bilgiz.org

Küresel Bir Dünya mı? BİR evriMİN Özeti

 • Hedef Alan Organizasyon Kaynak
 • ÇOK BAŞLI GLOBAL BİR DÜNYA YAPISI
 • En Zengin 10 Ülke (1995) En Fakir 10 Ülke (1995) Ülke
 • Kaynak
 • Dünya Ekonomisinde Bölgesel Entegrasyon
 • Gelişmiş Ülkeler
 • Gelişen Ülkeler • Sayfa3/6
  Tarih03.07.2017
  Büyüklüğü436.54 Kb.

  Indir 436.54 Kb.
  1   2   3   4   5   6

  Ekonomisi


  UNEP

  Hedef Alan Organizasyon


  Kaynak: Birleşmiş Milletler
  Uluslararası organizasyonlar görünüşte sadece pazar ve piyasa önündeki engellerin kaldırılmasıyla ilgili. Ancak aradıkları uluslararası yükümlülükler, ulusal devletin egemenlik haklarını ve hatta ülkelerin demokratik standartlarını da etkiliyor.
  1962’de “uluslararası koordinasyon” amacıyla yola çıkan, ancak hiçbir zaman uygulayamayan OECD örgütü kuralları, ülkelerin karşılıklı bağımlılıklarıyla fiilen yaşama geçiyor.

  ÇOK BAŞLI GLOBAL BİR DÜNYA YAPISI
  1960’lı yıllarda, dünya üretiminin % 40’ını gerçekleştirerek dünyada tek hakim güç ve tek merkez durumunda olan ABD yanında; şimdi AB, Japonya ve Kanada’dan oluşan çok kutuplu ama merkez eksenli bir ekonomik yapı ortaya çıktı.
  21. yy başında 3 ekonomik kutbun her biri, dünya ekonomisinin 1/3’ünü yaratması, gelişmekte olan ülkelerin “marjinal payı”nı çok iyi anlatıyor.
  Yanlış anlaşılmasın: Çok başlılık; hakim ve belirleyici güç anlamına gelmiyor! ABD ekonominin ötesinde, siyasal ve askeri anlamda karşı koyabilme ve uygulayabilme özelliğiyle, dünyada tek ve (hakim) belirleyici güç durumundadır.
  Çoklu kutuplar arasında yeralan ülkeler, 80’li yıllarda dünya ticareti içi paylarını % 10’lara ulaştırarak, ABD’nin boyutlarına erişti. Yakın gelecekte Japonya ve Güney Asya ülkelerinin dünya ticaretinde paylarını arttırabilmesi olası. Ancak bu üretim uluslararası işbölümüne uygundur ve bağımsız karakteri olmayacaktır.
  Dünya ticaret yapısı; OECD ülkeleri içinde dengelenme yoluna giderken, Asya – Pasifik ülkelerinin ivme kazanması süreci yaşanıyor.
  Büyüme, üretim ve ticaret alanlarında OECD üyeleri ve Güney Asya ülkeleri çok birbirine paralel yürüyen yakınlaşma yaşasa da, en üst % 10 gelir grubuyla en alt % 10 gelir grubu arasındaki kişi başına gelir dağılımı, büyük bir farklılaşmayı gösteriliyor.
  Yoksul ve kalkınmakta olan ülkeler grubunun, gelir ve sosyal standart açıklarını kapatmak için, daha hızlı reel büyümek zorunluluğu gerçekleşmiyor. Gelişmekte olan ülkelerin % 70’i gelişmiş ülkelerin altında bir büyüme performansı var.
  1960 – 1990 dönemi OECD grubu da kişi başına gelir ortalama % 2.6 / yıl artarken, gelişmekte olan ülkeler grubunda bu oran % 1.8’da kaldı.  En Zengin 10 Ülke (1995)  En Fakir 10 Ülke (1995)

  Ülke

  K.b.Gelir ($)

  Ülke

  K.b.Gelir ($)

  Lüksemburg

  41210

  Nepal

  200

  İsviçre

  40630

  Çat

  180

  Japonya

  39640

  Ruanda

  100

  Norveç

  31250

  Sierra Leone

  180

  Danimarka

  29890

  Malavi

  170

  Almanya

  27510

  Buruni

  160

  ABD

  26980

  Tanzanya

  120

  Avusturya

  26890

  Zaire

  120

  Singapur

  26730

  Etopya

  100

  Fransa

  24990

  Mozambik

  80


  Kaynak: Dünya Bankası
  ABD hükümeti, 1995’de zengin ve en yoksul olgusundan ayrı “On Geleceğin Ekonomisi Ülkesi” listesi ilan etti. Bu ülkeler; Çin, Hongkong, Tayvan, G. Kore, Endonezya, Hindistan, G. Afrika Cumhuriyeti, Polonya, Türkiye, Arjantin, Brezilya ve Meksika idi. Bu ülkelerin ilan tahtasına asılmış olması, onların potansiyel varlıklarının işareti olmuyor.
  Bu ülkeler piyasa ekonomisine geçmiş olmaları, nüfus varlıkları, yarattıkları yüksek büyüme hızıyla “gelecek ekonomileri” sınıflamasında yeralıyor. Kuşkusuz bu durum, kişi başına gelirin artışında onların benzeri bir gelişim göstereceği anlamını da taşımıyor.
  ABD bu idari kararı alırken şu iyimser verileri kullanıyor:


  • 1995 – 2015 döneminde bu ülkelerin dünya üretimi içinde payı bir kat artarak % 10’dan % 20’ye çıkaracak.
  • Çin, Hindistan ve Endonezya’nın yıldı % 6 oranında büyümeleri halinde 2010 yılında 700 milyon insan, İspanya’nın 1995 kişi başına gelir düzeyine ulaşacaktır. Bu nüfus; ABD, AB ve Japonya’nın toplam nüfusuna eşdeğer.
  • Geleceğin ekonomileri, önümüzdeki 10 yıl 1.000 milyar $’lık enerji, telekomünikasyon ve havaalanı inşaatlarında yoğunlaşan altyapı projeleriyle, dünyanın büyük yatırım koridoru özelliği kazanacaklar.
  • 2000 yılında ABD’nin gelecek ekonomilerine ihracatı, AB ve Japonya’ya yaptığı toplam ihracattan fazla olacak.
  • Gelecek ekonomileri ulusal değil, kıt’a yapısı üzerinde etkili olacak. Çin – Hong Kong – Tayvan bir ekonomik havza olmaya doğru yol alırken, Brezilya ve Meksika, Latin Amerika toplam üretiminin % 60’ını gerçekleştiriyor. G. Afrika Cumhuriyeti, Afrika Kıtası toplam üretiminin % 40’ını sağlıyor.

  Yine de gelişmiş ülkeler olarak anılan sanayileşmiş ülkelerin belirleyici konumu süreceği Nobel yazarı Böll’ün “Dokuzbuçukta Bilardo” romanındaki temayla, “oyunda kural koyucuların” değişmesi beklenmemeli. Çok Taraflı bir Ticaret Anlaşmasına 125 ülke imza koymasına rağmen, yerkürenin hemen tüm bölgelerinde bölgesel pakt ve / veya entegrasyonlar yaşanmaktadır. 1990’dan bu yana 82 adet serbest bölge ve gümrük birliği anlaşması imzalandı.
  • Sekiz Asya ülkesi 1992’de ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi’ni kurdu. Hedefleri 2008 yılında AB benzeri bir “ASEAN Ekonomik Birliği” yaratmak.
  • APEC (Asya – Pasifik Ekonomik İşbirliği Organizasyonu) 17 ülkeden oluşuyor. 2010’da bir serbest ticaret bölgesi yaratmayı ve yatırımların önündeki tüm engelleri kaldırmak istiyorlar.
  • ABD, Kanada ve Meksika, 1994 yılında, NAFTA adında bir serbest bölge kurdular. Bu birlik, 2005 yılına dek tüm Amerika kıtasında FTAA-(Free Trade Aren of American) adıyla bir serbest ticaret bölgesi oluşturmayı hedefliyor.

  • Latin Amerika ülkelerinden Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay bir gümrük birliği için MERCOSUR adlı bir bölgesel organizasyon kurdular (1950).
  • AB bir yandan 2002’de tek para rejimine geçerek, ekonomik entegrasyonu tek para ile biçimlerken, Avrupa’nın 6 ülkesiyle 2002 yılına dek tam üye yapacak bir süreci yürütüyor.


  Dünya Ekonomisinde Bölgesel Entegrasyon

  Gelişmiş Ülkeler

  Gelişen Ülkeler  AFTA


  ANDEAN

  APEC


  CACM

  CARICOM


  CEAO

  ECOWAS


  EFTA

  EG / EU


  LAIA

  LOMÉ


  MERCOSUR
  NAFTA

  PTA


  SACU

  SADDCC / SADC


  UDEAC

  ASEAN Free Trade Area (1967 / 1993)

  The Andean Group (1969)

  Asian – Pacific Ekonoic Cooperation (1989)

  Central American Common Market (1960)

  Caribbean Common Markez (1973)

  Communaté Économique de L’Afrique de L’Quest (1974)

  Economic Community of West African States

  European Free Trade Association (1960)

  Europäische Gemeinschaften / Euroäische Union (1958)

  Latin American Integration Association (1960)

  AB ile Afrika ülkeleri ticaret anlaşması (1975)

  Mercado Común del Cono Sur; Southern Cone Common Market (1991)

  North American Free Trade Agreement (1994)

  Eastern and Southern African Customs Union

  South African Customs Union

  South African Customs Union

  South African Development Coordination

  Conference / Southern African Development Community

  Customs and Economic Union of Central Africa (1964)  Gelişmiş Ülkeler

  AB

  LOME / APC  EFTA


  NAFTA


  APEC  Gelişen Ülkeler
  ECOWAB


  CEAO


  UDEAC


  SACU


  SADCC


  LAIA


  ANDEAN


  PTA


  CACM


  CARICOM


  MERCOSUR


  AFTA  1   2   3   4   5   6


      Ana sayfa


  Küresel Bir Dünya mı? BİR evriMİN Özeti

  Indir 436.54 Kb.