiştir?

A) Deri B) Kulak C) Burun

67) Aşağıda verilenlerden hangisi tat ve koku alma duyularımızın birlikte çalıştığını gösterir?

A) Nezle olup burnumuz tıkandığında yediklerimizden tat alamamamız

B) Çok acı bir biber yediğimizde dilimizin yanması

C) Yiyecekleri yeterince çiğnemeden yuttuğumuzda midemizde rahatsızlık olması68) Hava alanında çalışan birinin aşağıdaki duyu organlarından hangisinin korunmasına daha çok dikkat etmesi gerekir?

A) Deri B) Dil C) Kulak69) Özlem: Bu kırmızı güller ne güzel kokuyor. Özlem yandaki cümlede hangi duyu organlarını kullanmıştır?

A) Dil Göz

B) Göz Burun

C) Burun Kulak70) Derimizin nemli kalmasını sağlayan en doğal yol hangisidir?

A) Günde üç kez derimizin üzerine krem sürmek

B) Günlük su ihtiyacını karşılayacak kadar su içmek

C) Haftada iki kez çok sıcak suyla banyo yapmak71) Yediklerimizin tadını almada hangi iki duyu organı birlikte çalışır?

A) Dil Burun

B) Burun Kulak

C) Göz Dil72) Selim kitap okurken göz sağlığını korumak için hangisine dikkat etmelidir?

A) Gözü ile kitap arasında uygun bir uzaklık olmasına

B) Kitabını az ışık olan bir yerde okumaya

C) Kitabını gözüne mümkün olduğu kadar çok yaklaştırmaya73) Kuşların cıvıltısını, rüzgarın uğultusunu ……………. sayesinde duyarım.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) kulaklarım B) burnum C) gözlerim74) Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin konuşmasında duyu organlarımızın görevleriyle ile ilgili yanlış bir anlatım vardır?

A) Deniz: Ders zilinin çaldığını gördüm.

B) Okan: Ayhan’ın sınıfa girdiğini gördüm. C) Sezer: Elmanın

75) Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur?

A) Kulağımızı, kalemimizin arkasıyla kaşımak

B) Bir şeyi iyi görebilmek için arkadaşımızın gözlüğünü kullanmak

C) Yiyecekleri çok sıcak tüketmemek76) Duyu organlarımızın sağlığını korumak için öncelikle …………… ve ………… dikkat etmeliyiz. Bu cümlede noktalı yerler aşağıdakilerle tamamlandığında hangisi dışarıda kalır?

A)beslenmemize B)temizliğimize C)oyunlarımıza77) I – Sert cisimlerle, ucu sivri eşyalarla karıştırmamalıyız.

II – Soğuk havalarda dışarı çıkarken korumalıyız.

III – Yüksek sesli ortamlarda bulunmamalıyız.

Yukarıda verilenler hangi duyu organımızın sağlığını korumakla ilgilidir?

A) Burun B) Kulak C) Dil78) Göz sağlığımız için aşağıdakilerden hangisini yapmak daha doğru olur?

A) Televizyonu yakından izlemek

B) Güneşli havalarda, güneş gözlüğü kullanmak

C) Az ışıkta kitap okumak

79 ) Aşağıdakilerden hangisi görme duyumuzu güçlendirmek için sıkça tüketmemiz gereken yiyeceklerdendir?

A) Havuç B) Çikolata C) Kızarmış patates80) Öğretmen: En büyük duyu organımız hangisidir? Öğretmenin sorusunu hangi öğrenci doğru cevaplamıştır?

A) Behçet: Burnumuz B) Kadir: Derimiz

C) Yeliz: Dilimiz 81) Dil sağlığı ile aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan ilişkisi yoktur?

A) Çok sıcak ya da çok soğuk yiyecekler yememek

B) Dişlerimizi fırçalarken dilimizi temizlemek

C) Soğuk havalarda dışarıya çıkmamak82) Elektrikler kesildiğinde teneffüs için zil kullanıldı. Bu zil ile hangi duyu organımıza hitap etmiştir?

A) Deri B) Kulak C) Burun83) Aşağıda verilenlerden hangisi tat ve koku alma duyularımızın birlikte çalıştığını gösterir?

A) Nezle olup burnumuz tıkandığında yediklerimizden tat alamamamız

B) Çok acı bir biber yediğimizde dilimizin yanması

C) Yiyecekleri yeterince çiğnemeden yuttuğumuzda midemizde rahatsızlık olması

84) Hava alanında çalışan birinin aşağıdaki duyu organlarından hangisinin korunmasına daha çok dikkat etmesi gerekir?

A) Deri B) Dil C) Kulak85) Sesin çok şiddetli olduğu ortamlarda kulağımızın zarar görmemesi için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

A) Ağzımız da kulaklarımızı da kapatmalıyız.

B) Ağzımız açıp kulaklarımızı kapatmalıyız.

C) Ağzımızı ve burnumuzu kapatıp kulaklarımızı açmalıyız.86) Sesin çok şiddetli olduğu ortamlarda kulağımızın zarar görmemesi için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

A) Ağzımız da kulaklarımızı da kapatmalıyız.

B) Ağzımız açıp kulaklarımızı kapatmalıyız.

C) Ağzımızı ve burnumuzu kapatıp kulaklarımızı açmalıyız.87) Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur?

A) Kulağımızı, kalemimizin arkasıyla kaşımak

B) Bir şeyi iyi görebilmek için arkadaşımızın gözlüğünü kullanmak

C) Yiyecekleri çok sıcak tüketmemek88) Selim kitap okurken göz sağlığını korumak için hangisine dikkat etmelidir?

A) Gözü ile kitap arasında uygun bir uzaklık olmasına

B) Kitabını az ışık olan bir yerde okumaya

C) Kitabını gözüne mümkün olduğu kadar çok yaklaştırmaya89) Kuşların cıvıltısını, rüzgarın uğultusunu ……………. sayesinde duyarım.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) kulaklarım B) burnum C) gözlerim90) Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin konuşmasında duyu organlarımızın görevleriyle ile ilgili yanlış bir anlatım vardır?

A) Deniz: Ders zilinin çaldığını gördüm.

B) Okan: Ayhan’ın sınıfa girdiğini gördüm. C) Sezer: Elmanın tatlı olduğunu ısırınca anladım.

91) 1 – Kulak a – Cisimlerin yumuşaklığını

2 – Göz b – Cisimlerin çıkardığı sesler

3 – Deri c – Cisimlerin renkleri

Duyu organlarımız ile cisimlerin bu organlarla algılayabildiğimiz özellikleri eşleştirilecektir. Buna göre hangi eşleştirme doğru olur?

A) 1 – b 2 – a 3 – c

B) 1 – c 2 – b 3 – a

C) 1 – b 2 – c 3 – a

I – Biçimini II – Uzaklığını III – Sıcaklığını

gözlerimiz sayesinde algılarız.

Gözlerin görmesi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi çıkarılırsa doğru bir ifade olur?

A) I B) II C) III100) Ozan grip olduğu için burnu tıkanmış. Ozan, burun tıkanıklığını gidermek için hangisini yapmalıdır?

A) Lavaboya gidip burnunu bol su ile temizlemelidir.

B) Burnuna pamuk tıkayıp akmasını önlemelidir.

C) Burnundan değil, ağzından nefes alıp vermelidir101) Aşağıdakilerden hangisini dilimizle algılamayız?

A) Portakalın turuncu olduğunu

B) Turşunun ekşi olduğunu

C) Baklavanın tatlı olduğunu100) Özlem: Bu kırmızı güller ne güzel kokuyor. Özlem yandaki cümlede hangi duyu organlarını kullanmıştır?

A) Dil Göz

B) Göz Burun

C) Burun Kulak97) Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızdan biri değildir?

A) Diş B) Göz C) Kulak98) Aşağıdakilerden hangisi göz sağlığımızı korumak için yapmamız gereken davranışlardan biri değildir?

A) Güneşli günlerde güneş gözlüğü takmalıyız.

B) Uzun süre bilgisayara bakmamalıyız.

C) Televizyonu oldukça yakından seyretmeliyiz.99) Aşağıdakilerden hangisini beş duyu organımızdan herhangi biriyle yapabiliriz?

A) Dokunmak B) Sevinmek C) Üzülmek100) Aşağıdakilerden hangisi görme duyumuz sayesinde yapabildiğimiz bir davranıştır?

A) Uzaktan gelen arabanın sesini duymak

B) Bilgisayar başında yazı yazabilmek

C) Elimize aldığımız çayın sıcaklığı hakkında bilgi edinmek101) Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin konuşmasında duyu organlarımızın görevleriyle ile ilgili yanlış bir anlatım vardır?

A) Deniz: Ders zilinin çaldığını gördüm.

B) Okan: Ayhan’ın sınıfa girdiğini gördüm. C) Sezer: Elmanın tatlı olduğunu ısırınca anladım.

102) Hava alanında çalışan birinin aşağıdaki duyu organlarından hangisinin korunmasına daha çok dikkat etmesi gerekir?

A) Deri B) Dil C) Kulak103) Özlem: Bu kırmızı güller ne güzel kokuyor. Özlem yandaki cümlede hangi duyu organlarını kullanmıştır?

A) Dil Göz

B) Göz Burun

C) Burun Kulak104) Kuşların cıvıltısını, rüzgarın uğultusunu ……………. sayesinde duyarım.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) kulaklarım B) burnum C) gözlerim105) Selim kitap okurken göz sağlığını korumak için hangisine dikkat etmelidir?

A) Gözü ile kitap arasında uygun bir uzaklık olmasına

B) Kitabını az ışık olan bir yerde okumaya

C) Kitabını gözüne mümkün olduğu kadar çok yaklaştırmaya106) Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur?

A) Kulağımızı, kalemimizin arkasıyla kaşımak

B) Bir şeyi iyi görebilmek için arkadaşımızın gözlüğünü kullanmak

C) Yiyecekleri çok sıcak tüketmemek107) Sesin çok şiddetli olduğu ortamlarda kulağımızın zarar görmemesi için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

A) Ağzımız da kulaklarımızı da kapatmalıyız.

B) Ağzımız açıp kulaklarımızı kapatmalıyız.

C) Ağzımızı ve burnumuzu kapatıp kulaklarımızı açmalıyız.108) Sesin çok şiddetli olduğu ortamlarda kulağımızın zarar görmemesi için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

A) Ağzımız da kulaklarımızı da kapatmalıyız.

B) Ağzımız açıp kulaklarımızı kapatmalıyız.

C) Ağzımızı ve burnumuzu kapatıp kulaklarımızı açmalıyız.109) İşitme engeli kişiler, iletişim kurabilmek için hangi duyularından yararlanabilirler?

A) Deri (El) Göz

B) Burun Dil

C) Göz Burun110) Aşağıdaki duyu organlarımızdan hangisi vücudumuzda bir tanedir?

A) Kulak B) Göz C) Burun111) Aşağıdakilerden hangisi dilimizin görevlerinden biridir

A) Ağzımıza attığımız besinlerin parçalanmasını sağlar.

B) Yemek istediğimiz besinlerin kokusu hakkında bilgi edinmemizi sağlar. C) Yemeklerin tadı hakkında bilgi edinmemizi sağlar.

112) Duyu organlarımız sayesinde çevremizdeki nesnelerin;

I – Renk II – Ses III – Kokugibi özelliklerinden hangilerini algılayabiliriz?

A) I ve II B) II ve III C) I – II ve III93) Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızdan biri değildir?

A) Göz B) Kalp C) Deri112) 1 – Varlıkların kokusunu algılar

2 – Çevremizdeki sesleri algılamamızı sağlar.

3 – Nefes almamızı sağlar.

Numaralandırılmış ifadelerden hangisi diğerlerinden farklı bir duyu organımızın görevidir?

A) 1 B) 2 C) 3

113) I- Limon II -Su III-Hava IV-Erik V-Biber

Yukarıda sıralanan nesnelerden hangilerinin tadı dilimiz tarafından algılanır?

A) II – III ve IV B) II – III ve V C) I – IV ve V114) Elektrikler kesildiğinde teneffüs için zil kullanıldı. Bu zil ile hangi duyu organımıza hitap etmiştir?

A) Deri B) Kulak C) Burun115) Aşağıda verilenlerden hangisi tat ve koku alma duyularımızın birlikte çalıştığını gösterir?

A) Nezle olup burnumuz tıkandığında yediklerimizden tat alamamamız

B) Çok acı bir biber yediğimizde dilimizin yanması

C) Yiyecekleri yeterince çiğnemeden yuttuğumuzda midemizde rahatsızlık olması116) Özlem: Bu kırmızı güller ne güzel kokuyor. Özlem yandaki cümlede hangi duyu organlarını kullanmıştır?

A) Dil Göz

B) Göz Burun

C) Burun Kulak117) Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızdan biri değildir?

A) Diş B) Göz C) Kulak118) Aşağıdakilerden hangisi göz sağlığımızı korumak için yapmamız gereken davranışlardan biri değildir?

A) Güneşli günlerde güneş gözlüğü takmalıyız.

B) Uzun süre bilgisayara bakmamalıyız.

C) Televizyonu oldukça yakından seyretmeliyiz.99) Aşağıdakilerden hangisini beş duyu organımızdan herhangi biriyle yapabiliriz?

A) Dokunmak B) Sevinmek C) Üzülmek100) Aşağıdakilerden hangisi görme duyumuz sayesinde yapabildiğimiz bir davranıştır?

A) Uzaktan gelen arabanın sesini duymak

B) Bilgisayar başında yazı yazabilmek

C) Elimize aldığımız çayın sıcaklığı hakkında bilgi edinmek?
16) Aşağıdakilerden hangisi burnumuzun görevleri arasında yer almaz?

A) Yüksek sesleri alçaltarak sağır olmamızı önler.

B) Soluk alıp vermemize yardımcı olur.

C) Dışarıdaki soğuk havayı ılıtarak akciğerlerimize gönderir.17) Aşağıdakilerden hangisi kulak sağlığımız için dikkat etmemiz gereken durumlardandır?

A) Gürültünün çok olduğu yerlerde durmalıyız.

B) Kulağımızın içini sivri cisimlerle karıştırmamalıyız.

C) Tıkanan kulaklarımız kendi haline bırakmalıyız.


18) Davulun sesi uzaktan hoş gelir.

Yukarıdaki atasözü hangi duyu organımızla ilişkilidir?

A) Dil B) Göz C) Kulak
6) Çevremizdeki varlıkların;

.

Not: Her soru 5 puandır. Süreniz 40 dakikadır.

İyi Şanslar!!!

Öğret. Abdurrahman ALGÜL

    Ana sayfa


LiSE3 TÜrk diLİ edebiyati (CÜmleleriN Ögeleri)

Indir 98.78 Kb.