bilgiz.org

İÇİndekiler

 • ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ ANABİLİM DALI GÜGERCİNOĞLU Erbil
 • Properties of Superfluids in Neutron Stars
 • BORA Avcıl Özge
 • Hipparcos Uydusu’nun Yapısı Ve Uydu Verileriyle Bir Uygulama • Sayfa1/28
  Tarih30.09.2017
  Büyüklüğü1.82 Mb.

  Indir 1.82 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


  2011 YÜKSEK LİSANS TEZ ÖZETLERİ

  İÇİNDEKİLER
   1. Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı 1

   2. Fizik Anabilim Dalı 4

   3. Biyoloji Anabilim Dalı 18

   4. Matematik Anabilim Dalı 50

   5. Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı 58

   6. Orman Mühendisliği Anabilim Dalı 71

   7. Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı 88

   8. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı 90

   9. Kimya Anabilim Dalı 105

   10. Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı 138

   11. Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı 165

   12. Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı 180

   13. Makine Mühendisliği Anabilim Dalı 184

   14. Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı 187

   15. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Anabilim Dalı 192

   16. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı 204

   17. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı 221

   18. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı 240

   19. Maden Mühendisliği Anabilim Dalı 253

   20. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı 255

   21. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı 262

   22. Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı 266

   23. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı 270

   24. Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı 274

   25. Enformatik Anabilim Dalı ……………………………………………………………………. 276

   26. İlköğretim Anabilim Dalı…………… 283  ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

  GÜGERCİNOĞLU Erbil

  Danışman : Prof.Dr. M.Türker ÖZKAN

  Anabilim Dalı : Astronomi ve Uzay Bilimleri

  Mezuniyet Yılı : 2011

  Tez Savunma Jürisi : Prof.Dr. M.Türker ÖZKAN

  Prof.Dr. M.Ali ALPAR

  Prof.Dr. A.Talat SAYGAÇ

  Doç.Dr. K.Yavuz EKŞİ

  Doç.Dr. Tansel AK

  Nötron Yıldızlarında Süperakışkanların Özellikleri


  Nötron yıldızları gözlenebilir evrende en yoğun formda soğuk madde içermektedir. Daha yüksek enerji yoğunluklarına rölativistik ağır iyon çarpışmalarında geçici olarak erişilmektedir, fakat meydana gelen madde aşırı sıcaktır. Nötron yıldızı maddesinin soğuk oluşu bu yıldızların içerisinde çok sayıda maddenin egzotik hâllerinin önerilmesinin sebebidir. Bu maddenin egzotik hâllerinden birtanesi süperakışkanlıktır. Nötron yıldızlarının süperakışkan nötronlardan ve süperiletken protonlardan sıvı bir iç yapıya sahip olduğu fikri yoğun madde fiziğinin çok cisim teorilerinin böyle yoğun sistemlere uygulanmasından gelmektedir.

  Nötron yıldızlarında nükleonların süperakışkanlığı ve süperiletkenliği bu yıldızların evriminde önemli rol oynar. Tezde bu dinamik özelliklerden üçü göz önüne alınmıştır: İlki sıçrama olarak adlandırılan nötron yıldızlarının ani hızlanmalarıdır. İkincisi nötron yıldızlarının soğuması ya da termal evrimidir. Sonuncusu ise presesyondur. Sıçramalar bir nötron yıldızının süperakışkan bileşenlerinden elektromanyetik radyasyon torkunun etkidiği yavaş dönen kabuğuna açısal momentum transferine atfedilmiştir. Nötron yıldızlarının termal evrimi üç safhaya ayrılır; nötrino emisyonuyla soğuma, foton emisyonu ile soğuma ve muhtemel yeniden ısıtma safhası. Bu safhaların tamamında süperakışkanlığın önemli etkileri vardır. Presesyon ise cismin simetri ekseninin açısal momentum ekseniyle aynı yönlenmediği dönme modudur ve süperakışkanlığın bunun için önemli anlamları vardır.

  Bu tezde, nötron yıldızlarının süperakışkanlığına ait teorilerle birlikte sıçrama, soğuma ve presesyon olaylarının çalışılması amaçlanmıştır. Ayrıca nötron yıldızların süperakışkanlığı düşüncesi hakkında güncel sorunların bir eleştirisi sunulmuştur ve bir sıçrama istatistiği yapılmıştır. Sıçrama istatistiğinde Vela benzeri pulsarların sıçramalarının ortak özellikleri ele alınarak sıçrama modellerinin bununla uygunluğu araştırılmıştır.  Properties of Superfluids in Neutron Stars

  Neutron stars contain the densest form of cold matter observable in the universe. Larger energy densities are transiently reached in relativistic heavy ion collisions, but the resulting matter is extremely hot. It is because neutron star matter is cold that many exotic states of matter have been proposed to exist inside these stars. One of these exotic states of matter is superfluidity. The idea that neutron stars contain a liquid interior of superfluid neutrons and superconducting protons comes from application of many body theory of condensed matter physics to such dense systems.

  Superfluidity and superconductivity of nucleons in neutron star interiors play important role in the evolution of these stars. In this thesis, three of such dynamical properties are considered: First is the sudden spinups of neutron stars, which are called glitches. Second is cooling of neutron stars or thermal evolution. And the last one is precession. Glitches are attributed to angular momentum transfer from superfluid compenents of a neutron star to slowly rotating crust, which is acted upon electromagnetic radiation torque. Thermal evolution of neutron stars divided into three stages; cooling by neutrino emission, photon emission and possible reheating stages. For all of these stages superfluidity has prominent effects. Precession is a rotational mode, for which body symmetry axis and angular momentum axis are not aligned and superfluidity has implications for it.

  This thesis aims to study glitch, cooling and precession phenomena with theories for neutron star superfluidity. Also a criticism on current issues about neutron star superfluidity thoughts is presented and a glitch statistics is made. In glitch statistics common properties of glitches of Vela like pulsars are considered and relevance of glitch models for statistics is investigated.  BORA Avcıl Özge

  Danışman : Yrd. Doç. Dr. Hulusi GÜLSEÇEN

  Anabilim Dalı : Astronomi ve Uzay Bilimleri

  Mezuniyet Yılı : 2011

  Tez Savunma Jürisi : Yrd. Doç. Dr. Hulusi GÜLSEÇEN

  Prof. Dr. Esat HAMZAOĞLU

  Prof. Dr. Talat SAYGAÇ

  Doç. Dr. Selçuk BİLİR

  Yrd. Doç. Dr. Hasan ESENOĞLU

  Hipparcos Uydusu’nun Yapısı Ve Uydu Verileriyle Bir Uygulama
  Avrupa Uzay Ajansı'nın Hipparcos astrometri misyonu, tarihi, bilimsel hedefleri ve gözlem programı, uydu yükü tasarımı ve uydu operasyonları ve veri indirgemeleri için yapılan planlara, uydu fırlatma öncesinde sık sık yer verilmiştir. Uydunun en kapsamlı tanımı, gözlem programı ve veri indirgeme için öngörülen yöntemler üç ciltlik ESA yayınında belirtilmiştir (Perryman ve diğ. 1989).

  Bu çalışmada, Hipparcos astrometri uydusu hakkında geniş bir literatür taraması yapılmıştır. Uydunun tarihçesi, genel özellikleri, teknik özellikleri, optik yapısı, yıldız seçimi, gözlemlediği yıldızlar ve sonuçta oluşturulan kataloglar hakkında bilgiler verilmiştir. Hipparcos uydusunun elde ettiği verilerle birçok alanda değişik uygulamalar yapmak mümkündür. Buna bağlı olarak, güncel Hipparcos verilerinin bulunduğu yeni indirgenmiş Hipparcos Kataloğu kullanılarak, Güneş civarındaki ana kol yıldızlarının ışıma gücü fonksiyonu elde edilmiştir. Bu çalışmada elde edilen ışıma gücü fonksiyonunun literatürdeki ışıma gücü fonksiyonuyla uyumlu olduğu görülmüştür.

   


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


      Ana sayfa


  İÇİndekiler

  Indir 1.82 Mb.