bilgiz.org

Kirklareli belediye mecliSİ 2015 yili şubat ayi toplanti karari mecliSİn toplanti tariHİ : 03/02/2015 mecliSİn toplanti numarasi : 1
Tarih08.07.2017
Büyüklüğü104.69 Kb.

Indir 104.69 Kb.

KIRKLARELİ BELEDİYE MECLİSİ

2015 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTI KARARI

MECLİSİN TOPLANTI TARİHİ : 03/02/2015

MECLİSİN TOPLANTI NUMARASI : 1

BİRLEŞİM NO : 1

OTURUM : 1

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO : 22

TOPLANTI NEV’İ : OLAĞAN

KATILAN ÜYELER: Meclis Başkanı Mehmet S. KESİMOĞLU, Üyeler: Bora ZENGİN, Ayşen KÖSEGİL, Mustafa ÖZBAY, Adem SEVİM, Elmas BÜYÜKDERE, Fettah AYGÜN, Sedat BİLGİÇ, H. Tahsin GENÇAY, M. Fikret AKIN, Koray ÇELİKKANAT, Cengiz BAĞIRAN, Mehmet ÇİLER, Murat BARA, Ö. Faruk AKKOL, İpek SEVİM, Fırat KARABEYOĞLU, İsmail MUTAFOĞLU, Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ, Hasan TEPELİ, Mustafa SAATÇI ve Sevde YILMAZ dahil 22 üyenin iştirakiyle toplandı.
TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER : Cüneyt DEMİR, Ayvaz KARTAL, Halil KAHRAMAN, Kanber ÜZER.
GÜNDEMİN : 1. maddesini teşkil eden Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği’ne (SODEM) üye olunması görüşüldü.

-KARAR-
Belediye Meclisince yapılan görüşme ve müzakere neticesinde;

Avrupa Birliğine katılım sürecinde Belediyeler ile AB’li taraflar arasındaki diyaloğun ve işbirliğinin tesis edilmesi, güçlendirilmesi doğrultusunda faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş ve kurulacak olan derneklere 5253 sayılı yasanın 2. ve 3. maddeleri ile 31.03.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 25772 Sayılı Yönetmeliğin 5. maddesinin (c) fıkrası gereği Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği (SODEM)’e Kırklareli Belediyesinin üye olması ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet S. KESİMOĞLU’nun Belediyemizi temsilen yetkilendirilmesine, üyelerden Ö. Faruk AKKOL’un çekimser, Mehmet ÇİLER, Murat BARA, İpek SEVİM, İsmail MUTAFOĞLU ve Fırat KARABEYOĞLU’nun 5 red, diğer 16 üyenin evet oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi. 03/02/2015
MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP

Mehmet S. KESİMOĞLU Ayşen KÖSEGİL Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ
Karar Tarihi : 03/02/2015

Kesinleşme Tarihi : 08/02/2015

Valilik Makamına Teslim Tarihi :
KIRKLARELİ BELEDİYE MECLİSİ

2015 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTI KARARI

MECLİSİN TOPLANTI TARİHİ : 03/02/2015

MECLİSİN TOPLANTI NUMARASI : 1

BİRLEŞİM NO : 1

OTURUM : 1

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO : 23

TOPLANTI NEV’İ : OLAĞAN

KATILAN ÜYELER: Meclis Başkanı Mehmet S. KESİMOĞLU, Üyeler: Bora ZENGİN, Ayşen KÖSEGİL, Mustafa ÖZBAY, Adem SEVİM, Elmas BÜYÜKDERE, Fettah AYGÜN, Sedat BİLGİÇ, H. Tahsin GENÇAY, M. Fikret AKIN, Koray ÇELİKKANAT, Cengiz BAĞIRAN, Mehmet ÇİLER, Murat BARA, Ö. Faruk AKKOL, İpek SEVİM, Fırat KARABEYOĞLU, İsmail MUTAFOĞLU, Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ, Hasan TEPELİ, Mustafa SAATÇI, Sevde YILMAZ ve dahil 22 üyenin iştirakiyle toplandı.
TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER : Cüneyt DEMİR, Ayvaz KARTAL, Halil KAHRAMAN, Kanber ÜZER.
GÜNDEMİN : 2. maddesini teşkil eden Disiplin Amirleri Tip Yönetmelik Taslağı görüşüldü.
-KARAR-

Belediye Meclisince yapılan görüşme ve müzakere neticesinde; ,KIRKLARELİ BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Amaç
MADDE 1- Bu Yönetmelik, 14/07/1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi uyarınca 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince;

Kırklareli Belediyesinde görevli memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.


Kapsam
MADDE 2- Bu Yönetmelik, Kırklareli Belediyesinde görevli memurlar hakkında uygulanır.
Disiplin amirleri
MADDE 3- Disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekli çizelgelerinde gösterilmiştir.
Memurların disiplin işleri
MADDE 4- Memurların disiplin iş ve işlemlerinde Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 5- Bu Yönetmelik, Kırklareli Belediye Meclisi kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
./.

Yürütme
MADDE 6- Bu Yönetmeliği, Kırklareli Belediye Başkanı yürütür.

KIRKLARELİ BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ ÇİZELGESİ

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

BAŞKAN YARDIMCISI

BELEDİYE BAŞKANI
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI
İÇ DENETÇİ

BELEDİYE BAŞKANI
BİRİM MÜDÜRLERİ

BELEDİYE BAŞKANI
AVUKAT

BELEDİYE BAŞKANI
UZMAN

BİRİM MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

MALİ HİZMETLER UZMANI
MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

ŞEF, AYNİYAT SAYMANI, EĞİTMEN, MUHASEBECİ VE DİĞER MEMURLAR

BİRİM MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

EVLENDİRME ŞEFLİĞİ, ÖLÇÜ AYAR MEMURU

BELEDİYE BAŞKANI
EVLENDİRME ŞEFLİĞİ MEMUR PERSONELİ

BİRİM AMİRİ

BELEDİYE BAŞKANI

ZABITA PERSONELİ

ZABITA MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

İTFAİYE PERSONELİ

İTFAİYE MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 12/01/2015 tarih 2015/1 sayılı yazısı ile Disiplin Amirleri Tip Yönetmelik Taslağı yayımlanarak yürürlüğe girdiğinden 03/06/2009 tarih 92 sayılı Belediye Meclis kararı ile yürürlüğe konulan Belediyemiz Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına, yeni Disiplin Amirleri Tip Yönetmeliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi. 03/02/2015
MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP

Mehmet S. KESİMOĞLU Ayşen KÖSEGİL Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ
Karar Tarihi : 03/02/2015

Kesinleşme Tarihi : 08/02/2015

Valilik Makamına Teslim Tarihi :


KIRKLARELİ BELEDİYE MECLİSİ

2015 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTI KARARI

MECLİSİN TOPLANTI TARİHİ : 03/02/2015

MECLİSİN TOPLANTI NUMARASI : 1

BİRLEŞİM NO : 1

OTURUM : 1

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO : 24

TOPLANTI NEV’İ : OLAĞAN

KATILAN ÜYELER: Meclis Başkanı Mehmet S. KESİMOĞLU, Üyeler: Bora ZENGİN, Ayşen KÖSEGİL, Mustafa ÖZBAY, Adem SEVİM, Elmas BÜYÜKDERE, Fettah AYGÜN, Sedat BİLGİÇ, H. Tahsin GENÇAY, M. Fikret AKIN, Koray ÇELİKKANAT, Cengiz BAĞIRAN, Mehmet ÇİLER, Murat BARA, Ö. Faruk AKKOL, İpek SEVİM, Fırat KARABEYOĞLU, İsmail MUTAFOĞLU, Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ, Hasan TEPELİ, Mustafa SAATÇI ve Sevde YILMAZ dahil 22 üyenin iştirakiyle toplandı.
TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER : Cüneyt DEMİR, Ayvaz KARTAL, Halil KAHRAMAN, Kanber ÜZER.
GÜNDEMİN : 3. maddesini teşkil eden Belediye Otelinin arkasında bulunan Açık Otoparkın kira süresinin uzatılması konusu görüşüldü.

-KARAR-
Belediye Meclisince yapılan görüşme ve müzakere neticesinde;

Mülkiyeti Belediyemize ait Karacaibrahim mahallesi, Fevzi Çakmak Bulvarı Belediye Otelinin arkasında 252 ada 205 no’lu parselde bulunan Açık Otopark Belediye Başkanlığınca 06/02/2014 tarihinde yapılan protokolle 1 yıllığına Kırklareli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına kiraya verilmiş olup, yapılan protokol 06/02/2015 tarihinde sona ereceğinden, Kapalı Otopark inşaatı başlayınca boşaltılmak koşuluyla protokol süresinin uzatılmasına, yeni protokolün imzalanması konusunda B. Başkanı ve B. Encümenine yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 03/02/2015
MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP

Mehmet S. KESİMOĞLU Ayşen KÖSEGİL Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ

Karar Tarihi : 03/02/2015

Kesinleşme Tarihi : 08/02/2015

Valilik Makamına Teslim Tarihi :

KIRKLARELİ BELEDİYE MECLİSİ

2015 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTI KARARI


MECLİSİN TOPLANTI TARİHİ : 03/02/2015

MECLİSİN TOPLANTI NUMARASI : 1

BİRLEŞİM NO : 1

OTURUM : 1

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO : 25

TOPLANTI NEV’İ : OLAĞAN

KATILAN ÜYELER: Meclis Başkanı Mehmet S. KESİMOĞLU, Üyeler: Bora ZENGİN, Ayşen KÖSEGİL, Mustafa ÖZBAY, Adem SEVİM, Elmas BÜYÜKDERE, Fettah AYGÜN, Sedat BİLGİÇ, H. Tahsin GENÇAY, M. Fikret AKIN, Koray ÇELİKKANAT, Cengiz BAĞIRAN, Mehmet ÇİLER, Murat BARA, Ö. Faruk AKKOL, İpek SEVİM, Fırat KARABEYOĞLU, İsmail MUTAFOĞLU, Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ, Hasan TEPELİ, Mustafa SAATÇI ve Sevde YILMAZ dahil 22 üyenin iştirakiyle toplandı.
TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER : Cüneyt DEMİR, Ayvaz KARTAL, Halil KAHRAMAN, Kanber ÜZER.
GÜNDEMİN : 4. maddesini teşkil eden Murat ÖZEFSUN’un İçkili Yer Bölgesi talebi ile ilgili İmar ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu görüşüldü.
-KARAR-
Konunun Belediye Meclisince; İmar ve Çeşitli İler Komisyonları Raporu ile birlikte incelenmesi ve değerlendirilmesi neticesinde;

İlimiz Merkez Kararakaş mahallesi, Mahmutağa Çeşme sokak No: 3 Alper Apt. bodrum katındaki talepte bulunulan işyerinin mülkiyetinin Suat ELÇİ’ye ait olduğu, işyerinin bulunduğu Alper Apartmanının 5 (beş) katlı, giriş katında pasaj içinde 4 (dört) işyeri, üzerinde 8 (sekiz) daire bulunduğu, İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin İçkili Yer Bölgesi olarak tespit edilemeyecek yerler başlıklı 30. maddesi gereği talepte bulunulan yerin yakınındaki Karakaşbey camiine 107,00metre mesafede olduğu, mevcut haliyle yasaklayıcı bir durumunun olmadığı, söz konusu talep ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 12/01/2015 tarihli ve 51779899.307.02.80 sayılı yazısı ile mülki amir aracılığıyla Emniyet Müdürlüğünden asayiş ve güvenlik görüşünün sorulduğu, gelen 21/01/2015 tarihli ve 90300506.36092.2013.1851 sayılı yazıda “bahse konu yerin, ‘İçkili Yer Bölge Krokisine’ dahil edilmesinde genel güvenlik ve asayişin korunması açısından sakıncasının bulunmadığı, işyerinin genel kolluğun denetimini zorlaştıracak bir konumda olmadığı” şeklinde olumlu görüş verildiği görülmüştür.Yapılan değerlendirme sonucu; talepte bulunulan işyerinin apartman altında bodrum katta olması, tek bir giriş çıkışının bulunması nedeniyle Murat ÖZEFSUN’un İçkili Yer Bölgesi talebinin reddine, oybirliğiyle karar verildi. 03/02/2015

MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP

Mehmet S. KESİMOĞLU Ayşen KÖSEGİL Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ
Karar Tarihi : 03/02/2015

Kesinleşme Tarihi : 08/02/2015

Valilik Makamına Teslim Tarihi :
KIRKLARELİ BELEDİYE MECLİSİ

2015 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTI KARARI


MECLİSİN TOPLANTI TARİHİ : 03/02/2015

MECLİSİN TOPLANTI NUMARASI : 1

BİRLEŞİM NO : 1

OTURUM : 1

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO :

TOPLANTI NEV’İ : OLAĞAN

KATILAN ÜYELER: Meclis Başkanı Mehmet S. KESİMOĞLU, Üyeler: Bora ZENGİN, Ayşen KÖSEGİL, Mustafa ÖZBAY, Adem SEVİM, Elmas BÜYÜKDERE, Fettah AYGÜN, Sedat BİLGİÇ, H. Tahsin GENÇAY, M. Fikret AKIN, Koray ÇELİKKANAT, Cengiz BAĞIRAN, Mehmet ÇİLER, Murat BARA, Ö. Faruk AKKOL, İpek SEVİM, Fırat KARABEYOĞLU, İsmail MUTAFOĞLU, Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ, Hasan TEPELİ, Mustafa SAATÇI ve Sevde YILMAZ dahil 22 üyenin iştirakiyle toplandı.
TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER : Cüneyt DEMİR, Ayvaz KARTAL, Halil KAHRAMAN, Kanber ÜZER.

GÜNDEMİN : 5. maddesini teşkil eden Belediye Başkanlığına ait konu olmadığından gündemden kaldırılmasına karar verildi.
-KARAR-
MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP

Mehmet S. KESİMOĞLU Ayşen KÖSEGİL Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ

Karar Tarihi : 03/02/2015

Kesinleşme Tarihi : 08/02/2015

Valilik Makamına Teslim Tarihi :


KIRKLARELİ BELEDİYE MECLİSİ

2015 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTI KARARI


MECLİSİN TOPLANTI TARİHİ : 03/02/2015

MECLİSİN TOPLANTI NUMARASI : 1

BİRLEŞİM NO : 1

OTURUM : 1

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO : 26

TOPLANTI NEV’İ : OLAĞAN

KATILAN ÜYELER: Meclis Başkanı Mehmet S. KESİMOĞLU, Üyeler: Bora ZENGİN, Ayşen KÖSEGİL, Mustafa ÖZBAY, Adem SEVİM, Elmas BÜYÜKDERE, Fettah AYGÜN, Sedat BİLGİÇ, H. Tahsin GENÇAY, M. Fikret AKIN, Koray ÇELİKKANAT, Cengiz BAĞIRAN, Mehmet ÇİLER, Murat BARA, Ö. Faruk AKKOL, İpek SEVİM, Fırat KARABEYOĞLU, İsmail MUTAFOĞLU, Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ, Hasan TEPELİ, Mustafa SAATÇI ve Sevde YILMAZ dahil 22 üyenin iştirakiyle toplandı.
TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER : Cüneyt DEMİR, Ayvaz KARTAL, Halil KAHRAMAN, Kanber ÜZER.
GÜNDEMİN : 6. maddesini teşkil eden Vatandaşlar Tarafından Belediye Meclisine Yapılan Müracaatlar görüşüldü.
-KARAR-

  1. Burak ÖZLEK (Camiikebir Mah., 715 Ada, 3 Parsel): Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Camiikebir Mah. 715 Ada 3 Parsel No’lu parselin %40’ından daha fazla bir oranda alınan yol ve yeşil alanın, plan tadilatı ile tekrar düzenlenmesi talebi: İmar Komisyonuna havalesine, oybirliğiyle,

  2. Doğu Gıda ve İnş.Malz. San. Tic. Ltd. Şti. (Camiikebir Mah., 301 Ada, 75 Parsel): Şehir İmar Planı’nda Blok Nizam Hmax:5Kat Taks:%30 Konut Alanı’nda kalan Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Camiikebir Mah. 301 Ada, 75 Parsel’e; 107 No’lu parseldeki bina emsal alınarak 1 No’lu Parsel tarafından yan bahçe mesafesi 3.5m korunacak şekilde Blok işlenmesi talebi: İmar Komisyonuna havalesine, oybirliğiyle,

  3. Berzan HOCAOĞLU (Yayla Mah., 89 Ada, 46 Parsel): Şehir İmar Planı’nda kısmen konut kısmen de kalan Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Yayla Mah., 89 Ada, 46 No’lu Parselin tamamının ticaret alanına alınması talebi: İmar Komisyonuna havalesine, oybirliğiyle,

  4. Coşkun TOKLUCU (İstasyon Mah., 1430 Ada, 1 Parsel): Şehir İmar Planı’nda Hmax:4 Kat Blok konut alanında kalan Kırklareli İli, Merkez İlçesi, İstasyon Mah., 1430 Ada, 1 No’lu Parselin çekme mesafelerinin tekrar düzenlenerek inşaat alanının arttırılması talebi: İmar Komisyonuna havalesine, oybirliğiyle,

  5. BRAVO GLOBAL LOJİSTİK (Karakaş Mah., 283 Ada, 84 Parsel): Şehir İmar Planı’nda Hmax:5 Kat Ayrık Nizam konut alanında kalan Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karakaş Mah., 283 Ada, 84 No’lu Parselin imarının blok nizama dönüştürülmesi talebi: İmar Komisyonuna havalesine, oybirliğiyle,

  6. Tufan TANDOĞAN (Karakaş Mah., 1456 Ada, 4 Parsel): Şehir İmar Planı’nda konut alanında kalan Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karakaş Mah., 1456 Ada, 4 No’lu Parselin imarının ticaret alanına dönüştürülmesi talebi: İmar Komisyonuna havalesine, oybirliğiyle,

  7. Aydın YILDIRIM V. İsmail ARINAN (Camiikebir Mah., 1310 Ada, 1 Parsel): Şehir İmar Planı’nda Blok Nizam Hmax:4 Kat konut alanında kalan Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Camiikebir Mah., 1310 Ada, 1 No’lu Parselin kat yüksekliğinin arttırılması talebi: İmar Komisyonuna havalesine, oybirliğiyle,

./.

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinde belirtilen süre içerisinde görüşülerek meclise sunulmalarına karar verildi. 03/02/2015MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP

Mehmet S. KESİMOĞLU Ayşen KÖSEGİL Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ
Karar Tarihi : 03/02/2015

Kesinleşme Tarihi : 08/02/2015

Valilik Makamına Teslim Tarihi :

KIRKLARELİ BELEDİYE MECLİSİ

2015 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTI KARARI


MECLİSİN TOPLANTI TARİHİ : 03/02/2015

MECLİSİN TOPLANTI NUMARASI : 1

BİRLEŞİM NO : 1

OTURUM : 1

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO : 27

TOPLANTI NEV’İ : OLAĞAN

KATILAN ÜYELER: Meclis Başkanı Mehmet S. KESİMOĞLU, Üyeler: Bora ZENGİN, Ayşen KÖSEGİL, Mustafa ÖZBAY, Adem SEVİM, Elmas BÜYÜKDERE, Fettah AYGÜN, Sedat BİLGİÇ, H. Tahsin GENÇAY, M. Fikret AKIN, Koray ÇELİKKANAT, Cengiz BAĞIRAN, Mehmet ÇİLER, Murat BARA, Ö. Faruk AKKOL, İpek SEVİM, Fırat KARABEYOĞLU, İsmail MUTAFOĞLU, Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ, Hasan TEPELİ, Mustafa SAATÇI ve Sevde YILMAZ dahil 22 üyenin iştirakiyle toplandı.
TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER : Cüneyt DEMİR, Ayvaz KARTAL, Halil KAHRAMAN, Kanber ÜZER.
GÜNDEMİN : 7. maddesini teşkil eden Resmi Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Belediye Meclisine Yapılan Müracaatlar görüşüldü.
-KARAR-


 1. Kırklareli Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü: Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Camiikebir Mah., 307 Ada 14-56-57-59-72-87 Parseller ile 309 Ada 2 No’lu Parsel üzerinde Belediyemiz tarafından “Emniyet Hizmet Binası” yapımı amacıyla Mevzii İmar Planı çizilerek İl Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilmesi talebi: İmar Komisyonuna havalesine, oybirliğiyle,

 2. Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası: Mevcut İmar Planı sınırları dışarısında kalan, Kırklareli Merkez Karakaş Mah. 689 Ada 40 No’lu Mülkiyeti Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasına ait Parselin ”Hizmet Binası” yapmak amaçlı Mevzii İmar Planı yapılması talebi: İmar Komisyonuna havalesine, oybirliğiyle,

 3. Kırklareli İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü: Şehir İmar Planı’nda İlköğretim Okul Alanı’nda kalan Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Yapraklı Mah., 728 Ada, 29 No’lu Parselin imarının “Sosyal, Kültürel ve Turizm Tesis Alanı”na dönüştürülmesi talebi: İmar Komisyonuna havalesine, oybirliğiyle,

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinde belirtilen süre içerisinde görüşülerek meclise sunulmalarına karar verildi. 03/02/2015

MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP

Mehmet S. KESİMOĞLU Ayşen KÖSEGİL Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ
Karar Tarihi : 03/02/2015

Kesinleşme Tarihi : 08/02/2015

Valilik Makamına Teslim Tarihi :


KIRKLARELİ BELEDİYE MECLİSİ

2015 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTI KARARI


MECLİSİN TOPLANTI TARİHİ : 03/02/2015

MECLİSİN TOPLANTI NUMARASI : 1

BİRLEŞİM NO : 1

OTURUM : 1

GÜNDEM NO : 8/A-a

KARAR NO : 28

TOPLANTI NEV’İ : OLAĞAN

KATILAN ÜYELER: Meclis Başkanı Mehmet S. KESİMOĞLU, Üyeler: Bora ZENGİN, Ayşen KÖSEGİL, Mustafa ÖZBAY, Adem SEVİM, Elmas BÜYÜKDERE, Fettah AYGÜN, Sedat BİLGİÇ, H. Tahsin GENÇAY, M. Fikret AKIN, Koray ÇELİKKANAT, Cengiz BAĞIRAN, Mehmet ÇİLER, Murat BARA, Ö. Faruk AKKOL, İpek SEVİM, Fırat KARABEYOĞLU, İsmail MUTAFOĞLU, Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ, Hasan TEPELİ, Mustafa SAATÇI ve Sevde YILMAZ dahil 22 üyenin iştirakiyle toplandı.
TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER : Cüneyt DEMİR, Ayvaz KARTAL, Halil KAHRAMAN, Kanber ÜZER.

GÜNDEMİN : 8/A-a maddesini teşkil eden 06/05/2014 Mayıs Ayı Belediye Meclis Toplantısından Havale Edilen Vatandaşlar Tarafından Belediye Meclisine yapılan müracaatlardan Murat BARA : Parsel sahiplerinin isteği halinde otopark düzenlemesinde parasal karşılıklarının ön planda tutulacağına ilişkin bir plan notunun Belediye Meclis Kararı haline getirilmesi talebi görüşüldü.
-KARAR-
Konunun Belediye Meclisince; İmar Komisyonu Raporu ile birlikte incelenmesi ve değerlendirilmesi neticesinde;
Bahse konu parsel sahiplerinin isteği halinde otopark düzenlemesinde parasal karşılıkların ön planda tutulması konusu revizyon imar planında plan notu olarak değerlendirilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 03/02/2015

MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP

Mehmet S. KESİMOĞLU Ayşen KÖSEGİL Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ

Karar Tarihi : 03/02/2015

Kesinleşme Tarihi : 08/02/2015

Valilik Makamına Teslim Tarihi :


KIRKLARELİ BELEDİYE MECLİSİ

2015 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTI KARARI


MECLİSİN TOPLANTI TARİHİ : 03/02/2015

MECLİSİN TOPLANTI NUMARASI : 1

BİRLEŞİM NO : 1

OTURUM : 1

GÜNDEM NO : 9/A-a

KARAR NO : 29

TOPLANTI NEV’İ : OLAĞAN

KATILAN ÜYELER: Meclis Başkanı Mehmet S. KESİMOĞLU, Üyeler: Bora ZENGİN, Ayşen KÖSEGİL, Mustafa ÖZBAY, Adem SEVİM, Elmas BÜYÜKDERE, Fettah AYGÜN, Sedat BİLGİÇ, H. Tahsin GENÇAY, M. Fikret AKIN, Koray ÇELİKKANAT, Cengiz BAĞIRAN, Mehmet ÇİLER, Murat BARA, Ö. Faruk AKKOL, İpek SEVİM, Fırat KARABEYOĞLU, İsmail MUTAFOĞLU, Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ, Hasan TEPELİ, Mustafa SAATÇI ve Sevde YILMAZ dahil 22 üyenin iştirakiyle toplandı.
TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER : Cüneyt DEMİR, Ayvaz KARTAL, Halil KAHRAMAN, Kanber ÜZER.

GÜNDEMİN : 9/A-a maddesini teşkil eden 02/09/2014 Eylül Ayı Belediye Meclis Toplantısından Havale Edilen Vatandaşlar Tarafından Belediye Meclisine yapılan müracaatlardan Serpil SAL: (Karakaş Mah. 63 Ada 14 Parsel): 02/09/2014 tarihindeki B. Meclis Toplantısından havale edilen konu: Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 04/07/2013 tarih ve 1104 nolu kararı doğrultusunda; Şehir İmar Planında Bitişik Nizam Hmax:5 kat Ticaret Alanında kalan Karakaş Mah. 63 ada 14 nolu parselin bitişiğinde bulunan tescilli yapıları koruyacak şekilde imar hattının öne alındığı plan tadilatının kabul edilmesi talebi görüşüldü.
-KARAR-
Konunun Belediye Meclisince; İmar Komisyonu Raporu ile birlikte incelenmesi ve değerlendirilmesi neticesinde;
Kırklareli İli Merkez İlçe, Karakaş Mahallesi, 63 Ada 14 No’lu parselin bitişiğinde bulunan tescilli yapıları koruyacak şekilde imar hattının değiştirilerek yolun daraltılması, yoğun trafik akışlı cadde olması nedeniyle uygun bulunmadığından; Tescilli Parsellerin korunması ancak bahse konu 63 ada 14 nolu parselin imar hattının şehir imar planındaki gibi kalmasına, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca tekrar değerlendirilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 03/02/2015

MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP

Mehmet S. KESİMOĞLU Ayşen KÖSEGİL Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ


Karar Tarihi : 03/02/2015

Kesinleşme Tarihi : 08/02/2015

Valilik Makamına Teslim Tarihi :

KIRKLARELİ BELEDİYE MECLİSİ

2015 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTI KARARI


MECLİSİN TOPLANTI TARİHİ : 03/02/2015

MECLİSİN TOPLANTI NUMARASI : 1

BİRLEŞİM NO : 1

OTURUM : 1

GÜNDEM NO : 10/A-a

KARAR NO : 30

TOPLANTI NEV’İ : OLAĞAN

KATILAN ÜYELER: Meclis Başkanı Mehmet S. KESİMOĞLU, Üyeler: Bora ZENGİN, Ayşen KÖSEGİL, Mustafa ÖZBAY, Adem SEVİM, Elmas BÜYÜKDERE, Fettah AYGÜN, Sedat BİLGİÇ, H. Tahsin GENÇAY, M. Fikret AKIN, Koray ÇELİKKANAT, Cengiz BAĞIRAN, Mehmet ÇİLER, Murat BARA, Ö. Faruk AKKOL, İpek SEVİM, Fırat KARABEYOĞLU, İsmail MUTAFOĞLU, Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ, Hasan TEPELİ, Mustafa SAATÇI ve Sevde YILMAZ dahil 22 üyenin iştirakiyle toplandı.
TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER : Cüneyt DEMİR, Ayvaz KARTAL, Halil KAHRAMAN, Kanber ÜZER, M. Fikret AKIN.
GÜNDEMİN : 10/A-a maddesini teşkil eden 06/01/2015 Ocak Ayı Belediye Meclis Toplantısından Havale Edilen Vatandaşlar Tarafından Belediye Meclisine yapılan müracaatlardan Yavuz BEĞEÇASLAN (Camiikebir Mah.1324 Ada, 5 parsel): Kırklareli Merkez, Karakaş Mahallesi, 1324 Ada 5 parsel’in ön ve yan cephelerindeki İmar Hatlarının düzeltilmesi talebi görüşüldü.
-KARAR-
Konunun Belediye Meclisince; İmar Komisyonu Raporu ile birlikte incelenmesi ve değerlendirilmesi neticesinde;
Kırklareli Merkez, Karakaş Mahallesi, 1324 Ada 5 nolu parselde mevcut binaları koruyacak şekilde 361. sokağın imar hattının düzeltilmesi, ayrıca 3.Eriklice sokak ve 3. Bayındır sokaktaki imar hattının da mülkiyet sahibi tarafından hazırlatılan plan tadilatındaki gibi değiştirilmesi uygun olması nedeniyle onanmasına, üyeden Murat BARA’nın red diğer, 20 üyenin evet oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.
Plan İşlem Numarası UİP-5976,2’dir. 03/02/2015

MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP

Mehmet S. KESİMOĞLU Ayşen KÖSEGİL Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ
Karar Tarihi : 03/02/2015

Kesinleşme Tarihi : 08/02/2015

Valilik Makamına Teslim Tarihi :


KIRKLARELİ BELEDİYE MECLİSİ

2015 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTI KARARI


MECLİSİN TOPLANTI TARİHİ : 03/02/2015

MECLİSİN TOPLANTI NUMARASI : 1

BİRLEŞİM NO : 1

OTURUM : 1

GÜNDEM NO : 10/A-b

KARAR NO : 31

TOPLANTI NEV’İ : OLAĞAN

KATILAN ÜYELER: Meclis Başkanı Mehmet S. KESİMOĞLU, Üyeler: Bora ZENGİN, Ayşen KÖSEGİL, Mustafa ÖZBAY, Adem SEVİM, Elmas BÜYÜKDERE, Fettah AYGÜN, Sedat BİLGİÇ, H. Tahsin GENÇAY, M. Fikret AKIN, Koray ÇELİKKANAT, Cengiz BAĞIRAN, Mehmet ÇİLER, Murat BARA, Ö. Faruk AKKOL, İpek SEVİM, Fırat KARABEYOĞLU, İsmail MUTAFOĞLU, Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ, Hasan TEPELİ, Mustafa SAATÇI ve Sevde YILMAZ dahil 22 üyenin iştirakiyle toplandı.
TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER : Cüneyt DEMİR, Ayvaz KARTAL, Halil KAHRAMAN, Kanber ÜZER, M. Fikret AKIN.
GÜNDEMİN : 10/A-b maddesini teşkil eden 06/01/2015 Ocak Ayı Belediye Meclis Toplantısından Havale Edilen Vatandaşlar Tarafından Belediye Meclisine yapılan müracaatlardan Cemal TERZİ V. Hamdi ESEN (Hacızekeriya Mah., 164 Ada, 1 Parsel): Şehir İmar Planı’nda Bitişik Nizam Hmax:5 Kat kısmen Ticaret kısmen de Konut Alanı’nda kalan Hacızekeriya Mah., 164 Ada, 1 No’lu Parsel’de 02/09/2014 tarih ve 194 Sayılı M. Kararı’na istinaden hazırlatılan plan tadilatının onanması talebi görüşüldü.
-KARAR-
Konunun Belediye Meclisince; İmar Komisyonu Raporu ile birlikte incelenmesi ve değerlendirilmesi neticesinde;
Kırklareli İli, Akalar (Hacızekeriya) Mah., 164 Ada, 1 No’lu Parsel ile ilgili Belediye Meclisi’nin 02/09/2014 tarih 194 sayılı kararı doğrultusunda mülkiyet sahibi tarafından hazırlatılan plan tadilatında olduğu gibi ((B-5) Ticaret+Konut) olarak uygun olması nedeniyle onanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

Plan İşlem Numarası UİP-5039,14’dir. 03/02/2015MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP

Mehmet S. KESİMOĞLU Ayşen KÖSEGİL Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ


Karar Tarihi : 03/02/2015

Kesinleşme Tarihi : 08/02/2015

Valilik Makamına Teslim Tarihi :

KIRKLARELİ BELEDİYE MECLİSİ

2015 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTI KARARI


MECLİSİN TOPLANTI TARİHİ : 03/02/2015

MECLİSİN TOPLANTI NUMARASI : 1

BİRLEŞİM NO : 1

OTURUM : 1

GÜNDEM NO : 10/A-c

KARAR NO : 32

TOPLANTI NEV’İ : OLAĞAN

KATILAN ÜYELER: Meclis Başkanı Mehmet S. KESİMOĞLU, Üyeler: Bora ZENGİN, Ayşen KÖSEGİL, Mustafa ÖZBAY, Adem SEVİM, Elmas BÜYÜKDERE, Fettah AYGÜN, Sedat BİLGİÇ, H. Tahsin GENÇAY, M. Fikret AKIN, Koray ÇELİKKANAT, Cengiz BAĞIRAN, Mehmet ÇİLER, Murat BARA, Ö. Faruk AKKOL, İpek SEVİM, Fırat KARABEYOĞLU, İsmail MUTAFOĞLU, Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ, Hasan TEPELİ, Mustafa SAATÇI ve Sevde YILMAZ dahil 22 üyenin iştirakiyle toplandı.
TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER : Cüneyt DEMİR, Ayvaz KARTAL, Halil KAHRAMAN, Kanber ÜZER.

GÜNDEMİN : 10/A-c maddesini teşkil eden 06/01/2015 Ocak Ayı Belediye Meclis Toplantısından Havale Edilen Vatandaşlar Tarafından Belediye Meclisine yapılan müracaatlardan Murat ALINTERİM (Karacaibrahim Mah., 10 Ada, 31-33 ve 34 Parseller): Kırklareli İli, Karacaibrahim Mah., 10 Ada sınırları içerisinde yola cephesi olmayan parsellerin düzeltilmesi amacıyla 6m genişliğinde önerilen yaya yolunun plana işlenmesi talebi görüşüldü.
-KARAR-
Konunun Belediye Meclisince; İmar Komisyonu Raporu ile birlikte incelenmesi ve değerlendirilmesi neticesinde;
Kırklareli İli, Karacaibrahim Mah., 10 Ada sınırları içerisindeki 6 m’lik yaya yolunun başvuru sahibinin haricinde başka parsellerinde etkilenmesi nedeniyle, talebin reddine, oybirliğiyle karar verildi. 03/02/2015

MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP

Mehmet S. KESİMOĞLU Ayşen KÖSEGİL Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ


Karar Tarihi : 03/02/2015

Kesinleşme Tarihi : 08/02/2015

Valilik Makamına Teslim Tarihi :

KIRKLARELİ BELEDİYE MECLİSİ

2015 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTI KARARI


MECLİSİN TOPLANTI TARİHİ : 03/02/2015

MECLİSİN TOPLANTI NUMARASI : 1

BİRLEŞİM NO : 1

OTURUM : 1

GÜNDEM NO : 10/A-d

KARAR NO : 33

TOPLANTI NEV’İ : OLAĞAN

KATILAN ÜYELER: Meclis Başkanı Mehmet S. KESİMOĞLU, Üyeler: Bora ZENGİN, Ayşen KÖSEGİL, Mustafa ÖZBAY, Adem SEVİM, Elmas BÜYÜKDERE, Fettah AYGÜN, Sedat BİLGİÇ, H. Tahsin GENÇAY, M. Fikret AKIN, Koray ÇELİKKANAT, Cengiz BAĞIRAN, Mehmet ÇİLER, Murat BARA, Ö. Faruk AKKOL, İpek SEVİM, Fırat KARABEYOĞLU, İsmail MUTAFOĞLU, Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ, Hasan TEPELİ, Mustafa SAATÇI ve Sevde YILMAZ dahil 22 üyenin iştirakiyle toplandı.
TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER : Cüneyt DEMİR, Ayvaz KARTAL, Halil KAHRAMAN, Kanber ÜZER.

GÜNDEMİN : 10/A-d maddesini teşkil eden 06/01/2015 Ocak Ayı Belediye Meclis Toplantısından Havale Edilen Vatandaşlar Tarafından Belediye Meclisine yapılan müracaatlardan Mahmut GÖKÇEN (Hamidiye Mah., 379 Ada, 2 Parsel): Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Hamidiye Mah., 379 Ada, 2 No’lu Parsel’de 02/04/2013 tarih ve 94 Sayılı Meclis Kararı’na uygun olarak hazırlatılmış plan tadilatının onanması talebi görüşüldü.
-KARAR-
Konunun Belediye Meclisince; İmar Komisyonu Raporu ile birlikte incelenmesi ve değerlendirilmesi neticesinde;
Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Hamidiye Mah., 379 Ada, 2 Parsel nolu, yapılaşma nizamı ayrık nizam, dört (4) kat olan taşınmazın kuzey batısındaki parselinde ticaret bölgesi, 5 (beş) kat olması, imar hattı aynı kalması şartı ile yapılaşma nizamının blok nizam, beş (5) kat olarak mülkiyet sahibi tarafından hazırlatılan imar plan tadilatının onanmasına, oybirliğiyle karar verildi.
Plan İşlem Numarası UİP-5039,15’dir. 03/02/2015

MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP

Mehmet S. KESİMOĞLU Ayşen KÖSEGİL Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ


Karar Tarihi : 03/02/2015

Kesinleşme Tarihi : 08/02/2015

Valilik Makamına Teslim Tarihi :


KIRKLARELİ BELEDİYE MECLİSİ

2015 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTI KARARI


MECLİSİN TOPLANTI TARİHİ : 03/02/2015

MECLİSİN TOPLANTI NUMARASI : 1

BİRLEŞİM NO : 1

OTURUM : 1

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO : 34

TOPLANTI NEV’İ : OLAĞAN

KATILAN ÜYELER: Meclis Başkanı Mehmet S. KESİMOĞLU, Üyeler: Bora ZENGİN, Ayşen KÖSEGİL, Mustafa ÖZBAY, Adem SEVİM, Elmas BÜYÜKDERE, Fettah AYGÜN, Sedat BİLGİÇ, H. Tahsin GENÇAY, M. Fikret AKIN, Koray ÇELİKKANAT, Cengiz BAĞIRAN, Mehmet ÇİLER, Murat BARA, Ö. Faruk AKKOL, İpek SEVİM, Fırat KARABEYOĞLU, İsmail MUTAFOĞLU, Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ, Hasan TEPELİ, Mustafa SAATÇI ve Sevde YILMAZ dahil 22 üyenin iştirakiyle toplandı.
TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER : Cüneyt DEMİR, Ayvaz KARTAL, Halil KAHRAMAN, Kanber ÜZER.

GÜNDEME : B. Meclis üyelerinden Mehmet F. AKIN, İ. Tahsin GENÇAY, Ayşen KÖSEGİL, Mustafa SAATÇI, Kanber ÜZER ve Koray ÇELİKKANAT’ın önerileriyle 12. madde olarak ilave edilen Cem Evlerinin ibadethane sayılması ile ilgili konu görüşüldü.
-KARAR-
Belediye Meclisince yapılan görüşme ve müzakere neticesinde;
Avrupa İnsan Hakları mahkemesinin 02/12/2014 tarihli kararı uyarınca; Cem evlerinin ibadet yeri sayılması ve diğer ibadet yerlerine tanınan haklardan ayrımcılık yapılmadan yararlandırılması gerektiğinden, Cem Evlerinin ibadethane olarak kabul edilmesine, üyeden Murat BARA’nın red, diğer 21 üyenin evet oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi. 03/02/2015


MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP

Mehmet S. KESİMOĞLU Ayşen KÖSEGİL Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ


Karar Tarihi : 03/02/2015

Kesinleşme Tarihi : 08/02/2015

Valilik Makamına Teslim Tarihi :

KIRKLARELİ BELEDİYE MECLİSİ

2015 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTI KARARI


MECLİSİN TOPLANTI TARİHİ : 03/02/2015

MECLİSİN TOPLANTI NUMARASI : 1

BİRLEŞİM NO : 1

OTURUM : 1

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO : 35

TOPLANTI NEV’İ : OLAĞAN

KATILAN ÜYELER: Meclis Başkanı Mehmet S. KESİMOĞLU, Üyeler: Bora ZENGİN, Ayşen KÖSEGİL, Mustafa ÖZBAY, Adem SEVİM, Elmas BÜYÜKDERE, Fettah AYGÜN, Sedat BİLGİÇ, H. Tahsin GENÇAY, M. Fikret AKIN, Koray ÇELİKKANAT, Cengiz BAĞIRAN, Mehmet ÇİLER, Murat BARA, Ö. Faruk AKKOL, İpek SEVİM, Fırat KARABEYOĞLU, İsmail MUTAFOĞLU, Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ, Hasan TEPELİ, Mustafa SAATÇI ve Sevde YILMAZ dahil 22 üyenin iştirakiyle toplandı.
TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER : Cüneyt DEMİR, Ayvaz KARTAL, Halil KAHRAMAN, Kanber ÜZER.

GÜNDEME : İmar Komisyon üyeleri Cengiz BAĞIRAN, Ömer Faruk AKKOL, Sedat BİLGİÇ, Fırat KARABEYOĞLU ve Sevde YILMAZ’ın önerileriyle 13. madde olarak ilave edilen konular görüşüldü.
-KARAR-


 1. Su basman yüksekliklerinin şehrimizin altyapı ve yolların kırmızı kotlarına göre değerlendirilmesi : İmar Komisyonuna havalesine, oybirliğiyle,
 1. Şehir imar planında en az 7m. yola cephe veren parsellerde zemin katların dükkan olarak değerlendirilmesi: İmar Komisyonuna havalesine, oybirliğiyle,

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinde belirtilen süre içerisinde görüşülerek meclise sunulmalarına karar verildi. 03/02/2015MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP

Mehmet S. KESİMOĞLU Ayşen KÖSEGİL Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ


Karar Tarihi : 03/02/2015

Kesinleşme Tarihi : 08/02/2015

Valilik Makamına Teslim Tarihi :


    Ana sayfa


Kirklareli belediye mecliSİ 2015 yili şubat ayi toplanti karari mecliSİn toplanti tariHİ : 03/02/2015 mecliSİn toplanti numarasi : 1

Indir 104.69 Kb.