bilgiz.org

İletiŞİm hizmetleri 1 Dosya No: 2012/590 Şikayet Edilen: Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Şikayet Edilen Reklam
Sayfa1/7
Tarih29.12.2017
Büyüklüğü423.55 Kb.

Indir 423.55 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


İLETİŞİM HİZMETLERİ
1)
Dosya No:2012/590
Şikayet Edilen: Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.
Şikayet Edilen Reklam:“Duyduk Duymadık Demeyin Ev Telefonuna Sabit Ücret Ödemeyin” başlıklı reklamlar.
Reklam Yayın Tarihi: Nisan – Mayıs 2012
Yayınlandığı Mecra: Açık hava mecraları
Değerlendirme/Karar: “Tespitler” başlığı altında belirtilen hususlar, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan açıklamalar ve Reklam Özdenetim Kurulu tarafından verilen karar ve dikkate alındığında;
Açık hava mecralarında yayınlanan reklamlarda yer alan, "Duyduk Duymadık Demeyin, Ev Telefonuna Sabit Ücret Ödemeyin!" ifadesinin, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye sabit ev telefonu abonesi olunması ve reklamı yapılan tarifelerden yararlanılması durumunda, abonelerden sabit ücret alınmayacağı algısını yaratması ancak söz konusu tarifeden yararlanılabilmesi için fiber internet abonesi olma koşulunun bulunması ve fiber internet kullanımı için belirli ve sabit bir ödeme yapmak zorunda bulunulması nedenleriyle tüketicileri yanıltıcı nitelikte olması;
Tüketicilerin satın alma kararını etkileyecek nitelikteki "Her yöne aramalar, şehir içi, şehirlerarası, GSM, uluslararası 1. Kademe PSTN, 444 yönü aramalar ve yerel alternatif telekom operatörlerine doğru aramalar için geçerlidir. Diğer yönlere doğru aramalar ve dakika paket aşımlan Konuştukça Öde Tarifesinden ücretlendirilir. Turkcell Superonline'dan sabit numara alarak (tahsis) kampanyadan yararlanan müşteriler seçtikleri dakika paket ücretine ek olarak tüm vergiler dahil 2 TL ödeyerek kampanyadan yararlanabilir. Konuşmayan kalmasın kampanyası 1Ocak 2012 - 30 Eylül 2012 tarihleri arasında geçerlidir. Kampanya 24 ay abonelik taahhütlü olup DECT telefon hediyelidir. Kampanya kapsamında verilen modemler stoklarla sınırlıdır ve Turkcell Superonline mülkiyetindedir. Kampanya kapsamında tüm vergiler dahil 29 TL aktivasyon ücreti alınır. DECT telefon stoklarla sınırlıdır, Turkcell Superonline'ın kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Bir defaya mahsusu olmak üzere taahhütnameden doğan damga vergisi abonelerin ilk faturasına yansıtılacaktır." vb. şeklindeki kampanya şartlarına, detaylara ve istisnalara broşürlerde ve www.superonline.net adresli internet sitesinde yer verilmesine rağmen açık hava reklamlarında bu hususlara yer verilmemesinin tüketicileri eksik bilgilendirici ve tüketici mağduriyetine yol açıcı nitelikte olması;
Broşürlerde ücretsiz olarak verileceği taahhüt edilen DECT marka telefonun piyasa bedelinin belirtilmemesinin tüketicileri eksik bilgilendirici nitelikte olması; nedenleriyle inceleme konusu reklamın;
-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 8/a, 13 ve 21 inci maddeleri,
-Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 5 inci maddeleri,
- 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi,
hükümlerine aykırı olduğuna OYBİRLİĞİYLE,
Buna göre, reklam veren Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde yerel düzeyde (8.153.-TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,
Diğer taraftan Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından, 2011 yılının Mayıs-Haziran aylarında muhtelif televizyon kanallarında yayımlanan “Fiber İnternete Merhaba” başlıklı reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikin ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 11/10/2011 tarih ve 193 sayılı toplantısında, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye idari para cezası verildiği; bu itibarla, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, para cezasının, 4077 Sayılı Kanun'un 25/11 inci maddesi hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (8.153 x 2 = 16.306.-TL) olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
2)
Dosya No: 2012/812
Şikayet Edilen: Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
Şikayet Edilen Reklam: “Şimdi Numaranı Özgür Gence Taşı 6 Ay Boyunca Ayda 20 Liraya İstersen Her Yöne Tam 2000 Dakika ve 5000 SMS Senin Olsun. Gençlik Bir Kere Yaşanır Özgürce Yaşa” başlıklı reklamlar.
Reklam Yayın Tarihi: Mayıs – Haziran 2012
Yayınlandığı Mecra: Televizyon
Değerlendirme/Karar: “Tespitler” başlığı altında belirtilen hususlar, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. tarafından yapılan açıklamalar ve Reklam Özdenetim Kurulu tarafından verilen karar dikkate alınarak;
Özgür Genç tarifesindeki bir abonenin 6 ay boyunca ayda 20 liraya “tam 2000 dakika” konuşabilmesi için abonenin her aramasını tam 10 dakikada sonlandırmasının, diğer bir ifadeyle adı geçen tarifeye dahil olan bir abonenin, 2000 dakika konuşabilmesi için başka bir hizmetten faydalanmaması ve mutlak surette 10 ar dakikalık konuşmalar yapmasının gerekmesi, bu durumun ciddi bir çaba gerektirmesi ve ortalama bir tüketici için gerçekçi olmaması nedenleriyle “tam 2000 dakika (…) senin olsun” ifadesinin tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olması,
Televizyon reklamında, sabit olarak ekranda yer alan yazının ortalama bir tüketici için okunabilir nitelikte olmaması, hareketli alt yazının "güvenli yazı alanına" uygun yerde bulunmaması, yazı ile arka planı arasındaki kontrastın sağlanmamış olması, hareketli alt yazının ekrandan okunamayacak kadar hızlı geçmesi
nedenleriyle inceleme konusu reklamın;
-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 21 inci maddeleri,
-Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 5, 7 ve 8 inci maddeleri,
- 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (81.554.-TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,
Diğer taraftan, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. tarafından, 2011 yılının Haziran-Temmuz aylarında muhtelif televizyon kanallarında yayımlanan “Faturalı Cep Avantaj Tarifeleri – 1TL Dakika Kampanyası” başlıklı reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 11/10/2011 tarih ve 193 sayılı toplantısında, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’ye idari para cezası verildiği; bu itibarla, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, para cezasının, 4077 Sayılı Kanunun 25/11 inci maddesi hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (81.554 x 2 = 163.108.-TL) olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
3)
Dosya No: 2011/1909
Şikayet Edilen: Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
Şikayet Edilen Reklam: “HTC Wildfire S”başlıklı reklamlar
Reklam Yayın Tarihi: 27.07.2011 - 30.09.2011
Yayınlandığı Mecra: Muhtelif
Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda, “Kampanya stoklarla sınırlıdır.” şeklindeki ana vaadin istisnası niteliğindeki önemli bilgiye yer verilmeyerek tüketicilerin kampanyanın şartlarına ilişkin olarak eksik bilgilendirildiği ve kampanya kapsamında satışa sunulan “HTC Wildfire S” isimli cihazın tüm Vodafone bayilerinden kampanya süresince istenildiği zaman satın alınabileceği algısı oluşturularak tüketicilerin yanıltıldığı ve bu durumun tüketici mağduriyetine yol açtığı;
Diğer taraftan, söz konusu kampanyadan yararlanabilmek için 24 ay taahhüt verilmesi gerektiği, ancak tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyecek ana vaadin istisnası niteliğindeki bu bilgiye inceleme konusu televizyon reklamında yer verilmeyerek tüketicilerin kampanyanın şartlarına ilişkin olarak eksik bilgilendirildiği,
Bununla birlikte, söz konusu kampanyanın tanıtımına yönelik olarak yayınlanan bazı reklamlarda, “Vodafone’la herkese her yerde süper internet” , “Türkiye’nin dört bir yanında, Vodafone’un güvenilir 3G kapsama alanında, cepten ve bilgisayardan Süper İnterneti hizmetinize sunuyoruz.” şeklinde ifadelere yer verilmek suretiyle istenildiği anda, her yerden internete bağlanılabileceği izlenimi oluşturularak tüketicilerin yanıltıldığı, dolayısıyla söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun da;
- Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 üncü ve 21 inci maddeleri,
- 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ıncı maddesi
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca ulusal düzeyde (73.966.TL) idari para veanılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,
Diğer taraftan, aynı firma tarafından, 10–28 Şubat 2011 ve 09.05.2011 tarihlerinde yayımlanan, “Vodafone Red Tarifelerine Özel Cihaz Kampanyası”başlıklı reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik'in ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu'nun 10 Mayıs 2011 tarih ve 188 sayılı toplantısında, firma hakkında idari para cezası verilmiş olup, söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (73.966 x 2 =147.932.TL) uygulanmasına karar verilmiştir.
ÖRTÜLÜ REKLAM
4)
Dosya No: 2012/1166
Şikayet Edilen: Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
Şikayet Edilen Reklam:Hürriyet Gazetesi’nin 24 Haziran 2012 tarihli nüshasında ve aynı Gazeteye ait www.hurriyet.com.tr adresli internet sitesinin http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/ goster/haber.aspx?id=20831266&tarih=2012-06-244077 linkinde yayımlanan “Estetikte kredi uygulaması başladı taksitle burun ameliyatları arttı.” başlıklı yazı.
Reklam Yayın Tarihi: 24.06.2012.
Yayınlandığı Mecra: Gazete, İnternet
Değerlendirme/Karar: Söz konusu yazıda, “Esteworld Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuncer, (…) “Estetik kredisi uygulaması başlattık. Taksitli estetik şansı büyük ilgi gördü. Bize başvuran kişiye krediden bahsediyoruz, daha sonra kendisi bankaya başvuruyor. Burun ameliyatları vve benzeri operasyonlar için 12, 24 ve 26 ay vadeyle kredi alabiliyorlar. Böylece aylık 100-200 TL gibi ücretler ödeyerek estetik yaptırabiliyorlar” diye konuştu.1993 yılında sağlık sektörüne Marmara Tıp Merkezi ile başladıklarını daha sonra sağlık turizmine de olanak sağlayacak bir alanda uzmanlaşmak için estetiğe yöneldiğini anlatan Tuncer, sektöre ilişkin şunları söyledi: “2003 yılında estetik cerrahi alanı seçerek Esteworld markasını yarattık. Sağlık sigortası kapsamına girmeyen estetik dünyası sağlık turizmi için çok avantajlı. İlk olarak Bahçelievler'de başladık, daha sonra Altunizade ve son olarak 2011 yılında Avrupa ve Türkiye'nin ilk Plastik Cerrahi Hastanesi olan Etiler Esteworld'u kurduk. Bu sektörde 20 milyon dolarlık bir yatırım yaptık. Biz her sene ciromuzu ikiye katlayarak büyüdük. Bu yılda hedefimiz yine aynı. 2013 yılında Atunizade'de 5 bin metrekarelik yeni bir hastane daha açıyoruz. (…) Yılda 40-50 bin arasında estetik operasyon gerçekleşiyor. Esteworld olarak toplam operasyonların yüzde 30'unu yapıyoruz. Türkiye'nin tatil için gelen turist 500 Euro harcıyor. Türkiye'ye yılda yaklaşık 30 milyon turist geliyor. Bu 25 milyar dolarlık bir ekonomi oluşturuyor. Deniz turizmi için gelen yabancılar bir seferde 500 Euro civarında harcama yapıyor. Sağlık turizmi için gelen bir kişi ise yaklaşık 5 bin Euro'luk bir harcama yapıyor. 30 milyon yabancı sağlık turizmi için gelse 130 milyar Euro'luk bir sektör olur. Türkiye'nin sağlık turizminin gelişmesiyle önemli bir ekonomik boyut görülebilir.”Estetik fiyatları- Saç ektirmenin seans ücreti 3 bin Euro'yu buluyor.Burun estetiği 2 bin 500 Euro'dan başlayıp 3 bin Euro'ya çıkıyor. Meme protezlerinin fiyatları 3 bin Euro ile 3 bin 500 Euro arasında. Karın germe operasyonları 3 bin - 3 bin 500 Euro arasında değişiyor.ESTETİK operasyonlarda önemli detayların bulunduğunu belirten Mustafa Tuncer, estetik yaptırmak isteyenlere şu uyarıda bulundu: “Aynaya baktığında gerçekten rahatsızlık hisseden insan estetik olmalı. Erkekler en çok saç ektirmek için geliyor. Yılda 15-20 bin insan saç ekimi operasyonu gerçekleştiriyor.” ifadelerinin kullanımı yoluyla, Esteworld markasının ve Esteworld Plastik Cerrahi Hastanesi’nin örtülü reklamının yapıldığı; bu durumun,
- Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/d maddesi,
-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde 81.554 TL. (Seksenbirbinbeşyüzellidört Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.
5)
Dosya No: 2012/1167
Şikayet Edilen: Kanal Beyaz Televizyon Radyo Yay. San. ve Tic. A.Ş.
Şikayet Edilen Reklam: Beyaz TV logolu televizyon kanalında 03.03.2012 tarihinde yayınlanan “Sürüş Keyfi” adlı programda“E-101 (Eko Enerji) Yakıt Taarruf Cihazı” isimli ürünün örtülü reklamı.
Değerlendirme/Karar: Beyaz TV logolu televizyon kanalında 03.03.2012 tarihinde yayınlanan “Sürüş Keyfi” adlı programda; program sunucusu tarafından “Bugün sizi yeni bir ürünle tanıştıracağım. Eko Enerji Yakıt Tasarruf Cihazı. Bu ne mi? Hep beraber öğrenelim Dursun Bey’den o zaman” dedikten sonra firma yetkilisi olduğu anlaşılan Hacı Dursun İpek isimli şahsın tanıtımı yapılan ürüne ilişkin bilgi vermeye başladığı esnada ekranda “E-101 Yakıt Tasarruf Cihazı” ve “Eko Enerji Danışma Hattı 0 212 6548900” numaralarına yer verildiği, programın devamında firma yetkilisinin “ …Bu cihaz araçlarda yüksek bir tasarruf sağlar…” ve “%20, %30 ve %35’e varan oranda tasarruf sağlar. Artı motor gücünü artırıyor…” şeklindeki ifadeler ile ürünün özelliklerinin anlatıldığı, akabinde ürünü kullanmış olan tüketicilerle yapılan söyleşilere yer verildiği, bu söyleşilerde kullanıcıların ürünü kullandıkları ve tasarruf ettiği yönünde beyanlarının olduğunun görüldüğü, söz konusu programda yer alan bahsi geçen ifadeler ve görüntüler ile “E-101 (Eko Enerji) Yakıt Taarruf Cihazı” isimli ürünün örtülü reklamının yapıldığı, bu durumun,
- Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b,5/d, 5/e ve 21 inci maddeleri,
-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren Kanal Beyaz Televizyon Radyo Yay. San. ve Tic. A.Ş.hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (81.554 TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezasıverilmesine,
Diğer taraftan, firmanıza ait “Kanal Beyaz” isimli televizyon kanalında 05.03.2011 tarihinde yayınlanan “Mutlu Yaşamlar” adlı programda Doktor Mustafa Eraslan’ın örtülü reklamının yapılması gerekçesiyle Reklam Kurulu’nun 11.11.2011 tarih ve 193 sayılı toplantısında idari para cezası verilmesi dolayısıyla söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olduğu ve 4077 sayılı Kanun’un 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat(81.554 TL x 2 =) 163.108 TL. (Yüzaltmışüçbinyüzsekiz Türk Lirası) olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ
6)
Dosya No: 2012/156
Şikayet Edilen: Bitki Grup Market Bitkisel Sağlık Ür. Kz. İl. Gd. Md. Dytü. Ml. Rk. İm. İt. San. Tic. Ltd. Şti.
Şikayet Edilen Reklam: “Ozon Yağı” isimli ürüne ait tanıtım broşürü.
Yayınlandığı Mecra: Broşür
Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu broşürlerde yer alan ifadelerin kozmetik tanımı dışında, yatak yaraları ve iyileşmeyen yaraların tedavisinde, cilt problemlerinde vb. hastalıklara yönelik endikasyon belirten ifadeler olduğu ve söz konusu ifadelerin Kozmetik Mevzuatında yer alan “kozmetik” tanımını aşan nitelikte değerlendirildiği; dolayısıyla bu durumların;
-Kozmetik Yönetmeliğinin 4 üncü ve 10 uncu maddeleri,
-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 7, 13, 20 ve 21 inci maddeleri,
-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren Bitki Grup Market Bitkisel Sağlık Ür. Kz. İl. Gd. Md. Dytü. Ml. Rk. İm. İt. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilindeyerel düzeydeidari para (7.395.TL) veanılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

7)
Dosya No: 2012/393
Şikâyet Edilen: Vivatinel Kozmofarmasötik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Şikâyet Edilen Reklâm : “Revigen” markalı saç bakım ürününe ilişkin olarak çeşitli televizyon kanallarında yayınlanan reklamlar.
Reklam Yayın Tarihi: 03.02.2012
Yayınlandığı Mecra: Televizyon.
Değerlendirme / Karar: Firmaya ait “Revigen” markalı saç bakım ürününe yönelik olarak çeşitli televizyon kanallarında yayınlanan “Saçınızı baştan çıkartır” şeklindeki iddia ve bu iddiayı destekleyen görüntüler aracılığıyla anılan ürünün alopesi (kellik) adlı hastalık tedavisinde kullanıldığı imajının yaratıldığı ve bu durumun Kozmetik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımına uygun olmadığı; kozmetik ürünlerin kozmetik tanımı dışında tedavi edici ibareler ile piyasaya arz edilemeyeceğinden tüketicilerin yanıltıldığı ve diğer taraftan söz konusu reklam ve tanıtımlarda yer alan “Saçınızı baştan çıkartır” şeklindeki iddianın Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “İspat Külfeti” başlıklı 13 üncü maddesi çerçevesinde kanıtlanması gerektiği firmaya bildirilmesine rağmen konuya ilişkin herhangi bir cevabi yazı alınamadığı; dolayısıyla, anılan reklam ve tanıtımlarda yer alan inceleme konusu iddiaların, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren üniversitelerin ilgili bölümlerinden ve/veya akredite olmuş bir test ve değerlendirme kuruluşlarından alınmış olan “bilimsel çalışma” ve “test sonuçları” ile ispatlanamadığı; bu nedenle söz konusu reklamların;
- Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddeleri,
-İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 13 üncü maddesi,
-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 13, 20 ve 21 inci maddeleri,
-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklâm veren Vivatinel Kozmofarmasötik San. ve Tic. Ltd. Şti.hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (81.554.-TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.
8)
Dosya No: 2012/83
Şikâyet Edilen: Huzur Grup Kozmetik Paz. Dış Tic. Ltd. Şti.
Şikâyet Edilen Reklâm: “Priori Lash Recovery Serum” isimli ürüne yönelik olarak www.prioriturkey.com adresli internet sitesinin 30.01.2012 tarihli görünümünde ve Günaydın Gazetesi’nin 25.01.2012 tarihli “Sabahla Günaydın” isimli ekinde ve “Priori Coffee Berry Radiance Eye Serum” isimli ürüne yönelik olarak ürün ambalajında yer alan reklam ve tanıtımlar.
Reklâm Yayın Tarihi: 30.01.2012; 25.01.2012
Yayınlandığı Mecra: Muhtelif
Değerlendirme/Karar: Kozmetik Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımının; “İnsan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek ve/veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olan bütün preparatlar veya maddeleri” biçiminde olduğu göz önünde bulundurulduğunda anılan firmaya ait “Priori” markalı kişisel bakım ürünlerine yönelik olarak inceleme konusu reklamlarda yer alan ifadelerin “kozmetik ürün” tanımına uygun olmadığı; Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda, inceleme konusu reklam ve tanıtımlarda anılan ürünlere ilişkin olarak yer alan ifadelerin ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği; ayrıca, tüm bu iddiaların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren üniversitelerin ilgili bölümlerinden ve/veya akredite olmuş bir test ve değerlendirme kuruluşundan alınmış olan “bilimsel çalışma” ve “test sonuçları” ile ispatlanamadığı;
Sonuç olarak inceleme konusu mecralarda yer alan anılan ürünlerle ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği, dolayısıyla bahsi geçen hususların;
- Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddeleri,
-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13 ve 21 inci maddeleri,
-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren Huzur Grup Kozmetik Paz. Dış Tic. Ltd. Şti.hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dâhilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
9)
Dosya No: 2010/3001
Şikâyet Edilen: Rotafarma İlaç Pazarlama San. ve Dış Tic. A.Ş.
Şikâyet Edilen Reklâm: “NúSlank X-Tragel” isimli kişisel bakım ürününe ilişkin olarak www.x-tragelpro.com ve www.x-tragel.com adresli internet sitelerinde yer alan tanıtımlar.
Reklâm Yayın Tarihi:20.01.2010; 26.01.2010;18.08.2011
Yayınlandığı Mecra: İnternet
Değerlendirme/Karar: Kozmetik Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan“kozmetik ürün” tanımının; “İnsan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek ve/veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olan bütün preparatlar veya maddeleri” biçiminde olduğu göz önünde bulundurulduğunda anılan firmaya ait “NúSlank X-Tragel” isimli kişisel bakım ürününe ilişkin olarak www.x-tragelpro.com ve www.x-tragel.com adresli internet sitelerinde yer alan ifadelerin ispata muhtaç ifadeler olduğu ve “kozmetik ürün” tanımına uygun olmadığı; Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda, inceleme konusu reklam ve tanıtımlarda anılan ürünlere ilişkin olarak yer alan ifadelerin ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği; ayrıca, tüm bu iddiaları kanıtlayan Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren üniversitelerin ilgili bölümlerinden ve/veya akredite olmuş bir test ve değerlendirme kuruluşundan alınmış olan “bilimsel çalışma” ve “test sonuçları”nın Bakanlığımıza sunulması gerektiği firmaya bildirilmesine rağmen herhangi bir cevabi yazı alınamadığı; dolayısıyla, anılan reklam ve tanıtımlarda yer alan inceleme konusu iddiaların, Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “İspat Külfeti” başlıklı 13 üncü maddesi çerçevesinde ispatlanamadığı;
Sonuç olarak inceleme konusu mecrada yer alan anılan ürünle ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği, dolayısıyla bahsi geçen hususların;
- Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddeleri,
-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13 ve 21 inci maddeleri,
-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren Rotafarma İlaç Pazarlama San. ve Dış Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dâhilindeanılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
  1   2   3   4   5   6   7


    Ana sayfa


İletiŞİm hizmetleri 1 Dosya No: 2012/590 Şikayet Edilen: Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Şikayet Edilen Reklam

Indir 423.55 Kb.