bilgiz.org

Ii. Özgür Yazılım Konfernası Mustafa Akgül
Tarih01.10.2017
Büyüklüğü26.9 Kb.
TipiYazı

Indir 26.9 Kb.

II. Özgür Yazılım Konfernası Mustafa Akgül akgul@lkd.org.tr Sayın Rektörüm, Hocalarim, Değerli Konuklar, Sayın Basın Mensupları, Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen sevgili penguenler, dostlarım, sizlere, LKD olarak, II. Özgür Yazılım Konferansına hoş geldiniz diyoruz. Bu etkinliğin hayata geçmesine katkı veren herkese teşekkür ederiz. Ev sahibimiz TOBB ETÜ'ye , Tahs,in Kesici, Ali Yazıcı ve Erdogan Doğdu hocalarımıza, ETU Penguenleri, ve LKD Penguenlerine, Deniz K bildiri ve seminer veren, panelist olarak katkı veren tüm katılımcılara teşekkür ederiz. Sponsor larımız, Türksat, IBM, Sun Microsystems, Yahoo Türkiye, Intel, Novell, Profelis, Cumhuriyet, TBD, EMO Ankara Şubesine teşekkür ederiz. Konferans Neyi Amaçlıyor ? Bildiginiz gibi 7 yıldır Linux ve Özgür yazılım şenliği yapıyoruz. İlk defa geçen yıl, Şenliğin yanında 1. Özgür yaızlım Konferansını yaptık. Bu yıl ise mayıs ayında İzmir'de Şenliği yaptık, simdide Özgür yaızlım Konfernasını yapıyoruz. Konferans 2 gün, 3 paralel salonda 22 bildiri, 14 seminer ve 1 panel olarak toplam 37 sunumla gerçekleşiyor. Özgür Yazılım Konferansı, Türkiye'nin her tarafındaki Penguenlerin ve açık kaynak kod dünyasının yıllık buluşma noktası olmayı arzuluyor. Konferans özgür yazılım ailgi duyan herkesi, yeni başlayandan, profesyonellere , yazılım geliştiriciden sistem uzmanına, linux firmalarından, KOBİ'lere, ev kullanıcısından, kamu çalışanına, öğrenciden akademisyene, öğretmenlerden, yerel yönetimlere toplumun tüm kesimlerini bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda tüm açık kaynak temelli grup ve oluşumlara, açık kaynağa sıcak bakan tüm bilişim örgütlerini, Kamu Kurumlarını partnerimiz olarak görüyor, onlara Konferansta yer vermek istiyoruz; Türkiye'de gelişen her açık kaynak ürün ve proje Şenlik ve Özgür Yazılım Konferansında sunulsun, her açık kaynak firması bu etkinliklerde yer alsın istiyoruz. Tekelci olmak istemiyoruz, ama açık kaynak dünyasının nabzını tutmak istiyoruz. Konferansın bir öğrenme, bilgi ve tecrübe paylaşma, beraberce üretme, dostluk ve kültür oluşturma ortamı olmasını arzuluyoruz. Şenlik ve konferans, aynı zamanda Linux ve Özgür Yazılımın konularının tartışılması, ülkenin gündemine girmesi, ulusal internet, bilişim, e-devlet ve bilgi toplumu stratejilerinin açık kaynak boyutunun tartışılmasını hedeflemektedir. LKD kimdir ? İkiye ayrılmış haliyle Şenlik ve Konferans, Linux Kullanıcıları Derneği'nin en büyük etkinliğidir. LKD 2000 mayısında kuruldu, onaylanması 2001'I buldu ve biz 2002 yılından beri şenliği yapıyoruz. Linux camiasının ilk örgütlenmesi 93 sonunda linux@bilkent.edu.tr listesi ile başladı. Bugun 1000'i aşkın üyemiz var. Ülkenin hemen yarısı aşkın yerde Linux semineri verdik. Tüm önemli Bilişim etkinliklerinde yer alıyoruz. Bizi cağıran her yere, gücümüz yettiği kadar gidip, Linux ve özgür yazılımı anlatmaya çaba harcıyoruz. LKD, Linux ve Özgür yazılım konusunda ilk başvuru merkezi, odak noktası, "portal" olmak istemektedir. Bu amaçla, tüm açık kaynak kod dünyası ile sıcak ilişkiler içinde olmak istiyoruz. Bu birlikteliğin gönüllülük esasında, ortak çıkarlar etrafında, ülkemizde Linux, açık kaynak kod ve özgür yazılımın gelişmesi yönünde olmasını istiyoruz. Webler, listeler, ftp arsivleri, seminerler, Şenlik ve Konferans gibi etkinliklerle ile özgür yazılım dünyasının çimentosu olmak istiyoruz. Linux ve Özgür Yazılım Nedir ? İnternet ortamının bir ürünü olan Linux ve özgür yazılım, yeni bir yazılım geliştirme felsefesi, yeni iş yapma biçimleri olan, başka disiplinlerde yansımaları olan, tüm dünyayı saran, sosyo-politik bir oluşumdur. Linux ve açık kaynak, ülkelerin bilişim, kalkınma ve bilgi toplumu stratejilerinin önemli bir yapıtaşı haline gelmektedir. Linux ve özgür yazılımlar binlerce kişinin üzerinde çalıştığı, en mütevaziden en gelişmiş her donanımda çalışmak üzere tasarlanmış, masa üstünden, sunuculara, süper bilgisayardan, cep telefonuna, ağ yönlendiricileriden, tüm gömülü sistemlerde kullanılmak üzere sürekli geliştirilen yazılım ailesidir. Sourceforge'de 1 ,85 milyonun üzerinde geliştirici 177 bin proje üzerinde çalışmaktadır ve 25 milyon kullanıcısı vardır. Fresmeat'de 400 bin geliştirici, 44 bin proje üzerinde çalışmaktadır. Unesco/GNU envanteri 5300civarında yazılım listelemektedir. GNU yazılım geliştirme merkezi Savannah'a 50 bin geliştirici kayıtlı, 3000 proje üzerinde çalışılıyor. Dünyada, Distrowatch.com'a göre, su anda 350’i aktif olan toplam 570 linux dağıtımı söz konusu. Türkiye'de ise, linux.org.tr'deki envantere göre 12 linux dağıtımı, 100'e yakın özgür yazılım var. Açık Kaynak ve Özgür yazılımların ülkeler için tasarruf, güvenlik, insan gücü yetiştirme, bilişim sektörü gelişimi, istihdam ve ülkenin rekabet gücü açısından önemlidir. Açık kaynak yazılımlar işletmelerde tasarruf sağlamanın ötesinde, geliştirilen yazılım temelli ürünlerde lisans ücretleri nedeniyle ciddi bir tasarruf sağlayacaktır. Bir müzik seti, cep telefonu gibi ürünlerde bu kendini gösterir. Bir uluslararası markanın dağıtıcısı mı olacaksın yoksa kendi markanı mı yaratacaksın, farkı açık kaynak yaratacaktır.
Linux, bilgisayar dünyasında elini kirletmek isteyen, neyin nasıl çalıştığını anlamak ve onunla oynamak, geliştirmek tarihsel anlamıyla "hack etmek" isteyenler için ellerin altına eşsiz bir deney ortamı sunmaktadır. Tüm işletim sistemi, binlerce farklı yazılım, bir kütüphane ve etkileşim ortamı olarak interneti sunmaktadır. İyi bilişimci yetiştirmenin yolu Açık kaynaktan geçmektedir. Ülkemiz üretmek zorundadır. Dünya ile yarışmak için sadece iyi ürünler değil teknoloji üretmek zorundayız. Bilişim teknoloji üretmek, deney yapmaktan korkmayan, her şeyi kurcalayan meraklı ve yaratıcı bireylerle mümkündür. Bu ise, cicili bicili yazılımlarla uygulama yapan kişilerce yapılamaz. Özgür Yazılım Dünyası Ne ister ? LKD, Linux ve Özgür Yazılımın ülkemiz için hayati önemde olduğunu düşünmektedir. Açık kaynak yazılımların kullanılması, yayılması, uyarlanması, geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Pardus'un geliştirilmesini destekliyoruz ve kobiler, okullar, kamu ve askeriyede kullanılmasının teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Özgür yazılım dünyası kendi içinde, ve kapalı yazılım dünyası ile rekabete hazırdır. LKD, özgür yazılım ve açık kaynak dünyasında herkese eşit yakınlıkta olmak için özen göstermektedir. Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı içinde açık kaynak projelerin hayata geçmesinde bir destekçi ve takipçi olacağız. Açık kaynağın daha ağırlık kazanması gerektiğini düşünüyoruz. Tüm Avrupa ülkeleri arasında kamu olarak açık kaynağa en uzak ülke Türkiye gözüküyor. Kamu içinde bir açık kaynak danışma merkezi oluşmasında yarar görürüz. Biz LKD olarak elimizden gelen desteği veririz. Kamu oyuna Açık Kaynak Kod Dünyası olarak vurgulamak bazı görüşlerimizi özetlemek istiyoruz. Biz tam rekabet koşullarında yarışmak istiyoruz. Biz, eşit fırsat verilmesini istiyoruz. Ön yargılardan uzak, bilgili ve tecrübeli kadroların, objektif ve bilimsel ölçütlere göre değerlendirmesini, bu değerlendirmenin saydam olmasını istiyoruz. Tüm kamu ihalelerinde açık kaynak kodun değerlendirmeye alınması konusunda bir genelge istiyoruz. Yerli yazılımın makul ölçüler içinde teşvikinde fayda görmekteyiz. Temel bilişim eğitimin kavramlara yönelik olmasını, marka ve ürün temelli olmamasını istiyoruz. Öğrenciler, değişik ürünlerle çalışabilme yeteneğini kazanmalı, farklı ürünler ve platforma tanışmalıdır. Bir başka deyişle, Linux ve özgür yazılımla tanışmalıdır. Bu ilköğretim, lise, meslek lisesi, meslek yüksek okulu ve üniversitede hayata geçmelidir. Bilgisayar uzmanı ve teknikeri yetiştirmeye yönelik lise, meslek okulu ve üniversite programlarında, açık kaynak kodu derslerin bir parçası olmalı; öğrenciler açık kaynak yazılımlarla ve araçlarla tanışmalıdır. Bu eğitimin tüm platformları ve farklı yaklaşımları tanıştırmalı, öğrencilerine ellerini kirletmelerini sağlamalıdır. Tüm kamu projelerinde açık kaynak alternatifleri muhakkak göz önüne alınmalıdır. Özellikle, okullar açısından farklı pilot projeler çok önemlidir. Açık Kaynak dünyası KOBİ'ler, okullar, yerel yönetimler için alternatif dağıtımlar sağlamalıdır. Açık kaynak kod dünyası özgürlük ve sınırsız seçenek demektir. Hep birlikte ortak akıl ve ortak eylem birliği içinde rekabeti kendi aramızda ve kapalı yazılım dünyası ile yapmaya hazırız. Açık kaynak ve özgür yazılım ülkemizin kalkınma yarışında, dünya ile bütünleşme yarışında bize önemli fırsatlar sunmaktadır. Tüm bu hedefleri el birliği ile gerçekleştirmek bize kalmıştır. Açık Kaynak fikri ve açık kaynak üretim biçimi; yani dağıtık, çok sesli ve demokratik yapı, birlikte üretme, paylaşma ve ortaya çıkan ürünün insanlığın ortak mirası olması fikri başka alanlarda yansımalar üretmeye başladı. Genetik patentlerinin açık olmasını savunan Açık Biyoloji, Fikir, sanat, müzik eserleri için geliştirilen Creative Commons, Bilimsel eserlerin kısıtsız erişimini savunan Açık Erişim hareketi, Howard Dean'in kampanyasından çıkan deanspace kavramı, "Açık Kaynak Su" bu yansımaların örnekleri arasında. Açık Ders yazılım araçları dünyada hızla gelişiyor, Türkiye^de yansıması buldu: TÜBA önceliğinde bir konsorsiyum kuruldu; çalışmaya başladı. Açık donanım, açık bilim, açık ders kitapları ve benzeri pek çok proje gelişiyor. Açık Kaynak sadece bilişimcilerin değil, sosyologların, iktisatcıların, siyaset bilimcilerin da ciddiye almaları gereken bir konu. Saydamlık ve katılımcılığın siyasete de öneli katkı yapacağını düşünüyoruz. İki projeyi hatırlatmama izin verin: wikipedia ve her çocuğa bir dizüstü ya da 100$’lık dizüstü bilgisayar. Wikipedia, geniş kitlerlerin birlikte üretebileceklerin örneği. Özellikle gelişmekte olan ülke çocukları için geliştirilen bilgisayar özgür yazılım sayesinde hayata geçiyor. Dünya İnternetin başını çektiği bir devrimsel değişimin, Bilgi Toplumuna geçişin sancılarını çekiyor. Bilim, teknoloji, ar-ge, ve inovasyonun öne çıktığı, bir başka deyişle bilginin bir üretim faktörü olduğu bir devrimi yaşamaya başladık. Örgütsel yapıların değiştiği, ağ etkisinin ortaya çıktığı, eğitimli insanların beyinlerinde bilgi ve beyinsel ürünlerin ana zenginlik kaynağı olan bir değişimi yaşamaya başladık. İnsanı özgürleştiren, üretici ve tüketici olarak öne çıkartan bir değişim, eşitleyici bir etmendir internet. Katılımcılık, saydamlık ve özgürlük bu değişimin çok önemli bir parçasıdır. Bir başka deyişle, özgür yazılım ve internet sarmal bir şekilde birbirini desteklemektedir. Dikkati çekmek istediğim bir diğer konu fikri haklar konusudur. Bildiğiniz gibi, Beyin gücü kol gücünün önüne geçmektedir. Beyinsel ürünlerin üretimi zor ve pahalı ama tekrar üretimi pratik olarak bedava ya da çok ucuzdur. Fikir Ya da beyinsel ürünlerin fikri hakların bir süresi olmak zorundadır ve vardır. Bizler bir taraftan yaratıcılığı teşvik etmeli, fikri hakları korumalıyız, öte yandan geniş kitlelerin bilgi ve enformasyona erişimini mümkün kılmalıyız. Tekellerle geniş kitlelerin yaşama hakları karşı karşıya geldiğinde geniş kitleleri feda etmemeliyiz. İnsanlar hastalıktan ölürken, ilaç firmalarının çok kar etme haklarını düşünemeyiz. Benzeri sorunlar, temel yazılımlarda, eğlence ürünlerinde gündemdedir. Değişen paradigmaların ışığında fikri haklar konusunda yeni bir dengeyi insanlık olarak bulmalıyız. Bu kapsamda yazılım patentlerin yazılım sektörünün gelişmesi için sakıncalı buluyor ve karşı çıkıyoruz. Açık kaynak dünyasının kapalı kaynak dünyasının ürünlerine eş değer ürünlere sahip olduğunu düşünüyoruz. Biz halkımıza sınırsızca kullanabilecekleri, para vermeden edinebilecekleri yazılımları kullanmalarını öneriyoruz. Etkinliğimiz , Linux, Özgür Yazılım Dünyası ve ülkemize hayırlı olsun. Teşekkür ederim


    Ana sayfa


Ii. Özgür Yazılım Konfernası Mustafa Akgül

Indir 26.9 Kb.