bilgiz.org

Karel marka elektronik telefon santrali
Tarih01.10.2017
Büyüklüğü43.25 Kb.

Indir 43.25 Kb.


KAREL MARKA ELEKTRONİK TELEFON SANTRALI

PBX SATIŞ VE MONTAJ SÖZLEŞMESİ


 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU


Eltes tarafından Müşteri’ye Ek-1’de belirtilen Sistem’in satılması, satış sonrası hizmetlerinin yerine getirilmesi ve Müşteri’nin Eltes’e yapacağı ödemenin koşullarının düzenlenmesidir.


 1. TARAFLAR
75.Parsel Eston Çamlıevler Site Yönetimi

Bu sözleşmede Müşteri olarak adlandırılacaktır.

Fatura Adresi: Karaman Çiftlik Yolu No: 45

İçerenköy/Ataşehir – İSTANBUL
Tel no / Mobil tel no: Telefon: 0216 469 00 24 – 25

Faks no: 0216 469 03 26

E-posta: muhasebe@estoncamlievler.com

Vergi Dairesi: Kozyatağı

Vergi Numarası: 9530071508
Eltes İletişim Telekom elektrik ve güv.sist.ltd.şti.


Bu sözleşmede Eltes olarak adlandırılacaktır.

Fatura Adresi: Bulgurlu libadiye cd.teknik sok.uzunlar sit.a blok 21/3 ÜSKÜDAR

Tel no / Mobil tel no: 216 523 5555 / 532 779 8888

Faks no: 216 523 6666

E-posta: eltestelekom@gmail.com

Vergi Dairesi: Ümraniye

Vergi Numarası: 333 074 8308

Verilecek resmi belgeler

Resmi adres bildirim belgesi

Vergi levhası

Karel yetki belgesi
 1. TANIMLAR
  1. Sistem: Karel tarafından üretilmiş elektronik telefon santralı ve buna bağlantılı çevre ürünlerinden, yine EK-1’de Sözleşme kapsamında olduğu belirtilmiş bulunan ürünlerin tamamıdır.  1. Sözleşme: Taraflar arasında imzalanmış bulunan işbu Karel Marka Elektronik Telefon Santralı ve kablolama Satış Sözleşmesi’dir.
  1. Koruyucu Bakım: Arızalara müdahale dışında, Sistem’in Eltes tarafından garanti süresi içerisinde belirli aralıklarla (ayda bir) ziyaret edilerek, yazılım ve donanım teknik kontrollerinin yapılması, tespit edilen aksaklıklarının giderilmesi, yazılım güncellemesi, genel temizlik ve bakım, yedekleme işlemlerinin yerine getirilmesidir.


ELTES’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ


  1. Eltes EK-1’de listelenmiş Sistem’i, Müşteri’nin göstereceği, EK-1’de belirtilen adrese kurup, çalışır vaziyette teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.
  1. Eltes, satış faturası tarihini takip eden 3 yıllık garanti süresi içerisinde Sistem’in arızalarına müdahale, satış sonrası servis ve Koruyucu Bakım işlerini bedelsiz olarak yapmayı kabul ve taahhüt eder.

Garanti kapsamında olan her türlü işçilik ve Sistem’in tamir bakım işleri bu taahhüde dahil olacaktır. Ancak Sistem’e bağlı olarak bulunmasına rağmen bu Sözleşme kapsamında bulunmayan diğer her türlü aparat veya teçhizat ile tesisatın tamir işleri bu taahhüde dahil değildir.

Garanti süresi içerisinde Yıldırım ve Elektrik Dalgalanmalarından oluşacak arızalar ücretsiz giderilir.
  1. Gerek Koruyucu Bakım gerekse sorunlara müdahale için Eltes, yetkin, bilgili, teknik elemanlar görevlendirilecektir.
  1. Sistem, satın alınma tarihinden itibaren tam 10 yıl yedek parça sürekliliği ile garanti altındadır.
  1. Eltes, Müşteri’nin işyerinde yapılacak servis ve bakım çalışmaları sırasında, gerek kendi gerekse Müşteri’nin elemanlarının zarar görmemeleri için ve işyerinde meydana gelebilecek zarar ve hasarları önleyici her türlü güvenlik önlemini ve tedbiri alacaktır. Bu önlemlerin alınması sırasında gerekiyorsa Müşteri’den yardım ve destek alacaktır.
  1. Eltes ve onun teknik elemanları 3 yıllık garanti süresi içerisinde gerek Sistem gerekse ilgili teknolojiler konusunda Müşteri’nin daima danışmanı konumunda olacaklar, güncel ürün ve teknolojiler konusunda bilgi ve tecrübelerini paylaşacaklardır.

Eltes ayrıca Müşteri’ye haberleşme giderlerinden tasarruf edebilmesi için danışmanlık yapacak, piyasada geliştirilen yeni çözümler ile ilgili olarak tavsiyelerde bulunacaktır.


  1. Eltes, kendisi tarafından düzenlenen kampanya, indirim ve avantajlardan Müşteri’yi haberdar edecek, ucuz haberleşme çözümleri bulabilmesine yardımcı olacaktır.
  1. Eltes, Müşteri tarafından tayin edilecek bir sorumlu personele (madde 5.7) Sistem’in yapısı ve yazılımları hakkında bir temel eğitim verecektir. Bu personelin herhangi bir nedenle işten ayrılması durumunda, işverenin uygun göreceği yeni bir personele bu eğitim ücretsiz olarak verilecektir. Tabii afet, yangın, teçhizatın yanlış kullanılması ve kaza sebebiyle meydana gelebilecek hasarlardan kaynaklanan arızaların giderilmesi için, Eltes tarafından gerekli müdahale yapılacaktır.  1. Garanti süresinden sonraki tamir ve değişiklikler garanti kapsamına girmeyecek ve bu durumda ortaya çıkabilecek masraflar ayrıca Eltes tarafından Müşteri’ye fatura edilecektir.
  1. Eltes’in bu Sözleşme kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesi, tabii afet, harp, isyan, yangın, sabotaj, sel baskını, devlet dairesi memur veya temsilcisinin emir ve direktiflerine uyma zorunluluğu, Sistem’e ulaşma imkansızlığı, T.Telekom A.Ş.’nin işbirliği yapmaması dolayısı ile engellenirse, Eltes herhangi bir kayba, sorumluluğa maruz bırakılmayacak ve taahhütlerini yerine getirmesi için makul bir süre tanınacaktır.

 1. MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ve ÇALIŞAN PERSONEL
  1. Müşteri, 3 yıllık garanti süresi içerisinde Sistem’e Eltes’in resimli Eltes Personel Kimlik Kartı taşıyan teknik elemanları dışında hiç kimsenin müdahalede bulunmasına izin vermeyecektir. Sistem’in arızasına müdahale veya Koruyucu Bakım amacıyla Müşteri’ye gelen elemanların personel kimlik kartları kontrol edilecek, şüpheli durumlarda Eltes aranarak onay alınacaktır.

Eltes Personel Kimlik Kartı örneği EK-2’de verilmiştir.


  1. Müşteri, 3 yıllık garanti süresi içerisinde herhangi bir sebeple Sistem’e eğitimsiz, yetkisiz, personel kimlik kartı bulunmayan elemanlar tarafından yapılacak müdahaleler sonucunda Sistem’de meydana gelebilecek hasarların ve arızaların düzeltilmesi için ortaya çıkacak maliyetlerin, servis ve malzeme olarak Sözleşme hükümlerinden ayrı olarak Eltes tarafından hesaplanarak faturalandırılmasını peşinen kabul eder.
  1. Müşteri, Sistem’e Eltes’in personel kimlik kartı taşıyan teknik elemanları dışındaki kişilerin müdahalesi sonucu konuşma güvenliği tehlikeye girdiği taktirde, bundan Karel’i mesul tutmayacağını peşinen kabul eder.
  1. Müşteri, Eltes’in taahhütlerini zamanında yerine getirebilmesi için gerekli yer ve şartları sağlayacaktır. Sistem’in çalışır vaziyette teslim edilebilmesi için abone ve dış hatlar ile bilgisayar ve ağları bağlantılarının Sistem’le irtibatlandırılacak şekilde hazır hale getirilmesi Müşteri’nin sorumluluğunda olacaktır.
  1. Müşteri, Eltes’in bakım personeline meydana gelen arızalar ile ilgili gerekli her türlü bilgiyi vermeyi ve bu anlaşmanın yürütülebilmesi için Eltes’e Sistem üzerinde çalışma imkanı sağlamayı kabul ve taahhüt eder.
  1. Müşteri, Eltes’in bilgisi dışında Sistem’i EK-1’de belirtilen adres dışına taşımayacak, taşıtmayacak, başka yere monte etmeyecektir.

Sistem’in ve bağlı çevre ünitelerinin mevcut adres içindeki yerlerinin kapsamlı olarak değiştirilmesi eğer Eltes’in bilgisi dışında yapılmışsa, meydana gelebilecek arıza ve hasarların giderilmesinin, servis ve malzeme olarak Sözleşme kapsamı dışında olacağını Müşteri peşinen kabul eder.


  1. Müşteri, Sistem’in kurulu bulunduğu yerde, Sistem için kendi personeli içinden bir sorumlu tayin edecektir. Sistem ile ilgili olarak Eltes tarafından basit bir temel eğitim alacak ve Sistem’in yapısı, yazılımları hakkında bilgi sahibi olacak olan sorumlu, Sistem’in çalışması, ilgili istek ve sorunlar konularında Eltes’e haber verecek ve KEltes’in ilk temas sağlayacağı kişi olacaktır.

Sorumlu Personel : Serkan Yılmaz

Görevi : Teknik şef

Telefon No : 0216 469 00 24

GSM No : 0532 654 81 74

Faks No : 0216 469 03 26

E-Posta : syilmaz58@hotmail.com
  1. Sonradan olabilecek daha büyük arızaların önlenmesi açısından Müşteri, Sistem’de veya ona bağlı çevre birimlerinin çalışmasında tespit edilecek her türlü değişiklik ve anormalliği derhal Eltes’e bildirecektir.

  2. Montajda çalışan personel sabah ve akşam işe başlama ve bitiş saatlerinde sitenin belirleyeceği kurallara uyacaktır.

  3. Çalışan personel bakımlı ve kıyafetiyle firma logosunu gösterir şekilde çalışacaktır.

  4. Çalışan sitenin belirlediği kurallara uyacak ve bunun dışında kesinlikle hareket etmeyecektir.

  5. Çalışan site sakini izni olmadan kesinlikle daireye girmeyecektir.

  6. Çalışan çalışacağı alanı site yetkilisine bildirecektir.

  7. Çalişan site sakini ile kesinlikle tartışmayacak varsa olmusuz bir durum yönetime bildirecektir.

  8. Çalışan işsağlığı ve güvenliğine azami ölçüde dikkat edecektir. Oluşacak tüm problemden yüklenici firma sorumlu olacaktır.

  9. Çalışan yeni gireceği bir alana kesinlikle izinsiz girmeyecektir.

  10. Çalışan günlük yapacağı işi ve çalışacağı alanı günlük site yetkilisine bildirecektir.

  11. Çalışan site sakini ile arasında mesafe bırakacak kesinlikle laubali davranışa girmeyecektir.

  12. Çalışan çıkacak problemleri insiyatif kullanmadan çözme yerine site yetkilisine bildirecektir.

  13. Çalışan iş bitiminde çalıştığı alanı bulduğu gibi temiz bırakacaktır.

  14. Çalışan çalıştığı ortamda dağınık ve rahatsız edici görüntüye izin vermeyecektir.

  15. Çalışan site sakinlerinden özel istek olduğu taktirde sitenin izni olmadan kesinlikle bir şey yapmayacaktır. 1. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME
  1. Müşteri, Eltes’e Sözleşme bedeli olarak,141.600,00.- KDV dahil toplam rakam (yüz kırk birbin altı yüz) TL ödeyecektir.
  1. Yukarıda belirtilen toplam miktarın 35.400,00.- (otuz beşbin dörtyüz) TL’si Sözleşme’nin imzalanmasını takiben peşin olarak ödenecek, kalan miktar her bir taksiti 35.400,00.- (otuz beşbin dörtyüz TL olmak üzere, 90 (doksan) günlük 3 (üç) eşit taksitte ödenecektir.

Söz konusu vadeli ödemeler için Müşteri (kredi kartı talimatı / çek / senet) tanzim edecektir.


  1. Müşteri’nin madde 6.2’de bahsedilen ödemelerden herhangi birini 20 (yirmi) gün geciktirmesi durumunda Eltes Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkını saklı tutar.


  1. Eltes, Sözleşme’nin imzalanmasını takiben, Müşteri için madde 6.1’de belirtilen ücret tutarında satış faturası tanzim edecektir.
 1. TESLİMAT BİLGİLERİ
  1. Sistem teslimatı aşağıda belirtilen adrese (20 kasım 2014) tarihine kadar yapılacaktır.

Adres: 75. Parsel Eston Çamlıevler Sitesi Karaman Çiftlik Yolu Cad.No: 45 İÇERENKÖY/ATAŞEHİR-İSTANBUL


Teslim tarihi : İşe başlandıktan sonra 90 (doksan) günde teslim edilecektir. 1. GİZLİLİK  1. Taraflar arasında paylaşılan her türlü bilgi alenen herhangi bir başka yerde ilan edilmemişse gizlidir ve “bilmesi gerekenler” prensibi dışında üçüncü şahıslarla paylaşılamaz.
 1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
  1. Sözleşme, madde 6.4’de belirtilen satış faturasının tanzim tarihinden itibaren 3 yıl sonra kendiliğinden son bulur.

Bu süre sonunda, Müşteri servis ve bakım hizmetlerinden yararlanmak için Eltes ile bir bakım sözleşmesi imzalamayı talep edebilir.


 1. CEZALAR

Yüklenici işin herhangi bir aşamasında, işi tam olarak yapamaz yada eksik bırakırsa, bu

işlerde sarf ettiği malzeme, para, işçilik v.s. ile ilgili hiçbir talepte bulunmayacaktır ve

sistemin eski haline getirilmesini sağlayacaktır.

Yüklenici, çalışmalar esnasında daire sakinlerine ve binaya zarar verirse bu miktarı

kendisi ödeyecektir.

İşin teslim süresi sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 iş günü olup, yüklenici

firma mücbir sebepler dışında gecikilen her gün için 100 TL ceza ödeyecektir. 1. DİĞER ŞARTLAR
  1. Sözleşme’nin imzası sırasında mevcut olmayan veya öngörülemeyen ve Sözleşme’nin uygulanmasını tamamen veya kısmen imkansız hale getiren: doğal afetler, seferberlik ve savaş hali, ağır ekonomik buhran, grev, lokavt, isyanlar, kıtlık, yangın, salgın hastalıklar ve karantina ve benzeri sebepler ile devlet dairesi memur veya temsilcisinin emir veya direktiflerine uyma zorunluluğu, Sistem’e ulaşma imkansızlığı gibi zorunlu nedenlerin (force majeure) oluşması durumunda, Tarafları herhangi bir kayba ve sorumluluğa maruz bırakmayacak şekilde, Taraflara Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini yerine getirmeleri için, kesinti süresinden uzun olmamak kaydı ile makul bir süre tanınacaktır. Yukarıda sayılan olağanüstü koşulların kısa sürede düzelmesinin mümkün olmadığı durumlarda Tarafların Sözleşme’yi fesih hakları saklıdır.  1. Sistem’in Müşteri’ye bağlı kuruluşlar dışında üçüncü bir hükmi şahsa satılması halinde bu sözleşmeden doğan haklar üçüncü şahıslara devredilemez.
  1. Sözleşme’nin yorumlanması ve uygulanması ile ilgili olarak sulhen çözüme ulaştırılamayan her türlü ihtilafta Türk Hukuku uygulanacak ve ihtilafın halli bakımından İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır.
  1. Sözleşme’nin ekleri:

   1. Tarafların imza sirküleri,

   2. Tarafların yetki belgeleri,

   3. EK-1 Sözleşme kapsamındaki Sistem bilgileri,

   4. EK-2 Eltes Personel Kimlik Kartı örneği.

   5. Teminat senedi (10.000.-TL) verilecektir.
  1. Taraflar, Sözleşme’yi ve eklerini okuduklarını, anladıklarını, kayıt ve şartlarına bağlı kalacaklarını, kabul, beyan ve taahhüt ederler. 6 (altı) sayfa, 10 (on) madde ve 2 (iki) ekten oluşan Sözleşme iki nüsha olarak düzenlenmiş ve aşağıda belirtilen imza tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İmza Tarihi: (……………..)
75.PARSEL ESTON ÇAMLIEVLER ELTES İLETİŞİM TELEKOM ELEK.

SİTE YÖNETİMİ GÜV.SİST.LTD.ŞTİ    Ana sayfa


Karel marka elektronik telefon santrali

Indir 43.25 Kb.