bilgiz.org

İKİNCİ yeni sonrasi toplumcu şİİR (1960-1980)

 • “umut, güzel günler beklentisi, mücadele, direniş”
 • Evet İsyan
 • Cuma Mektupları
 • SÜREYYA BERFE(1943-…)
 • "Evrim"
 • Şiir
 • Çocuk
 • Bir Siyasinin Şiirleri
 • Düzyazı
 • Roman
 • Hasretinden Prangalar Eskittim
 • Öykü
 • Derleme
 • "Yağmurlu Sokak"
 • Denemeler ve Siyasi Yazılar • Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü95.62 Kb.

  Indir 95.62 Kb.

  İKİNCİ YENİ SONRASI TOPLUMCU ŞİİR (1960-1980)

  1960 sonrası toplumcu şairler “İkinci Yeni”yi eleştirmiş, toplumcu şiiri savunmuşlardır. Toplumsal temalar ağırlık kazanmış, yeni teknik ve biçim arayışları ile dil zenginleşmiştir. Şiirlerde genel olarak güncel temalar işlenmiş, toplumsal duyarlık konusunda mesajlar verilmiştir. II. Yeni şiirinin bunalım ve yalnızlık temalarının yerini “umut, güzel günler beklentisi, mücadele, direniş” gibi temalar almıştır.  Toplumculuk: Toplumda yaşayan her insanın kendisi için istediğini toplumda yaşayan herkes için ayrı ayrı istemesidir. Toplumculuk bir ilkedir, toplumun menfaatlerinin ve varlığının kişi menfaatlerinin önünde tutulması, her çeşit faaliyetin, toplumun yararına olacak şekilde yürütülmesidir.

  Toplumculuk görüşü ikiye ayrılır: Ekonomik görüşü esas alan(mülkiyeti kabul eden) ve sosyal yapıyı temsil eden bölüm(sosyal adalet, fırsat eşitliği…)  Toplumcu gerçekçilik: Toplumsal olayları, aksaklıkları ve ilişkileri toplum bilimi açısından ele alarak hem gerçekçilik hem de gelişim süreci içinde irdelemektir. Marksist ideolojinin sanatçıya yansımasıdır. Sanatın toplum için olduğu savunulur. Marksist söylemle kent ve kentleşme sorunları ele alınır., halk ve işçi sınıfı anlayışı dile getirilir. Sanatta estetik kaygı duyulmaz, düşünsel boyutla sanata yaklaşılır. Bireyle toplum arasındaki çatışmayı ortadan kaldırarak bireyin gelişmesini sağlayacak bir düzeni amaçlar.

  1960-1980 döneminde Türk şiirinde 1960 İhtilali’nden sonra yenilikler oluşmaya başlar. Ülke ve yurt sorunları tekrar gündeme gelir. Soyuttan somuta, anlamsızlıktan anlamlıya doğru bir yöneliş başlar. Düşün ve yazın alanımızda yeni bir dönem başlar. Kültür ve sanat alanında toplumsallaşma yaşanır. Sanatın işlevi, sanatçının konumu, sanatın toplum ve politikayla ilişkisi gibi kavramlar tartışma ortamı yaratır.

  Sanata, estetik kaygılardan çok ideoloji doğrultusunda yaklaşan devrimci söylem, genel olarak şu izlekler üzerinde yoğunlaşır:

  *Yerleşik düzeni eleştiri

  *Sınıf anlayışı; halk ve işçi sınıfları

  *Yeni bir sığınak: kadın

  *Doğa ve diyalektik diriliş

  *Kentleşme ve problemleri

  Mevcut düzeni sorgulayan bu anlayış, gücünü anamalcı ve sömürücü düzene karşı çıkmaktan alır.

  sınıfsızlaşmış bir toplum kuruluncaya kadar bu karşı çıkış devam edecektir ve şair, vicdanını rahatsız eden nu düzeni korumaya çalışan güçlerle sürekli çatışma halinde olacaktır.

  Ataol Behramoğlu, İsmet özel, Süreyya Berfe, Afşar Timuçin, Turgay Gönenç gibi şairler “Yelken” dergisi etrafında toplanıp şiirlerini yayımlar.

  1960 dönemi şiirimizde yenileşme ve özgürleşme dönemidir. Bu dönem şairleri, şiirde, dil, imge ve biçim yönünden bir yapı kurmaya çalışırlar. Çeviri eserlere ve bilimsel düşüncenin kaynaklarına yönelirler. 1960 kuşağı şairleri, çağdaş Türk şiirinin oluşumunda etkili olmuştur. Bu akımın şairleri “II. Yeni”yi eleştirmiş, toplumcu şiiri savunmuşlardır. İsmet Özel ve Ataol Behramoğlu’nun 1970-1971 yıllarında çıkardıkları HALKIN DOSTLARI dergisi de bu anlayışın bir parçası olmuştur. Bu dönemde II. Yeni etkisinden sıyrılarak düşünce yapılarını oluşturmaya çalışan şairler arasında Kemal Özer, Hilmi Yavuz, Özdemir İnce de sayılabilir.


  İSMET ÖZEL(1944-…)

  Bir süre Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenim gördükten sonra, Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı’ndan mezun oldu. 18 yıl Devlet Konservatuarı’nda Fransızca okutmanlığı yaptı.

  Şiir hayatına İkinci yeni akımının şiir estetiğiyle başlamış; şiirlerindeki imgeleri lirik bir tarzla dile getirmiştir. Ataol B. İle Halkın Dostları dergisini çıkarır. Şiirlerini ve yazılarını dönemin önemli dergileri olan “Devinim, Papirüs, Yeni Dergi, Diriliş, Mavera, Dergah”ta yayımlar.

  1969 yılında büyük yankılar uyandıran ikinci kitabı Evet İsyan’da topladığı şiirleriyle 1960 sonrası toplumcu şiirimizin önde gelen şairlerinden olmuştur. 1970’e kadar Marksist görüşle şiirlerini oluşturmuş; Amentü şiiriyle İslami söyleme yönelmiş; mistik bir görüşü benimsemiştir. İnsanların temel sorunu olan yabancılaşma, başkaldırı, bunaltı ve özgürlük gibi sorunlar şiirlerinin temasını oluşturmuştur. Sınırları ihlal edilen modern insan adına dünyaya başkaldırmıştır. Her iki dönemde de ser bir biçem kullanmıştır. Şiirlerinde ton daima yüksektir. Şiirin dokusu, imge örgüsü farklı özellikler taşır.  Şiir: Geceleyin Bir Koşu, Evet İsyan, Cinayetler Kitabı, Celladıma Gülümserken, Erbain , Bir Yusuf Masalı, Of Not Being A Jew

  Deneme, Söyleşi, Mektup : Üç Mesele, Şiir Okuma Kılavuzu , Zor Zamanda Konuşmak, Taşları Yemek Yasak, Bakanlar ve Görenler ,Faydasız Yazılar, Surat Asmak Hakkımız, Tehdit Değil Teklif, Waldo Sen Neden Burada Değilsin?, Cuma Mektupları, Neyi Kaybettiğini Hatırla, Genç Bir Şairden Genç Bir Şaire Mektuplar, Tavşanın Randevusu, Kırk Hadis, Henry Sen Neden Buradasın? , Kalın Türk, Çenebazlık

  Şairin Devriye Nöbeti (6 kitap)


  ATAOL BEHRAMOĞLU(1942-…)

  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. . 1975'te kardeşi Nihat Behramoğlu'yla birlikte "Militan" dergisini kurdu. Gençlik dönemi şiirlerinde Orhan Veli, Attilâ İlhan ve İkinci Yeni şiirinin ortak özellikleri etkindir. Gerçek şiir kimliği 1965-1971 arasında Papirüs, Şiir Sanatı, Yeni Gerçek, Yeni Dergi ve Halkın Dostları'nda çıkan şiirleriyle oluştu. Bu şiirlerde toplumcu, etkin bir edebiyat anlayışının örnekleri yer aldı.

  Üniversite yıllarında “Ataol Gürus” takma adıyla mahalli gazete ve dergilerde yayımlanan şiirleriyle tanınmıştır. İmgeci şiir anlayışından toplumcu şiire geçerek siyasal düşünceleri de şiirlerinde eritmiştir. Halkın Dostları dergisini İsmet Özel’le çıkarmıştır. Rus edebiyatından birçok eseri Türkçeye çevirmiş; Asya, Afrika Yazarlar Birliği Lotus Ödülü’nü almıştır.

  Şiirlerinde zaman zaman sloganvari söyleyişler vardır. Yaşananları ve yaşadıklarını şiire yansıtmıştır.

  Bir Gün Mutlaka” şiiri onun toplumcu gerçekçi yönünü yansıtan bir beyanname niteliği taşır.  Şiirleri

  Bir Ermeni General (1965)

  Bir Gün Mutlaka (1970)

  Yolculuk Özlem Cesaret ve Kavga Şiirleri (1974)

  Ne Yağmur... Ne Şiirler... (1976)

  Kuşatmada (1978)

  Mustafa Suphi Destanı (1979)

  Dörtlükler (1983)

  İyi Bir Yurttaş Aranıyor (1983) (Ankara Sanat Tiyatrosu tarafından oyunlaştırılmıştır.)

  Türkiye Üzgün Yurdum, Güzel Yurdum (1985)

  Kızıma Mektuplar (1985)

  Eski Nisan (1987)

  Bebeklerin Ulusu Yok(1988)

  Bir Gün Mutlaka-Toplu Şiirler I(1991)

  Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var-Toplu Şiirler II (1991)

  Kızıma Mektuplar- Toplu Şiirler III(1992)

  Sevgilimsin (1993)

  Aşk İki Kişiliktir(1999)

  Yeni Aşka Gazel(2002)

  İki Ağıt(2007)

  Beyaz İpek Gibi Yağdı Kar (2008)

  Okyanusla İlk Karşılaşma(2008)

  Hayata Uzun Veda(2008)

  Beyaz İpek Gibi Yağdı Kar (seçme şiirler)(2008)
  Deneme-İnceleme

  Yaşayan Bir Şiir (1986),eklerle yeni basım 2007

  Şiirin Dili-Anadil (1995),eklerle yeni basım 2007

  Utanıyorum (1996)

  Mekanik Gözyaşları (1997)

  Nazım’a Bir Güz Çelengi (1997),eklerle yeni basım: Nazım Hikmet-Tabu ve Efsane(2008)

  İki Ateş Arasında (1998)

  Kimliğim İnsan(1999)

  Başka Bir Açı(2000)

  Gerçeklik Duygusunun Kaybolması(2001)

  Rus Edebiyatı Yazıları (2001)

  Rus Edebiyatında Puşkin Gerçekçiliği(2001)

  Kendin Olmak ya da Olmamak(2003)

  Yeni Ortaçağın Saldırısı (2004)

  Biriciktir Aşk(2005)

  Rus Edebiyatının Öğrettiği(2008)

  Sivil Darbe(2009)

  Benim Prens Adalarım(2010  Anı

  Aziz Nesinli Anılar (2008)


  Gezi

  Başka Gökler Altında (1996),eklerle yeni basım 2010

  Yurdu Teninde Duymak(2008)
  Oyun: Lozan(1993)
  Mektup

  Genç Bir Şairden Genç Bir Şaire Mektuplar(İ.Özel'le mektupları,1995)

  Şiirin Kanadında Mektuplar(M.Demirtaş'la mektupları,1997)
  Çocuk

  Yiğitler Yiğiti ve Uçan At Masalı(şiir-masal)

  Dünya Halk Masalları(çeviri-uyarlama)

  Düşler Kuruyorum (kitapta bölüm)

  M.Zoşçenko-Lastik Papuçlar(çeviri)
  Antoloji

  Büyük Türk Şiiri Antolojisi (2 cilt)

  Dünya Şiiri Antolojisi ( 4 cilt, Özdemir İnce ile)

  Çağdaş Bulgar Şiiri Antolojisi (1983,Özdemir İnce ile)

  Çağdaş Rus Şiiri Antolojisi

  Uçur Diye, Ey Aşk(Tematik Aşk Şiirleri,2007)

  SÜREYYA BERFE(1943-…)

  Asıl adı, Hikmet Süreyya Kanıpak. Önceleri İkinci Yeni akımı içinde yer aldıysa da, sonradan halk şiirinin yolundan giden başka arayışlara yöneldi. 1960 kuşağı şairleri arasında sayıldı.

  Çocuk kitapları da yazan Berfe, aralarında 1966'da aldığı ve tanınmasını sağlayan Türkiye Milli Talebe Federasyonu Kültür Yarışması Şiir Dalı Birincilik Ödülünün(Kasaba şiiri ile) de bulunduğu çeşitli ödüller aldı. Ayrıca metin yazarlığı yapmaktadır.

  Şiirlerinde kenar mahalle insanının duygu ve düşüncelerini anlatır. Şiirlerinde Marksist ideoloji ve bu yolda verilen mücadeleyi anlatır.

  Hepsi O Kadar adlı şiiri, Ece Ülker ve Vedat Sakman tarafından bestelendi.

  Şiir: Gün Ola… , Savrulan, Hayat ile Şiir, Ufkun Dışında, Şiir Çalışmaları, Ruhumun, Kalfa, Nâbiga, Seni Seviyorum,

  Foklar Söyledi Ben Yazdım, Çıkrık,  Çocuk kitapları: İlkokullar İçin Matematik, Çocukça, Eksik Alfabe

  REFİK DURBAŞ(1944-..)

  İlk şiiri İzmir'de Ege Ekspres gazetesinin sanat sayfalarında yayınlandı. Devinim, Gösteri, Sanat Olayı, Soyut, Papirüs gibi dergilerdeki şiirleriyle dikkat çekti. Arkadaşlarıyla birlikte 1962-1964 arasında "Evrim" dergisini, 1967'de de "Alan 67" dergisini yayınladı. 1971'de ilk şiirlerini Kuş Tufanı adlı şiir kitabında topladı. İkinci Yeni esintisi ile başladığı şiir yaşamı, zamanla toplumcu yönelim kazandı. Kendine özgü dili ve benzetmeleriyle, baştan beri tavrını ve varlığını keskinleştiren, anlam kadar biçime de önem veren şiirler yazdı. Çarşıların, işçi kızların, pazar yerlerinin, çay evlerinin dünyasını yansıtan şair olarak tanındı. Şiirinde günlük konuşma dili içine ustaca serpiştirilmiş eski sözcükler de kullandı.  Şiir: Kuş Tufanı (1971), Hücremde Ayışığı, Çırak Aranıyor, Çaylar Şirketten, Nereye Uçar Gökyüzü, Siyah Bir Acıda, Bir Umuttan Bir Sevinçten, Meçhul Bir Aşk, Adresi Uçurum, Geçti mi Geçen Günler, Menzil, Kimse Hatırlamıyor Nereye Uçar Gökyüzü, İki Sevda Arasında Kara Sevda, Tilki Tilki Saat Kaç, Düşler Şairi, İstanbul Hatırası

  Çocuk: Yedi İklim, Dört Bucak, Kırmızı Kanatlı Kartal, Denizler Sincabı
  CAN YÜCEL (1926-1999)

  Dünyaca tanınan modern Türk şair. Kullandığı kaba ama samimi dil ile Türk şiirinde farklı bir tarz yaratmıştır. Eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in oğludur. 1943 yılında, yakın dostu Gazi Yaşargil ile birlikte yurtdışı eğitim bursu kazandığı halde, babası, dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in " Bakan, kendi oğluna torpil yaptı derler" diyerek engellemesi nedeniyle yurtdışına gidemedi. Ankara ve Cambridge üniversitelerinde Latince ve Yunanca okudu. Çeşitli elçiliklerde çevirmenlik, Londra’da BBC’nin Türkçe bölümünde spikerlik yaptı.

  Askerliğini Kore’de yaptı. 1958’de Türkiye’ye döndükten sonra bir süre Bodrum ve Marmaris'te turist rehberi olarak çalıştı. Ardından bağımsız çevirmen ve şair olarak yaşamını İstanbul’da sürdürdü. 1956 yılında Güler Yücel ile evlendi. Bu evlilikten iki kızı (Güzel ve Su) ve bir oğlu (Hasan) oldu. Son yıllarında Eski Datça’ya yerleşti ve her hafta Leman, her ay Öküz dergilerinde yazıları ve şiirleri yayımlandı. 12 Mart 1971 döneminde Che Guevara ve Mao'dan çeviriler yaptığı gerekçesiyle 15 yıl hapse mahkûm oldu. 1974’de çıkarılan genel afla dışarı çıktı. Dışarı çıkışının ardından hapiste yazdığı Bir Siyasinin Şiirleri adlı kitabını yayımladı. 12 Eylül 1980 sonrasında müstehcen olduğu iddiasıyla "Rengahenk" adlı kitabı toplatıldı. 1962'de İngiltere'deyken, 1709 yılından kalma, Latin harfleriyle taş baskısı olarak basılmış bir Türkçe dilbilgisi kitabı bulması geniş yankı uyandırdı.

  Şiirlerinde argo ve müstehcen sözlere çok sık yer veren, bu nedenle zaman zaman dikkatleri üzerine çekip koğuşturmaya uğrayan Yücel, ilk şiirlerini 1950 yılında “Yazma” adlı kitapta toplamıştır.

  Can Yücel, taşlama ve toplumsal duyarlılığın ağır bastığı şiirlerinde, yalın dili ve buluşları ile dikkati çekti. Can Yücel'in ilham kaynakları ve şiirlerinin konuları; doğa, insanlar, olaylar, kavramlar, heyecanlar, duyumlar ve duygulardır. Şiirlerinin çoğunda sevdiği insanlar vardır. Can Yücel ayrıca Lorca, Shakespeare, Brecht gibi ünlü yazarların oyunlarından çeviriler yaptı. Shakespeare çevirileri (Hamlet, Fırtına, Bir Yaz Gecesi Rüyası) aslına tam olarak bağlı kalmasa da son derece başarılıdır. Shakespeare'in ünlü 'to be or not to be' sözünü 'bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin' şeklinde Türkçeleştirmiştir. 1959'da ilk baskısı yayımlanan 'Her Boydan' adlı kitabında dünya şairlerinin şiirlerini serbest ama çok başarılı bir biçimde Türkçeye çevirmiştir.

  Şiir: Yazma (1950), Her Boydan (1959, Çeviri Şiirler), Sevgi Duvarı (1973)Bir Siyasinin Şiirleri (1974), Ölüm ve Oğlum (1976), Şiir Alayı (1981, ilk dört şiir kitabı), Rengâhenk (1982), Gökyokuş (1984), Canfeda (1985), Çok Bi Çocuk (1988), Kısa Devre (1990), Kuzgunun Yavrusu (1990), Güle Güle-Seslerin Sessizliği (1993)

  Gezintiler (1994), Maaile (1995), Seke Seke (1997), Alavara (1999), Mekânım Datça Olsun (1999)  Düzyazı: Düzünden, Ve Can’dan Yazılar
  NİHAT BEHRAM(1946-…)

  1975'te ağabeyi Ataol Behramoğlu ile birlikte Militan dergisini ve 1979'da Yılmaz Güney ile birlikte Halkın Dostları dergisini çıkardı. 1972'de çıkardığı ilk şiir kitabı olan Hayatımız Üstüne Şiirler kitabı yasaklandı ve yazdıklarından ötürü 12 Mart Dönemi'nde iki yıl askeri cezaevinde tutuklu olarak yattı.  Şiir: Hayatımız Üstüne Şiirler, Fırtınayla Borayla Denenmiş Arkadaşlıklar, Dövüşe Dövüşe Yürünecek, Hayatı Tutuşturan Acılar, Irmak Boylarında Turaç Seslerinde, Savrulmuş Bir Ömrün Günlerinde, Ay Işığı Yana Yana ,

  Yine de Gülümseyerek, Cenk Çeşitlemeleri, Kundak, Ölülerimiz, Ayaklanma Çağrısı, Ya Osmanlıya Dönüş Ya Sosyalist Cumhuriyet Mitingi (2009)  Roman: Gurbet (1987)Lanetli Ömrün Kırlangıçları (1991)Kız Ali (1998)

  Çocuk kitabı: Kuyruğu Zilli Tilki (1979)Göğsü Kınalı Serçe (1980)

  Anı: Darağacında Üç Fidan (1976)Ser Verip Sır Vermeyen Bir Yiğit (1977)
  AHMED ARİF(1927-1991)

  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’nde okudu. Kendine has lirizmi ve hayal gücüyle Türk edebiyatındaki yerini aldı. Türkçeyi en iyi kullanan şairlerdendir. Şiirlerinde hep ezilen insandan yana oldu ve ezilenlerin kardeşliğine vurgu yaptı. Şiirlerinin toplandığı tek kitabı Hasretinden Prangalar Eskittim 1968'de yayınlandı. Türkiye'de en çok basılan kitaplar listesindedir. Şiirlerinin çoğu bestelenmiştir.


  KEMAL ÖZER(1935-2009)

  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı okudu. Yazıları, henüz öğrenciyken yayımlanmaya başladı. Üniversiteden arkadaşlarıyla birlikte, 1956 – 1960 yılları arasında a dergisi’ni çıkardı. Şiir Sanatı dergisini 1966 – 1968 yılları arasında yayınladı. 1972’den itibaren yayımlanmaya başlanan Yeni a Dergisi’nin kurucuları arasında bulundu. İlk dönemlerinde İkinci Yeni Hareketi içinde yer aldı. Daha sonra “toplumcu gerçekçi”ler arsında yer aldı.  Şiir: Gül Yordamı, Ölü Bir Yaz, Tutsak Kan, Kavganın Yüreği, Yaşadığımız Günlerin Şiirleri, Sen de Katılmalısın Yaşamı Savunmaya, Geceye Karşı Söylenmiştir, Kimlikleriniz Lütfen, Araya Giren Görüntüler, Sınırlamıyor Beni Sevda, İnsan Yüzünün Tarihinden Bir Cümle, Bir Adı Gurbet, Onların Sesleriyle Bir Kez Daha, Sevdalı Buluşma

  Çağdaş ve Boyun Eğmeyen, XX. Yüzyıldan Duvar Kabartmaları 1-2 (2000)  Öykü: Baba ile Kız (1999)

  Deneme: Umut Edebiyatı Yedi Canlıdır, Acı Şölen, Gün Olur Söze Yazılır, Yaşadığımız Günlerin Yazıları

  “Benim Ellerimi Al, Benim Gözlerimi Kullan” , Bendeki Görüntüler, Şiiri Sorgulayan Yazılar  Anı: İkinci Yeni’den Toplumcu Şiire

  Gezi: Güldeki Şafak , Düşmanı Kardeş Yapmak

  Günlük: Tanık Günler, Gölgeden Güneşe,

  Çocuk kitapları: Nasrettin Hoca, Tatil Köyünün Çocukları, Trenler Ne Güzeldir, Dünya Onlarla Daha Güzel,

  Şiirlerle Ezop Masalları, Çiçek Dürbünü, Şiirlerle Andersen Masalları, Sinemayı Seven Çocuk, Sorulardan Bir Gökkuşağı, Güneş Arkasına Baktı,  Derleme: Dünden Bugüne Türk Şiiri (Asım Bezirci’yle, 2002)
  ARİF DAMAR(1925-2010)

  Şiir yazmaya orta birinci sınıf öğrencisi iken başladı. Bir müddet Arif 'Barikat' takma ismiyle toplumsal gerçekçi anlayışta şiirler yazdı. 1958 yılında "İstanbul Bulutu" adlı kitabıyla Yeditepe Şiir Armağanı'nı Cemal Süreyya ile birlikte aldı. Sonraları İkinci Yeni şairlerinin yanında, imgeye ağırlık veren bir şair olarak göründü. 1985 yılında Melih Cevdet Anday ile ortak imza attığı "Yağmurlu Sokak" adlı romanı yayımladı.  Şiir: Günden Güne, İstanbul Bulutu (1958), Kedi Aklı (1959), Saat Sekizi Geç Vurdu (1962), Seslerin Ayak Sesleri (1975), Alıcı Kuşu Kardeşliğin (1976), Ölüm Yok ki (1980), Ay Ayakta Değildi (1984), Acı Ertelenirken (1985), Yoksulduk Dünyayı Sevdik (1988), Eski Yağmurları Dinliyordum (1995)
  ÖZDEMİR İNCE(1936-..)

  Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Fransızca Bölümü’nü bitirdi. İlk şiiri 1954'te "Kaynak" dergisinde yayınlandı. Pazar Postası, Türk Dili, a, Değişim, Dost, Şiir Sanatı, Papirüs, Soyut, Türkiye Yazıları, Milliyet Sanat, Yusufçuk, Adam Sanat gibi dergilerde yayınlanan şiirleriyle tanındı. Şiir üzerine kuramsal yazılar ve değişik konularda denemeler, eleştiriler yazdı.  Şiir: Kargı, Tutanaklar, Kiraz Zamanı, Karşı Yazgı, Rüzgara Yazılıdır, Elmanın Tarihi, Yedi Deryalar Geçsen Siyasetname, Zorba ve Ozan, Başak ile Terazi, Burçlar Kuşağı, Can Yelekleri Tavandadır, Yazın Sesi, Uykusuzluk Evren Ağacı, Ot Hızı,

  Denemeler ve Siyasi Yazılar: Şiir ve Gerçeklik, Tabula Rasa,………….

  Seçki: Bulgar Şiiri Antolojisi, Çağdaş Bulgar Şiiri Antolojisi(Ataol Behramoğlu ile birlikte), Genç Bulgar Şiiri (F. Erdinç ile birlikte), Dünya Şiiri Antolojisi(Ataol Behramoğlu ile birlikte)
  SÜREYYA BERFE(1943-…)

  İlk şiirlerini halk türkü ve deyimleri tarzında yazmıştır. Sonra nesir ile şiir arasında bir denge kurmaya çalışmıştır. Şiirlerinde pek çok unsur ve malzemeyi kullanmıştır.  Şiir: Gün Ola, Savrulan, Hayat ile Şiir, Ufkun Dışında, Şiir Çalışmaları, Ruhumun, Nabiga, Kalfa(Toplu Şiirler)


  Ama zor

  Ama kolay

  Yoksulduk

  Dünyayı sevdik


  Tavanda bir yarım ay
  Arif damar

  Nice nice acıları aklına getir

  Bunca yoksulluğu aklına getir

  Gözyaşlarını aklına getir

  "GİTME KAL" var yok dinlemez bir çocuk isteğidir

  Gitme aklına getir

  Arif damar  DÖRTLÜK
  Bir elim ekmekte bir elim sende

  Bir elim gerçekte bir elim sende

  İki el bir baş içinmiş masal

  Bir elim gelecekte bir elim sende


  Arif damar  BİR GÜN MUTLAKA
  Bugün seviştim, yürüyüşe katıldım sonra

  Yorgunum, bahar geldi, silah kullanmayı öğrenmeliyim bu

  yaz

  Kitaplar birikiyor, saçlarım uzuyor, her yerde gümbür  gümbür bir telaş

  Gencim daha, dünyayı görmek istiyorum, öpüşmek ne

  güzel, düşünmek ne güzel, bir gün mutlaka yeneceğiz!

  Bir gün mutlaka yeneceğiz, ey eski zaman sarrafları! Ey kaz

  kafalılar! Ey sadrazam!

  Sevgilim on sekizinde bir kız, yürüyoruz bulvarda, sandviç

  yiyoruz, dünyadan konuşuyoruz

  Çiçekler açıyor durmadan, savaşlar oluyor, her şey nasıl

  bitebilir bir bombayla, nasıl kazanabilir o kirli adamlar

  Uzun uzun düşünüyor, sularla yıkıyorum yüzümü, temiz

  bir gömlek giyiyorum

  Bitecek bir gün bu zulüm, bitecek bu han-i yağma

  Ama yorgunum şimdi, çok sigara içiyorum, sırtımda kirli

  bir pardesü

  Kalorifer dumanları çıkıyor göğe, cebimde Vietnamca şiir

  kitapları

  Dünyanın öbür ucundaki dostları düşünüyorum, öbür

  ucundaki ırmakları

  Bir kız sessizce ölüyor, sessizce ölüyor orda

  Köprülerden geçiyorum, karanlık yağmurlu bir gün, yürüyorum

  istasyona

  Bu evler hüzünlendiriyor beni, bu derme çatma dünya

  İnsanlar, motor sesleri, sis, akıp giden su

  Ne yapsam...ne yapsam her yerde bir hüzün tortusu

  Alnımı soğuk bir demire dayıyorum, o eski günler geliyor aklıma

  Ben de çocuktum, sevgililerim olacaktı elbette

  Sinema dönüşlerini düşünüyorum, annemi, her şey nasıl

  ölebilir, nasıl unutulur insan

  Ey gök! senin altında sessizce yatardım, ey pırıl pırıl

  tarlalar

  Ne yapsam...ne yapsam...Dekart okuyorum sonradan...

  Sakallarım uzuyor, ben bu kızı seviyorum, ufak bir yürüyüş

  Çankaya' ya

  Bir pazar, güneşli bir pazar, nasıl coşuyor yüreğim, nasıl karışıyorum insanlara

  Bir çocuk bakıyor pencereden hülyalı kocaman gözlü nefis

  bir çocuk

  Lermontov' un çocukluk fotoğraflarına benzeyen kardeşi

  bakıyor sonra

  Ben şiir yazıyorum daktiloda, gazeteleri merak ediyorum,

  kuş sesleri geliyor kulağıma

  Ben mütevazi bir şairim, sevgilim, her şey coşkulandırıyor

  beni


  Sanki ağlayacak ne var bakarken bir halk adamına

  Bakıyorum adamın kulaklarına, boynuna, gözlerine, kaşlarına

  yüzünün oynamasına

  Ey halk diyorum, ey çocuk, derken bende bir ağlama

  İlençliyorum bütün bireyci şairleri, hale gidiyorum portakal

  almaya  İlençliyorum o laf kalabaklıklarını, kurumuş yürekleri,

  bireyin kurtuluşunu filan

  İlençliyorum o kitap kurtlarını, bağışlıyorum sonradan

  Uzun kış gecelerinden sonra kim bilir nasıl olur her şey

  Uzun kış gecelerinden sonra, masallarda anlatılan

  Durup durup bunları düşünüyorum, bir sevinci bir hüzün

  izliyor arkadan

  Yüreğim ipe sapa gelmez bir bahar göğü, Türkçe bir yürek

  kısaca

  Beklemek usandırıyor, telaşlı telaşlı bir şeyler anlatıyorum  sağda solda

  Bir otobüse biniyorum, inceliyorum bir böceği tutarak

  kanatlarından merakla

  Yürürdüm eskiden baharda, o yıkıntıların ve çayırların

  olduğu alanlara

  Aklıma şiiri gelirdi o yaşlı Amerikalının, sonbaharı anlatan

  şiiri

  Çayırlar vardı o şiirde, baharı anımsatan ne de olsa  Böylece yeniden hazırlanıyorum bir coşkuya, yeniden

  sokaklara fırlamaya

  Kendimi atmak için bir uçurumdan balıklama

  Büyük ve mavi bir şey izlenimi var bende, gördüğüm

  filmlerden mi ne

  Bir şapka, telaşlı bir gök, sıcak yapay bir dünya

  Anlat anlat bitmiyor, bitmiyor bendeki daüssıla

  Bütün sevgilerimi harcayabilirim bir çırpıda, yağmurlu o

  yollar geliyor aklıma

  Benzin kokuları, ıslak direkler, babamın esmer bir somun

  gibi tombul ve sıcak elleri

  Uyurdum. Bir de bakmışsın yeni bir film sinemada, şehirde

  yeni bir kız, kahvede yeni bir garson

  O üzgün ve sabahlıklı dururdu balkonda...

  Şimdi ne var hüzünlenecek burda, nedir bu çatlatan

  yüreğimi bu telaş

  Sanki ölecek gibiyim, sanki birazdan polisler gelecek ya da

  Gelip alacaklar kitaplarımı, bu şiiri, sevgilimin

  fotoğrafını duvarda

  Soracaklar babanın adı ne, nerde doğdun, teşrif eder

  misiniz karakola

  Dünyanın öbür ucundaki dostları düşünüyorum, öbür

  ucundaki ırmakları

  Bir kız sessizce ölüyor, sessizce Vietnam' da

  Ağlayarak bir yürek resmi çiziyorum havaya

  Uyanıyorum ağlayarak, bir gün mutlaka yeneceğiz!

  Bir gün mutlaka yeneceğiz, ey ithalatçılar, ihracatçılar, ey

  şeyhülislam!

  Bir gün mutlaka yeneceğiz! Bir gün mutlaka yeneceğiz!

  Bunu söyleyeceğiz bin defa!

  Sonra bin defa daha, Sonra bin defa daha, çoğaltacağız

  marşlarla

  Ben ve sevgilim ve arkadaşlar yürüyeceğiz bulvarda

  Yürüyeceğiz yeniden yaratılmanın coşkusuyla

  Yürüyeceğiz çoğala çoğala...

  Ataol BEHRAMOĞLU

  Sordum yeni doğmuş bir bebeğe:

  -Boş zamanlarını nasıl değerlendiriyorsun?

  -Annemin sütünü düşleyerek.
  Bir mezarlıktan geçerken sordum ölülere:

  -Affedersiniz. Boş zamanlarınızı nasıl

  değerlendirirsiniz?

  -"Gelecek"leri düşünerek.

  Şiir çalışmaları/süreyya berfe
  ÇIRAK ARANIYOR

  Elim sanata düşer usta

  Dilim küfre, yüreğim acıya

  Ölüm hep bana

  Bana mı düşer usta?
  Sevda ne yana düşer usta

  Hicran ne yana

  Yalnızlık hep bana

  Bana mı düşer usta?


  Gurbet ne yana düşer usta

  Sıla ne yana

  Hasret hep bana

  Bana mı düşer usta?  Refik DURBAŞ

  AĞIT


  annem mi bir kadın

  geciken bir kadın gece yatısına

  ölüm kendini göstereli babamın saçlarından

  günübirlik bir kadın

  üsküdar'la istanbul arasında
  babamdı sakalıydı babamın

  bir akşam göle batırdı

  çıkmamak üzere bir daha

  hepsi de ekmek kokardı

  sayısı unutulan parmaklarının
  akşam bir attır bütün ülkelerde

  serin esmer bir attır

  terkisine çocukların bindiği

  kemal özer


  METAMOSMORİS

  İlkin ELİFBA'ydı

  Sonra ALFABE oldu

  Derken ABeCe

  Şimdi de A.B.D. can yücel  EY OĞUL YAZICI OLURSAN

  Ey oğul bir gün yazıcı olursan

  gözü gözünde yüreği yüreğinde eli elinde

  inancın tadını söyle ülkemin çocuklarına


  Ey oğul bir gün yazıcı olursan

  kuşkunun birikmenin ve beklemenin yazıcısı

  sakın masal anlatma ülkemin çocuklarına
  Zaman akıp gitmekte dağ taş değişmektedir

  demir paslanmakta temel çürümektedir

  al kalemi bildiğin en gerçek sözü yaz
  İşte ateş tuğlası ağaçlar kökleri

  işte ayağımızın bukağısı sırtımızdaki hançer

  yazılmamış şiir isimsiz kapalı kitap
  Erkeklerimiz var elmanın bir yarısı

  biraz sabır biraz öfke biraz sarmaşık

  sorusu sorulmamış yanıt boynu Pir Sultan
  Ey oğul bir gün yazıcı olursan

  sesini sev sevgini çoğalt yüreğini aç

  onu güzel ölüyü anlat ülkemin çocuklarına

  özdemir ince
  Başka türlü birşey benim istediğim,

  Ne ağaca benzer ne de buluta benzer;

  Burası gibi değil gideceğim memleket,

  Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava;

  Nerde gördüklerim, nerde o beklediğim kız

  Rengi başka, tadı başka.

  Can yücel
  BAYRAMLIK

  Koyunlar keçiler ve koçlar için

  Ne kadar bayramsa Kurban Bayramı

  Bu barış var ya, bu barış

  Cephedekiler için o kadar barış

  Can YÜCEL

  SÜRGÜN


  Uyandırın anamı

  Söyleyin gidiyorum

  Yolumu gözlemesin

  Dönemem belki geri

  Arkadaşlarım duysun

  Kardeşim bunu bilsin

  Söyleyin gidiyorum

  Dönemem belki geri

  Babama haber salın

  Çiçekler onda kalsın

  Sulasın günaşırı

  Dönemem belki geri

  Korulara söyleyin

  Dağlara asmalara

  Baygın çocukluğumun

  Çınladığı kırlara

  Söyleyin gidiyorum

  Dönemem belki geri

  Gelsinler anılarım

  Uğurlasınlar beni

  Sadece sevdiğime

  Söylemeyin duymasın

  O kadar körpe ki kalbi

  Bilmiyor yitirmeyi

  Söylemeyin bu akşam

  Sevdiğim ağlamasın  Nihat behram

  ANAYASASI İNSANIN

  Ustamız Eluard’ın izinden
  Kan yasası bu insanın:

  Üzümden şarap yapacaksın

  Çakmak taşından ateş

  Ve öpücüklerden insan!

  Can yasası bu insanın:

  Savaşlara yoksulluklara

  Ve binbir belaya karşın

  İlle de yaşayacaksın!

  Us yasası bu insanın:

  Suyu şavka döndürüp

  Düşü gerçeğe çevirip

  Düşmanı dost kılacaksın!

  Anayasası bu insanın

  Emekleyen çocuktan

  Uzayda koşana dek

  Yürürlükte her zaman  Can yücel      Ana sayfa


  İKİNCİ yeni sonrasi toplumcu şİİR (1960-1980)

  Indir 95.62 Kb.