bilgiz.org

İstanbul büYÜKŞEHİr belediyesi resmi internet web sitesi

 • İBB 7/24 – KENT HİZMETLERİ
 • Bilgi Başlıkları • Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü96.06 Kb.

  Indir 96.06 Kb.

  İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

  İNTERNET WEB SİTESİ - PORTAL - İÇERİK YÖNETİMİ - VERİ TEMİNİ  TASARIM - BİLGİ GÜNCELLEME HİZMETLERİ ” İŞİ


  2006-2007 YILI TEKNİK ŞARTNAMESİ  1. İŞİN KONUSU

  İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin halen www.ibb.gov.tr , www.istanbul.bel.tr ve www.istanbul.com.tr adreslerinde yayında bulunan resmi web sitesinin, 31-12-2005 tarihinde mevcut olan tüm içeriği de korunarak yayında bulunan tüm modüllerin devamının sağlanması ile birlikte;  1. Veri girişi ve içerik yönetiminin her yerden erişilebilen, ilişkisel veri tabanına dayalı, tarayıcı tabanlı bir yayınlama için hazırlanarak uygulamaya alınan yazılım modüllerinin geliştirilmesi ve bakımının yapılması.

  2. Internet kullanıcıları ile etkileşimli bir altyapı oluşturulması için uygulamaya alınan üyelik sisteminin geliştirilmesi ve bakımının yapılması.

  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu şartnamede kapsamı belirtilen gündemine ve birimlerine ilişkin bilgilerin kaynaklarından ham olarak alınarak, yayına hazır hale getirilmesi,

  4. Site genel planına uygun olarak yeni verilerin ve görsel malzemenin girişi ile güncelleme hizmetlerinin sağlanması;

  5. Internet ortamında gerçekleştirilen Trafik görüntü aktarma hizmetlerinin bakım ve devamlılığının sağlanması,

  6. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (şirket ve genel müdürlükler hariç) web üzerinden vergi ve diğer tahsilatları yapması için kurulan altyapının geliştirilerek devamının sağlanması,

  suretiyle web sitesinin bir bütün olarak Müdürlüğümüzün gözetim ve kontrolünde yönetilmesi işidir.


  1. AMACI

  Bu proje, Internet ve web teknolojilerinden yararlanmak suretiyle en etkin şekilde şu amaçları hedeflemektedir :  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimlerinin faaliyetlerini, hizmet üretim verilerini ve gündemine ilişkin haberleri sistemli bir şekilde derleyerek Internet ortamında yayınlamak,

  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet ve yatırım projeleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek; İstanbul’un Ulusal ve uluslararası ölçekte tarihi ve turistik tanıtımını en etkin şekilde sağlamak,

  3. e-devlet ve e-belediye kavramlarına uyum sağlayacak şekilde, Belediye ile Halk ilişkisini Internet ortamında daha geniş ve etkileşimli bir zemine taşıyacak teknolojik değişimini sağlamak.

  4. Web Sitesinin içeriğinin sağlıklı ve düzenli şekilde yönetilebilmesi için gerekli olan yazılımları hazırlamak,

  5. İstanbul ve yerel yönetimlere yönelik olarak farklı konularda yayın yapan, yurt içi ve yurt dışı web sitelerine Internet kullanıcılarının, ulaşmasını sağlayacak bir portal oluşturmak,

  6. İstanbul’un, kent hayatını yakından ilgilendiren konularda haberler hazırlamak, hazırlatmak ve yayınlamak
  1. TANIMLAR

  Bu şartname metninde yer alan bazı kavramlar ve anlamları şu şekildedir.


  Internet : Bir çok bilgisayar sisteminin TCP/IP protokolü sayesinde birbirlerine bağlanmasıyla ortaya çıkan, dünya çapında yaygınlaşmış ve durmaksızın büyüyen iletişim ağı ve bilgi kaynağını,

  Intranet : Kuruluşun kendi içindeki bilgisayarlarını birbirine bağlayan ve çoğunlukla TCP/IP tabanlı, kuruluş içindeki bilgileri paylaşmayı amaçlayan özel ağı, (yerel İnternet).

  Web Yayını: Internet ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak kullanıcıların doğrudan alması maksadıyla yapılan ve kalıcı olan yayınlar.

  WWW : ‘’World Wide Web’’: Çoklu medyayı kullanarak bilginin organize edilip, sunulmasını sağlayan İnternet hizmeti.

  Domain Name : Bir Internet sitesini tanımlayan adres. (Alan adı)

  Web Sitesi : Internet üzerinde, belediye sunucusunun adresini ve Internette yer alan web sayfalarının ve web dokümanlarının tümünü,

  Portal : Ana giriş, giriş kapısı, birbiri ile ilgili bilgileri içeren web sayfası.

  Web Page (Web Sayfası): Bir web tarayıcısının bir web sitesinden tek seferde ekrana getirdiği metin ve resimlerin yer aldığı bir html sayfası,

  Web Sayfası Çıktısı : Web sitesindeki herhangi bir bölümün yazıcıdan çıktı olarak alınması halinde elde edilen bir adet A4 boyutundaki sayfa.

  Web Server (Sunucu) : Web sitesinin internet ortamında yayınlanmasını sağlayan bilgisayarlar.

  Web Master : Bir web sunucusunun sistem operatörü ve web sitesinin yönetimini üstlenen kişi ya da kişiler.

  E-mail : Elektronik ortamda iletişim sağlayan ve türkçe e-posta olarak adlandırılan haberleşme yöntemi.

  LAN : (Local Area Network) Genel olarak küçük bir çevreye dağılmış bilgisayarları birbirine bağlayan yerel ağ,

  Link : Internet sayfalarında bir sayfadan başka bir sayfaya ve siteye yapılan yönlendirme.

  WAP : ‘’Wireless Application Protocol’’ kısaltılmışı. Kablosuz uygulama protokolü.

  SMS : GSM Şebekelerinde kullanılan ve yazılı mesaj iletmeye yarayan kısa mesaj servisi,

  Dijital (Sayısal) İmza : Gönderilen elektronik dokümanların altına şifreleme tabanlı imza yerleştirme yöntemi.

  Güvenlik Sertifikası : İnternet uygulamalarında( On-Line ödeme,rezervasyon vb…)ve sayısal imzada tanımlamanın güvenilirliğini sağlamak üzere yetkili merkezlerden alınan güvenlik sertifikaları.


  1. İŞİN SÜRESİ


  4.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) takvim günü içinde işe başlayıp, 31.12.2007 tarihinde sona erer.


  1. WEB SİTESİ BÖLÜM VE BİLGİ BAŞLIKLARI

  Web Sitesinin aşağıda yazılı olan ana bölümleri ve bu bölümlerin bilgi başlıkları tali alt başlıklar ve ana sayfada yer alacak buton/banner bilgi başlıklarında kısmen veya tamamen değişiklik yapmak, kaldırılmasını istemek veya yeni başlıklar eklemek hususunda idare serbesttir.

  Web Sitesinin yayında bulunan içeriği yazılımları ile birlikte ihale başlangıç tarihinde yayına başlanır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin www.ibb.gov.tr ve www.istanbul.bel.tr adreslerindeki Resmi Web Sitesi bilgi başlıkları aşağıda belirtilen 4 ayrı bölümden oluşacaktır.


    1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Türkçe Web Sitesi

    2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İngilizce Web Sitesi

    3. Kente Bakış ( İstanbul ) bölümü Web sitesi

    4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi wap sitesi (türkçe/ingilizce)
   1. Türkçe Web Sitesinin Ana Başlıkları
  • BAŞKAN

  • KURUMSAL

  • HABERLER

  • HİZMET ALANLARI

  • BÜTÇE VE YATIRIMLAR

  • BİLGİ BANKASI

  • İSTANBUL

  • ARAMA

  • SİTE HARİTASI

  • REHBERLER

  • LİNKLER

  • MEVZUAT

  • İLETİŞİM

  • İNGİLİZCE

  • İHALE VE İLANLAR

  • İSTANBUL VE DEPREM

  • KÜLTÜR VE SANAT
  • İBB 7/24 – KENT HİZMETLERİ

  • İBB – GEZİ VE KÜLTÜR MEKANLARI

  • KENTE BAKIŞ

  • İBB – FİYATLAR


   1. İngilizce Web Sitesinin Ana Başlıkları

  • THE MAYOR

  • ORGANIZATION

  • NEWS

  • SERVICES

  • BUDGET & INVESTMENTS

  • ISTANBUL

  • CONTACT

  • TÜRKÇE

   1. Kente Bakış (İstanbul) Web Sitesinin Ana Başlıkları
  • GÜNLÜK YAŞAM

  • KENT HABER

  • İŞ VE EKONOMİ

  • GALERİ İSTANBUL

  • İSTANBUL PLATFORMU  1. KULLANILACAK DİL VE ÇEVİRİLER

  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Resmi Web Sitesinin esas yayın dili Türkçe’dir ve www.ibb.gov.tr ve www.istanbul.bel.tr adreslerinde ilk karşılamada Türkçe ana sayfa yayında olacaktır.

  Türkçe web sitesindeki güncellemelere paralel olarak, bu şartnamenin 2. maddesinde belirtildiği şekilde uluslararası ölçekte kişi ve kuruluşların bilgi taleplerini karşılamak ve şartnamenin 5/B Maddesinde yer alan başlıklarla ilgili olmak üzere, İngilizce bölümde de gerekli güncellemeler eş zamanlı olarak yapılacaktır.

  İngilizce bölüme yapılacak veri ve bilgi girişleri türkçe metinlerden daha kısa, sade, kolay anlaşılır ve profesyonel bir üslupta olacaktır.

  Aynı şekilde, yabancı kaynaklardan elde edilen ve web sitesinin İngilizce bölümünde yayınlanan veri, haber ve benzeri dokümanın da Türkçe Web Sitesinin ilgili bilgi başlığı altında yayınlanmak üzere çevirisi yapılacaktır.

  Belediye ve birimleri tarafından yayınlanan ve web sitesine girilmesi gerekli görülen İngilizce metin, rapor vb. her türlü doküman dışında, her ay içinde web sitesine girişi yapılan çeviri konusu metinler yeminli tercüman veya notere onaylatılarak aylık raporlarla birlikte idareye verilecektir. Bu onayla ilgili tüm giderler yüklenici firmaya aittir.
  1. WEB SİTESİNİN YAYIN ADRESİ

  Bu şartname kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Resmi Web Sitesinin yayını www.ibb.gov.tr ve www.istanbul.bel.tr adreslerinde gerçekleştirilecektir. Web Site yıllık isim bedelleri ödemesi yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yıl içerisinde idare tarafından alan adı (domain name) değişikliği yapılması veya yeni bir alan adı alınmasının gerekli görülmesi halinde, buna ilişkin giderler de firma tarafından karşılanacaktır. Alan adının değişmesi halinde de web sitesinin yayını bu şartnamedeki hususlara göre sürdürülecektir.

  ( www.istanbul.com.tr ) veya satın alınacak başka bir alan adı (domain name), farklı bir içerikte İstanbul’un tarihi ve turistik amaçlı veya İstanbulun tanıtımına yönelik olarak düzenlenerek yayınlanacaktır.  1. WEB SİTESİ YAZILIM UYGULAMALARI

  Bu maddede yer alan web uygulama yazılımları, belediyenin web sitesinden yapılan her türlü yayın ile belediye birimlerinin hizmetlerini İnternet ortamında sunmalarına yönelik iş ve işlemlerin güvenilir, hızlı, esnek ve kolay şekilde yapılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.


  Yüklenici firmanın, web uygulama yazılımları ile ilgili yükümlülükleri şunlardır :

  A-MEVCUT İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİNİN BAKIMI VE GELİŞTİRİLMESİ
  Yüklenici firma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Web Sitesinin kurumsal bir portal olarak kullanılan ve tüm hakkı idareye ait olan içerik yönetimi yazılımlarının; aşağıda yer alan özelliklerini de korumak suretiyle bakım desteğini sağlayacak; ayrıca yıl içerisinde ihtiyaç duyulacak her türlü değişiklik, düzeltme ve geliştirmeyi idarenin istekleri doğrultusunda gerçekleştirecektir.


    1. Anında her yerden erişilebilme,

    2. Veri tabanına dayalı olma,

    3. Tarayıcı tabanlı olarak içeriği yayınlayabilme,

    4. Bireysel veya grup halindeki kullanıcılara yönelik yetki düzeyleri belirleyerek içeriğe ait sorumluluğu dağıtmaya imkan verme,

    5. Dinamik bilgileri web üzerinde yayınlayıp, yönetebilme,

    6. Dinamik bilginin yanı sıra Statik içeriğinde yayınına imkan verme,

    7. Web önyüzünün (ana sayfa) belirlenen tasarıma uygun şekilde ve veri girişlerine bağlı olarak kendiliğinden oluşmasını sağlama,


  Bu kapsamda, Portal /İçerik Yönetim Sisteminde aşağıdaki modüller yer almaktadır:


  • Haber Giriş Sistemi

  • Basın Bültenleri Giriş Sistemi

  • Duyuru Girişleri

  • İhale Bilgileri Sistemi

  • Web sitesi üyelik sistemi

  • Birimlerin alt web sayfaları

  • Reklam (banner) Yönetimi

  • Kültür-Sanat-Etkinlik Yayını

  • Anket Sistemi

  • Ziyaretçilerin izlenmesi (web tracking) sistemi

  • Otomatik e-mail Sistemi

  • Arama Motoru

  • Duyurular   1. ENTEGRASYON UYGULAMALARI

  İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonunda yer alan tüm iç birimler arasında içerik paylaşımını sağlamak üzere aşağıda yer alan entegrasyon uygulamalarının özelliklerini de korumak suretiyle bakım desteğini sağlayacak; ayrıca yıl içerisinde ihtiyaç duyulacak her türlü değişiklik, düzeltme ve geliştirmeyi idarenin istekleri doğrultusunda gerçekleştirecektir.
  • Belediye ve bağlı birimleri arasında içerik paylaşımı

  • Ortak Üyelik Sistemi
  1. ELEKTRONİK ÖDEME UYGULAMALARI

  İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm iç birimlerin, satış ve tahsilata dayalı iş ve işlemlerinin, kredi kartı vb. ödeme yöntemleriyle belediyenin web sitesinden elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik olarak hazırlanan uygulamalar aşağıdadır.  • Şehir Tiyatroları Müdürlüğü’nün İnternet’ten rezervasyon ve Bilet Satış Uygulaması ( Halen Yayındaki uygulamanın bakımı ve ilgili müdürlük tarafından gelen istekler doğrultusunda geliştirilmesi )

  • Gelirler Daire Başkanlığı’nın İnternet’ten ‘’Vergi Tahsilatı Uygulaması’’( Halen Yayındaki uygulamanın bakımı ve ilgili müdürlük tarafından gelen istekler doğrultusunda geliştirilmesi )

  • İhale şartnamelerinin İnternet’ten İncelenmesi ( Halen Yayındaki uygulamanın bakımı ve ilgili Müdürlük tarafından gelen istekler doğrultusunda geliştirilmesi )

  • Mevcut uygulamaların dışında birimler tarafından talep edilecek yeni uygulamaların hazırlanarak yayına verilmesi.
  1. DİĞER ELEKTRONİK HİZMET UYGULAMALARI

  Aşağıda yer alan ve halen Yayında bulunan programların bakımı ve ilgili Müdürlükler tarafından gelen istekler doğrultusunda geliştirilmesi, Ayrıca, talep edilen yeni uygulamaların yapılması
  • Ortak üyelik sistemine entegre edilen mevcut Beyaz Masa uygulamasının geliştirilmesi ve vatandaşların Beyaz Masa ile her türlü iletişimin web ortamında hızlı ve güvenilir bir şekilde sağlanması

  • İnternet’ten elektronik ortamda Burs Başvurusu ve sonuçlarının duyurulması. Burs başvurularının devamı için ilgili birimler tarafından istenen değişikliklerin yapılması, yayındaki programın geliştirilmesi ve bakımının yapılması.

  • Belediye Hizmet Rehberi ( Yayında bulunan ‘’Hizmet Rehberine’’ ek olarak Müdürlüklerden gelecek olan her türlü iş ve işlemlerde kullanılan form örneğinin orjinal olarak elde edilmesini sağlayan ve izlenecek yolları detaylı olarak anlatan interaktif halk klavuzlarının hazırlanması ve mevcut olanların geliştirilmesi.)

  • Harita Müdürlüğü için hazırlanan 3194 Sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre askıya çıkartılan imar planlarına ait verilerin ilgili Müdürlük tarafından veri girişlerinin yapıldığı modül istekler doğrultusunda geliştirilecek ve bakımı yapılacaktır.

  • Mevzuat bilgi bankası bölümü istekler doğrultusunda geliştirilerek yayına devam edecektir.

  • Birimlerden gelecek istekler doğrultusunda yeni uygulama yazılımları hazırlanarak yayına verilecektir.


  E- EĞİTİM UYGULAMALARI
  Müdürlüklerden gelen istekler doğrultusunda eğitim ve bilgilendirmek amacıyla seçilecek konularda, İntranet veya internet ortamında eğitim yapılmasını sağlayacak uygulama yazılımlarının hazırlanması ( Trafik, İlkyardım, AB bilgilendirme, Bilgisayar, İngilizce vb. )


  1. İBB WebRadyo

  En uygun teknolojisi kullanılarak sesli yayın yapacak bir web radyosu kurulacaktır. Bu web radyosunun yayın içeriği ve saatleri Coğrafi Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü tarafından belirlenecektir. Yayın için gerekli olan Server ve yazılımları yüklenici satın alarak ihale süresince Müdürlüğün bu hizmetinde kullanacaktır .


  G-ANALİTİK CRM ( VATANDAŞ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ) VE KİŞİSELLEŞTİRME UYGULAMASI
  Halen kullanılmakta olan CRM uygulamalarına, 2006 ve 2007 yılları içinde geliştirilerek devam edilecektir.
  Mevcut CRM uygulamaları aşağıdaki gibidir.
  CRM sistemi ile web sitesini ziyaret eden kullanıcılardan /üyeler veya ‘’beni hatırla’’ seçeneğini kullananlarla ilgili toplanan verilerin segmentlerine göre analiz edilerek anlamlı bilgiye dönüştürülmesi sağlanmakta ve bu bilgiler daha iyi bir hizmet veya kişiye yönelik içerik sunmak için kullanılmaktadır.

  Bu sistem, kullanıcıların sayfalar içindeki hareketlerini ve kullanıcı segmentlerini birbirleriyle ilişkilendirerek analiz etmekte ve bu amaca uygun olarak CRM, çok boyutlu veritabanı yapısının oluşturulması sağlanmaktadır.

  CRM uygulamaları üyelerle ilgili tarih, bölge, cinsiyet vb… gibi boyutlar bazında sorgulama yapabilmektedir. Bu yazılımların hazırlanmasında OLAP (On Line Analytical Processing) araçlarından yararlanılmaktadır.

  Formatı değişmeyen standart raporların yanı sıra, esnek bir ortamda, değişik boyutlarda ‘’Anlık ve Esnek Sorgulamalar’’ yapılmaktadır.


  H -YAZILIM UYGULAMA ESASLARI VE SÜRELER
  Uygulama yazılımlarında idare tarafından istenecek değişiklik, düzeltme, geliştirme ve yeni uygulamalar, iş yoğunluğuna göre sırasıyla iş süresince gerçekleştirilecektir.


  1. VERİ DERLEME, GÜNCELLEME VE YAYIMLAMA


  A . GÜNCELLEMENİN SÜREKLİLİĞİ
  Yüklenici firma, işin başlangıç tarihinden itibaren web sitesinin güncelleme ve veri giriş hizmetlerini bu şartname esaslarına göre mevcut teknolojiyi kullanmak suretiyle kesintisiz olarak sürdürmek zorundadır. Mevcut İBB Web Sitesi Microsoft Content Management Server, Windows Sharepoint Services ve Microsoft.Net teknolojileri kullanılarak hazırlanmıştır. Dolayısı ile mevcut uygulamalar üzerindeki değişiklikler ve yeni eklenecek yazılım uygulamaları da bu teknolojiyle uyum sağlayacak şekilde hazırlanacaktır.
  B . HABER VE BİLGİ KAYNAKLARI
  İBB Web sitesine içerik oluşturabilecek olan her türlü bilgi, haber, belge, fotoğraf ve benzeri dokümanın ilgili haber kaynaklarından temin edilmesi ile ilgili hizmetler idare tarafından ya da, idare tarafından belirlenen esaslara göre, yüklenici firma tarafından yürütülecektir.

  Yüklenici firma, öncelikle aşağıda yer alan temel haber kaynaklarından somut bir belgeye dayandırarak temin edeceği ve doğruluğu teyit edilmiş haber, veri ve bilgiyi web sitesinde yayımlayabilir.
   1. İç Haber Kaynakları

  İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonunda yer alan tüm birimler, Genel Müdürlükler ve Belediye Şirketleri, web sitesine içerik sağlanması hususunda en önemli bilgi ve haber kaynaklarıdır. Birimlerin verdiği hizmet türüne göre günlük, haftalık, aylık veya tespit edilecek diğer periyotlarda faaliyetleri ile ilgili veriler alınacaktır.
   1. Yazılı ve Görsel Medya, Haber Ajansları

  Periyodik yazılı ve görsel basın, TV ve radyolar ile iç ve dış haber ajanslarından derlenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait haberler ancak ‘’basından alıntılar’’ olarak verilebilir.
   1. Diğer Kaynaklar

  Kamu ve özel sektör kuruluşlarının resmi açıklamaları, basın bültenleri, periyodik raporları, (Basılı olarak/CD ortamında veya Resmi Web Sitesi).
   1. Yurtiçi ve Yurtdışı Web Siteleri

  Ulusal ve/veya Uluslararası Kuruluşların Resmi Web Sitelerinde yayınlanan her türlü haber, bilgi ve veri.

  1. HABER KAYNAKLARINDAN BİLGİ AKIŞININ SAĞLANMASI

  VE İNSAN KAYNAKLARI
  İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili her türlü bilgi, haber, belge, fotoğraf, ve benzeri diğer dokümanın 9. maddede yazılı olan haber kaynaklarından hızlı ve güvenli olarak temin edilmesi ve belediye gündeminin izlenebilmesi için yüklenici firma gerekli iletişim ve ulaşım araçlarını da temin etmek suretiyle aşağıda nitelikleri belirtilen asgari personeli çalıştırmak zorundadır.


  • 1 adet Sistem Yöneticisi- ( Elektrik-Elektronik Müh, Bilgisayar Müh. Matematik Müh. Mezunu)

  • 1 adet Proje Yöneticisi- ( Basın Yayın, İletişim, İşletme, Endüstri Müh. iktisat Fakültesi Mezunu)

  • 1 adet Veri Tabanı Yönetici-( Elek-Elektronik Müh. Bilgisayar Müh. Matematik Müh. Mezunu)

  • 2 adet Yazılımcı - ( Elek-Elektronik Müh. Bilgisayar Müh/program veya Matematik Müh. Mezunu)

  • 1 adet Tasarımcı - ( Elek-Elektronik Müh. Bilgisayar Müh/program.Grafik Sanatlar mezunu)

  • 1 adet Türkçe/İngilizce Editör - (İngilizce eğitim yapan Fakülte mezunu)

  • 1 adet Editör - ( İletişim, Halkla İlişkiler, Basın Yayın Fakültesi Mezunu)

  • 2 adet Muhabir - ( İletişim, Halkla İlişkiler, Basın Yayın Fakültesi Mezunu)

  • 2 adet Grafiker - (En az Lise mezunu)

  • 2 adet Veri Giriş Elemanı - (En az Lise mezunu)

  Yüklenici çalıştıracağı yukarıda özellikleri yazılı personeli idarenin onayına sunacak ve İdarenin onayından sonra işe başlayabilecektir. İdare yeterli görmediği personelin değiştirilmesini istediği taktirde yüklenici bu değişikliği yapmakla yükümlüdür.

  Yıl içerisinde, çalışanlarda meydana gelecek değişikliklerde de aynı şekilde önceden idareye yazılı olarak verilerek uygunluk onayı alınacaktır.

  Yüklenici ve İdare tarafından; zamanında haber kaynaklarından bilgi temin edilebilmesi ve bilgilerin şartname hükümlerine uygun olarak süresi içerisinde yayınlanmasını sağlamak üzere, gerekli sayıda; muhabir, grafik tasarımcı, yazılımcı, veri tabanı uzmanı, veri giriş operatörü, çevirmen ve diğer elemanlar ile; bilgi toplama, kontrollük ve hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan telefon, cep telefonu, faks, e-mail, posta, kurye, taşıt(en fazla 2 yaşında) vb. iletişim ve ulaşım araçlarının temini her türlü giderleri karşılanmak suretiyle yüklenici firmaya aittir.
  1. MEKAN VE ALTYAPI

  Yüklenici Web Sitesinin yayınını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Bilgi İşlem Merkezi’nde, belediyeye ait web sunucuları ve mevcut kiralık hatları kullanmak suretiyle veya idarenin uygun görüş vereceği bir servis sağlayıcıdan gerçekleştirecektir. Yüklenici firma, 2 Megabit bant genişliğinde olan ve bir ISP’den sağlanan mevcut kiralık hat ile ihale sürecinde müdürlükte kontrol için kullanılacak olan ADSL modemin tüm giderlerini sözleşme süresince karşılayacaktır.

  Mülkiyeti idareye ait olan; Web yayınında ve kontrolünde kullanılan 4 adet rack tipi sunucu ( Herbiri 3.6 Ghz 1MBL2 Cache Ht 64 bit technology destekli Xeon çift işlemcili, 8Gb Ram, 2 adet 72 Gb SCSI disk, Ethernet Kartı 1Gbit destekli ) 5 adet (P4 İntel 3.6 ht işlemci,1Gb Ram 120 Gb disk, CD-RW 128 Mb Ekran kartı, 17” LCD ekran ) PC, 1 adet ADSL modem, 1adet bütünleşik cihaz ( faks,tarayıcı,yazıcı,fotokopi )’ın mevcut garanti kapsamı boyunca sorunlarını gidermek, sarf malzemelerini temin etmek yükümlülüğü yükleniciye aittir.
  Yüklenici firma, bu şartname kapsamında yer alan hizmetlerin tümünü, kendi işyeri veya idarenin uygun gördüğü bir mekanda yapacaktır.

  Web Sunucuları ve web yayınıyla ilgili kiralık hat ve benzeri her türlü güncelleme ve veri girişini gerçekleştirmek için gerekli olan donanım altyapısı, lisanslı yazılımlar, güncelleme için gerekli olan kiralık hat vb. iletişim, yüklenici tarafından temin edilecek ve giderleri karşılanacaktır.

  İşle ilgili şartların gerektirmesi halinde, idare belediye bünyesinde veya harici bir mekanda web güncelleme ve veri giriş hizmetleri için, yeni bir yer oluşturarak, bu şartname kapsamındaki hizmetlerin kısmen veya tamamen bu mekanda sürdürülmesini isteyebilir. Bu konudaki tüm sorumluluk ve giderler yüklenici firmaya aittir. Yüklenici, idarenin istediği personeli idare bünyesinde çalıştırmak zorundadır.


  1. GÜNCELLEME SÜRELERİ

  Yüklenici firma, güncelleme veri girişi ve yayınlama hizmetlerini, bilgi başlıkları ve haber kaynaklarının niteliğine göre şu sürelerde gerçekleştirecektir.

  Büyükşehir Basın Danışmanlığı’nın hazırladığı başkan programı ve basın bültenleri, Encümen Müdürlüğü tarafından hazırlanan ihale bilgileri, Meclis ve Muamelat Müdürlüğü’nce hazırlanan meclis gündemi metinleri herhangi bir değişiklik yapılmadan aynen web sitesinde yayımlanır.

  Birimlere ait faaliyet raporları, İETT, İSKİ ve belediye şirketlerine ait basın bültenleri ve diğer açıklamalar, belediye web sitesinde yayınlanacak şekilde gerekli düzeltme ve uyarlamalar yapılarak yayımlanır.
  GÜNCELLENECEK KONULAR VE PERİYOTLARI
  Bilgi Başlıkları
  Düzenleme ve Yayınlama Süresi

  Başkan Programı

  Yayınlanan programa göre eş zamanlı

  Organizasyon Şeması Değişiklikleri

  İdarece Resmi bildiriminden itibaren 1 saat içinde

  Birimlerin Faaliyet Raporları

  Firmaya tesliminden itibaren 7 gün içinde

  Basın Bültenleri

  Bültenin yayınlanmasından itibaren 1 gün içinde

  Etkinlikler

  Programın ilan edildiği gün

  İhaleler

  Basın İlan Kurumunca ihalenin Gazete’de yayınlanmasından sonra 3 gün içinde

  Meclis Gündemi

  Gündemin Yazılı Olarak Açıklandığı gün

  Haber Girişleri

  Gündemdeki gelişmeler izlenmek suretiyle her gün

  Belediye Kültür – Sanat Etkinlikleri Programı

  Etkinlik Takvimine bağlı olarak ilgili birimce yapılan yazılı açıklamadan itibaren 3 gün içinde.

  Diğer Veri Girişleri

  20 A4 Sayfaya kadar aynı gün içinde,

  21-100 A4 Sayfa arası en geç 7 gün içinde

  100 ve daha fazlası en geç 15 gün içinde  1. BİLGİ BAŞLIKLARI VE GÜNCELLEME SİSTEMİ DEĞİŞİKLİĞİ

  Coğrafi Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü, şartnameye göre bilgi başlıklarında veya web sitesi güncelleme ve yayınlama ile ilgili süre ve uygulamalarda değişiklikler yapabilir.

  Coğrafi Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğünce gerekli görülen ve yazılı olarak firmaya bildirilen ek ve değişiklik isteklerine, yüklenici firma tarafından en geç 2 işgünü içinde yazılı olarak cevap verilerek uygulama süresi bildirilir. Uygulamanın belirtilen sürede tamamlanamaması durumunda, firmanın mücbir sebepler sunması şartı ile Coğrafi Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü tarafından, beher uygulama için bir defa olmak ve ilk sürenin yarısını geçmemek üzere ek süre verilebilir. Ek süre verilmesi halinde cezai müeyyide uygulanmaz.

  Bu madde kapsamında verilecek her türlü sürenin son günü, işin bitiş tarihini geçemez.
  1. GÖRÜNTÜ AKTARIM HİZMETLERİ
  1. Trafik Kameraları

  Yüklenici, Ulaşım Daire Başkanlığınca elde edilen mevcut 55 kamera görüntüsünü web sitesinden yayınlanması için Kapalı kutu (donanım ve yazılımı sadece bu tür uygulamalar için tahsis edilmiş) internet kamera sunucu (Minimum 6 girişli MJPEG standartlarını destekleyen) ve yazılımı ile birlikte mülkiyeti idarenin olan cihazları ihale başlangıç tarihinden itibaren yayında tutacaktır. Yüklenici , görüntü değişiklik isteklerini 2 iş günü içinde yerine getirmek zorundadır. Yayınlanacak görüntüler idare tarafından temin edilecektir. Görüntü sayısının artması durumunda yayın cihazları idare tarafından satın alınacak, yüklenici yayınla ilgili tüm işlemleri yerine getirerek en fazla 15 gün içerisinde görüntüleri yayına verecektir.
  1. Turistik Kameralar

  Yüklenici, Halen İstanbul’un muhtelif 5 noktasında bulunan 10 adet kamera görüntüsünün web adresi üzerinden yayınına devam edecektir.Tüm görüntü aktarım hizmetleri bir servis sağlayıcısı (ISD) üzerinden sorunsuz bir şekilde yayınlanacaktır. Yayınla ilgili tüm giderler ( ADSL ücretleri vb. ) yükleniciye aittir. İdare, yükleniciden kameraların yerlerinin değiştirilmesini talep edebilir.Bu taktirde yüklenici bu isteği 15 gün içersinde yerine getirecektir.
  1. 360 DERECE FOTOĞRAF UYGULAMALARI

  İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarını ve İstanbul’un turistik bölge ve mekanlarını 360 derece fotoğraf uygulamaları ile tanıtmak amacıyla yapılmış olup, halen sitede yayını devam eden görüntüler yeni teknoloji ile yeniden yapılandırılacaktır..Ayrıca idarenin gerekli gördüğü takdirde yapılacak özel fotoğraf çekimi ve web sitesinde yayımlama hizmetleri, yüklenici firma tarafından donanım ve yazılım temin edilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Yapılacak çekimler, Müdürlüğümüz tarafından tespit edilerek, yazılı olarak bildirilecektir.  16. ESKİ VERİLERİN KORUNMASI
  İşe başlayış tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi web sitesinde bulunan tüm statik bilgiler ile tüm veri tabanlarında yer alan veriler aynen korunacak, değiştirilmesi kısmen ya da tamamen kaldırılması idarenin yazılı iznine bağlı olacaktır. Web sitesinde yer alan ve 2006 yılından öncesine ait olan her türlü verinin sorgulanabilir şekilde yayında olması yüklenici firmanın yükümlülüğündedir.

  Ayrıca tüm veriler, 2008 yılı yüklenicisine çalışır vaziyette Coğrafi Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü gözetiminde teslim edilecektir.
  1. VERİLERİN GÜVENLİĞİ, GÜNCELLEME VE YEDEKLEME SİSTEMİ

  Web sitesinin server üzerine yerleştirilmesi için www.ibb.gov.tr ve www.istanbul.bel.tr adresi ile ilgili şifre ve özel teknik bilgiler, idare tarafından firmaya verilecektir. Bu bilgiler ve yürütülecek çalışmalar süresince belediye bünyesinde elde edilen tüm bilgi, doküman ve gözlemler firma tarafından üçüncü kişiler nezninde kesinlikle gizli tutulacaktır.Yüklenici firma verilerin güvenli şekilde yedeklemesini sağlamakla yükümlüdür.

  Belediye’nin İnternet sitesinden yapılacak kredi kartı ödemelerinde güvenliği sağlamak için satın alınan ‘’Güvenlik Sertifikası’’ nın devamı ve güncellenmesi sağlanacak, gerekli görüldüğü taktirde yeni ‘’Güvenlik Sertifikası’’ idarenin seçimine uygun olarak yüklenici firma tarafından belediye adına satın alınacaktır.


  1. YAZILIM TELİF HAKKI, LİSANSLAR

  Yüklenici firma tarafından bu şartname kapsamında hazırlanacak olan tüm web uygulama yazılımlarının her türlü hakkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. Yüklenici firma tarafından, hazırlanan yeni yazılımların kodları, mevcut yazılımlarda yapılan değişiklikler de dahil olmak üzere açık olarak tasarım raporları ile birlikte, Coğrafi Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü’ne teslim edilecektir. İşe başlayış tarihi itibariyle mevcut olan yazılımların bu şartnamede belirtilen iş süresince tüm teknik desteği, bakımı, istenen değişikliklerin yapılması, herhangi bir ek bedel talebi söz konusu olmaksızın yüklenici firmaya aittir.

  Yüklenici firma tarafından hazırlanacak yeni yazılımların, web sunucularında kullanılan mevcut yazılımların üst versiyonlarının gerektirmesi durumunda; ve Web sunucularında kullanılacak tüm işletim sistemleri lisansları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınacaktır.

  Coğrafi Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü tarafından sitede kullanılan yazılımlarda herhangi bir değişikliğe gidildiği taktirde, temin ettiği yazılımları bu şartname kapsamında yer alan tüm veri girişi ve hizmetleri için uygulayacaktır.

  Sitenin günlük veri giriş ve yayın hizmetleri ile ilgili olarak halen sitede kullanılan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına lisansları bulunan (Microsoft Content Management Server, Cold Fusion, Photoshop, Dreamveawer, Macromedia Flash, Fire Works, Access) yazılımları, İşin bitiminde web sitesinde kullanılan bütün yazılımlar lisanslarıyla birlikte idareye teslim edilecektir.
  19. SİTENİN TANITIM ÇALIŞMALARI
  Yüklenici firma, sitenin Internet kullanıcıları tarafından kolaylıkla bulunmasını sağlamak üzere arama motorlarına kaydettirilmesi, yerli ve yabancı web sitelerine karşılıklı link verilmesi, Yıl içinde Internet haftası etkinlikleri için her yıl için 300 adet poster ve Bilişim fuarı etkinlikleri için de 2000 adet tanıtım video CD’ si hazırlanması hususunda gerekli hizmetleri verecektir.
  20. İNTERNET WEB SİTESİ EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME
  Yüklenici firma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin birimlerinin web uygulamaları ve haber bilgi akış sisteminin işleyişi konusunda bilgilendirilmesi için yapılacak toplantılarda gerekli desteği sağlayacak; ayrıca, Coğrafi Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü’nün 4 elemanına yeni yazılım uygulamalarının tamamlanmasından sonra en az bir uygulama programının sertifika düzeyinde eğitimini verecektir. Bu toplantı ve eğitim programlarının takvimi Coğrafi Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü’nce belirlenerek, yüklenici firmaya en az 30 gün önce yazılı olarak bildirilecektir.
  21. REKLAM ALANLARI VE UYGULAMALAR
  İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Resmi Web Sitesinde çeşitli alanların reklam ve tanıtım amaçlı olarak kullanılması, yayınlanacak reklamların içeriği, süresi, hukuki ve mali uygulamaları ile ilgili tüm hususlar idarenin sorumluluğu altındadır.

  Yüklenici firma, idarenin izni olmaksızın web sitesinin reklam alanlarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimleri ile ilgili olmayan veya İdare tarafından yayınlanması yazılı olarak istenmemiş olan hiçbir reklam veya duyuruyu yayınlayamaz.

  İdare, yayınlanacak reklamların büyüklüğü ve yeri konusunda yüklenici firmaya bilgi vermek ve sitenin genel tasarımına uygunluğunu sağlamak durumundadır.


  1. RAPORLAMA VE TESLİM

  Yüklenici, bir takvim ayı içinde yapılan işleri CD ortamında ve web sitesine girişi yapılan İngilizce bölüm bilgilerini de yeminli tercüman veya notere onaylatılarak, bilgi başlıkları ile sayfa adetlerini gösteren bir liste ekinde ve ay sonu itibarı ile sitenin tümünün CD veya DVD ortamında her ayın başında hakediş talep yazısı ile birlikte Coğrafi Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğüne teslim eder.
  23. DİĞER HUSUSLAR
  a.İstanbul Büyükşehir Belediyesi, web sitesindeki bazı uygulamaları WAP ortamından yayınladığı ve yayınlamak istediği uygulamalar için gerekli teknik altyapıyı ve yazılımları hazırlayarak yayınlayacaktır. Yüklenici veri giriş sistemini bu değişikliğe adapte edecektir.

  b. İdare tarafından teslim edilecek Kent Rehberini yayınlamakla sorumludur.

  c. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından web yayınına ilişkin hususları belirlemek üzere bir yönetmelik hazırlandığı takdirde, yüklenici firma bu yönetmelik hükümlerine uymayı peşinen kabul eder.

  d. Yüklenici firma Coğrafi Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğünün bilgisi dışında hiçbir bilgiyi yayınlayamaz.

  Bu şartname 23 madde ve 14 sayfadan ibarettir.


  HAZIRLAYANLAR

  Zeki DÜZOĞLU Hamdi ÇİNAL

  Müdür Yardımcısı Coğrafi Bilgi Sistemi Şube Müdürü
      Ana sayfa


  İstanbul büYÜKŞEHİr belediyesi resmi internet web sitesi

  Indir 96.06 Kb.