bilgiz.org

Kablosuz Sensör Ağları ile Akıllı Sistem Ev Modeli Mehmet Ali kutlugüN1, Mert Yılmaz Çakir2

 • Anahtar Sözcükler
 • 2. İnsan Bilgisayar Etkileşimi
 • Sistemin Amaç ve Hedefleri
 • 5. Kablosuz Sensör Ağları
 • 6. Akıllı Kontrol Sistemleri
 • Hırsız Alarm Kontrol Sistemi
 • Gaz Kaçağı Algılama Sistemi
 • Yangın Alarm Algılama Sistemi
 • Şifreli Kapı Kilidi Kontrol Sistemi
 • Kartlı Elektrik Kontrol Sistemi
 • Su Baskınlarına Karsı Koruma Kontrol Sistemi
 • Sese Duyarlı Cihaz Yöntemi Kontrol Sistemi
 • Telefonla Cihaz Yönetimi Kontrol Sistemi
 • Uzaktan Kumandalı Aydınlatma Kontrol Sistemi
 • Şekil 2 .
 • Şekil 3.
 • Tablo 1.
 • Şekil 11. • Tarih29.06.2017
  Büyüklüğü73.73 Kb.

  Indir 73.73 Kb.

  Kablosuz Sensör Ağları ile Akıllı Sistem Ev Modeli
  Mehmet Ali KUTLUGÜN1, Mert Yılmaz ÇAKIR2

  1,2 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul

  mehmet_ali_kutlugun@hotmail.com, myc1453@gmail.com


  Özet: Günümüz iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, iletişim yöntemlerinin kablosuz sensör ağları üzerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur. Akıllı ev ve ev otomasyon sistemleri, günümüz konutları için konfor sağlamasının yanı sıra, bizlerin hayatını ve maddiyatını tehdit edecek olaylara karşı önleyici konumda olması sebebiyle daha da önemli hale gelmiştir. Gerçekleştirilen bu çalışmada akıllı evler için gerekli sistemlerin tanıtılması ele alınmış, bu sistemlerden çevre güvenliği amacıyla kullanılabilecek hareket sensörlerinin sürekli faal olarak çalışabilmesi amacına çözüm önerisi getirilerek, konu üzerinde değerlendirmeye gidilmiştir.
  Anahtar Sözcükler: Akıllı ev sistemleri, Kablosuz sensör ağları, Nesnelerin Interneti, İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
  Abstract: Today's advances in communication technologies, has led to a focus on wireless sensor networks of communication methods. Smart home and home automation systems became more important on our lives because as well as they are providing comfort to us, they are also capable of preventing any event which may threat our life and harm properties we have. In this study, systems which are necessary for smart homes are discussed and evaluations were made with aim of creating solutions for continuous active usage of motion sensors on perimeter security systems.


  1. Giriş
  Kablosuz sensör ağları birçok alanda kullanılan 1980’ lerden günümüze gelen bir teknolojidir. Kablosuz sensör ağlar ile kullanıldıkları ortamlara göre hareket, ısı, ışık, ses, basınç gibi bilgiler toplanabilmektedir. Sensörlere tanımlanan aktiviteler ile akıllı evler oluşturup kontrol edilebilir. Bu evler başta konfor, güvenlik gibi insanlar için yaşamın her anında önemli olan ihtiyaçları karşılamaktadır.
  Bu çalışmada günümüzde lüks gibi karşılanan ancak teknolojinin daha da gelişmesiyle ihtiyaç haline gelmekte olan bir akıllı ev sisteminin tasarımı, bizlere kazandıracağı kolaylıklar, insan bilgisayar etkileşimi ve son zamanlarda popülerliği artan nesnelerin interneti (IoT) konuları hakkında temel bilgiler verilerek bir model ev üzerinde çevre güvenliğini sağlamak amacıyla tasarlanmış hareket sensörlerinin faal olup olmadıklarını anlamak ve bunu sürekli kontrol edebilmek için bir çözüm önerisi sunulmuştur.
  2. İnsan Bilgisayar Etkileşimi
  Disiplinler arası bir kavram olmak ile birlikte, insanın bilgisayarla etkileşiminde, çevresel bileşenlerle, hayatı kolaylaştıran, daha hızlı ve insana daha doğal gelecek yollarla kullanılabilir hale getiren sistemlerdir.[1]
  3. Nesnelerin İnterneti (IoT)
  “Nesnelerin Interneti” (Internet of Things) kavramı ilk kez 1999 yılında Kevin Ashton tarafından Procter & Gamble şirketi için hazırlanan bir sunumda kullanılmıştır. Bu sunumda şirketin tedarik zincirinde RFID (radio-frequency identification) teknolojisi uygulamasının firmaya faydaları sıralanmakta ve kullanımı önerilmekteydi. Daha sonraki yıllarda gelişen teknolojiler sayesinde milyarlarca insanın bilgisayarlar ya da taşınabilir mobil araçlarla internete bağlanmaları sağlanmıştır. Bu aşamadan beklenen adım birbirlerine bağlı bilgisayarların, birbirlerine bağlı nesneler ile bilgi alışverişi yapmasıdır. [2]
  Arabalardan kitaplara, elektrikli aletlerden yiyeceklere, buzdolaplarından su ısıtıcılarına, akıllı binalardan ayakkabılara kadar aklımıza gelebilecek tüm şeylerin/nesnelerin birbiri ile bağlanmaları ve veri iletişiminde bulunarak bir bütün sistem haline gelmeleri sonucunu doğurur.

  4. Akıllı Ev Sistemi
  Akıllı ev sistemleri, sensörler yardımıyla günlük ihtiyaçların kolaylaştırılmasında, ortam güvenliğinin sağlanmasında, engelli insanların hayatlarının kolaylaştırılmasında güvenilir çalışma ve kurulum kolaylığına sahip, maliyet tasarrufu sağlayan sistemlerdir.
  Sistemin Amaç ve Hedefleri

  Sistemin amacı insan ihtiyaçlarını gidermek için insana konfor ve güvenlik sağlamaktır.


  Sistemin Tasarımındaki Zorluklar

  İnsan sayısı, pil gücü, ortam koşulları, tanımlanamayacak hareketler, farklı canlı hareketleri ve bunların insana benzemesi ihtimali, olası afet veya her türlü felaket olayları gibi sebeplerden sensörlerin algılamasında yanlışlıklar olabilmektedir.


  5. Kablosuz Sensör Ağları
  Tipik bir Kablosuz Sensör Ağı (Wireless Sensor Network - WSN) kablosuz bir ortam aracılığı ile birbirine bağlanmış sensör düğümlerinden oluşur. Sensörler, pil, RF adaptörü, mikro kontrolörü ve sensör panosu (board) ile tümleşik bir yapı oluşturur. Pil ömrüne bağlı olan kısıtlamalar yüzünden, sensör düğümleri zamanlarının çoğunu düşük güç tüketimi ile “uyku” madunda geçirirler. WSN’ler genel olarak [3];

  • Nem


  • Sıcaklık

  • Işık


  • Basınç

  Nesne hareketleri

  • Toprak bileşimi

  • Gürültü seviyesi

  • Bir nesnenin mevcudiyeti

  • Belirli bir nesnenin; ağırlık, boyut, hareket hızı, yönü, son konumu gibi fiziksel durumları izleyebilirler (monitoring).


  WSN’lerin güvenilirlik, kendini organize etme, esneklik ve kurulum kolaylıkları sebebiyle mevcut ve olası uygulamaları geniş bir çeşitlilik kazanmaktadır. Aynı zamanda neredeyse tüm çevre ortamlarında uygulanabilirler, özellikle mevcut kablolu ağların çalışmasının imkânsız olduğu ya da kullanılamayacağı durumlarda tercih edilirler.
  6. Akıllı Kontrol Sistemleri
  Teknoloji ilerledikçe akıllı algılayıcı düğümleri ve aktüatörler süpürge, mikro dalga fırın, buzdolabı ve DVD oynatıcılar gibi elektrikli aletler ve su izleme sistemleri ile gömülü hale gelmiştir. Yerleşik cihazların içinde bu algılayıcı düğümleri birbirleriyle ve dış ağ ile internet veya uydu üzerinden etkileşimde bulurlar. Sistemler son kullanıcılara uzaktan kontrol için izin vermektedir.[4]


  Şekil 1. WSN ile Akıllı Ev Üzerindeki Kontrol Üniteleri

  Gereksinim halinde farklı türlerde sistemler geliştirilip, tanımlanabilir. Bu sistemlerden bazıları ve kullanım amaçları aşağıda açıklanmıştır.


  Hırsız Alarm Kontrol Sistemi

  Alarm sistemi, hırsızlık, gasp, soygun, tehdit, haneye tecavüz, yangın, sağlık sorunu gibi durumlarda başkalarını sizin yardımınıza çağıran elektronik çözüm paketidir. Ev veya işyerinizin konumuna, isteklerinize, içerideki yaşama tarzınıza ve bütçenize uygun olarak, tamamen size özel seçilmiş elektronik parçaların birbirleriyle entegre edilmesiyle oluşur. İstenmeyen durumu algılar ve alarm verir. Alarm verdiği zaman sirenle, ışıkla, otomatik telefon bağlantısıyla çevreye ve gerekli yerlere haber iletilir. [5]


  Gaz Kaçağı Algılama Sistemi

  Gaz alarm cihazı, doğalgaz, LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) havagazı kaçağı durumunda alarm vermesi için ev ve benzeri yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sabit bir yere kurulan ve sürekli çalışan elektrikli bir alarm cihazıdır. Röle çıkısı sayesinde alarm durumunda aspiratör, siren, gaz kesici valf gibi cihazlara otomatik anahtarlama yapar. [6]


  Yangın Alarm Algılama Sistemi

  Temiz hava şartlarında foto-diyotun üzerine ışık düşmez ve dedektör düşük seviyeli bir analog sinyal üretir. Duman, dedektörün algılama hücresinin içerisine girip ışığın foto-diyot üzerine yansımasına neden olduğunda analog sinyal seviyesi artar. Bu sinyal elektronik devre tarafından işlenerek bir dijital sinyale dönüştürülür ve aynen iyonizasyon duman detektöründe olduğu şekilde kontrol paneline iletilir, değerlendirme, kontrol ve alarm işlemleri başlatılır. Optik duman dedektörünün dış görünüşü iyonizasyon duman dedektörü ile aynıdır. Alarm esnasında kırmızı yanan LED lambasının normal durumunda renksiz ve şeffaf olmasıyla belirlenir. [7]  Şifreli Kapı Kilidi Kontrol Sistemi

  Bu sistem sayesinde ev güvenliği sağlanır. Şifreyi bilmeyen bir kişi şifreyi üç defa yanlış girerse alarm devreye girer ve kapı doğru şifre girilene kadar açılamaz. 4 haneli bir şifre, önceden belirlenmiş ve tuş takımından bu şifre girildiğinde röleye bağlı bir yükün çalıştırılması amaçlanmıştır. Devre şöyle çalışır: İlk enerji verildiğinde kırmızı LED yanar ve röle kapalıdır. Doğru şifre girilme süresine kadar devre bu durumda bekler. Tuş takımından doğru şifre rakamları sıra ile tuşlanıp “Aç” butonu tuşlandığında, röle çeker ve yeşil LED yanar. Bu durumun ardından herhangi bir tuşa basıldığında, röle tekrar kapanır ve kırmızı LED yanar. Devre için belirlenen şifre istenildiği zaman değiştirilebilir. [8]


  Güneş Paneli Sistemi

  Güneş pilleri algıladıkları ışın enerjisinden eşit sayıda pozitif ve negatif yükler oluşturarak güneş enerjisini direkt olarak kullanılabilir faydalı elektrik enerjisine dönüştüren cihazlardır. Oluşturulan pozitif ve negatif yükler foto voltaj ve fotoakım meydana getirmek üzere ayrıştırılırlar. Negatif (elektronlar) ve pozitif (delikler) yükleri ayrıştırmak için en uygun malzemeler Silikon, Bakır-Kadmiyum Sülfat ve Galyum-Arsenit gibi yarıiletkenler olup, foto voltaj güneş pillerinin üretiminde en fazla bunlar kullanılırlar. Silikon en yaygın kullanılan yarı iletken malzemedir.[9] Bu yarı iletken malzemeler tarafından üretilen güç dönüştürücüler ve akü grupları sayesinde kullanıcılara sunulur. Kendi enerjisini kendisi üreten akıllı evlerde yüksek bir kullanım potansiyeli mevcuttur.


  Kartlı Elektrik Kontrol Sistemi

  Bu sistem sayesinde elektrik cihazlarının iletime geçmesi sağlanır. Kartlı sistem sayesinde hem elektronik sistemlerin güvenliği hem de kişilerin evde olmadıkları durumda olası bir kaza anında ilk müdahale sağlanmış olur. [10]

  Çalışma prensibi:

  - Kartı yuvaya taktığımız anda elektrik iletime geçer.

  - Kartı yuvadan çıkardığımız anda 10 saniye sonra elektrik devre dışı kalır.
  Su Baskınlarına Karsı Koruma Kontrol Sistemi

  Bu elektronik devre su baskını gibi durumlar söz konusu olduğunda gerekli alarmlar verilerek ev içinde yaşayanlar durumdan haberdar edilir. Sonraki adımda ise evin içindeki pompa sayesinde içeriye gelen suyu dışarıya aktarır. [11]


  Sese Duyarlı Cihaz Yöntemi Kontrol Sistemi

  Evimizin içindeki herhangi bir yerden yaşantımızı kolaylaştıran cihazları kolaylıkla kontrol edebiliriz. Bu kontrol uygulaması basit bir ses kontrollü anahtar devresidir. Elektronik devre çevre elemanlarından oluşan kaskad bağlı kuvvetlendirici devresi hoparlörden gelen işareti kuvvetlendirmek ve AC işareti doğrultucu ve süzücü devreye iletmek için kullanılır. Devredeki hoparlör ise ses dalgalarını elektrik işaretine çeviren bir mikrofon gibi davranır.[12]


  Telefonla Cihaz Yönetimi Kontrol Sistemi

  Günümüzde akıllı evler için tasarlanan ev otomasyon ürünleri hızla yaygınlaşmaktadır. Daha güvenli ve konforlu bir yasam sağlayan bu ürünler sayesinde, dünyanın herhangi bir yerinden evdeki cihazlara kumanda etmek mümkündür. Telefon şebekesi aracılığıyla evdeki lamba, ısıtıcı, fırın, klima, bilgisayar gibi cihazlar uzaktan kolayca çalıştırılabilmektedir. PIC mikro denetleyici kullanılarak tasarlanan elektronik devre filtre destekli olduğundan yetkisiz kişilere karşı güvenli bir yapıya sahiptir. Diğer bir özellik devre bağlantıları optik ve manyetik olarak telefon hattından yalıtılmış olduğundan elektriksel olarak emniyetlidir.[13]
  Uzaktan Kumandalı Aydınlatma Kontrol Sistemi

  Farklı kullanıcıların farklı aydınlatma gereksinimleri olabildiği için aydınlatmanın kullanıcı tercihlerine ve ihtiyaçlarına uygun hale getirilebilmesi önemlidir. Kablolu anahtarlara bir alternatif olarak kablosuz uzaktan kumandalı kontrol üniteleri kullanılabilmektedir. Kullanıcı hedeflerinin bir gün içinde değişmesi ile aydınlatma gereksinimlerinin birkaç kez değiştiği ofis ve toplantı odaları için uygulanabilmektedir. Tavana monte edilmiş bir sensör ve elde tutulan veya duvara monte edilebilen bir uzaktan kumanda, armatür gruplarının anahtarlama ve kısılmalarında kullanılırlar.[14]  Şekil 2. Kablosuz sensörlerle oluşturulan bir sistem.
  7. Uygulama
  Problem Tanımı ve Uygulama Amacı

  Kablosuz sensör ağlarında kullanılan cihazlar kullanım amaçları doğrultusunda kendilerine özgü işlevleri yerine getirirken zaman zaman arıza yapabilmekte veya kötü niyetli kişiler tarafından devre dışı bırakılabilmektedirler. Cihazların kontrol edilmemesi durumunda arızalardan habersiz kalınarak, cihazların doğru çalıştığı fikrine kapılacak, olağandışı bir durum algılanmadığı için veri göndermedikleri fikri oluşacaktır. Bu gibi durumların önüne geçmek için cihazların belli aralıklarla aktif ve faal olduklarını kontrol etmemiz gerekmektedir. Örneğin; Akıllı evimiz için çevre güvenlik sistemi ile en ufak bir hareketi algıladığında bile aktif hale gelerek veri iletecek hareket sensörleri kullandığımızı varsayalım. Normal şartlar altında sensörümüzün algı alanı içerisinde hareket olması durumunda sistem bize doğru yanıtlar verecek, hareket olmadığında ise herhangi bir veri iletmeyecektir. Ancak bu sensörün arıza sebebiyle veya kötü niyetli kişiler tarafından devre dışı bırakılması halinde ise, durumdan habersiz olarak sensörümüzün herhangi bir hareket algılamadığı için veri iletmediği zannedilecektir. Sensörümüzün algılayacak herhangi bir hareket olsun veya olmasın faal olduğunu bilmek, arıza durumlarından haberdar olmamızı ve kurduğumuz güvenlik sisteminin bütün bir sistem olarak çalıştığı güvenini sağlayacaktır.

  Biz de buna çözüm olabilecek TCP/IP protokol desteği bulunan, çevre ortam dinlemesi yapan algılayıcılarımızı şekil-3’te gözüken model olarak kullanacağımız evin farklı köşelerine konumlandırarak belli aralıklarla kontrol edip (monitoring) yerel bilgisayarımıza “aktif-faal” veya “pasif” olmaları durumlarını veri olarak göndermelerini sağladık. Bu verileri belli sürelerle izleyip bazı cihazları devre dışı bırakarak grafikler yardımıyla hangi zaman dilimlerinde cihazlarımızın ne durumda oldukları bilgilerini gözlemledik.

  Şekil 3. Uygulama yapılan mini ev modeli.

  Şekil 4. Uygulama yapılan hareket sensörü.

  TCP/IP ve Bileşenleri hakkında Teknik Bilgiler

  TCP/IP, ağ üzerinden sağlanan bağlantıların kurallarını içeren ve bu kurallar çerçevesinde bağlantı kurulması esasına dayanan bir protokoldür. Geniş ve farklı özelliklerdeki ağların bağımsız olarak yönetilmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir. TCP/IP buna uygun bir protokoldür. TCP protokolü, iki bilgisayar arasında veri transferi yapılmadan önce bağlantının kurulması ve veri iletiminin garantili olarak yapıldığı connection-oriented olarak adlandırılan bir protokoldür. TCP iletişiminde veri paketleri kullanılır. Ayrıca gönderen ve alan uygulamalarda da paketlere port bilgisi eklenir. Paketlerde bulunan port, kaynak ve hedef IP bilgileri ile uygulamanın iletişimi sağlanır. IP, hedef bilgisayarın network üzerindeki yerini bulur. Paketlerin adreslenmesi ve ağ üzerindeki bilgisayarlar arasında yönlendirilmesini sağlar.[15]

  TCP/IP katmanlardan oluşan bir protokoller kümesidir. Her katman değişik görevlere sahip olup altındaki ve üstündeki katmanlar ile gerekli bilgi alışverişini sağlamakla yükümlüdür. Aşağıdaki şekilde bu katmanlar bir blok şema halinde gösterilmektedir.

  Şekil 5. TCP/IP katmanları

  Şekil 6. Sistem Mimarisi.

  Sistem Modeli

  Sistem model olarak merkezde bulunan bir yerel bilgisayar ve bu bilgisayardan sisteme bağlı olan sensor cihazlarının herbirine ayrı bağlantıların gerçekleştiği yıldız topolojisi olarak tasarlanmıştır.

  Şekil 7. Yıldız Topoloji.
  Uygulamada TCP/IP protokol kümesini destekleyen sensor cihazlarının kullanılacağını belirtmiştik. Cihaz durumları hakkında bilgi edinebilmek için TCP/IP protokol kümesinin internet katmanında çalışan ICMP (internet control message protocol) alt protokolünden faydalanıldı. ICMP protokolü ağ hakkında bazı bilgileri toplamak amacı ile de kullanıldığı için bu tercih yapıldı. ICMP’nin çalışma mantığı kısaca şu şekildedir:

  ICMP protokolü kullanılarak, karşı ağ cihazına “Echo Request” Paketi gönderilir ve karşılığında “Echo Reply” Paketi beklenir, paket gönderip alma işlemi kayıpsız yapılabiliyorsa iki cihaz arasında bağlantının başarılı olarak gerçekleştiği anlaşılır.[16]

  Şekil 8. ICMP paketlerinin gönderilmesi.
  Biz de bu bilgileri kullanarak öncelikle tüm ağ cihazlarımızı aşağıdaki tabloda belirtilen IP adresleri ile adreslendirdik.


  S.No

  Ağ Cihazları

  IP Adresi

  1

  Yerel Bilgisayar

  192.168.1.1

  2

  Sensör-1

  192.168.1.10

  3

  Sensör-2

  192.168.1.11

  4

  Sensör-3

  192.168.1.12

  5

  Sensör-4

  192.168.1.13

  Tablo 1. Ağ cihazlarının IP tablosu
  Uygulamanın Gerçekleştirilmesi

  Windows işletim sistemi kullanan yerel bilgisayar üzerinden belli aralıklarla sensörlerimize verdiğimiz IP adreslerine ping komutu ile ICMP paketleri gönderilir. ICMP paketi gönderilen cihaz aktif ise gönderdiğimiz bu paketlere karşılık gelen paketler ile cevap verecek ve paket kaybı olup olmadığı gösterilecektir. Aşağıda başarılı bir bağlantı durumu gözükmektedir.
  Şekil 9. Başarılı bağlantı durumu.

  Eğer cihaz aktif değilse bu cihaza ulaşılamadığını belirten aşağıdaki gibi bir yanıt verecek ve paket kaybı olduğunu belirtecektir.
  Şekil 10. Başarısız bağlantı durumu.

  Tüm sensörlere belli periyotlarla bu paketler gönderilip cihazların durumu grafiksel olarak da takip edildi ve sensör cihazlarımızdan bazıları zaman zaman devre dışı bırakılarak arıza durumları bu grafikler yardımıyla kolaylıkla gözlemlendi.

  Şekil 11. Devre dışı bırakılan cihazın durumu.

  8. Sonuçlar ve Öneriler

  Akıllı ev teknolojileri, insanlara sahip olduklarından daha fazla konfor, daha fazla güvenlik ve bunların sonucu olarak daha fazla huzur sağlamaktadır. Bu olanakların sağlam bir temele oturtularak amacına uygun planlanması gerekmektedir. Sistemin bir bütün halinde sürekli çalışır durumda tutulması göz ardı edilmemelidir. Oluşabilecek öngörülmeyen durumlar da dikkatle ele alınarak en uygun çözüm yöntemleri geliştirilmeli, tasarruf noktasında da günümüzün ihtiyaçlarına yanıt verebilmelidir. Mevcut projemizin gerçekleştirilmesinde herhangi bir zorluk bulunmamakla birlikte, bu çalışmanın olağandışı durumlar için bizleri her an haberdar edebilecek merkezi bir yapıda hayata geçirilmesi önerilir.  Kaynaklar
  [1] Göksu, İ., "İnsan Bilgisayar Etkileşimi", Journal of Medical Education and Informatics, ISSN:2536-488X, 2016
  [2] Atzori, L., Iera, A. ve Morabito, G., "The Internet of Things:A Survey", The International Journal of Computer and Telecommunications Networking, ISSN:1389-1286, 2010
  [3] Morteza M. Zanjireh and Hadi Larijani, “A Survey on Centralised and Distributed ClusteringRouting Algorithms for WSNs”, VTCSpring.2015.7145650, May 2015
  [4] Q. Wang, K. Xu and H.S. Hassanein, “A Practical Perspective on Wireless Sensor Networks,” Chapter 9, Handbook of Sensor Networks: Compact Wireless and Wired Sensing Systems (Ilyas/Mahgoub, Eds), CRC Press, July 2004
  [5] Alarm Sistemleri, WSS Elektronik Güvenlik Ve Danısmanlık Hizmetleri
  [6] Tork Control Valves, Gaz Alarm Cihazının Kullanımı
  [7] Akıllı Yangın Algılama Ve Alarm Sistemleri, XP95
  [8] Mesleki eğitim ve öğretim sisteminin Güçlendirilmesi projesi, Bilisim Teknolojileri, Sensörve Transdüser, Ankara, 2007
  [9] Güğül G N, Sarıtas M, “Akıllı ev sistemleri ve uygulamaları” Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı 25, Yıl 2011
  [10] Çelikel E, Kardas G, “Akıllı kart mobil ortam destekli asimetrik şifreleme sistemi ile istemci sunucu mimarisinde güvenli bir iletişim platformu tasarımı” Ege Üniversitesi, UBE
  [11] Celalettin KUCUKBAKIRICI Yüksek Lisans Tezi Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  [12] Görel, G. ve Küçüktepe, A., Proje Tabanlı Mekatronik Eğitim Çalıştayı, Çankırı, 2012
  [13] Erol Y, “Telefonla Uzaktan Cihaz Kontrol” Bilim ve Teknik Dergisi, nisan, 2008
  [14] Mesleki eğitim ve öğretim sisteminin Güçlendirilmesi projesi, Bilisim Teknolojileri, Sensör ve Transdüser, Ankara, 2007
  [15] Kardaş, Y.Y. ve Özerdem, M.S., “GSM Kontrollü Akıllı Ev Uygulaması”, Mühendislik Dergisi, Dicle Üniversitesi, 2014
  [16] Kali, S. ve Kumar, R., “ICMP”, Electronics and Communication Engineering, Mallabhum Institute of Technology, Bishnupur, Bankura, 2016
      Ana sayfa


  Kablosuz Sensör Ağları ile Akıllı Sistem Ev Modeli Mehmet Ali kutlugüN1, Mert Yılmaz Çakir2

  Indir 73.73 Kb.