bilgiz.org

İlanli usul iÇİn standart gazete ilani formu

 • Söz. Ek-4: Mali Teklif
 • Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler • Sayfa4/6
  Tarih27.12.2017
  Büyüklüğü0.64 Mb.

  Indir 0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6  TEKNİK TEKLİF (Mal Alımı ihaleleri için) (Söz. EK: 3b)

  MAL ALIMI İÇİN TEKNİK TEKLİF FORMU

  Sözleşme başlığı : ……………

  Yayın referansı : …………

  İsteklinin adı : … … … … … … … … …

  A

  B

  D

  E

  F

  Sıra

  No

  Teknik Özellikler

  Teklif edilen özellikler

  (marka / model dâhil)

  İlgili notlar, açıklamalar,
  dokümantasyon


  Değerlendirme Komitesinin notları

  1

  2
  3
  B Sütunu : “Teknik Özellikler”

  • İstenen özellikleri gösterir, Söz.EK2’deki “Teknik Şartname”de belirtilen Teknik Özellikler ile aynıdır.

  D Sütunu : Teklif edilen özellikler

  • İstekli tarafından doldurulacaktır ve teklif edilen ürünlerin detaylı özelliklerini içerecektir(“uygun” veya “evet” gibi kelimeler yeterli değildir).

  E Sütunu : İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon

  • İsteklinin teklif ettiği ürün hakkında açıklama yapmalı ve ilgili dokümanlara referans vermelidir.

  F Sütunu : Değerlendirme Komitesi notları

  • Komisyon (Komite) üyelerinin doldurması için boş bırakılacaktır.

  Verilen bilgiler ve dokümanlar teklif edilen modelleri, varsa farklı seçenekleri açık olarak belirtmelidir. Teklif edilen özelliklerle istenen özelliklerin kıyaslaması komite üyeleri tarafından kolaylıkla yapılabilmelidir.

  Komite üyelerinin verilen teklifleri tam olarak anlamaları gerekmektedir. Yeterli açıklıkta bulunmayan teklifler Değerlendirme Komitesi tarafından reddedilebilir.  Fiyat teklifi ayrı zarfa konmalı ve kapalı olarak Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

  İsteklinin Kaşesi

  Yetkili İmza

  Söz. Ek-4: Mali Teklif


  Mal Alımı İhaleleri İçin

  MALİ TEKLİF FORMU Söz. EK:4b
  Sözleşme başlığı : …………………..

  Yayın referansı : ……………….

  İsteklinin adı : … … … … … … … … …

  A

  C

  D

  E

  F

  Sıra

  No

  Miktar

  Teklif Edilen Özellikler (Marka/Model Dâhil)

  Teslimat İçin Birim Fiyatlar (TL)

  Toplam

  (TL)

  1

  2

  3

  4  [Eğitim]

  [götürü bedel]

  Toplam Teklif (rakam ve yazı ile)
  İsteklinin Kaşesi

  Yetkili İmza

  Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler


  1   2   3   4   5   6


      Ana sayfa


  İlanli usul iÇİn standart gazete ilani formu

  Indir 0.64 Mb.