bilgiz.org

İŞTİrakçİNİN

 • Çocuk İçin
 • Kendisi
 • Tesisi Bulunmayan Kamu Kurumlarında • Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü46.26 Kb.

  Indir 46.26 Kb.

  ADANA DEFTERDARLIĞI


  KARATAŞ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ BAŞVURU FORMU ( 2017 YILI )


  İŞTİRAKÇİNİN
  TERCİHİ

  T.C. Kimlik No.


  1.Devre
  Adı Soyadı  2.Devre
  Kurumu
  3.Devre
  Görev Unvanı
  4.Devre
  Sicil No
  5.Devre
  Görev Yeri
  6.Devre
  Telefon No

  İş:

  Ev:

  7.Devre
  GSM:  Adresi
  Başvuru Formunun değerlendirmeye alınabilmesi için, tesiste konaklayacak her bir kişi için (çocuklar dahil) tespit edilen tarifenin %20’si müracaat sırasında avans olarak alınacaktır. Bu nedenle; avansın yatırıldığına ilişkin banka dekontunun başvuru formu ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

  Diğer Kamu Kurumlarında çalışan personelin; çalıştığı Kurumun Sosyal Tesisinin bulunup bulunmadığına, ilişkin Çalıştığı/Emekli olduğu Kurumundan alacağı yazı aslını Tesis Müdürlüğüne teslim etmesi zorunludur.

  Yatırılan avans miktarı kamp tahsisi sırasında tespit edilen toplam ücretten mahsup edilecektir.

  Kamptan yaralanacakların başvuru formunda beyan ettikleri bilgilere ait belgeleri (Evlenme cüzdanı, mahkeme kararı gibi) tesis yöneticilerine ibraz etmeleri zorunludur.

  Hiçbir evcil hayvan (kedi, köpek, kuş, vb.) tesise alınmayacaktır.

  ( T L )  Adı ve Soyadı


  Çalışıyorsa

  Kurum Adı  Doğum Tar.
  Gün/Ay/Yıl

  Yakınlığı


  Bak. Yük.

  Olup Olmadığı

  Çocuk İçin

  Yemek İstenip

  İstenmediği

  ÜCRET

  ( Bu sütun Boş Bırakılacak )

  Kendisi

  Avansın Yatırıldığı Banka:

  Toplam Ücret
  Yatırılan Tutar:

  Avans Mahsubu
  Dekont No ve Tarihi:

  Kalan Ücret  Formun; tüm sütunlarının eksiksiz olarak doldurulması zorunlu olup, aksi takdirde form değerlendirmeye alınmayacaktır.

  Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu, forumda yer alan tüm koşulları ve sosyal tesisler yönetim esaslarına uymayı kabul ve taahhüt ederim. Onay Makamı

  ...... / ...... / 2017 Adı Soyadı :

  Başvuranın imza : Unvanı :

  İmzası :

  Mühür :

  1- BAŞVURU KOŞULLARI

  Başvuru Formları ilgili birim amirlerince onaylanacak, tespit edilen kamp tarifesinin %20 si oranındaki Avans tutarı T.C. Ziraat Bankası Karataş Şubesi İBAN:TR640001000621304880625002 nolu hesaba yatırılacak, Başvuru Formu ve Banka Dekontu her dönem başlangıç tarihinden 10 gün önce Defterdarlık Personel Müdürlüğüne gönderilecektir.


  TESİSTEN YARARLANMA ÜCRETİ KİŞİ BAŞI ÜCRET KİŞİ BAŞI ÜCRET

  (1.DEVRE) (2-3-4-5-6-7 DEVRELER)

  a) Maliye Bakanlığı Personeli ile Sosyal 325.00.-TL 375.00.-TL


  Tesisi Bulunmayan Kamu Kurumlarında

  Çalışan personel, bakmakla yükümlü olduğu

  aile fertleri için (Emekliler dahil)

  b) Çalıştığı Kurumun Sosyal Tesisi olmasına 410,00.-TL 470,00.-TL  rağmen Tesisimizden yararlanmak isteyen

  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan

  Personel bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri

  için (Emekliler dahil)
  c) (a ve b) bentlerinde belirtilenler 490,00.-TL 565,00.-TL

  dışında kalanlar için kişi başına
  ç)(A) Blokların tercih edilmesi halinde; a,b,c bentlerinde belirtilen tutarlara kişi başına günlük 10 TL. ilave edilmek suretiyle tahsilat yapılacaktır.

  d)Dinlenme devreleri; belirlenen günde sabah kahvaltısı ile başlar, son gün öğle yemeği ile sona erer.

  e)Konutta kalanlardan yemek taleplerine bakılmaksızın yemek ücretleri tahsil edilir.

  f)Söz konusu tesiste, 15 Şubat 2014 tarihinden sonra doğan çocuklar için konaklama bedeli alınmaz. Bunlar için yemek istenilmesi halinde yemek bedelinin yarısı alınır.

  15 Şubat 2011 ile 15 Şubat 2014 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) doğan çocuklar için (yemek istenilip istenilmediğine bakılmaksızın) konaklama ve yemek bedelinin yarısı alınır.

  g)Günü birlik gelenlerden kişi başına;

  Kahvaltı : 12,00.TL, Öğle Yemeği : 14,00.TL, Akşam Yemeği : 14,00.TL, Yatak Ücreti :25,00.TL. alınır.  h)Birkaç gün kalanlar için kişi başına; (a,b,c bentlerinde belirtilen) günlük tutarın %10 fazlası tahsil edilir.

  2) AVANS İADE KOŞULLARI: Konut tahsis edilmeyenler ile kamp döneminin başlamasından bir hafta öncesine kadar vazgeçenlere avansları aynen iade edilir. Geçerli bir mazereti olmaksızın bu süreden sonra vazgeçtiklerini bildirenlere her gün için %5’i oranında kesinti yapılmak suretiyle kalan avansları iade edilir. Kamp döneminin başlayacağı tarihe kadar vazgeçtiklerini bildirmeyenlerin avansları iade edilmeyerek, gelir kaydedilecektir (Başvuru sonuçları için 0 (322) 681 24 50 nolu telefonla irtibat kurulabilmektedir.)

  3) Tahsil edilen/edilecek kamp ücreti; dinlenme devresine geç gelme veya erken ayrılma halinde eksik günler için ücret iadesi yapılmaz.

  4) Ücret iadeleri, banka iade masrafı yatırılan tesis ücretinden düşülerek yapılır.
  5) DİNLENME DEVRELERİ VE TARİHLERİ

  1. DEVRE 01/07/2017 – 10.07.2017 5. DEVRE 18.08.2017 – 27.08.2017

  2. DEVRE 13.07.2017 ­­– 22.07.2017 6. DEVRE 30.08.2017 – 08.09.2017

  3. DEVRE 25.07.2017 – 03.08.2017 7. DEVRE 12.09.2017 – 21.09.2017

  4. DEVRE 06.08.2017 – 15.08.2017

  Adana Defterdarlığı www.adanadefterdarligi.gov.tr

  Karataş Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Karataş /ADANA

  Tel 0 (322) 681 24 50 - Fax 0 (322) 681 25 63

  Adana Defterdarlığı Personel Müdürlüğü

  Tel 0 (322) 458 83 70 - 1161 (9 hat) - Fax 0 (322) 458 75 05


      Ana sayfa


  İŞTİrakçİNİN

  Indir 46.26 Kb.