bilgiz.org

Katar ülke bülteni AĞustos 2012

 • Fırsatlar ve Tehditler
 • EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 • Faydalı Linkler
 • T.C. DOHA BÜYÜKELÇİLİĞİ • Sayfa5/5
  Tarih29.06.2017
  Büyüklüğü320.1 Kb.

  Indir 320.1 Kb.
  1   2   3   4   5

  Gündemdeki Konular
  İki ülke arasında enerji alanında kurulacak kapsamlı işbirliği ülkelerarası ilişkinin temelini teşkil etmektedir. 2009 yılı Ağustos ayında Katar Emiri Şeyh Hamad bin Khalifa al Thani’nin ülkemize gerçekleştirdiği 2 günlük çalışma ziyareti sırasında Katar Emiri’nin, gerek Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştirdiği görüşmelerde, gerek yapılan heyetlerarası görüşmelerde iki ülke arasında enerji alanında bir işbirliğinin başlatılması gündemin ana maddelerinden birini teşkil etmiştir.
  Ziyarette Türkiye’nin kaynak çeşitliğini sağlamak amacıyla Katar’dan LNG ithali ve uzun vadede iki ülke arasında bir doğalgaz boru hattı kurulması konularının ele alınacağı bir Enerji Çalışma Grubu kurulması kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Taner Yıldız başkanlığında bir heyetimiz de 6-8 Ekim 2009 tarihlerinde Katar’ı ziyaret ederek sözkonusu Çalışma Grubu’nun kurulmasına ilişkin bir mutabakat zaptı imzalamış ve çeşitli görüşmelerde bulunmuştur.
  Diğer taraftan, 3-6 Ekim 2009 tarihlerinde İTO tarafından Doha’da gerçekleştirilen Katar I. Türk İhraç Ürünleri Fuarı vesilesiyle Katar’ı ziyaret eden Sanayi ve Ticaret Bakanımız Sayın Nihat Ergün ve İTO yetkililerinin Katar Başbakanı Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabr Al Thani ile gerçekleştirdikleri görüşme sırasında, Katar Başbakanı, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi açısında fuarların önemine atıfta bulunmuştur.

  Katar’da Türk ürünlerinin daimi sergilenmesi amacıyla bir merkezin hayata geçirilmesinin yararlı olacağını belirtmiş ve bu amaçla arsa tahsisi de dahil gerekli desteğe hazır olduklarını ifade etmiştir.


  İkili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi ve bu meyanda, Türk ürünleri ve kalitesi tanıtılarak Katar’a olan ihracatımızın çeşitlendirilmesi açısından faydalı olabilecek bu tip oluşumun takibi halihazırda sürdürülmektedir.

  Fırsatlar ve Tehditler
  Türkiye’nin Katar’daki olumlu imajı ve coğrafi yakınlığı Katar’a yatırım yapacak Türk firmaları için büyük önem arzetmektedir. Düşük nüfusu, bir kaç büyük şirket tarafından kontrol edilen pazarı, alım gücü çok yüksek yerli ve batılı nüfusun sayıca az (yerel nüfus 250.000 civarındadır); alım gücü düşük, çoğunlukla Hint altkıtasından gelen işçilerin ise sayıca fazla olması, Katar pazarında beklentilerin doğru konumlandırılmasını gerektirmektedir. Tüketim alışkanlıkları farklı olduğundan her sektörde fırsat yakalamak güç olmaktadır.
  Katar’ın hızlı gelişen ekonomisi ve büyük altyapı yatırımları, başta inşaat malzemeleri ve kimyasalları olmak üzere, otomotiv ve yedek parçaları, iş makineleri, mobilya, gıda, müteahhitlik, turizm, sağlık sektörlerinde firmalarımız açısından büyük potansiyel taşımaktadır.
  Katar’da başarılı faaliyetler yürütmek, Katar’da etkin ve aktif bir temsile bağlıdır. Katarlı alıcı kuruluşlar ve iş çevreleri, gerek ticarette, gerek müteahhitlik sektöründe Katar’da yerleşik bir firmayı tercih ettikleri için aktif temsilci bulunduran firmalar Katar pazarındaki eksiklikleri yakından görme ve buna anında müdahale edebilme şansına kavuşmakta, müteahhitlik sektöründe de doğru fiyatlandırma yapabilmektedirler.
  Arz güvenliği gerektiren Katar pazarının küçük ancak yeniliklere hızlı cevap veren yapısı, pazardan pay almak isteyen firmalarımızın arzı ve talebi sürekli olarak takip etmelerini gerektirmektedir. Fakat, devlet tekelleri, oligopoller ve lojistik imkanlarının yetersizliği gibi olumsuzluklar fırsatlardan yararlanılmasını zorlaştırmaktadır.
  Katar mevzuatında Katarlı ortağın %51 paya sahip olma zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca, şirket kuruluşu, ticaret ve ihale mevzuatının yeterince şeffaf olmaması gibi etkenler profesyonel bir hukuki desteği zaruri kılmaktadır.
  Diğer taraftan, özellikle müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren firmaların; ihaleyi gerçekleştiren idareler ile yapılan raporlama-yazışmalar, yüksek iş güvenliği standartları ve bunların uygulanması konusunda uluslararası iş tecrübesine sahip olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde bu firmaların ihaleleri üstlenme veya üstlenseler bile bitirebilme şansları bulunmamaktadır.
  Katar’ın nüfusunun azlığı, özellikle yerel nüfusun 250.000 civarında olması, etkin bir ilişkiler ağını önemli kılmaktadır. Katar’da yerleşik firmalar, zaman içerisinde sağlam bir ilişkiler bütünü oluşturarak pazardaki yerlerini sağlamlaştırmakta, diğer taraftan tamamladıkları başarılı projeler ve gösterdikleri performansla yerlerini sağlamlaştırmaktadırlar.
  T.C. Doha Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, firmalarımızın Katar’a yerleşmek konusundaki kararlarında tavsiyelerde bulunmakta ve şirket kuruluşlarında dikkat etmeleri gereken hususlarda firmalarımızı aydınlatmaktadır.
  EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

  VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Katar pazarının sunduğu imkanların yeterince değerlendirilememesinin bir kaç ana nedeni bulunmaktadır:


  1. Katar pazarının sunduğu imkanlar ve bu ülkede iş yapma koşulları firmalarımız tarafından bilinmemektedir. Örnek olarak vermek gerekirse, Katar’ın en büyük işvereni konumundaki Qatar Petroleum ve Kahramaa (petrol, elektrik ve su) tarafından açılan altyapı ihalelerinde kullanılacak inşaat malzemelerinin bu kuruluşlara akredite olan şirketlerden temin edildiği, firmalarımızın kapsamlı altyapı ihalelerine malzeme temininin ancak sözkonusu kuruluşların “vendor” listesine kayıt olmaları ile mümkün olabileceği bilinmemektedir.
  1. Katar’da şirket kuruluşunda Katarlı ortağın %51 paya sahip olması zorunluluğu, bu ülkede iş yapmak isteyen Türk müteşebbislerimizi tereddüte

  düşürmektedir. Diğer taraftan, Katar mevzuatının yeterince şeffaf olmaması,

  mutlak surette profesyonel hukuki desteği zaruri kılmaktadır.
  1. Pazarın küçüklüğü ve yerleşmiş iş yapma alışkanlıkları, pazara giriş konusunda caydırıcı olmaktadır.

  4. Türk sanayiinin kabiliyetleri ve kalitesinin bilinmemesi de ihracatımızın

  çeşitlendirilememesinde ayrı bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır.
  5. Bankacılık – Yüksek Komisyon Maliyetleri: Katar bankaları, Türk bankaları tarafından verilen teminat mektuplarını kabul etmemekte, firmalarımız üçüncü bankalar aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirmektedir. Türk firmaları özellikle her iki ülke bankalarının ayrı ayrı komisyon almaları nedeniyle maaliyetlerin yükseldiğini belirtmektedir. Halihazırda herhangi bir Türk bankasının Katar’da bir şubesi bulunmamaktadır. Ancak Doha Bankası’nın Türkiye’de bir şubesi bulunmakta ve Türk firmalarına teminat mektubu sağlayabilmektedir.


  1. Türk Sürücü Ehliyetlerinin Katar’da Geçerli Olmaması: Avrupa ülkeleri vatandaşlarının sürücü ehliyetleri Katar’da geçerli olduğu halde Türk sürücü ehliyetleri bu ülkede geçerli olmayıp Türk işçileri ve operatörler için Katar’da yeniden sürücü ehliyeti alınması gerekmektedir. Ehliyet alma süreci aylarca sürebilmektedir. Bu vaktin uzaması da müteahhitlerimizin iş bitirme konusunda zaman kaybına uğramalarına ve maaliyetlerin yükselmesine neden olmaktadır. Türkiye’nin Avrupa Birliği adayı bir ülke olduğu vurgulanarak Türk vatandaşlarının Avrupa ülkeleri vatandaşları ile aynı kategoride işleme tabi tutulmalarının sağlanması personel sevkiyatının hızlandırılması açısından yararlı olacağı değerlendirilmektedir.
  1. Projeler kapsamında istihkak ödemeleri gecikebilmektedir. Malzeme tedariği konusundayaşanan sıkıntılar ve hızlı fiyat artışları dolayısıyla karşılaşılan kayıplar, projelerin “lump sum” ihale edilmesi nedeniyle karşılanamadığı için projelerde önemli riskler ve kayıplar yaşanmaktadır.
  1. Çalışma hayatına ve şirket kuruluşuna ait mevzuatın sıklıkla değişmesi, ayrıca ihale sisteminin de henüz yeteri kadar şeffaf olmaması da Katar’da iş yapan Türk firmalarının karşılaştıkları sorunlar arasındadır.


  Kaynaklar

  DTM İGEME Katar Ülke Raporu 2009

  Economic Intelligence Unit, Country Profile, Qatar April 2010

  IMF Qatar Statistics Appendix March 2010

  Qatar Central Bank, Quarterly Statistics Bulletin, December 2009

  Qatar National Bank, Qatar Economic Review, 2009

  T.C. Doha Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

  TÜİK Türkiye-Katar 2005-2010 Dış Ticaret İstatistikleri

  Türkiye Müteahhitler Birliği İnşaat Sektörü Analizi Raporu, Nisan 2010

  U.N. Human Development Report 2009


  Faydalı Linkler

  Katar Kalkınma Planlaması Genel Sekreterliği; http://www.planning.gov.qa

  Katar Merkez Bankası; http://www.qcb.gov.qa

  Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı; http://www.mec.gov.qa/en/index.php

  Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, Yatırım Teşvik Dairesi; http://www.investinqatar.com.qa

  Qatar Petroleum Şirketi; http://www.qp.com.qa/qp.nsf

  Katar Bayındırlık İdaresi; http://www.ashghal.gov.qa

  Katar Uluslararası Fuarcılık Merkezi; http://www.qiec.com.qa

  Katar Enerji Şehri – Lusail; http://www.energycity.com

  Pearl Qatar Yerleşkesi; http://www.thepearlqatar.com/main.aspx


  T.C. DOHA BÜYÜKELÇİLİĞİ

  Al Istiqlal Street No:21 Dafna Doha-Qatar Posta Adresi: P.O.Box: 1977

  Telefon: +974 495 13 00

  Faks: +974 495 13 20

  E-Posta: tcdohabe@qatar.net.qa
  T.C. DOHA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

  Posta Adresi: P.O. Box 39217, Doha, State Of Qatar

  Müşavirlik Adresi: Jawaan Str. Retaj Business Center No: 215 Al Sadd - Doha

  Telefon: +974 434 21 30

  Faks: +974 434 21 28

  E-Posta: dtdoha@gmail.com

  1   2   3   4   5


      Ana sayfa


  Katar ülke bülteni AĞustos 2012

  Indir 320.1 Kb.