bilgiz.org

Kitap yazim formati sayfa yapısı: Kağıt 16,5x24 cm Kenar boşlukları

 • Bölüm adı
 • 1.1.1.1.
 • Şekil alt yazısı
 • 1.1. SİSTEMATİK GÖZLEM, GÖRÜŞME ve ANKETLER
 • 1.1.1. PSİKO-SOSYAL BAKIŞ
 • ETKİ BİÇİMLERİ ÖZELLİKLERİ
 • İki sahte deneğin protestosu Kurbana dokunma
 • Kişi kendisi sorumlu Orijinal model: Kadın denekler
 • K ontrol: Otoritenin yokluğu
 • 1.1.1.1. Psiko-Sosyal Bakış • Tarih13.10.2017
  Büyüklüğü55.37 Kb.
  TipiYazi

  Indir 55.37 Kb.


  KİTAP YAZIM FORMATI

  Sayfa yapısı:

  Kağıt 16,5x24 cm  Kenar boşlukları Üst 3 cm Alt 2,3 cm

  Sol 2 cm Sağ 2 cm  Kenardan uzaklık

  Üst bilgi 2 cm Alt bilgi 1,3 cm


  Kitap Bolümü yazısı: 20 punto (Bradley Hand ITC)

  Bölüm adı 22 punto, Büyük harf, Bold (Trebuchet MS)


  Her bölüm tek numaralı sayfadan başlamalı.

  Çift sayfalarda Kitap adı (üst bilgi, sola dayalı: Arial 8 punto)

  Tek sayfalarda Bölüm adı (üst bilgi, sağa dayalı: Arial 8 punto)
  Sayfa numaraları Alt bilgiye yazılacaktır

  Çift numaralar: Times New Roman, 10 pundo sola dayalı

  Tek numaralar: Times New Roman, 10 pundo sağa dayalı
  Alt başlıklar

  1.1. 14 punto, Büyük harf, bold (Ariel Narrow)

  Paragraf başı 1 cm, Paragraf öncesi 18 nk, P. Sonrası 3 nk  1.1.1. 10 punto, Büyük harf, bold (Ariel)

  Paragraf başı 1 cm, Paragraf öncesi 18 nk, P. Sonrası 3 nk  1.1.1.1. 10 punto, Baş harfleri büyük, bold (Ariel)

  Paragraf başı 1 cm, Paragraf öncesi 12 nk, P. Sonrası 3 nk


  Metinler 10 punto, Ariel, Paragraf başı 1 cm, Paragraf sonrası 3 nk, satır aralığı (en az 14 nk)
  Tablo 10 punto Ariel Narrow (Paragraf öncesi ve sonrası 2 nk, Satır aralığı 12 nk)

  Tablo başlık yazısı: Tablonun altında Arial Narrow, 10 punto ortalı, italik olacaktır.

  Şekil alt yazısı: Şekil altında Arial Narrow, 10 punto, ortalı, italik olacaktır.

  Kaynaklar: Arial Narrow, 10 punto, İlk satır 0, Asılı 1 cm, Paragraf sonrası 3 nk, Satır alarığı 12 nk


  1. Bölüm


  ARAŞTIRMA

  YÖNTEMLERİ

  İnsan ilişkileri üzerine odaklaşan bir disiplin olarak sosyal psikoloji, bu niteliğiyle, 20. yy.ın en önemli bilim dallarından biri olmuştur (Moscovici, 1988) ve tüm çağdaş toplumlarda bu konumunu sürdürmektedir. Çünkü sosyal psikolojinin ele aldığı olgu ve olaylar, her insanın günlük yaşamının dokusunu oluşturduğu ölçüde, hepimiz her an sosyal psikolojinin dünyasında, duruma göre aktör veya seyirci, özne veya obje olarak yer alıyoruz.  1.1. SİSTEMATİK GÖZLEM, GÖRÜŞME ve ANKETLER

  Sistematik gözlem, görüşme ve anketler, esas itibariyle sosyal psikolojik olguları betimlemeyi amaçlayan yöntemlerdir. Sosyal psikolojide, bu yöntemlere uygun araştırma konuları son derece çeşitlidir. Bu konular bir kent meydanının, yeşil alanın, ev eşyalarının, işyeri donanımlarının kullanımından tüketici tercihleri ve beslenme alışkanlıklarına, grup veya kitle ortamlarındaki (sınıflar, teneffüsler, mitingler, protesto yürüyüşleri, vb) saldırgan davranışlardan problem çozüm sürecinde grup içi enformasyon paylaşımına veya kişiler arası ilişki ve etkileşimlere (ticari yaşamda satıcı-müşteri ilişkisi, iletişimde verici-alıcı ilişkisi, grup içi itme-çekme ilişkileri ya da sosyometrik ağlar, vb) varıncaya kadar geniş bir yelpaze oluştururlar.  1.1.1. PSİKO-SOSYAL BAKIŞ

  Sosyal psikoloji, kendine özgü bakış açısıyla, psikolojinin öbür alanlarından ve komşu bilim dallarından farklı bir bilim dalıdır. Bu bakışın odak noktasında ‘ilişki’ (relation) kavramı bulunur.

  Moscovici’ye (1984) göre psikolojinin diğer dallarında genellikle, iki ayaklı bir anlama çerçevesi kullanılır. Bir yanda özne veya organizma veya ego, öte yanda uyaran, çevre veya iş. Böylece iki kutup, iki öğe ayırt edilir ve bundan sonra da ikisi arasındaki ilişkilere bakılır. Basitleştirmek için bu iki yanı temsilen sadece birey ve uyaranı alırsak, bireyin uyarana tepkileri incelenir; örneğin görsel algı incelendiğinde, görsel aygıt ve ışıklı bir noktanın rengi veya şiddetine bağlı olarak bireyin tepkileri veya ışıklı uyarana gözün tepki tarzı incelenir. Zihinsel süreçler incelendiğinde, beynin, kendisine dıştan gelen enformasyonları işleme tarzıyla ilgilenilir ve beynin nasıl öğrendiği, enformasyonu nasıl örgütlediği ve enformasyonu belirli bir davranışa nasıl dönüştürdüğü bilinmek istenir. Birey veya uyaran çeşitlendirilmek istendiğinde de iki farklı yol izlenir: Ya aynı uyarana farklı bireylerin tepkilerine bakılarak, bireysel farklılıklar üstünde durulur (diferansiyel yaklaşım) veya aynı bir bireyin farklı uyaranlara tepkisi karşılaştırılır taksonomik yaklaşım). Bu şemada birey yerine grupları veya toplulukları koymak, şemanın mantığını değiştirmez.

  Moscovici’ye (1984) göre psikolojinin diğer dallarında genellikle, iki ayaklı bir anlama çerçevesi kullanılır. Bir yanda özne veya organizma veya ego, öte yanda uyaran, çevre veya iş. Böylece iki kutup, iki öğe ayırt edilir ve bundan sonra da ikisi arasındaki ilişkilere bakılır. Basitleştirmek için bu iki yanı temsilen sadece birey ve uyaranı alırsak, bireyin uyarana tepkileri incelenir; örneğin görsel algı incelendiğinde, görsel aygıt ve ışıklı bir noktanın rengi veya şiddetine bağlı olarak bireyin tepkileri veya ışıklı uyarana gözün tepki tarzı incelenir. Zihinsel süreçler incelendiğinde, beynin, kendisine dıştan gelen enformasyonları işleme tarzıyla ilgilenilir ve beynin nasıl öğrendiği, enformasyonu nasıl örgütlediği ve enformasyonu belirli bir davranışa nasıl dönüştürdüğü bilinmek istenir. Birey veya uyaran çeşitlendirilmek istendiğinde de iki farklı yol izlenir: Ya aynı uyarana farklı bireylerin tepkilerine bakılarak, bireysel farklılıklar üstünde durulur (diferansiyel yaklaşım) veya aynı bir bireyin farklı uyaranlara tepkisi karşılaştırılır taksonomik yaklaşım). Bu şemada birey yerine grupları veya toplulukları koymak, şemanın mantığını değiştirmez.

  Moscovici’ye (1984) göre psikolojinin diğer dallarında genellikle, iki ayaklı bir anlama çerçevesi kullanılır. Bir yanda özne veya organizma veya ego, öte yanda uyaran, çevre veya iş. Böylece iki kutup, iki öğe ayırt edilir ve bundan sonra da ikisi arasındaki ilişkilere bakılır. Basitleştirmek için bu iki yanı temsilen sadece birey ve uyaranı alırsak, bireyin uyarana tepkileri incelenir; örneğin görsel algı incelendiğinde, görsel aygıt ve ışıklı bir noktanın rengi veya şiddetine bağlı olarak bireyin tepkileri veya ışıklı uyarana gözün tepki tarzı incelenir. Zihinsel süreçler incelendiğinde, beynin, kendisine dıştan gelen enformasyonları işleme tarzıyla ilgilenilir ve beynin nasıl öğrendiği, enformasyonu nasıl örgütlediği ve enformasyonu belirli bir davranışa nasıl dönüştürdüğü bilinmek istenir. Birey veya uyaran çeşitlendirilmek istendiğinde de iki farklı yol izlenir: Ya aynı uyarana farklı bireylerin tepkilerine bakılarak, bireysel farklılıklar üstünde durulur (diferansiyel yaklaşım) veya aynı bir bireyin farklı uyaranlara tepkisi karşılaştırılır taksonomik yaklaşım). Bu şemada birey yerine grupları veya toplulukları koymak, şemanın mantığını değiştirmez.


  ETKİ BİÇİMLERİ

  ÖZELLİKLERİ

  Standardizasyon (enformatif etki)

  Grup üyeleri birbirini karşılıklı etkiler

  (doğruyu bulma ihtiyacı)  Konformite (normatif etki)

  Çoğunluk, birey veya azınlığı etkiler

  (kabul görme ihtiyacı)  İtaat

  Birey, bir otoritenin isteğine uyar

  Yenilik

  Birey veya azınlık, çoğunluğu etkiler

  Sosyal kolaylaştırma

  Birlikte eylem ve seyirci etkisi işler

  Bireylik yitimi

  Birey, sosyal bulaşma veya rolün etkisinde kalır

  Tutum değiştirme

  Bilişsel çelişki, değişime güdüler (tutarlılık ihtiyacı)

  Çizelge 1.1. Bazı sosyal etki biçimleri

  Moscovici’ye (1984) göre psikolojinin diğer dallarında genellikle, iki ayaklı bir anlama çerçevesi kullanılır. Bir yanda özne veya organizma veya ego, öte yanda uyaran, çevre veya iş. Böylece iki kutup, iki öğe ayırt edilir ve bundan sonra da ikisi arasındaki ilişkilere bakılır. Basitleştirmek için bu iki yanı temsilen sadece birey ve uyaranı alırsak, bireyin uyarana tepkileri incelenir; örneğin görsel algı incelendiğinde, görsel aygıt ve ışıklı bir noktanın rengi veya şiddetine bağlı olarak bireyin tepkileri veya ışıklı uyarana gözün tepki tarzı incelenir. Zihinsel süreçler incelendiğinde, beynin, kendisine dıştan gelen enformasyonları işleme tarzıyla ilgilenilir ve beynin nasıl öğrendiği, enformasyonu nasıl örgütlediği ve enformasyonu belirli bir davranışa nasıl dönüştürdüğü bilinmek istenir. Birey veya uyaran çeşitlendirilmek istendiğinde de iki farklı yol izlenir:


  İki sahte deneğin protestosu
  Kurbana dokunma
  Otorite başka odada
  Kişi kendisi sorumlu

  Orijinal model: Kadın denekler

  Orijinal model: Erkek denekler
  Kontrol: Otoritenin yokluğu

  0 10 20 30 40 50 60

  Şekil 1.1. Çeşitli deneysel koşullarda itaat eden denek oranları

  (Kaynak: Alain, 1994’ten uyarlanmıştır)

  • Cinsiyet ve yaş: Alınan emri yerine getirmenin, bizzat bu emri vermekten daha kolay olacağı varsayımına dayanan bir araştırmada (Kilham ve Mann, 1974), emir verenler ve alanlar olarak kadın ve erkek farkı incelenmiştir. Bu deneyde bir yerine iki gerçek denek (iki kadın veya iki erkek öğretmen) alınır; bunların biri cezayı emreden, diğeri emir alarak düğmelere basan kişi durumundadır. Sonuçlara göre emir verenlerde itaat oranı (%54), emir alanlardakinden (% 28) daha yüksektir. Ayrıca kadın deneklerin, hem emir veren, hem de emir alan konumunda, erkeklerden daha az itaat ettikleri bulunmuştur. Ancak Milgram’ın kendi araştırmasında kadın-erkek farkı bulunmamıştır.

  Öte yandan yaş konusunda, farklı yaş gruplarından çocuklarla karşılaştırmalı deneyler (Shanab ve Yahya, 1977) yapılmış, ancak itaat bakımından fark bulunamamıştır.

  1.1.1.1. Psiko-Sosyal Bakış

  Sosyal psikoloji, kendine özgü bakış açısıyla, psikolojinin öbür alanlarından ve komşu bilim dallarından farklı bir bilim dalıdır. Bu bakışın odak noktasında ‘ilişki’ (relation) kavramı bulunur.

  Sosyal psikoloji, kendine özgü bakış açısıyla, psikolojinin öbür alanlarından ve komşu bilim dallarından farklı bir bilim dalıdır. Bu bakışın odak noktasında ‘ilişki’ (relation) kavramı bulunur.

  Kaynaklar
  Abrams, D., Wetherell, M. S., Cochrane, S. Hogg, M. A. ve J. C. Turner (1990): Knowing what to think by knowing: Self-categorization and the nature of norm formation, conformity and group polarization, British Journal of Social Psychology, 29, s. 361-381

  Abric, J. C. (1989): L’Etude experimentale des representations sociales, in Les Representations Sociales (ed. Jodelet, D.), Paris: PUF, s. 187-203

  Abric, J. C. (1994): Pratiques Sociales et Representations, Paris: PUF

  Aebischer, V. ve Oberlé, D. (1990): Le Groupe en Psychologie Sociale, Paris: Bordas

  Ajzen, I., & Fisbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

  Aksoy, Ö. ve Bilgin, N. ( 1993): Türk Toplumunun Değişik kesimlerinde Farklı Uluslara İlişkin Stereotipler, Ege Ün. Edebiyat Fakültesi, yayınlanmamış araştırma, İzmir  Aktaş, V., Cirhinlioğlu, F. ve Öner Özkan, B. (2004); Türk örnekleminde avukat olan le oylmayanların adalete ve Türkiye’deki hukuk sistemine ilişkin sosyal temsilleri, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2, 61-80

  Alain, M. (1998): Les influences sociales, in Les Fondements de la Psychologie Sociale (ed. R. J. Vallerand), Gaetan Morin, Montreal, s. 619-653

  Alicke, M. D., LoSchiavo, F. M., Zerbst, J., & Zhang, S. (1997). The person who outperforms me is a genius: Maintaining perceived competence in upward social comparison, Journal of Personality and Social Psychology, 73, 781–789.

  Allport, F. H. (1924). Social psychology. Boston, MA: Houghton-Mifflin.

  Almış, Ö. (1991): Toplumumuzda Bireylerarası İlişkilerde Kullanılan Kaynaklar ve Takas Normlarının İncelenmesi, E. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, yüksek lisans tezi, İzmir

  Andersen, S. M. ve Chen, S. (2002): The relationnal self: An interpersonal social-cognitive theory, Annual Review of Psychology, n. 50, s. 683-705

  Anderson, C. A. ve Slusher, M. P. (1986): Relocating motivational effects: a synthesis of cognitive and motivational effects on attributions for success and failure, Social Cognition, n. 4, s. 250-292

  Araz, A. (2005): Kişilerarası İlişkilerde Benlik Bunumu, İstanbul: Varlık Yayınları

  Araz, A. : Çeşitli Değişkenler Açısından Benlik Sunumu, İzmir, 1998, Doktora tezi

  Arbak, Y. ve Kesken, J. (2005); Örgütsel Bağlılık, Sağlık Hizmetlerinde Sürekli Gelişim İçin Davranışsal Bir Yaklaşım, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir.

  Aronson, E. ve J. M. Carlsmith (1963): Effects of severitiy of threat on the valuation of forbidden behavior, Journal of Abnormal and Social Psychology, n. 66, s. 584-588

  Aronson, E., Wilson T., D. ve R. M. Akert (2005): Social Psychology, Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey

  Aronson, E., Wilson, T. D. & Brewer, M. B. (1998). Experimentation in social psychology. In Gilbert, D. T., Fiske, S.T., & Lindzey, G. (Eds.), The handbook of social psychology (4th ed., Vol.1, pp.99-142). New York: McGraw-Hill.

  Asch, S. E. (1956): Studies on independance and conformity: a minority of one against a unanimous majority, Psychological Monographs, 70, 9/416;

  Asch, S. E. (1971): Influence interpersonnelle: les effets de la pression de groupe sur la modification et la distorsion des –jugements, in Psychologie Sociale Theorique et Experimentale (eds. Facheux ve S. Moscovici), Mouton, Paris, s. 235-245

  Aydın, O. (1988): Kendilik değerine hizmet eden yanlılığın kişilerarası çekicilik üzerindeki etkisi, Psikoloji Dergisi, 6(22), s.46-51.

  Ay-Dürüs, H. ve Bilgin, N. (1990): Kendini Uyarlama Bakımından Farklı Bireylerin Reklam Tercihleri, Ege Ün. Ed. Fak. Basılmamış Araştırma, İzmir.

  Bandura, A. (1976): L’Apprentissage Social, Brüksel: Pierre Mardaga, 1980

  Bar-Hillel, M. ve Neter, E. (1996): Why are people reluctant to Exchange lottery tickets?, Journal of Personality and Social Psychology, 70, s.17-27

  Baron, R. A. ve Byrne, D. (1984): Social Psychology: Understanding Human Interaction, (4. ed.) Allyn and Bacon, Inc., Massachusetts, 1984

  Baumeister, R. F. (1982): Self Presentational view of Social phenomena, Psychological Bulletin, vol 91(1), s.3-26.

  Baumeister, R. F. (1998): The self, in The Handbook of Social Psychology (ed. D. T. Gilbert, S. T. Fiske ve G. Lindzey), NY: McGraw-Hill, s. 680-740

  Baumeister, R. F. (1999): The Self in Social Psychology, Clevaland, OH, New York, NY: Psychology Press

  Baumeister, R. F. ve Hutton, D.G. (1987): Self-Presentatıon theory: Self-Construction and audience Pleasing, Theories of Group Behavior, (ed. Mullen, Goethals)

  Beauvois, J. L. (1993): Bases de fonctionnement sociocognitifs, in Cours de Psychologie: Bases, methodes, epistemologie (ed. R. Giglione ve J. F. Richard), Paris: Dunod, 101-125

  Beauvois, J. L. (1994): La production de l’individu et l’ideal democratique americain, in La Psychologie et la Politique, Connexions, 64, 1994/2.

  Beauvois, J. L. (2005): Les Illusions Liberales, Individualisme et Pouvoir Social, ed. Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble, 2005

  Beauvois, J. L. ve Dubois, N. (1988): The norm of internality in the explanation of psychological events, Journal of Social Psychology, 18, s. 299-316

  Beauvois, J. L. ve Joule, R.V. (1981): Soumission et Ideologies. Psychologie de la Rationalisation, PUF, Paris

  Bedard, L., Deziel, J. ve Lamarche, L. (2006): Introduction à la Psychologie Sociale: Vivre, Penser et Agir avec les Autres, Quebec: ERPI

  Berg, J. H. ve Derlega, J. (1987): Themes in the study of self disclosure, in Self-Disclosure: Theory, Research and Therapy, (eds. V. J. Derlega ve J. H. Berg), New York: Plenum Pres, s.1-8

  Berglas, S. & Jones, E. E. (1978). Drug choice as a self-handicapping strategy in response to noncontingent success. Journal of Personality and Social Psychology, 36, 405-417.

  Bernstein, M., & Crosby, F. (1980). An empirical examination of relative deprivation theory. Journal of Experimental Social Psychology, 16, 442-456.

  Bilgin, N. (2003): Hastalık zor zanaat, Türk Psikoloji Bülteni, 30/31, 144-149

  Bilgin, N. ve Gökmen, B. (1989): Çeşitli enformasyon türlerinin ve kombinezonlarının yükleme üzerindeki etkileri, V. Ulusal Psikoloji Kongresi Bildirileri, 14-16 Eylül 1988, İzmir

  Bilgin, N., (1991): Eşya ve İnsan, Ankara: Gündoğan Yayınları

  Bilgin, N., Ergenç, A. ve Timurcanday, Ö. (1986): Bireylerce algılanan şekliyle yaşam kalitesi, III. Ulusal Psikoloji Kongresi Bildirileri, Psikologlar Derneği Yay. 1986, Ankara

  Billig, M. (2003): Racisme, prejuge et discrimination, Psychologie Sociale (ed. S. Moscovici), Paris: PUF, s. 449-471

  Billig, M., Condor, S., Edwards, D., Gane, M., Middleton, D. ve A. R. Radley (1988): Ideological Dilemmas: A Social Psychology of Everyday Thinking, Londres, Sage

  Bless, H., Strack, F. ve Walther, E. (2001): Memory as a target of social influence? Memory distorsions as a functuon of social influence and metacognitive knowledge, in Social Influence: Direct and Indirect Processes (eds. J. P. Forgas ve K. D. Williams), Philadelphia: Psychology Pres, s. 167-183

  Bologne, J. C. (2007): Histoire de la Conquete Amoureuse, Paris: Seuil

  Bond, R. ve P. B. Smith (1996): Culture and conformity: A meta-analysis of studies using AIsch’s (1952, 1956) line judgement task, Psychological Bulletin, 119, s. 111-137

  Bouchet, J., Chanton O, Kreel V., Maze, C., Ric F. Ve Richard, G. (1996): Psychologie Sociale: Approches du Sujet Social et des Relations Interpersonnelles, Paris: Breal

  Bourhis R.Y. ve Gagnon A. (1998): Les prejuges, la discrimination ve les relations intergroupes, in Les Fondements de la Psychologie Sociale (ed. R. J. Vallerand), Montreal: Gaetan Morin, s. 709-772

  Bourhis R.Y. ve Guimond, S. (1992): La psychologie sociale des prejuges et de la discrimination entre groupes sociaux, Revue Quebecoise de Psychologie, 13, s. 59-62

  Bower, G. M. ve Gilligan, S. G. (1979): Remembering information related to one’s self, Journal of Research in Personality, 13, s. 420-432

  Boysen, S. T. ve Himes, G. T. (1999): Current issues and emerging theories in animal cognition, Annual review of psychology , vol. 50, s. 683-705 

  Brehm, S. S. ve Kassin, S.M. (1990): Social Psychology, Boston: Houghton Mifflin Company      Ana sayfa


  Kitap yazim formati sayfa yapısı: Kağıt 16,5x24 cm Kenar boşlukları

  Indir 55.37 Kb.