bilgiz.org

Kontrol sistemi (dcs) tekniK Şartnamesi

 • İÇİNDEKİLER
 • GENEL HÜKÜMLER • Sayfa1/6
  Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü195.71 Kb.

  Indir 195.71 Kb.
    1   2   3   4   5   6  KONTROL SİSTEMİ (DCS)

  TEKNİK ŞARTNAMESİ


  Doküman No:
  EK - 01

  Sayfa No:

  /


  Tarih:

  08.06.2017

  Revizyon:  KONTROL SİSTEMİ (DCS)
  TEKNİK ŞARTNAMESİ


  İÇİNDEKİLER

  1. KONU 3

  2. GENEL HÜKÜMLER 3

  3. KAPSAM (BATERİ LİMİT) 4

  4. KONTROL SİSTEMİ TEMEL FELSEFESİ 5

  4.1. Proses Kontrol Sistemi 5  5. PROSES KONTROL SİSTEMİ TEMİN KAPSAMI 6

  6. PROSES KONTROL SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 7

  6.1. Besleme Sistemi Ve Emniyet (Koruma) 7

  6.2. Kontrol Sistemi Emniyet Sistem Kombinasyonları 7

  6.3. Arayüz Elemanları, Ortam ve Protokol Çeviriciler 7

  6.7. Sistem Mimarisi 8

  6.10. Enerjinin Kesilmesi 8  7. KONTROL SİSTEMİ GENEL YAPISI 8

  7.1. Kapasite ve Genişleyebilirlik 8

  7.3. Kontrol Sistemi Yapısı 9

  8. Kontrol Sistemi TEKNİK YAPISI 9

  8.2. Kontrolör ve I/O 10

  8.3. Mühendislik Yazılımı ve Mimari 11

  9. SERVER + WEB SERVER + HISTORIAN SERVER ÖZELLİKLERİ 12

  10. Sistem İşletimi 14

  12. ALARM YÖNETİMİ 21

  12.1. Alarm Veri tabanı 21  13. VERİTABANI ÖZELLİKLERİ 24

  14. GÖRÜNTÜLEME VE EKRAN SAYFALARI 26

  16. DİĞER DONANIMLAR VE TESTLER 27

  17. PROJE VE DOKÜMANTASYON 27

  18. EĞİTİM 28


  1. KONU


   1. Bu Teknik Şartname Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün Tesislerinde kullanılacak olan proses kontrol sisteminin projelendirilmesi, temini, montajı, programlanması, test ve kusursuz olarak işletmeye alınması ve gerekli işletme desteklerinin verilmesi ile sistemin çalışır halde teslimi işlerini kapsar.
  2. GENEL HÜKÜMLER


   1. YÜKLENİCİ, kurulacak kontrol sistemi ile ilgili olarak üretici firmanın ücreti mukabilinde 10 yıllık yedek malzeme ve teknik destek hizmeti verecektir. YÜKLENİCİ, 10 yıllık yedek malzeme ve teknik desteği garanti ettiğine dair belgeyi işe başlamadan önce İDARE’ ye sunacaktır.

   2. YÜKLENİCİ firma, kullanacağı ekipmanların ebatlarına ve özelliklerine göre projeleri tasarlayacak ve İDARE’ nin onayını aldıktan sonra imalata geçecektir.

   3. Kurulacak her bir DCS kontrol sisteminin VMware program yedeği harici harddisk olarak İDARE’ ye verilecektir.

   4. YÜKLENİCİ firma iş kapsamında kuracağı tüm DCS’ lerde aynı sembol, yapı, blok, vb. kullanacak olup geçici kabulde 3 takım dijital kopya olarak İDARE’ ye teslim edecektir.

   5. Tesisteki tüm ekipmanların kontrolü her bir fabrika ana kontrol odasındaki (DCS) kontrol sisteminden yapılacaktır. Teknik gerekçelerle kontrolü alınamayan ekipmanlar sadece izlenecektir.

   6. DCS Panoları kesinlikle kontrol odasında bulunmayacak olup ayrı bir odada veya YÜKLENİCİ tarafından yapılacak izolasyonlu ayrı bir bölümde bulunacaktır.

   7. Kontrol Odasında bilgisayar kasası, server panosu vb. hiçbir elektriksel ekipman bulunmayacaktır. Söz konusu ekipmanlar DCS Pano odasında bulunacaktır.

   8. Kablo girişleri kabinin altından yapılacaktır. Kabinin bütün metal kısımları topraklanacaktır. Panoların içinde topraklama amaçlı metal aksesuarlar bulunacaktır. Tehlikeli gerilim bulunan parçalar kazayla dokunulmayacak şekilde örtülmüş olacaktır. Panoların üstünde emniyet amaçlı kilitler yer alacaktır. Kabinetlerin içinde, kartların yerleştirilmesi için gerekli aksesuar ve besleme üniteleri yer alacaktır. Kabinetler önü kapaklı ve şeffaf temperli cam tip olup, içinde yer alan kartlara ya da kablo düzenine kolaylıkla ulaşılması mümkün olacaktır. Pano içlerinde yer alan tüm birim ve aksesuarlar etiketlendirilecektir. Tüm kabinetler, fan üniteleriyle donatılacaktır. Tüm panolar IEC 439-1 standardını sağlayacaktır. Panolarda ve ilgili yerlerde, faz, kablo, kartlar, arayüz elemanları için standart renk kodları kullanacak olup YÜKLENİCİ, söz konusu renk kodlarını İDARE’ nin onayını alarak uygulamaya geçirecektir. YÜKLENİCİ, DCS projelerini hazırlarken KKS kodları kullanacaktır. İş kapsamındaki tüm kablolamalarda hiçbir surette ek kullanılmayacak ve yapılacak tüm kablolama seri geçişlerle değil müstakil olarak yapılacaktır.

   9. Sahaya, uzak istasyona giden data kabloları harici tip zırhlı optik kablo (F/O) olacaktır. İş kapsamında kullanılacak F/O kablolar, singlemode ve çelik zırhlı olacaktır. F/O kablonun çalışma sıcaklığı –40 ile +70 derece olacaktır. F/O kablonun renk kodları ANSI/TIA/EIA-598-A renk kodu standartlarında olacaktır. Kemirgenlere ve suya karşı koruma olmalıdır. F/O transmisyonlar 1310 nm’de minimum 200 MHz band genişliğine sahip olacaktır ve 1000 metredeki sinyal kaybı 3 db’yi aşmayacaktır. F/O kablolar füzyon yöntemi ile sonlandırılacaklardır. F/O hatlar test edileceklerdir ve OTDR test sonuçları, test raporları ile birlikte İDARE’ ye verilecektir. Tüm kablolama güzergahları, kablo cinsleri, ek noktaları, panolar vb. detaylı olarak hazırlanacak As-built projelerde belirtilecektir.

   10. Tesisteki her bir motordan, kumanda ve ölçüm bilgileri, Otomatik-Manuel-Bakım alınacak ve SCADA ekranında gösterilecektir. Tesiste, sistem akışına uygun Interlock (iç kilitleme) olacaktır. Prosesin akış düzenine göre, sonraki elemanlarda oluşacak bir arızanın, yığılmalara sebep olmaması için, bir önceki sistemleri, kademe kademe durduracak, ürün kaybını önlemek içinde, ürün çıkışı tamamlanana kadar, arızanın oluştuğu yerin prosesteki sırasına göre, geri kalan sistemi o süre zarfında çalıştırıp, ürünün sistemden çıkması sağlanacak şekilde, kontrol sistemleri programlanacaktır. Bu sistem, ayrıca, tesis ilk çalışmaya başlarken, sıralamanın bozulmasını da önleyecektir.

   11. UPS (KGK) üniteleri, data bus üzerinden kontrol sistemine bağlanacak haberleşme alt yapısına sahip olacak ve seçilen parametreler (voltaj, akım, frekans vs.) on-line olarak sürekli izlenecek ve kayıt altına alınacaktır. UPS Akü durumları sürekli olarak izlenecek ve kayıt altına alınacaktır.

   12. Kontrol sistemi topraklaması yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak yapılacak ve testleri tutanak halinde İDARE’ ye verilecektir.
    1   2   3   4   5   6


      Ana sayfa


  Kontrol sistemi (dcs) tekniK Şartnamesi

  Indir 195.71 Kb.