bilgiz.org

İŞlem analiz formu
Sayfa1/3
Tarih10.07.2017
Büyüklüğü263.42 Kb.

Indir 263.42 Kb.
  1   2   3

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN


OKULUN ADI

KORKUT HALK EĞİTİM MERKEZİ

KURSUN ADI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DONANIM

ÖĞRETİM YILI

2015 – 2016

ALAN

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

MESLEK / DAL

ALAN ORTAK

SÜRE

120 Saat

KURSUN AMACI

Bu kursta öğrenciye; bilişim teknolojilerinin temelleri ile ilgili kavramlar tanıtılarak iç donanım birimlerinin montajını yapma, dış donanım birimlerinin bağlantısını kurma, işletim sistemi kurulumunu gerçekleştirme, yönetme ve ağ kurulumu yapma yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

KURSUN TANIMI

Bilişim teknolojilerinin temeli olan kavramları tanıtarak sistem montajı, işletim sistemi kurulumu işlemlerini gerçekleştirebilme ve temel ağ işlemleri ile ilgili konularda gerekli bilgilerin verildiği KURStir.

KURSUN ÖN KOŞULLARI

Bu kurs için ön koşul yoktur.

KURS İLE

KAZANDIRILACAK

YETERLİKLER

Öğrenciye, Kursun sonunda;

 1. İç donanım birimlerinin montajını yapmak

 2. Dış donanım birimlerinin bağlantılarını yapmak

 3. İşletim sisteminin kurulumunu yapmak

 4. İşletim sisteminin yönetimini yapmak

 5. Ağ kurulumunu yapmak

yeterliklerini kazandırılacaktır

KURSUN İÇERİĞİ

 1. Anakartlar

 2. İşlemciler

 3. Bellek birimleri

 4. Kasalar

 5. Disk sürücüleri

 6. Donanım kartları

 7. Giriş birimleri

 8. Görüntüleme birimleri

 9. Yazıcılar

 10. Görüntü işleme cihazları

 11. Post (ilk açılış)

 12. Kurulum

 13. Destek

 14. Gelişmiş özellikler

 15. Sistem güvenliği

ile ilgili konuları içermektedir.

YÖNTEM VE

TEKNİKLERİ

Bireysel öğretimi destekleyecek şekilde; Anlatım, araştırma, gösteri, gözlem, soru-cevap, uygulama vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.

EĞİTİM ÖĞRETİM

ORTAMI VE DONANIM

Ortam: Bilişim Teknolojileri laboratuvarı, işletme ortamı.

Donanım: Projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, monitör, kamera, işletim sistemi kurulum diski, anahtar/dağıtıcı (switch/hub), yönlendirici (router), modem, tekrarlayıcı (repeater), erişim noktası(access point), ağ kablosu, konektör, konektör pensesi, kablo test cihazı vb. sağlanmalıdır.

ÖLÇME VE

DEĞERLENDİRME

Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne uygun olarak modül ve KURS sonunda ölçme araçları kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılacaktır.

EĞİTİMCİLER

 1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklardan atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları kursulara ilişkin çizelgeye uygun olanlar görev almalıdır.

 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

KURUM VE KURULUŞLAR

Diğer alan öğretmenleri, üniversiteler, sosyal ortaklar, sivil toplum kuruluşları, çevrede bulunan işletmeler, özel, kamu kurum ve kuruluşlarıdır.

MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN : BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
MESLEK/DAL : BİLİŞİM TEKNOLİJİLERİ DONANIM
MODÜL : İÇ DONANIM BİRİMLERİ
KODU : 481BB0091
SÜRE : 40/32
ÖN KOŞUL : Bu modül için ön koşul yoktur.
AÇIKLAMA :
ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Öğretim yöntem ve teknikleri olarak, anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, uygulamalı çalışma, araştırma ve bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
GENEL AMAÇ : Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında; işlemci, bellek birimleri, disk sürücüleri ve donanım kartlarının montajını; üretici firma kataloglarından yararlanarak anakarta zarar vermeden ve hatasız olarak yapabilecektir.
AMAÇLAR :

 1. Anakartı montaja hazırlayabilecektir.

 2. Anakarta işlemciyi monte edebilecektir.

 3. Bellek birimlerini anakart üzerine monte edebilecektir.

 4. Anakartı kasa içine monte edebilecektir

 5. Disk sürücülerini monte edebilecektir.

 6. Genişleme yuvası kartlarını anakart üzerine monte edebilecektir.


İÇERİK :

 1. ANAKARTLAR

  1. Statik (Durgun) Elektrik

   1. Statik Elektrik ve Oluşumu

   2. Statik Elektriğin Zararları

   3. Statik Elektriğin Zarar Verebileceği Ortamlarda Alınacak Önlemler

    1. Donanım Malzemeleri İçin Alınacak Önlemler

    2. Antistatik Çalışma Ortamı Sağlamak

    3. Kişisel Antistatik Önlemler

    4. Manyetik Ortama Karşı Önlemler

  2. Anakartlar

   1. Anakartın yapısı ve çalışması

   2. Anakartın bileşenleri

    1. Yonga seti

    2. Veri yolları

    3. Kart bağlantı yuvaları

    4. Portlar ve konektörler

   3. Anakart çeşitleri

    1. XT anakart

    2. AT anakart

    3. ATX anakart

   4. Anakart kullanım kılavuzu

   5. Anakart seçimi

 2. İŞLEMCİLER

  1. İşlemci yapısı ve çalışması

  2. İşlemci çeşitleri

  3. İşlemci seçimi

  4. İşlemci montajı

  5. İşlemci soğutması

  6. Soğutucu ve fan montajı

 3. BELLEK BİRİMLERİ

  1. Belleğin yapısı ve çalışması

  2. RAM bellekler

  3. ROM bellekler

  4. Bellek seçimi

  5. Bellek montajı

 4. KASALAR

  1. Bilgisayar kasaları

   1. Kasa çeşitleri

   2. Güç kaynakları

  2. Kasaya Anakart montajı

  3. Güç kablolarının montajı

   1. Anakart beslemesi

   2. Güç bağlantıları

  4. Dahili kabloların bağlantısı

   1. Ön panel kablolarının bağlantısı

   2. Extra USB, firewire, ses bağlantıları

 5. DİSK SÜRÜCÜLERİ

  1. Sabit diskler

   1. Sabit diskin yapısı ve çalışması

   2. Sabit disk çeşitleri

   3. Veri Kabloları

    1. IDE

    2. SATA

   4. Sabit disk seçimi

   5. Sabit disk montajı

  2. Optik disk sürücüleri

   1. CD-ROM ve CD-Writer sürücüleri

   2. DVD-ROM ve DVD-Writer sürücüleri

   3. BLU-RAY

   4. Optik okuyucu montajı

  3. Kart okuyucular

   1. Hafıza kartı çeşitleri

   2. Kart okuyucu montajı

 6. DONANIM KARTLARI

  1. Ekran kartı

   1. Ekran kartı yapısı ve çalışması

   2. Ekran kartı çeşitleri

   3. Ekran kartı seçimi

   4. Ekran kartı montajı

  2. Ses kartı

   1. Ses kartı yapısı ve çalışması

   2. Ses kartı çeşitleri

   3. Ses kartı montajı

  3. Ethernet Kartı

   1. Ethernet kartı yapısı ve çalışması

   2. Ethernet kartı çeşitleri

   3. Ethernet kartı montajı

  4. Diğer Donanım Kartları

   1. TV/Capture kartı

   2. SCSI kart

   3. Güvenlik kartı


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Öğrenci, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.

 1. ANAKARTLAR

  1. Statik (Durgun) Elektrik kavramlarını yazılı /sözlü / görsel olarak açıklar.

  2. Anakartın kullanım amacı ve çeşitlerini yazılı /sözlü / görsel olarak açıklar.

  3. Ortamı statik elektrikten arındırarak, anakartı kullanım kılavuzuna göre montaja hazır hale getirir.

 2. İŞLEMCİLER

  1. İşlemcinin kullanım amacı ve çeşitlerini yazılı /sözlü / görsel olarak açıklar.

  2. İş güvenliği tedbirlerini alarak, anakarta uygun işlemciyi hatasız olarak monte eder.

  3. Soğutucuyu işlemci üzerine sağlam ve yeterli miktarda macun sürerek monte eder.

 3. BELLEK BİRİMLERİ

  1. Belleğin yapısı ve çeşitleri yazılı /sözlü / görsel olarak açıklar.

  2. İş güvenliği tedbirlerini alarak, anakartın kullanım klavuzuna göre sistem gereksinimine uygun olan bellek birimini hatasız şekilde monte eder.

 4. KASALAR

  1. Sisteme uygun kasa ve güç kaynağı seçimini yapar.

  2. İş güvenliği tedbirlerini alarak, anakarta zarar vermeden kasaya sabitler.

  3. İş güvenliği tedbirlerini alarak, anakart kullanım kılavuzuna göre kasa bağlantılarının ve güç bağlantılarını hatasız yapar.

 5. DİSK SÜRÜCÜLERİ

  1. Disk sürücülerin özelliklerini yazılı /sözlü / görsel olarak açıklar.

  2. Sisteme uygun disk sürücülerinin seçimini yapar.

  3. Disk sürücülerinin jumper ayarlarını hatasız olarak yapar.

  4. Disk sürücülerini hatasız ve kullanıma elverişli olarak kasaya monte eder.

  5. İş güvenliği tedbirlerini alarak, disk sürücülerinin kablo bağlantılarını hatasız ve düzenli olarak yapar.

 6. DONANIM KARTLARI

  1. Donanım kartlarının özelliklerini yazılı /sözlü / görsel olarak açıklar.

  2. Sisteme uygun donanım kartlarının seçimini yapar.

  3. İş güvenliği tedbirlerini alarak, sisteme uygun donanım kartlarını hatasız olarak kasaya monte eder.İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

ALAN ORTAK

İŞ

Bilgisayar montajı yapmak

İŞLEM NUMARASI

1

İŞLEMİN ADI

Anakartı montaja hazırlamak

YETERLİKLER

İç donanım birimlerinin montajını yapmak

ORTAM (Araç Gereç, Ekipman ve Koşullar)

Antistatik Poşet, Antistatik Ambalaj Köpükleri, Antistatik Bileklik, Antistatik Altlık, Anakart, plastik ayak, el takımları

İŞLEMİN STANDARDI

Ortamı statik elektrikten arındırarak anakartı kullanım kılavuzuna göre montaja hazır hale getirmek

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Donanım malzemeleri için antistatik önlemleri almak

 2. Çalışma ortamı için antistatik önlemleri almak

 3. Kişisel antistatik önlemlerini almak

 4. Anakartı antistatik bir zemin üzerine koymak

 1. ANAKARTLAR

  1. Statik (Durgun) Elektrik

   1. Statik Elektrik ve Oluşumu

   2. Statik Elektriğin Zararları

   3. Statik Elektriğin Zarar Verebileceği Ortamlarda Alınacak Önlemler

    1. Donanım Malzemeleri İçin Alınacak Önlemler

    2. Antistatik Çalışma Ortamı Sağlamak

    3. Kişisel Antistatik Önlemler

    4. Manyetik Ortama Karşı Önlemler

  2. Anakartlar

   1. Anakartın yapısı ve çalışması

   2. Anakartın bileşenleri

    1. Yonga seti

    2. Veri yolları

    3. Kart bağlantı yuvaları

    4. Portlar ve konektörler

   3. Anakart çeşitleri

    1. XT anakart

    2. AT anakart

    3. ATX anakart

   4. Anakart kullanım kılavuzu

   5. Anakart seçimi

 1. Donanım elemanlarını ve ortamı statik elektriğin zararlarına karşı korumak

 2. Montaj öncesi ve montaj esnasında vücuttaki statik elektriği boşaltmak

 3. Tornavida kullanmak

 1. Statik elektriğin zararlarına karşı güvenlik önlemleri almak

 2. Vücutta bulunan statik elektriğin boşaldığından emin olmak

SÜRE: İşlemin yapılma süresi: 30 dakika İşlemi öğrenme süresi: 8 KURS saati

NOT:

İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

ALAN ORTAK

İŞ

Bilgisayar montajı yapmak

İŞLEM NUMARASI

2

İŞLEMİN ADI

Anakarta işlemciyi monte etmek

YETERLİKLER

İç donanım birimlerinin montajını yapmak

ORTAM (Araç Gereç, Ekipman ve Koşullar)

Anakart, işlemci, işlemci soğutucusu ve fanı, termal macun

İŞLEMİN STANDARDI

İşlemciyi anakart üzerine hatasız olarak monte etmek

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. İşlemcinin yönünü tespit etmek

 2. İşlemciyi anakart üzerine takarak sabitlemek

 3. Soğutucuya macun sürmek

 4. Soğutucuyu işlemci üzerine monte etmek

 5. Soğutucunun güç kablosunu takmak

 1. İŞLEMCİLER

  1. İşlemci yapısı ve çalışması

  2. İşlemci çeşitleri

  3. İşlemci seçimi

  4. İşlemci montajı

  5. İşlemci soğutması

  6. Soğutucu ve fan montajı

 1. İşlemciyi anakart üzerine doğru monte etmek

 2. Soğutucu üzerine yeterli miktarda macun sürmek

 3. Soğutuyu işlemci üzerine uygun ve sağlam şekilde monte etmek

 1. Vücutta bulunan statik elektriği boşaldığından emin olmak

 2. İşlemcinin doğru takılmasına dikkat etmek

 3. İşlemcinin güç kaynağına veya soğutucuya göre anakart üzerine önceden ya da sonradan takılacağından emin olmak

 4. Soğutucu macununu dikkatli sürmek

 5. Soğutucunun sağlam bir şekilde takıldığından emin olmak

SÜRE: İşlemin yapılma süresi: 15 dakika İşlemi öğrenme süresi: 3 KURS saati

NOT:

İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

ALAN ORTAK

İŞ

Bilgisayar montajı yapmak

İŞLEM NUMARASI

3

İŞLEMİN ADI

Bellek birimlerini anakart üzerine monte etmek

YETERLİKLER

İç donanım birimlerinin montajını yapmak

ORTAM (Araç Gereç, Ekipman ve Koşullar)

Bilgisayar Kasası, Anakart, Bellek Birimi

İŞLEMİN STANDARDI

Bellek birimlerini anakarta hatasız monte etmek

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Bellek biriminin takılacağı yuvanın tırnaklarını açmak

 2. Bellek birimini yuvasına oturtmak

 1. BELLEK BİRİMLERİ

  1. Belleğin yapısı ve çalışması

  2. RAM bellekler

  3. ROM bellekler

  4. Bellek seçimi

  5. Bellek montajı

 1. Anakart ve işlemciye uygun bellek seçimi yapmak

 2. Bellek birimini monte etmek

 1. Vücutta bulunan statik elektriği boşaldığından emin olmak

 1. Bellek biriminin anakarta uygun olduğundan emin olmak

 2. Belleğin montajında tırnaklara dikkat etmek

 3. Bellek modülünün doğru ve tam olarak takıldığından emin olmak

SÜRE: İşlemin yapılma süresi: 15 dakika İşlemi öğrenme süresi: 3 KURS saati

NOT:

İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

ALAN ORTAK

İŞ

Bilgisayar montajı yapmak

İŞLEM NUMARASI

4

İŞLEMİN ADI

Anakartı kasa içine monte etmek

YETERLİKLER

İç donanım birimlerinin montajını yapmak

ORTAM (Araç Gereç, Ekipman ve Koşullar)

Anakart, kasa, vidalar

İŞLEMİN STANDARDI

Anakart kitapçığına uyarak kasa bağlantılarını hatasız yapmak

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Anakartı kasaya sabitlemek

 2. Kasanın ön bölümünde bulunan anahtar, reset ve uyarıcı led bağlantılarını yapmak

 3. Anakartın güç bağlantılarını yapmak

 1. KASALAR

  1. Bilgisayar kasaları

   1. Kasa çeşitleri

   2. Güç kaynakları

  2. Kasaya Anakart montajı

  3. Güç kablolarının montajı

   1. Anakart beslemesi

   2. Güç bağlantıları

  4. Dahili kabloların bağlantısı

   1. Ön panel kablolarının bağlantısı

   2. Extra USB, firewire, ses bağlantıları

 1. Anakart kitapçığını kullanarak kablo bağlantılarını yapmak

 2. Tornavida kullanmak

 1. Vücutta bulunan statik elektriği boşaldığından emin olmak

 2. Anakartı kasaya monte ederken giriş/çıkış portlarının düzgün yerleşmesine dikkat etmek

 3. Kasanın ön bölümünde bulunan anahtar, reset ve uyarıcı ledlerin doğru bağlanmasına dikkat etmek

 4. Vidalama sırasında tornavidayı anakart üzerine sürtmemek

SÜRE: İşlemin yapılma süresi: 30 dakika İşlemi öğrenme süresi: 6 KURS saati

NOT:
  1   2   3


    Ana sayfa


İŞlem analiz formu

Indir 263.42 Kb.