bilgiz.org

Kar mevsiMİnde alinacak önlemler hakkinda 102 numarali genel emiR

 • Kar Mücadelesi Haricinde Kar Temizleme Makinelerinin Ne surette Ve Ne Şekilde Sevk Edilecekleri Madde 82
 • Tamir için Atelyeye Sevk ve iade Zamanları Madde 83
 • Kar Temizleme Makinesinin Üzerinde Bulunacak Personel Madde 84
 • BEŞİNCİ BÖLÜM Rüzgâr İstikametlerinin Tespiti Ve Hâkim Rüzgârların Tâyini, Kar Vaziyetiyle İlgili Telgraf Örnekleri Rüzgâr Fırıldakları
 • Cetvellerin Beş Ay Ve İki Nüsha Tutulması Madde 88
 • Şube Şeflerinin Hâkim Rüzgâr İstikametinin Tâyini Madde 89
 • Rüzgar Gülünün Yol Kısım Şefince Okunması Madde 90
 • 1 No.lı Rüzgar Gülü Cetveli Madde 91
 • Hakim Rüzgâr Tâyinine Örnek Madde 92
 • Toplam 151
 • 1)Yolda kapatma veya mühim bir vaziyet olmadığına göre: T C D D
 • 2- Karın Yağışı Yolu Kapatmayı Gerektiriyorsa T C D D
 • Şube veya kısım şefi İ m z a Adı Soyadı • Sayfa3/5
  Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü359.98 Kb.
  TipiYazı

  Indir 359.98 Kb.
  1   2   3   4   5

  Kar Temizleme Makinesi Geçtikten Sonra Karın Kaldırılması

  Madde 81-Kar Temizleme makinesinin geçişinden sonra yol işçisiyle karın kaldırılıp, uygun yerlere atılması ve bilhassa hat arasında ray mantarlarının iç tarafında budenlerin geçeceği yerin serbest kalması sağlanacaktır.

  Kar Mücadelesi Haricinde Kar Temizleme Makinelerinin Ne surette Ve Ne Şekilde Sevk Edilecekleri

  Madde 82-Lokomotif ile itilen kar temizleme makineleri yük trenlerinin en sonuna acil durumlarda lokomotif veya poz otosu ile tek olarak sevk edilebilir.Çekilme hızı 80 km/saati geçmemelidir.

  Kendinden tahrikli kar temizleme makineleri yük trenlerinin en sonuna frensiz olarak bağlanıp çekilebilir.Çekilme hızı 80 km/saati geçmemelidir.Kar temizleme makinesi tek başına sevk edildiğinde azami sürati 70 km/saattir.
  Tamir için Atelyeye Sevk ve iade Zamanları

  Madde 83- Kar temizleme makineleri tedbiren 1 Mayıs tarihine kadar işletmeye hazır bir vaziyette bulundurularak ancak bu tarihten sonra Atelyeye tamir ve bakım için sevk edilebilirler.

  Ağustos başında kar temizleme makinelerinin bakım ve tamiratları tamamlanmış olarak iş yerlerinde hazır halde bulundurulacaktır.  Kar temizleme makineleri iş bekleme süresinde operatörlerce periyodik olarak haftada bir kontrol edilip çalıştırılarak her hangi bir aksaklık olup olmadığı kontrol edilecektir.Kar temizleme makinelerinin yakıt depoları dolu vaziyette tutulacak, yakıt deposunun ısıtma sistemin çalışıp çalışmadığı kontrol edilecek akümülatörlerin şarjlı olarak tutulmaları sağlanacaktır.Ayrıca hava kompresörü ve hava sisteminin kontrolleri yapılacak fren tecrübeleri ikmal edilecektir.Makine için çalışma sırasında ihtiyaç duyulacak yedek malzemeler makine üzerinde hazır bulundurulacaktır.

  Kar Temizleme Makinesinin Üzerinde Bulunacak Personel

  Madde 84-Kar temizleme makinesinin seyri esnasında üzerinde görevli operatörler dışında en fazla 10 kişi daha bulunabilir.

  Gece Çalışması İçin Şartlar

  Madde 85-Yolun açılması uzayarak gece de çalışılması gerekiyorsa hava tipisiz berrak olduğu ve aydınlatma vasıtaları yeterli olduğu ve başka bir sakınca kalmadığı zaman kar temizliğine sorumlu Şube Şefi temizliğin devamına karar vermekte serbesttir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Rüzgâr İstikametlerinin Tespiti Ve Hâkim Rüzgârların Tâyini, Kar Vaziyetiyle İlgili Telgraf Örnekleri

  Rüzgâr Fırıldakları

  Madde 86- Kısım şeflerinin bulunduğu istasyonlarla kar mücadele merkezlerinde etrafı açık bir mahalde jiruet rüzgâr fırıldakları dikilecektir.

  Rüzgâr Gülü Cetveli Tanzimi

  Madde 87- Kısım şefleri ve görevlendirilmiş yol çavuşları, her gün saat 18 de esen rüzgârın yönünü rüzgâr fırıldağına göre belirleyerek, bunu rüzgâr gülü cetveline geçirecektir.

  Cetvellerin Beş Ay Ve İki Nüsha Tutulması

  Madde 88- Aylık olarak tanzim edilecek olan bu cetvellerin dondurulmasına Kasım ayının başında başlanarak Mart ayının sonucu gününe kadar devam edecektir. Bu cetveller iki nüsha doldurulup bir nüshası ait oldukları şubelerine kısım şefliklerince gönderilecektir.

  Şube Şeflerinin Hâkim Rüzgâr İstikametinin Tâyini

  Madde 89- Şube şefleri, beş aylık neticeye göre her kısım için ayrı ayrı ve aşağıda gösterilen numune veçhile (hâkim rüzgâr istikameti) belirlenecek ve birer suretini kendi bölgelerine gönderilerek yapılacak kar siperleri bölgesinin de onayı ile hâkim rüzgâr istikametine göre inşa ve tesis edilecektir.

  Rüzgar Gülünün Yol Kısım Şefince Okunması

  Madde 90- Kısım şefleri rüzgar gülün de tespit ettikleri rüzgâr yönüne göre, esen rüzgârlardan mıntıkalarındaki hangi yarma ve mahallerin etkilenmiş olduğunu, edinecekleri tecrübelerine istinaden yakın bir tahminle belirleyerek, önceden önlem alabilecekleri için bu cetvellere ve bunların sağlıklı doldurulmasına özen gösterilmelidir.

  1

  No.lı Rüzgar Gülü Cetveli


  Madde 91- Rüzgar gülü cetveli:

  Ay ve senesi : ............... / 20 ............

  Kısım şefliği : ...............

  Kar Şef.merkezi : ...............

  Kar M.Merkezi : Klm. .......


  Günler

  Kuzey

  K.B

  Batı

  G.B.

  Güney

  G.D.

  Doğu

  K.D.

  Sakin

  Düşünceler  1  2  .  .  9  10  .  14  15  .  .  19  20  .  .  26  27  .  30  31  Toplam


  Her günkü rüzgar istikameti için hizasına kırmızı kalemle (X) işareti konacaktır.  Hakim Rüzgâr Tâyinine Örnek

  Madde 92- Mevsim sonu boş aylık rüzgâr gülü cetvellerine nazaran (hâkim rüzgâr istikameti) çizilmesi için bir örnektir.

  Mevsim Sonu Alınan Netice:


  Kuzeyden

  esen rüzgar

  5 gün

  Kuzey batıdan

  “ “

  8 gün

  Batıdan

  “ “

  8 gün

  Güney Batıdan

  “ “

  30 gün

  Güneyden

  “ “

  50 gün

  Güney Doğudan

  “ “

  10 gün

  Doğudan

  “ “

  10 gün

  Kuzey Doğudan

  “ “

  8 gün

  Sakin

  - -

  22 gün
  Toplam

  151
  Kar Mevsiminde Çekilecek Telgraf Örnekleri

  Madde 93- Kar mevsimlerinde; kar yağışlarını, yol durumunu bildirmek üzere ve diğer sebeplerden şube kısım şefleri tarafından çekilecek tellerin başlıkları ve içeriği aşağıda gösterilen muhtelif şekillerdeki örneklere göre yazılacaktır. Kar vaziyetlerini bildiren bütün telgraflarda, rüzgârın şiddet ve istikameti de belirtilecektir.

  1. Kar yağışını bildirme teli:

  (Madde 7, 43,44 ve 45) gereğince

  1)Yolda kapatma veya mühim bir vaziyet olmadığına göre:
  T C D D

  Şube No. ........... Defter No.......  TELGRAF (M. 7003)

  Telin yollandığı

  yer


  VERİLİŞ

  ÇEKİLİŞ

  GELİŞ

  Teli alan
  Gün

  Saat

  Dak.

  Gün

  Saat

  Dak.

  Gün

  Saat

  Dak.

  ............... Şube şefliğine bilgi (................ ve ................) istasyon

  şefliklerine teşkilat gar ve depo şefliklerine, Bölge Kontrolörüne ve

  Bölge Müdürlüğüne,

  (............. tarihinde saat ............ den itibaren yağan kar yüksekliği ray

  mantar seviyesinden .............. santimetredir stop Rüzgar ................ den

  ............. etmektedir stop Yol Seyrüsefere serbesttir stop Tel ..................

  numaralıdır.
  İmza

  Kısım Şefi

  Adı Soyadı

  NOT : Bilgi verilmesi lüzumu olan ve (.........ve........) gösterilen istasyonlar; kar vaziyeti bildirilen yerin iki tarafındaki komşu istasyonlardır.

  Eğer işçi postasıyla kar temizliği de yapılıyorsa telin sonuna;

  Yol seyrüsefere açıldıktan sonra (.........işçi ile temizliğe devam edilmektedir.) cümlesi ilâve edilecektir.


  2- Karın Yağışı Yolu Kapatmayı Gerektiriyorsa

  T C D D

  Şube No. ........... Defter No.......  TELGRAF (M. 7003)

  Telin yollandığı

  yer


  VERİLİŞ

  ÇEKİLİŞ

  GELİŞ

  Teli alan
  Gün

  Saat

  Dak.

  Gün

  Saat

  Dak.

  Gün

  Saat

  Dak.

  ( .............. ve ...........) istasyonlara bilgi teşkilat ve depolarına,

  Şube şefliğine, Bölge Kontrolörüne, Baş dispeçerliğine, Vagon dağıtım

  Bürosuna Bölge Müdürlüğüne I. II. XVI Başkanlığına ve Genel Müdürlüğe,

  ................ gününden beri tipi ile yağan kar durumu şöyledir stop

  normal yağışı ray seviyesinden .......... santimetredir.

  Klm. ........... den Klm. ........ ye kadar 100 metre uzunluğunda

  80 Cm. stop ki Klm. ......... den Klm. ............ ye kadar 70 metre

  uzunluğunda tek taraflı inişli 180 santim .............................................

  .........................................................................

  stop

  Rüzgar .............. den .............. esmektedir stop Bu sebeple

  .................. istasyon ile ................ istasyon arasında ikinci bir tele

  kadar yol kapalıdır stop

  Şube veya kısım şefi

  İ m z a

  Adı Soyadı

  NOT: Yolun kapalı ve karın yüksek olduğu diğer yerler yukarıdaki şekilde ............................ noktalı mahallere yazılarak bütün mıntıkada yarmaların kar durumu gösterilmiş olacaktır.

  Rüzgarın yönü ve şiddet derecesi; açık bırakılacak noktalı yerlere yazılacaktır. Bu teli müteakip yolu açmak için alınan tedbirler, işin safhalar, eldeki imkanlara göre yolun açılacağı tahmini saatler kaydedilmek üzere ayrıca aynı başlık yerlere telgraflar yazılacaktır.

  b) Yük azaltılması veya ranfor talebi hakkı tel: (Madde 32) gereğince bu telleri kısımlardan toplayacağı bilgiye göre şube şefleri haberleşme olanaksızlığı veya şube şefi olmadığı hallerde kısım şefi çeker.

  1   2   3   4   5


      Ana sayfa


  Kar mevsiMİnde alinacak önlemler hakkinda 102 numarali genel emiR

  Indir 359.98 Kb.