bilgiz.org

Kurumun Network Alt Yapısı

 • TANIMLAR ve KISALTMALAR
 • MEVCUT ALT YAPI
 • GENEL HÜKÜMLER • Sayfa1/6
  Tarih29.12.2017
  Büyüklüğü191.56 Kb.
  TipiYazi

  Indir 191.56 Kb.
    1   2   3   4   5   6  ENGELLİ KARİYER YAZILIMI OLUŞTURULMASI VE PORTAL UYGULAMA YAZILIMI İLE EK YAZILIMLARIN TEMİN EDİLMESİNE İLİŞKİN

  TEKNİK ŞARTNAME  1. AMAÇ 3

  2. TANIMLAR ve KISALTMALAR 3

  3. MEVCUT ALT YAPI 3

  4. İŞİN KAPSAMI 3

  5. GENEL HÜKÜMLER 4

  7.1. ÖN KOŞUL 4

  7.2. YÜKLENİCİ FİRMA SORUMLULUKLARI 6

  7.3. İŞİN SÜRESİ VE AŞAMALARI 7

  7.4. GEÇİCİ VE KESİN KABUL 12

  7.5. EĞİTİM VE DOKÜMANTASYON 12

  7.6. İLGİLİ KURULUŞLARLA YAPILACAK İŞBİRLİĞİ 13

  7.7. SİSTEMİN KURULUMU ve TESLİMİ 14

  6. DONANIM TEKNİK ÖZELLİKLERİ 14

  8.1. UYGULAMA SUNUCUSU (1 ADET) 14

  8.2. VERİ TABANI SUNUCUSU (1 ADET) 15

  8.3. RACK KABİNET 16

  8.4. STORAGE-A VE SAN SWİTCH 16

  8.5. STORAGE-B 17

  7. YAZILIM GEREKSİNİMLERİ 18

  9.1. LİSANSLAMA 18

  9.2. PORTAL YAZILIMININ VE WEB SUNUMUNUN ÖZELLİKLERİ 19

  9.3. TARİHÇE (LOGLAMA) 30

  8. YEDEKLEME SİSTEMİ 30

  9. GARANTİ, BAKIM ONARIM, ARIZAYA MÜDAHALE SÜREÇLERİ VE TESLİM ŞARTLARI 32
  1. AMAÇ

  İmkan Verin, İmkansızı İsteyin Projesi kapsamında engellilere yönelik kariyer ve mesleki eğilimin belirlenmesine yönelik hizmet sunulması planlanmaktadır. Kurulacak Portal yapısı ile engellilerin eğilimlerini ölçecek bir test mekanizmasına erişilecektir. Burada amaç, hedeflenen içeriğin Internet üzerinde güvenli bir bağlantıyla Portal üzerinden sağlanacak yönlendirme menüleri ile kullanıcılara ulaştırılmasıdır. Portal üzerinde bulunacak içeriğin ve yönlendirmelerin, gerekli yetkilendirilmeler çerçevesinde bilginin sağlayıcısı tarafından hazırlanması ve portala girilmesi sağlanacaktır.


  1. TANIMLAR ve KISALTMALAR  Bakanlık : Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,

  İDARE: Beyazay Derneği Ankara Şubesini

  MERKEZ: Yenimahalle’de oluşturulacak Engelli Kariyer Merkezi’ni

  Yüklenici: İhaleyi alarak işe başlayacak FİRMA’yı

  FİRMA: İhaleye teklif verecek FİRMA’yı

  BİK : Beyazay Bilgi İşlem Koordinatörlüğünü

  EKP: Engelli Kariyer Portalı’nı

  KULLANICI: EKP ye belirli yetkiler çerçevesinde veri ekleyecek kişileri

  ZİYARETÇİ: Portal’a internet üzerinden erişecek kişileri

  ifade etmektedir.  SİTE YÖNETİCİSİ: Portal yönetimini ve izinlerini tanımlayabilen en geniş yetkiye sahip kullanıcıyı ifade etmektedir.
  1. MEVCUT ALT YAPI

  Portal sıfırdan oluşturulacaktır.  1. İŞİN KAPSAMI


  İşbu şartname kapsamında belirtilen donanım ve yazılımlar İDARE’ye teslim edilecek, hizmetler yerine getirilecektir.


  1. Donanım Altyapısının Temin Edilmesi; YÜKLENİCİ EKP’nin kesintisiz ve yeterli performansta çalışması için gerekli olan ve özellikleri belirtilen donanımları proje kapsamında temin edecektir. Teknik şartname kapsamında tarif edilmeyen ancak portalın çalışması için gerekli ek donanım ihitiyacı var ise FİRMA’lar bu donanımları tekliflerine dahil edeceklerdir. Maliyet kazanımını tablolarla gerekçelemek suretiyle bulut üzerinden çalışacak sistem teklifleri kabul edilecektir.

  2. Portal Sunucularının Kurulması; YÜKLENİCİ, teklif edeceği Portal Yazılımını ve Portalın çalışması için gerekli diğer yazılımları, lisanslarıyla birlikte, işbu şartname kapsamında teslim edecek ve donanımlar üzerinde kurarak çalışır hale getirecektir. YÜKLENİCİ teklif ettiği paket yazılımların (Portal, Veritabanı) kurulumunu sertifikalı uzmanlar ile yapacaktır. İlgili uzmanların sertifikasyon bilgileri teklif ile birlikte sunulacaktır.

  3. Uygulama Parçaları Yazılımlarının Geliştirilmesi ve Site Mimarisinin Oluşturulması; YÜKLENİCİ, teklif ettiği ve kurduğu Portal Sunucusu üzerine işbu şartname kapsamında belirtilen ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirdiği yazılımların kurulumunu yapacak ve ilgili site yapısını oluşturacaktır.

  4. Farklı Dallarda Uzman Personelin Görevlendirilmesi: YÜKLENİCİ, işbu şartname kapsamında tanımlanan işler çerçevesinde çalıştıracağı uzman personelinden herhangi birini İDARE’nin isteği doğrultusunda parçalı olarak Geçici Kabul tarihine kadar 10 takvim günü, geçici kabulden kesin kabule kadar olan süre içinde 10 takvim günü Merkezde bulunduracaktır. (1 gün minimum 8 saat olarak hesaplanacaktır)

  5. Eğitim: YÜKLENİCİ işbu şartname kapsamında Eğitim bölümünde belirtilen sayıda personele, belirtilen sürelerde ve şartlarda eğitim verilmesini sağlayacaktır.  1. GENEL HÜKÜMLER

  7.1. ÖN KOŞUL


    1. Teklif edilen Portal yazılımları için, YÜKLENİCİ, üretici firma tarafından sağlanmış yetkili İş ortağı belgesini İDARE’ye sunacaktır.

    2. Ürünlerin üreticisi ve/veya dağıtıcısının Ankara’da irtibat bürosu olmalıdır. Üretici ve/veya dağıtıcı firma, satın alınacak tüm ürünlerle ilgili olarak 7x24 yerinde bakım ve teknik destek hizmeti sağlamalı, üretici ve/veya dağıtıcı firmalar ile teklif verecek Firmaların bunu taahhüt ettiklerine dair belgeler teklif dosyasında yer almalıdır.

    3. Teklif edilen Portal yazılımı daha önce Türkiye’de en az 2 (iki) kurum/kuruluş tarafından kullanılmış olmalıdır. Bu kurumlara ait üretici referanslarını firma teklifine ekleyecektir.

    4. Platformda tüm hazır ürünlerin (işletim sistemi, portal yazılımları ve donanımları, vb.) test edilmişliği, mevcutta başka müşterilerde çalışırlığı, versiyon bilgisi ile belirtilecektir.

    5. İleride Avrupa Birliği ülkeleri kültür portalleri ile entegrasyon düşünüldüğünden üretici firmanın benzer portal projelerindeki bilgi birikimi ve deneyimlerinden yararlanılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda EKP’nda kullanılacak hazır yazılım ürünlerinin sahipliği, ürünlerinin güvenilirliği kanıtlanmış bir şirkete veya şirketler grubuna ait olacaktır. Önerilen portal yazılımı ile Avrupa Birliği üyesi ülkelerde en az 2(iki) adet devlet kuruluşunda portal projesi gerçekleştirilmiş olmalı ve üreticiye ait ürün referansları Türkçe tercümeleri ile birlikte teklife eklenmelidir.

    6. İşbu şartname kapsamında teklif edilecek ürünlerin fiyatı geçici kabulden itibaren 2 yıl (24 ay) içerisinde çıkacak tüm yeni sürümleri ve telefon ile destek hizmetlerini kapsayacak şekilde verilmelidir.

    7. YÜKLENİCİ, bu şartname kapsamında belirlenen işler çerçevesinde portal altyapısını kurarak tüm entegrasyon işlemlerini gerçekleştirdikten sonra çalışır vaziyette teslim edecektir. Kurulum esnasındaki bütün iş ve iş akışlarından Bakanlık personeline bilgi verecek ve personelin bu konularda eğitilmesine destek olacaktır.

    8. YÜKLENİCİ geliştireceği uygulama parçacıklarından en az iki tanesini Bakanlık’ın belirleyeceği yazılım altyapısına sahip en az 2 personel ile birlikte geliştirecek ve bu personelin uygulama parçacığı oluşturması konusundaki becerisini geliştirmesine katkı sağlayacaktır.

    9. YÜKLENİCİ’nin çalışmaları,  istendiğinde İdare yönetimi tarafından denetlenebilecektir.

    10. Oluşturulacak yazılım ve yazılım parçacıkları, veritabanı yapısı ve ekran tasarımları YÜKLENİCİ tarafından başka bir kurum veya kuruluşta kullanılamaz.

    11. Belirlenen yedekleme stratejisi doğrultusunda en az; günlük, haftalık ve aylık olarak alınan sistem ve veritabanı yedekleri otomatik olarak mesai saatleri dışındaki istenilen bir zamanda alınabilecek ve YÜKLENİCİ bunun için gerekli çalışma ve önerileri yapacaktır.

    12. Portal Sisteminin herhangi bir sebeple çökmesi durumunda veri kaybı olmaksızın yedeklere geri dönülebilmesi için gereken işlemler en geç 6 (altı) saat içerisinde tamamlanacaktır. Ayrıca uygulama yazılımlarında bilgi kaybını önleyecek kurtarma yazılımları (Recovery programları) bulunmalıdır.

    13. Uygulama yazılımlarının arka planında veya görünür yerinde sadece Ankara Kalkınma Ajansı, Kalkınma Bakanlığı ve Bilgi İşlem Koordinatörlüğü’nün belirleyeceği Beyazay (logosu ve yazısı) yer alabilecektir. Bunun dışında hiçbir logo veya FİRMA bilgisi yer almayacak, herhangi bir web adresine açık veya gizli link verilmeyecektir.

    14. FİRMA teklifinde her türlü donanım, yazılım, işletim sistemi, uygulama, kurulum, lisans, eğitim, vb. diğer ücretleri de detaylandırılarak belirtilecektir.

    15. Ürünlerin fiyatları ve lisans ücretleri zamana yayılmış bir biçimde, kira ve benzeri şekilde teklif edilmeyecektir.

    16. Bakanlığın veya İdarenin ileride temin edebileceği ve Portal üzerinden sunmayı hedeflediği yazılımların, iş bu ihale kapsamında kurulacak portal ile entegrasyonunun yapılabilmesi için gerekli görülecek her türlü bilgi, belge ve yardımı ücretsiz olarak garanti süresince YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır.

    17. Bu proje kapsamında teklif edilen her türlü yazılımın lisans haklarına ilişkin yasal sorumluluk YÜKLENİCİ’ye aittir. İDARE, yazılım lisans hakları nedeni ile üçüncü şahıslar tarafından muhatap kabul edilerek dava konusu edilemez. Ayrıca Bakanlığın bu yazılımlar üzerinde kullanım hakkı olacaktır. Belirli bir süre için lisanslanan yazılımların lisans bedelleri garanti ve bakım-onarım süresi boyunca YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.

    18. YÜKLENİCİ proje kapsamındaki geliştirilecek tüm yazılımların kaynak kodlarını, yazılım ve işletim sistemleri lisanslarını veya kullanım haklarını kesin kabul öncesinde en son hali ile İdare adına verecektir.

    19. YÜKLENİCİ proje kapsamında gerçekleştirdiği tüm yazılımların kaynak kodlarının tamamını veya bir kısmını, Bakanlık’tan aldığı herhangi bir veriyi üçüncü şahıslara veremez, kopyalayamaz, paylaşamaz ve dağıtamaz. İDARE adına üstlenilmiş hizmetlerin yürütümüne ilişkin olarak İDARE tarafından verilen ve YÜKLENİCİ tarafından kullanılan dosyalar ve bilgiler gizli addedilecek, üçüncü şahıslara verilemeyecek, açıklanmayacak ve kamuoyuna duyurulmayacaktır. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde İDARE sözleşmeyi feshetme ve hukuki yollara başvurma hakkına sahiptir.

    20. İhaleye yabancı isteklilerin teklif vermesi durumunda ihaleye ilişkin yazışmalar, sunumlar, eğitimler, raporlamalar vb. her türlü yazılı ve sözlü iletişim güncel Türkçe kullanılarak yapılacaktır.

    21. İhale kapsamındaki maddeler arasında herhangi bir aykırılık söz konusu olursa bu maddelerden İDARE lehine olanlar kullanılacaktır.

    22. Taraflar yükümlülüklerini karşı tarafın yazılı izni olmaksızın devredemez. Aksi durumda ortaya çıkan zararı tümüyle tazmin edecektir.

    23. Adres değişikliği olması durumunda en geç 1 hafta içinde taraflar yeni adresi diğerine yazılı olarak bildirecektir.

    24. Bir anlaşmazlık olması durumunda alıcının bulunduğu il olan Ankara’daki mahkemeler yetkili olacaktır.
    1   2   3   4   5   6


      Ana sayfa


  Kurumun Network Alt Yapısı

  Indir 191.56 Kb.