bilgiz.org

İletiŞİm hizmetleri 1 Dosya No: 2012/1469 Şikayet Edilen: Vodafone Telekomünikasyon A.Ş
Sayfa1/7
Tarih30.09.2017
Büyüklüğü423.31 Kb.

Indir 423.31 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7İLETİŞİM HİZMETLERİ
1)
Dosya No: 2012/1469
Şikayet Edilen: Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
Şikayet Edilen Reklam: “Numaranızı Vodafone’a Taşımanız İçin Bir Neden Daha. +200.000 Çekim Noktası” başlıklı reklamlar.
Reklam Yayın Tarihi: Kasım 2012
Yayınlandığı Mecra: Televizyon
Değerlendirme/Karar: Reklam verenin tüm dünyada değil, 23 ülkede bulunan baz istasyonlarıyla abonelerine hizmet vermesine rağmen, inceleme konusu reklamda, şirket abonelerinin dünyadaki tüm ülkelerde Türkiye’deki fiyatlarla konuşabileceği algısının yaratılması, inceleme konusu reklamda hangi ülkelerde Türkiye’deki fiyatlarla konuşulabileceğinin belirtilmemesi, başka ülkelerde Türkiye’deki fiyatlarla konuşulabilmesi için “Herşey Dahil Vodafone Pasaport” hizmetinin satın alınması gerektiğine sadece ana vaadin istisnası niteliğinde olan alt yazıda yer verilmesi, bu hizmetten faydalanılabilmesi için ekstradan ödenmesi gereken 9.90 TL ücrete ise hiçbir şekilde yer verilmemesi hususlarının tüketicileri eksik bilgilendirici nitelikte olması nedeniyle, inceleme konusu reklamın;
-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 21 inci maddeleri,
- 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi,
hükümlerine aykırı olduğuna, buna göre, reklam veren Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,
Diğer taraftan, Vodafone Telekomünkasyon A.Ş. tarafından, Mayıs – Haziran 2012 tarihleri arasında muhtelif televizyon kanallarında yayımlanan “Şimdi Numaranı Özgür Gence Taşı 6 Ay Boyunca Ayda 20 Liraya İstersen Her Yöne Tam 2000 Dakika ve 5000 SMS Senin Olsun. Gençlik Bir Kere Yaşanır Özgürce Yaşa” başlıklı reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik'in ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu'nun 11/09/2012 tarih ve 204 sayılı toplantısında, Şirket hakkında idari para cezası verildiği; bu itibarla, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, para cezasının, 4077 Sayılı Kanun'un 25/11 inci maddesi hükmüne istinaden, iki kat olarak (81.554x2=163.108,-TL) uygulanmasına karar verilmiştir.

2)
Dosya No: 2012/1660
Şikayet Edilen: Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
Şikayet Edilen Reklam: “Vodafone’un 3G’si Amerika’nın 4G’sinden 2,5 Kat Daha Hızlı” başlıklı reklamlar.
Reklam Yayın Tarihi: Kasım 2012
Yayınlandığı Mecra: Televizyon
Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamda, Amerika’daki 4 operatörün 4G hızıyla, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’nin 3G hızının karşılaştırmasının yapılması, bu karşılaştırma yapılırken farklı şirketler tarafından farklı zamanlarda yapılan testlerin, diğer bir ifade ile Nokia Siemens Networks tarafından Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. için Türkiye’de yapılan testle, PC Net Dergisi tarafından Amerika’nın 4 operatörü için yapılan testin kıyaslanmasının esas alınması;
Amerika’daki 4G internet hizmetinde yaşanan yoğunluğun, baz istasyonu sayısının ve nüfus yoğunluğunun; Türkiye’deki 3G internet hizmetinde yaşanan yoğunluk, baz istasyonu sayısı ve nüfus yoğunluğu ile aynı olmaması nedenleriyle reklama esas teşkil eden testlerde yapılan karşılaştırmanın gerçeği yansıttığı hususunun tartışılır olması;
Gerek Nokia Siemens Networks gerek PC Net Dergisi tarafından yapılan hız testlerinde modemlerin, inceleme konusu reklamda ise cep telefonu görüntülerinin kullanılması, modemlerin veri indirme hızlarının cep telefonlarından hızlı olması nedeniyle inceleme konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olması;
Reklama esas olan Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. hakkında yapılmış olan testin, aynı şirket tarafından belirlenen 10 şehir ve 110 lokasyonda yapılmasına rağmen inceleme konusu reklamda bu bilgiye yer verilmeyerek, bu durumun Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’nin Türkiye’nin tamamında Amerika’nın tamamından daha hızlı internet hizmeti verildiği algısını yaratması ve bu durumun tüketicileri yanıltıcı ve eksik bilgilendirici nitelikte olması;
Reklamda kullanılan alt yazının geçiş hızının, tüketicilerin okuyabileceğinden hızlı ve mevzuata aykırı olması;
Nedenleriyle söz konusu reklamların;
-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 7g, 11, 13 ve 21 inci maddeleri,
-Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 7 inci maddesi,
- 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi,
hükümlerine aykırı olduğuna, buna göre, reklam veren Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,
Diğer taraftan, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. tarafından, Mayıs – Haziran 2012 tarihleri arasında muhtelif televizyon kanallarında yayımlanan “Şimdi Numaranı Özgür Gence Taşı 6 Ay Boyunca Ayda 20 Liraya İstersen Her Yöne Tam 2000 Dakika ve 5000 SMS Senin Olsun. Gençlik Bir Kere Yaşanır Özgürce Yaşa” başlıklı reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik'in ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu'nun 11/09/2012 tarih ve 204 sayılı toplantısında, Şirkete idari para cezası verildiği; bu itibarla, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, para cezasının, 4077 Sayılı Kanun'un 25/11 inci maddesi hükmüne istinaden, iki kat olarak (81.554x2=163.108,-TL.) uygulanmasına karar verilmiştir.
3)
Dosya No: 2012/1661
Şikayet Edilen: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
Şikayet Edilen Reklam: “Turkcellin 3G’si Amerika’nın 4G’sini Geçti” başlıklı reklamlar.
Reklam Yayın Tarihi: Kasım 2012
Yayınlandığı Mecra: Televizyon
Değerlendirme/Karar: PC Net ve Chip Dergilerinin ticari niteliği göz önüne alındığında, adı geçen dergilerin özel ve/veya genel nitelikli bağımsız bir araştırma/ölçümleme şirketi veya akademik bir kuruluş olmamaları nedeniyle reklama esas alınan testlerin bilimsel ve hukuki geçerliliğinin tartışılır olması;
Amerika’daki 4G internet hizmetinde yaşanan yoğunluğun, baz istasyonu sayısının ve nüfus yoğunluğunun; Türkiye’deki 3G internet hizmetinde yaşanan yoğunluk, baz istasyonu sayısı ve nüfus yoğunluğu ile aynı olmaması nedenleriyle reklama esas teşkil eden testlerde yapılan karşılaştırmanın gerçeği yansıttığı hususunun tartışılır olması;
PC Net ve Chip Dergileri ve Metrico Wireless tarafından yapılan testlerin Türkiye ve Amerika’da farklı tarihlerde yapılmış olması ve incelemeye konu reklamda farklı tarihlerde yapılan testlerin karşılaştırmasının esas alınmasına rağmen Reklamda kullanılan görsel ve sözel ifadelerden, karşılaştırmaların eş zamanlı yapıldığı intibasının oluşturulması ve bu durumun tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olması;
Nedenleriyle söz konusu reklamların;
-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 7g, 11, 13 ve 21 inci maddeleri,
- 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi,
hükümlerine aykırı olduğuna, buna göre, reklam veren Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

Diğer taraftan, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından, 10/04/2012– 07/05/2012 tarihlerinde muhtelif ulusal mecralarda yayımlanan “Sony Xperia Cihaz Kampanyası” başlıklı reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik'in ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu'nun 15/05/2012 tarih ve 200 sayılı toplantısında, Şirkete idari para cezası verildiği; bu itibarla, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, para cezasının, 4077 Sayılı Kanun'un 25/11 inci maddesi hükmüne istinaden, iki kat olarak (81.554x2=163.108,-TL.) uygulanmasına karar verilmiştir.4)
Dosya No: 2011/1474
Şikayet Edilen: Ekhan Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş.
Şikayet Edilen Reklam: “Vizyon Türk” isimli radyo kanalında saat 07.30’da yayımlanan ve 10 dakika içinde kısa mesaj gönderen kişilere Digiturk receiver, çanak ve kurulumu ile 2 ay Lig TV hediye edileceği vaadinde bulunan reklamlar
Reklam Yayın Tarihi: 13.08.2011
Yayınlandığı Mecra: Radyo
Değerlendirme/Karar: Program içerisinde sürekli olan yayımlanan söz konusu reklamlarda, on dakika içerisinde “Hediye” yazdıktan sonra ad-soyadı ve telefon bilgilerinin “3969”a mesaj gönderilmesi durumunda çekilişsiz, kurasız, herhangi bir soru cevaplamadan ve sayı sınırı olmaksızın herkesin sürpriz hediyeler kazanacağı şeklinde tanıtım yapıldığı, on dakikalık sürenin ilerlemesiyle sürpriz hediyenin yaklaşık 3700 TL değerindeki çanak anten, uydu alıcısı, kumanda, kablo, kurulum, aktivasyon, 2 ay (Toplam 72 maç) Lig TV aboneliği, çeşitli sinema kanalları dahil yaklaşık 110 özel kanala 24 ay süreyle erişim imkanı sağlayan Digiturk üyeliği olduğunun belirtildiği, on dakikalık sürenin bitmesine bir dakika kala ise, aylık sabit ücreti 69,90 TL olan söz konusu hediye paketine mesaj atan kişilerin 24 ay sabit fiyat garantisiyle 17,90 TL’ye sahip olabileceği şeklinde ifadelere yer verildiği, on dakikalık süre içerisinde devamlı olarak “110’dan fazla Digiturk kanalı sizin olacak, üstelik 2 ay Lig TV hediye! Kurulum, aktivasyon, uydu alıcısı, çanak anten, kumanda, kablo bedava – ilk 10 dakikada hediye yağmuru, mesaj atın kazanın” sloganlı tanıtıma yer verildiği, bu doğrultuda;
Söz konusu reklam ve tanıtımlarda kısa mesaj karşılığı olarak, tüketicilere ücretsizmiş gibi gösterilmek suretiyle gerçekte her tüketicinin sözleşme karşılığında edinebileceği avantajları içeren Digiturk hizmeti ve bu hizmetin gerçekleştirilmesini sağlayan teknik araçların sunularak yanıltıcılığa neden olunduğunun, diğer yandan, anılan hizmetin edinilebilmesi için 24 ay sabit fiyat garantisi ile aylık 17,99 TL’den Digiturk aboneliği yaptırılması gerektiği, yani reklama konu hizmetin taahhütlü ve ücret ödemeli bir sözleşme ilişkisi karşılığında sunulabileceğinin reklamın yalnızca son bir dakikası içerisinde belirtilmesi suretiyle, söz konusu uyarıdan önce kampanyaya katılan tüketicilerin yanıltıldığının, bu nedenle söz konusu reklam ve tanıtımların;
- Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c maddeleri,
-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren Ekhan Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
ÖRTÜLÜ REKLAM
5)
Dosya No: 2013/10
Şikayet Edilen: Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın. A.Ş.
Şikayet Edilen Reklam: Mesaj TV” isimli televizyon kanalında 17 Ekim 2012 tarihinde 10:56 ile 11:27 saatleri arasında yayınlanan “Doktorunuz Sizinle” adlı program
Reklam Yayın Tarihi: 17.10.2012
Yayınlandığı Mecra: Televizyon
Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu programda yer alan ifadeler vasıtasıyla, Dr. Mustafa ERASLAN’ın ve Dr. Mustafa ERASLAN tarafından satışı yapılan gıda takviyesi özelliğindeki ürünlerin örtülü reklamının yapıldığı; bu durumun,
- Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/d maddesi,
-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (81.554 TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.
6)
Dosya No: 2013/11
Şikayet Edilen: Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın. A.Ş.
Şikayet Edilen Reklam: Mesaj TV” isimli televizyon kanalında 17 Ekim 2012 tarihinde 15:12 ile 15:28 saatleri arasında yayınlanan “Doktorunuz Sizinle” adlı program.
Reklam Yayın Tarihi: 17.10.2012
Yayınlandığı Mecra: Televizyon
Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu programda yer alan ifadeler vasıtasıyla, Dr. Mustafa ERASLAN’ın ve Dr. Mustafa ERASLAN tarafından satışı yapılan gıda takviyesi özelliğindeki ürünlerin örtülü reklamının yapıldığı; bu durumun,
- Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/d maddesi,
-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (81.554 TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.
7)
Dosya No: 2013/12
Şikayet Edilen: Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın. A.Ş.
Şikayet Edilen Reklam: Mesaj TV” isimli televizyon kanalında 17 Ekim 2012 tarihinde 22:01 ile 22:25 saatleri arasında yayınlanan “Doktorunuz Sizinle” adlı program
Reklam Yayın Tarihi: 17.10.2012
Yayınlandığı Mecra: Televizyon
Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu programda yer alan ifadeler vasıtasıyla, Dr. Mustafa ERASLAN’ın ve Dr. Mustafa ERASLAN tarafından satışı yapılan gıda takviyesi özelliğindeki ürünlerin örtülü reklamının yapıldığı; bu durumun,
- Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/d maddesi,
-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (81.554 TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.
8)
Dosya No: 2013/13
Şikayet Edilen: Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın. A.Ş.
Şikayet Edilen Reklam: Mesaj TV” isimli televizyon kanalında 19 Ekim 2012 tarihinde 19:05 ile 19:51 saatleri arasında yayınlanan “Doktorunuz Sizinle” adlı program
Reklam Yayın Tarihi: 19.10.2012
Yayınlandığı Mecra: Televizyon
Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu programda yer alan ifadeler vasıtasıyla, Dr. Mustafa ERASLAN’ın ve Dr. Mustafa ERASLAN tarafından satışı yapılan gıda takviyesi özelliğindeki ürünlerin örtülü reklamının yapıldığı; bu durumun,
- Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/d maddesi,
-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (81.554 TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.
9)
Dosya No: 2013/14
Şikayet Edilen: Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın. A.Ş.
Şikayet Edilen Reklam: Mesaj TV” isimli televizyon kanalında 19 Ekim 2012 tarihinde 22:01 ile 22:25 saatleri arasında yayınlanan “Doktorunuz Sizinle” adlı program
Reklam Yayın Tarihi: 19.10.2012
Yayınlandığı Mecra: Televizyon
Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu programda yer alan ifadeler vasıtasıyla, Dr. Mustafa ERASLAN’ın ve Dr. Mustafa ERASLAN tarafından satışı yapılan gıda takviyesi özelliğindeki ürünlerin örtülü reklamının yapıldığı; bu durumun,
- Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/d maddesi,
-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (81.554 TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.
10)
Dosya No: 2013/15
Şikayet Edilen: Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın. A.Ş.
Şikayet Edilen Reklam: Mesaj TV” isimli televizyon kanalında 15 Ekim 2012 tarihinde 10:46 ile 11:24 saatleri ve 17 Ekim 2012 tarihinde 19:05 ile 19:45 saatleri arasında yayınlanan “Doktorunuz Sizinle” adlı program
Reklam Yayın Tarihi: 15.10.2012-17.10.2012
Yayınlandığı Mecra: Televizyon
Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu programda yer alan ifadeler vasıtasıyla, Dr. Mustafa ERASLAN’ın ve Dr. Mustafa ERASLAN tarafından satışı yapılan gıda takviyesi özelliğindeki ürünlerin örtülü reklamının yapıldığı; bu durumun,
- Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/d maddesi,
-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (81.554 TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.
11)
Dosya No: 2013/16
Şikayet Edilen: Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın. A.Ş.
Şikayet Edilen Reklam: Mesaj TV” isimli televizyon kanalında 18 Ekim 2012 tarihinde 22:34 ile 23:04 saatleri arasında yayınlanan “Doktorunuz Sizinle” adlı program
Reklam Yayın Tarihi: 18.10.2012
Yayınlandığı Mecra: Televizyon
Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu programda yer alan ifadeler vasıtasıyla, Dr. Mustafa ERASLAN’ın ve Dr. Mustafa ERASLAN tarafından satışı yapılan gıda takviyesi özelliğindeki ürünlerin örtülü reklamının yapıldığı; bu durumun,
- Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/d maddesi,
-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (81.554 TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.
12)
Dosya No: 2013/17
Şikayet Edilen: Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın. A.Ş.
Şikayet Edilen Reklam: Mesaj TV” isimli televizyon kanalında 21 Ekim 2012 tarihinde 16:05 ile 17:03 saatleri arasında yayınlanan “Doktorunuz Sizinle” adlı program
Reklam Yayın Tarihi: 21.10.2012
Yayınlandığı Mecra: Televizyon
Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu programda yer alan ifadeler vasıtasıyla, Dr. Mustafa ERASLAN’ın ve Dr. Mustafa ERASLAN tarafından satışı yapılan gıda takviyesi özelliğindeki ürünlerin örtülü reklamının yapıldığı; bu durumun,
- Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/d maddesi,
-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (81.554 TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.
13)
Dosya No: 2013/84
Şikayet Edilen: Uşak ART Reklam ve Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.
Şikayet Edilen Reklam: Uşak ART TV isimli televizyon kanalında yayınlanan “Ağız Tadıyla Muhabbet” adlı program
Reklam Yayın Tarihi: 23.03.2012
Yayınlandığı Mecra: Televizyon
Değerlendirme/Karar: Anılan yayın sırasında sık sık ekranda bant şeklinde yer verilen ifadelerle ve yayın esnasında danışma hattı numaralarına yer verilmesi suretiyle Erol ŞEKER tarafından pazarlaması yapılan çiğneme küplerinin örtülü reklamının yapıldığı; bu durumun,
- Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/d maddesi,
-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Uşak ART Reklam ve Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde yerel düzeyde (8.153 TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.
14)
Dosya No: 2013/9
Şikayet Edilen: MN Yazılım Medya Bilişim Basım ve Yayıncılık Reklam İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Şikayet Edilen Reklam: “www.memurlar.net” adresli internet sitesinin http://www.memurlar.net/haber/326702/ linkinde yayımlanan “Bir saatin kalitesini nasıl anlarsınız?” başlıklı yazı.
Reklam Yayın Tarihi: 11.01.2013
Yayınlandığı Mecra: İnternet
Değerlendirme/Karar: Söz konusu yazıda “Bir saat hem 10 TL ye hemde 10 000 TL ye satılıyor bu aradaki fiyat farkı nereden kaynaklanıyor? Saatte fiyat uçurumunun sebebi kullanılan malzeme, kalitesi, modeli, marka değeri gibi faktörlerdir. Ancak en önemli faktör marka değeridir. Saatte Kaliteyi belirleyen unsurlar nelerdir ? Saatin ana unsurlarını 5 veya 6 e ayıra biliriz. Saatin kasası, kaplaması, kordonu, makinesi, camı ve kadranı.... Buradaki en önemli unsur bence saatin makine ve kasa hammaddesi ve kaplamasıdır. Saatlerde kaç kasa türü var? Saatlerde 3 çeşit Kasa türü vardır bunlarda kendi içinde birkaç kaliteye ayrılır. Alloy kasa en kalitesiz olanıdır ki, Çin Alloy'u şuan piyasada satılan 10 TL'lik saatlerin hammaddesidir. Birde Avrupa alloy vardır bu Çin alloyuna göre daha kalitelidir. 10 TL'lik saatlerde genelde kullanılmaz. İkinci Kasa türü Bras kasadır. Bras kasa orta grup için kaliteli bir kasa grubudur. En üst kasa çelik veya titanyum kasadır. Çelik kasa; darbe ve çizilmelere, ter asitine karşı çok dayanıklıdır, bu nedenle üst grup saatlerde tercih sebebidir. Titanyum daha yumuşak bir madde... Kolay çizilir ancak antialerjik ve hafiflik özelliği nedeniyle üst grup saatlerde tercih edilir pahalı bir hammaddedir. Kaplamalar hakkında neler söyleyebilir siniz? Kaplamanın da bir çok tür ve kalitesi vardır ancak biz ikisini ele alalım.... Ucuz olan kaplama PMP kaplamadır, krom da denilir, alt ve orta grupta bu kaplama kullanılır. Bir de IP Kaplama vardır IPS, IPJ ve IPred gibi rengine göre isimleri değişir, IPS kaplama iyi bir kaplama türüdür ve 2-3 yıl süreyle renk atma olayı yaşanmaz. PMP kaplamalar kalitesine bağlı olarak 2 ay ile 2 yıl arasında renk değiştirebilen ucuz bir kaplama türüdür. Şimdi de makine türüne gelecek olursak... Bunu da 3'e ayıralım, en düşüğü Çin makineleridir. Japon makineleri en yaygın kullanılan ve en çok tercih edilenidir. İsviçre makineleri en üsttür. Bunu da şöyle ayıralım, Çin makineli bir saat 5 ila 15 TL'ye satılan saatlerin makinesidir. 50 ila 500 tl arası bir çok saat Japon makine kullanır çok üst grup saatler İsviçre makine kullanırlar. Toparlayacak olursak çin makine bir saat en alt gruptur. Japon makineyi 3'e ayırıp inceleyelim. PC en alt grubudur plastik hammaddelidir suya karşı dayanıklıdır, ancak arızalandığı zaman tamiri çok çok zordur. Miato genelde kullanılan ve Türkiye hatta dünyada en çok tercih edilenidir. Normal sadece saat özelliği olanının model numarası 2030 ve 2035 diye saatçiler arasında bilinen ve tercih edilenidir. Takvimli olanı 2115 diye model numarasıile değişir ancak Türkiye de en çok tercih edilen ve servis imkanına sahip olanıdır. Bir de Rondo isminde Japon makinesı vardır çok küçük ve inceliği nedeni ile fantezi saatlerde kullanılır. Tabi bu Japon makineyı türlerini bunlarla sınırlamak mümkün değil fonksiyon ve özelliğine göre 50 nin üzerinde türü var Mesela dijital olanın kronometre olanı vs. İyi bir saat almak istiyorum diyelim hangi özellikleri aramam gerekiyor ? Yukarıda da belirtim özellikleri şimdi isterseniz birlikte parçaları birleştirim ekonomik ve kaliteli bir saat elde edelim. Bras veya çelik kasa IPS kaplama ve Japon makine bir saat alırsak su geçirmez özelliğide var ise uzun süre kullanılacak güzel bir saatimiz olmuş olur. Peki ama ben bu özellikleri nasıl anlayabilirim ? Sizin anlamanız mümkün değil tabi garanti belgesini mutlaka alacaksınız ve arayacağınız teknik özellikler kaplama atmaması Japon makine olması kayışlı ise deri kordon olması. Saatçiye özellikle sorulması gereken soru Japon makine mı ? Kaplaması atarmı ? Su geçirmezlik garantisi varmı ? Garanti belgesini mutlaka alınız.” ifadelerinin kullanımının hemen ardından, Memurfoni.com'da satılan saatler; - Japon makinedir.- Brass ve çelik kasadır. - Ticaret Bakanlığı onaylı garantiye haizdir. - 2 yıl firma tedarikçi değil, firma garantilidir - Su geçirmez.” ifadelerinin kullanılması ve www.memurfoni.com’un ilgili saat örneklerinin yer aldığı http://www.memurfoni.com/category/?gid=3115 linkine yer verilmesi suretiyle www.memurfoni.com” adresli satış – pazarlama sitesinin örtülü reklamının yapıldığı; bu durumun,
- Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/d maddesi,
-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki MN Yazılım Medya Bilişim Basım ve Yayıncılık Reklam İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
15)
Dosya No: 2012/112
Şikayet Eden: Re’sen

  1   2   3   4   5   6   7


    Ana sayfa


İletiŞİm hizmetleri 1 Dosya No: 2012/1469 Şikayet Edilen: Vodafone Telekomünikasyon A.Ş

Indir 423.31 Kb.