bilgiz.org

İŞletim sistemi
Tarih01.10.2017
Büyüklüğü11.71 Kb.
TipiYazı

Indir 11.71 Kb.

İŞLETİM SİSTEMİ

İşletim sistemi kullanıcılar ve bilgisayar sistemini oluşturan tüm donanım ve yazılımlar arasındaki yorumlayıcı ve derleyicilerdir.

tüm masa üstü bilgisayarlarında işletim sistemi vardır.

Bunlardan en bilinenleri Windows grubu (Windows 95,98,2000 ,nt,xp) unix grubu


İşletim sistemi türleri:

Kontrol ettikleri bilgisayar türleri ve destekledikleri uygulama türlerine göre işletim sistemleri 4 sınıfta toplanmaktadır.

--gerçek zamanlı illetim sistemleri

--tek kullanıcı-tek görev

--tek kullanıcı-çoklu görev

--çoklu kullanıcı


Gerçek zamanlı işletim sistemleri:

Herhangi bir işlem gerçekleştiğinde bunun her defasında aynı sürede yapılmasını sağlamak üzere bilgisayar kaynaklarını yöneltmektir .sistem kaynakları bazen uygun bazende meşguldür.

Her iki durumdada belirli parçaların standart bir şekilde işlemesi veya hareket etmesi gerekmektedir.kullanıcı arayüzü oldukça sınırlıdır.
Tek kullanıcı-tek görev:

Bir tek kullanıcının her defasında tek bir işi yapabilmesine yönelik olarak tasarlanmış işletim sistemleridir.

Örn avuç içi bilgisayarların işletim sistemleri
Tek kullanıcı-çoklu görev:

Tek kullanıcının bir çok işi yerine getirebildiği işletim sistemleridir.MS WORD da yazı yazarken internetten dosya indirilebilir.

Örn kullandığımız masa üstü bilgisayarların işletim sistemleri Windows Macintosh
Çoklu kullanıcı:

Farklı bir çok kullanıcının bilgisayarın kaynaklarından aynı anda yararlanmasına olanak tanır.

Örn unix MVS(multiple virtual storage)
İŞLETİM SİSTEMLERİNİN TEMEL İŞLEVLERİ

1.işlemci bellek disk alanı vb. gibi donanım ve yazılım kaynaklarını yönetmek.

2.uygulamalarla donanım arasındaki iletişimi kurup düzenlemek ve bunu belirli tutarlı bir şekilde devam ettirmektir.
Bellek ve saklama yönetimi:

İşletim sistemi bilgisayarın belleğini yönettiğinde iki temel görevi yerine getirir

1.her işlemin görevini yerine getirebilmesi için yeterli oranda bellekten yararlanması ve bu sırada işlemlerin birbirini engellememesi

2.sistem içindeki farklı bellek türlerinin uygun bir şekilde kullanılması


Hılarına göre farklılaşan bellek türleri:
Yüksek hızlı önbellek :düğerlerine göre daha hızlı daha küçük birimlerle ifade edilen hızlı bağlantılarla merkezi işlem birimini kullanımına yönelik olan bellek türüdür.

Önbellek türünü kullanan mekanizmalar merkezi işlem biriminin bir sonraki adımda hangi tür veriye ihtiyacı olacağını kestirerek bunları ana bellekten yüksek hızlı önbelleğe çekerler.

Ana bellek:

İkincil ya da sanal bellek: işletim sisteminin kontrolü altında sanal RAM olarak çalışan uygulama ve verilerin daha sonra kullanılmak üzere saklanmasını sağlayan manyetik saklama ortamlarına verilen isimdir


İşletim sistemi farklı bellek türleri sayesinde değişik işlemlerin gereksinimlerini dengeler ve verilerin mevcut bellekler arasında düzenli akışını sağlar.
Kullanıcı ara yüzü:kullanıcı ve bilgisayar arasındaki etkileşimin yapısını oluşturmaktadır.geçmişte kullanılan metin tabanlı kullanıcı ara yüzler yerine günümüzde artık grafik tabanlı ara yüzlere bırakmıştır.

Örn Macintosh ve Windows işletim sistemleri grafik tabanlı arayüzlere sahiptir


Sürücü ,dosya ve klasörler:

Dosya;bilgisayar sisteminde verilerin ve programların bulunduğu bilgi kümeleridir.

Hangi yardımcı bellekte olursa olsun tüm dosyalar ikili sayı sistemi kullanılarak oluşturulur.

Bir bilgisayar sisteminde değişik dosya türleri bulunabilir;

--başlangıç dosyaları

--sistem dosyaları

--uygulama programlarını çalıştıran dosyalar

--veri dosyaları

--kullanıcı dosyalar olarak sıralanabilir.
Klasör :birbiri ile ilişkili dosyaların ya da alt klasörlerin yerleştirildiği yapılardır.
Sürücü: bilgisayarda bulunan veri ve program dosyalarını n saklandığı sabit disk disket ve CD-ROM ortamlarıdır.

C: disk sürücü

D: 2.disk sürücü
İŞLETİM SİSTEMİNİ KULLANMA

Masaüstü: programları çalıştırıldığı kısayolların belgelerin ve diğer nesnelerin depolandığı yerdir.

İşletim sisteminin kurulumu sırasında otomatik olarak oluşturulan simgeleri bilgisayarım belgelerim ağ bağlantılarım geri dönüşüm kutusu internet Explorer nesneleridir

Masaüstünü en alt satır görev çubuğudur.


Kısayol: farklı program ve ya uygulamayı masaüstünden çalıştırmak üzere oluşturulan nesnelerdir.


    Ana sayfa


İŞletim sistemi

Indir 11.71 Kb.