bilgiz.org

İÇİndekiler tezler 3 makaleler 34 Kİtaplar 79 İnternet dokümanlari 117 web siteleri 128 popüler dergilerde yazi başLIĞinda ‘yaratici’ veya ‘yaraticilik’ kelimesi geçenler 129 İstatiSTİK
Sayfa2/13
Tarih29.06.2017
Büyüklüğü0.75 Mb.
TipiYazi

Indir 0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Art affairs in the creative industries Ebru Özgüz. Sysno Computer File 000806581 . 2009. 1 compact disc ; 12 cm çap. Yaratıcı endüstrilerde sanat fuarlarının rolü . Tez (Yüksek Lisans) - Yeditepe Üniversitesi [mktp/mktp]

Eda Akkan : Orta öğretimdeki üstün yetenekli öğrencilerin duygusal zeka ve yaratıcılık düzeylerinin yaşam doyumlarını yordama gücü [Research on prediction power of emotional intelligence and creativity level of secondary education grade gifted children’s life satisfaction] . Danışman: Doç. Dr. Recep Koçak Yrd. Doç. Dr. Rıza Gökler . Yer Bilgisi: Gaziosmanpaşa Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • Eğitim Bilimleri Bölümü • Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Yüksek Lisans Türkçe 2010 148 s.

Elif Ceylan : Okulöncesi eğitime devam eden 5-6 yaş çocuklarının bilişsel tempoya göre yaratıcılık düzeyinin incelenmesi [According to cognitive tempo. The investigation of creativity levels of 5-6 age children who continue pre-school education] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan Turcan . Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Bölümü • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Dizin Terimleri: Yaratıcılık=Creativity • Yüksek Lisans Türkçe 2008 137 s.

Elif Eryeler : Etkin yönetimde yaratıcılık ve yaratıcılığı geliştirmeye yönelik tekniklerin incelenmesi ve bir araştırma [Creativity in effective management and a research for the investigation of the techniques that improve the creativity] . Danışman: Prof.Dr. Işıl Pekdemir . Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: İşletme . Dizin Terimleri: Yaratıcılık=Creativitiy • Yönetim=Management . Yüksek Lisans Türkçe 2003 111 s.

Emel Erkan: 1980 sonrası plastik sanatlarda sanatçı yaratım süreci / Emel Erkan ; dnş.: Doç. Sevil Saygı. İstanbul: İstanbul, 2011. III, 99y. : res. ; 28sm. Bibliyografya. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı [tokat/

Emine Candan Dedehayır : Türkiye`de televizyon reklam filmleri dalında kristal elma ödüllerinin bilimsel reklamcılık ve yaratıcılık anlamında değerlendirilmesi . Danışman: Y.Doç.Dr. Ayşe Kalay . Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Tanıtım ve Halkla İlişkiler Anabilim Dalı . Konu Başlıkları: Halkla İlişkiler • Reklamcılık . Dizin Terimleri: Kristal Elma ödülleri=Crystal Apple awards • Reklam filmleri=Advertising films • Reklamcılık=Advertising • Televizyon reklamları=Television advertisements • Yaratıcılık=Creativitiy • Reklamlar=Advertisements . Yüksek Lisans Türkçe 2003 160 s.

Emine Eratay : 7-11 yaş çocuklarının yaratıcılıkları ile psiko-sosyal gelişimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi . Danışman: Doç.Dr. Necate Dönmez (Baykoç). Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Ev Ekonomisi . Dizin Terimleri: Psikososyal gelişim=Psycho-social development • Yaratıcılık=Creativeness • Çocuk gelişimi=Child development . Yüksek Lisans Türkçe 1993 0193 s

Emine Kale : Konaklama işletmelerinde örgüt içi faktörlerin yenilik ve yaratıcılık performansına etkileri [Impacts of internal factors in organizations on innovation and creativity performance in hospitality companies] Danışman: Prof. Dr. A. Asuman Akdoğan . Yer Bilgisi: Erciyes Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • İşletme Bölümü • İşletme Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Turizm • İşletme • Dizin Terimleri: Yaratıcılık=Creativity • Doktora Türkçe 2010 241 s.

Emre Ersükmen : İlköğretim fen ve teknoloji ders öğretmenlerinin yaratıcılık kavramına ilişkin görüşleri [The ideas related the creativity of primary school science and techonology teachers] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yasemin Günay . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • İlköğretim Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Dizin Terimleri: İlköğretim öğrencileri=Primary education students • İlköğretim öğretmenleri=Primary education teachers • İlköğretim okulları=Primary education schools • Branş öğretmenleri=Branch teachers • Fen ve teknoloji dersi=Science and technology course • Yaratıcılık=Creativitiy • Yaratıcı düşünce=Creative thinking • Öğretmen görüşleri=Teachers opinions . Yüksek Lisans Türkçe 2010 197 s.

Engin Başcı : Türk sinemasında yönetmenin kimliği, rolü ve yaratıcılık sorunları . Danışman: Doç.Dr. Nilgün Abisel . Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Sahne ve Görüntü Sanatları . Dizin Terimleri: Türk sineması=Turkish cinema • Yönetmen=Director • Sinema=Cinema . Yüksek Lisans Türkçe 1990

Enver Yolcu : Solyanlı çocuklarda sanatsal yaratıcılık (12-15 yaş grubu çocuklar üzerinde bir inceleme) [The Artistic creativity of the left-handed children (A study on the children at the age of 12-15)] . Danışman: Prof.Dr. Selçuk Mülayim . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim . Dizin Terimleri: Sanatsal yaratıcılık=Artistic creativity • Çocuklar=Children • Resim=Picture • Sanat eğitimi=Art education • Solaklık=Left-handedness •Yaratıcılık=Creativitiy . Sanatta Yeterlilik Türkçe 2001 207 s.

Erdal Ataman : Örgütlerde yaratıcılık ve bir işletme ortamının yaratıcılık açısından değerlendirilmesi [Creativity in organizations and an evaluation of a business environment from creativity viewpoint] . Danışman: Y.Doç.Dr. Nuray Uzkesici . Yer Bilgisi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • İşletme Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: İşletme . Dizin Terimleri: İşletme yönetimi=Business management • Örgüt yapısı=Organizational structure • Yaratıcılık=Creativitiy • Yöneticiler=Managers . Yüksek Lisans Türkçe 2001 112 s.

Erdoğan Tezci : Oluşturmacı öğretim tasarım uygulamasının ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin yaratıcılıklarına ve başarılarına etkisi [The Effects of constructivist instructional design on the success and creativity of fifth-year students in primary schools] . Danışman: Doç.Dr. Mehmet Gürol . Yer Bilgisi: Fırat Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim . Dizin Terimleri: Oluşturmacı öğretim=Constructivist instruction • Oluşturmacılık=Constructivism • Öğrenci başarısı=Academic achievement • İlköğretim öğrencileri=Primary education students • Öğrenci başarısı=Student achievement • Performans değerlendirme=Performance evaluation •Yaratıcılık=Creativitiy • İlköğretim okulları=Primary education schools • Öğrenciler=Students . Doktora Türkçe 2002 319 s.

Ergün Öztürk: İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerinin değerlendirilmesi / Ergün Öztürk. 2007. xi, 183 y. : şkl., tbl. ; 29 cm. Tez (Doktora) - Gazi Üniversitesi [mktp/mktp]

Erkul Çokhızlı : Örgütsel yaratıcılık ve yenilik . Danışman: Doç.Dr. İsmail Biçer . Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: İşletme . Dizin Terimleri: Örgütler= • Yaratıcılık=Creativitiy • Yenilik=Innovation • Örgütler=Organizations • Rekabet=Competition . Yüksek Lisans Türkçe 2000 134 s.

Esin Akçum : 5-6 yaş çocuklarının yaratıcılık ve öğrenime hazır oluş düzeylerine okul öncesi eğitimin etkisinin incelenmesi [The examination of the effect of pre-school education to the levels of creativity and being ready for learning of 5-6 year old children] . Danışman: Y.Doç.Dr. Huriye Albayrak . Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Yüksek Lisans Türkçe 2005 172 s.

Esma Genç : Öğretmenlerde denetim odağının problem çözmeye yönelik yaratıcılıklarıyla ilişkisi [The Locus of control and creativity in problem solving correlation related with teachers] . Danışman: Prof.Dr. Ülkü Uzunçarşılı . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Fen Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Bilim ve Teknoloji • Eğitim ve Öğretim . Dizin Terimleri: Teknoloji eğitimi=Technology education • Denetim odağı=Locus of control • Kişilik=Personality • Öğretmenler=Teachers • Problem çözme=Problem solving . Yüksek Lisans Türkçe 2000 108 s.

Esra Akdoğan : İlkokul 2.sınıfa devam eden çocukların yaratıcılık düzeyleri ile ailelerin sosyo-ekonomik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi . Danışman: Prof.Dr. Duyan Mağden . Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Ev Ekonomisi . Dizin Terimleri: Sosyoekonomik faktörler=Socioeconomic factors • Yaratıcılık=Creativeness • Aile=Family • İlkokullar=Primary schools . Yüksek Lisans Türkçe 1992 0059 s.

Esra Ömeroğlu : Anaokuluna giden beş altı yaşındaki kız ve erkek çocuklarının zeka ve yaratıcılık seviyeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi . Danışman: Doç. Dr. Meziyet Arı . Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı • Yüksek Lisans Türkçe 1986 97 s.

Esra Ömeroğlu : Anaokuluna giden beş-altı yaşındaki çocukların sözel yaratıcılıklarının gelişimine yaratıcı drama eğitiminin etkisi . Danışman: Prof.Dr. Meziyet Arı . Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Psikoloji . Dizin Terimleri: Anaokulları= • Anaokulları=Nursery schools • Tiyatro=Drama • Tiyatro eğitimi=Drama education • Yaratıcı drama=Creative drama •Yaratıcılık=Creativeness • Okul öncesi eğitim=Preschool education . Doktora Türkçe 1990

Esra Sağlık: Yaratıcı süreçte imge oluşturma ve kişisel masallar / Esra Sağlık. 2010. 67 y. : res. ; 29 cm. Tez (Çalışma Raporu) - Hacettepe Üniversitesi [mktp/mktp]

Esra Şahin : İlköğretim öğretmenlerinde yaratıcılık, mesleki tükenmişlik ve yaşam doyumu [Creativity, professional burnout and life satisfaction of primary school teachers] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Koç . Yer Bilgisi: Sakarya Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • Eğitim Bilimleri Bölümü • Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Dizin Terimleri: Yaratıcılık=Creativitiy • Yaşam doyumu=Life satisfaction • Tükenmişlik=Burnout • İlköğretim okulları=Primary education schools • İlköğretim öğretmenleri=Primary education teachers • Öğretmenler=Teachers • Tükenmişlik düzeyi=Burnout level Yüksek Lisans Türkçe 2010 202 s.

Esra Uygun : Üç boyutlu kitap illüstrasyonlarının ilköğretim birinci kademe öğrencilerinin yaratıcılıklarını geliştirmekteki etkileri [The effects of illustrations of pop up books on the improvements of creativity of the first grade primary students] . Danışman: Yrd. Doç. Mehmet Büyükçanga . Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • Resim Bölümü • Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Güzel Sanatlar • Dizin Terimleri: Üç boyutlu görünümler=Three dimensional views • İllüstrasyon=Illustration • Sanat eğitimi=Art education • Yaratıcılık=Creativity • İlköğretim öğrencileri=Primary education students • Kağıt yapma tekniği=Paper make techique • Üç boyutlu kitap=Pop up book . Yüksek Lisans Türkçe 2010 128 s.

F. Berfü Aydemir : Yaratıcılık açısından çocuk resim yarışmaları . Danışman: Doç.Dr. Nihat Boydaş . Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Güzel Sanatlar . Dizin Terimleri: Çocuk resimleri=Child pictures • Resim eğitimi=Painting education • Çocuklar=Children • Resim=Picture • Sanat eğitimi=Art education •Yaratıcılık=Creativitiy • Yarışma=Competetion . Yüksek Lisans Türkçe 1994 223 s.

F.Şebnem Aktan : Yönetimde yaratıcılık ve yaratıcılığın yönetimi . Danışman: Doç.Dr. Esin Ahmet . Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: İşletme . Dizin Terimleri: Yaratıcılık=Creativitiy • Yönetim=Management . Yüksek Lisans Türkçe 1986 0150 s.

Fatma Ülkü Yıldız : Deneysel yaratıcılık programının 4-5 yaş çocuklarının sosyal ve bilişsel gelişimlerine etkileri [The Effects of "programs of experimental creativeness" on the social and cognitive developments of 4-5 aged children] . Danışman: Y.Doç.Dr. Aysel Çağdaş. Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim . Dizin Terimleri: Bilişsel gelişim=Congnitive development • Eğitim programları=Education programs • Okul öncesi çocuklar=Preschool childrens •Yaratıcılık=Creativitiy • Okul öncesi eğitim=Preschool education • Sosyal gelişme=Social development . Yüksek Lisans Türkçe 2000 270 s.

Ferzan Ürensoy Çelik : Personel yönetimi fonksiyonlarının insangücünün yaratıcılık yeteneğini geliştirmedeki rolü [The Role of personnel management functions on the creativity of manpovver] . Danışman: Y.Doç.Dr. Oya Özçelik . Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: İşletme . Dizin Terimleri: İnsan gücü=Manpower • Personel yönetimi= • Eğitim programları=Education programs • Yaratıcılık=Creativitiy • Personel yönetimi=Personnel management . Yüksek Lisans Türkçe 1996 81 s.

Filiz Zayimoğlu : İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersi "coğrafya ve dünyamız" ünitesinde yaratıcı drama yöntemi kullanımının öğrenci başarısı ve tutumlarına etkisi / Filiz Zayimoğlu. 2006. vii, 104 y. : tbl. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans) - Gazi Üniversitesi [mktp/mktp]

Füsun Bozoklu : Okulöncesi çağındaki dört, beş ve altı yaş grubu çocukların tercih ettikleri oyun köşeleri ile yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi . Danışman: Doç.Dr. Necate Baykoç-Dönmez . Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları . Dizin Terimleri: Okul öncesi çocuklar=Child-preschool • Oyunlar=Plays • Yaratıcılık=Creativeness • Oyun teorisi=Game theory . Doktora Türkçe 1994 142 s.

Gökmen Ersarı: Meslek liselerinde yaratıcı okul kültürü oluşturmada meslek dersi öğretmenlerinin rolü Gökmen Ersarı. 2008. 1 compact disc : şkl., tbl. ; 12 cm çap. İngilizce eseradı: The role of vocational lesson teachers in forming creative school culture in the vocational high schools in the central districts of Bursa province . Dissertn. Tez (Yüksek lisans) - Yeditepe Üniversitesi [mktp/mktp]

Gönül Erdoğan : İlköğretim 8. sınıf (14-15 yaş) öğrencilerinin depresif belirti ve öz kavram düzeylerine yaratıcı drama çalışmalarının etkisinin incelenmesi / Gönül Erdoğan. 2006. viii, 82 y. : tbl. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans) - Gazi Üniversitesi [mktp/mktp]

Gözde Özaltun: Reklamlarda yaratıcı grafik tasarım eğitimindeki önemi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011. [mktp/mktp]

Gül Banu Bayuk : Bilim kurgu türünün resim-iş dersinde yaratıcı sürece katkıları / Gül Banu Bayuk. 2005. x, 158 y. : rnk. res. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans) - Gazi Üniversitesi [mktp/mktp]

Gülay Temizkalp : Öğretmen adaylarının yaratıcılık düzeyleri [The creativity level of teacher‘s cantidates]. Danışman: Yrd. Doç. Serdar Tuna . Yer Bilgisi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • Resim Bölümü • Güzel Sanatlar Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Güzel Sanatlar • Eğitim ve Öğretim • Dizin Terimleri: Yaratıcılık=Creativitiy • Eğitim=Education • Yüksek Lisans Türkçe 2010 70 s.

Gülcan Köse: İlköğretim kurumları resim-iş eğitimi programında yer alan baskı resim tekniklerinin yaratıcı kişilik oluşturmadaki yeri ve önemi / Gülcan Köse. 2006. xx, 227 y. : fotoğ., şkl., tbl. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans) - Gazi Üniversitesi [mktp/mktp]

Gülden Güngör: Coğrafya öğretiminde yaratıcı düşünme teknikleri kullanımının öğrenci başarısına etkisi / Gülden Güngör. 2006. xii, 127, [17] y. : grf., şkl., tbl. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans) - Gazi Üniversitesi [mktp/mktp]

Güler Dinçel : Bilgi yönetimi, yaratıcılık yönetimi ve iletişim bağlantısı [Knowledge management, creativitiy management and communication connection] . Danışman: Prof.Dr. Ali Akdemir . Yer Bilgisi: Kocaeli Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • İşletme Anabilim Dalı • Yüksek Lisans Türkçe 2004 150 s.

Güler Genç : 12-18 yaşları arası çocuklarda sanat eğitimi ve yaratıcılık . Danışman: Y.Doç.Dr. M. Selçuk Dumanoğlu . Yer Bilgisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Güzel Sanatlar . Dizin Terimleri: Resim eğitimi=Painting education • Ergenler=Adolescents • Sanat eğitimi=Art education • Yaratıcılık=Creativitiy . Yüksek Lisans Türkçe 1999 76 s.

Gülözge Gülel : Sınıf öğretmeni adaylarının yaratıcılık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi(Pamukkale Üniversitesi örneği) [Elementary school teacher candidates creativity levels towards different variables] . Danışman: Prof.Dr. Hayrettin Akyıldız . Yer Bilgisi: Pamukkale Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim . Dizin Terimleri: Yaratıcılık=Creativity • Sınıf öğretmenleri=Elementary school . Yüksek Lisans Türkçe 2006 64 s.

Gülseren Gök : Boyama kitaplarının anaokullarında eğitim gören çocukların yaratıcılıklarına olan etkisinin incelenmesi [The coloring books to preschool studying creativity in the children study the effects] . Danışman: Yrd. Doç. Nuran Say . Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • Resim Bölümü • Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Güzel Sanatlar. Dizin Terimleri: Kitaplar=Books • Boyama=Dyeing • Anaokulları=Kindergartens • Yaratıcılık=Creativitiy • Okul öncesi eğitim=Preschool education • Eğitim=Education • Sanat eğitimi=Art education . Yüksek Lisans Türkçe 2009 114 s.

Gülseren Tür: İlkokul öğrencilerinin yaratıcılık , zeka ve akademik başarıları arasındaki ilişkiler Gülseren Tür, Tez Danışmanı: Gülseren Günçe. Ankara [yayl.y.], 1979. 48 s: tbl; 28 cm. Yüksek Lisans Tezi)-Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 1979 [tokat/

Günseli Oral : The Effect of the activity based spiral cirriculum on five year-old childrens creativity and behaviors as perceived by their parents and teachers [Etkinlik temelli spiral öğretim programının beş yaş çocuklarına yaratıcılıkları ile aile ve öğretmen gözüyle davranışlarına etkisi] . Danışman: Prof.Dr. Barbaros Günçer . Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim . Dizin Terimleri: Çocuklar=Children • Davranış=Behaviour • Eğitim programları=Education programs • Okul öncesi çocuklar=Preschool childrens • Program geliştirme=Curriculum development • Yaratıcılık=Creativitiy . Doktora İngilizce 1997 167 s.

Güzide Bayhan : Problem çözme ve karar vermede yaratıcılık ve yöneticiler üzerinde bir uygulama . Danışman: Doç.Dr. Oya Erdil . Yer Bilgisi: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: İşletme . Dizin Terimleri: Yaratıcı düşünce=Creative thinking • Yaratıcılık=Creativitiy • Karar verme=Decision making • Problem çözme=Problem solving •Yöneticiler=Managers . Yüksek Lisans Türkçe 2000 129 s.

Hakan Bağcı : Eğitim fakülteleri müzik eğitimi öğrencilerinin girişte aldıkları özel yetenek sınavı sonuçlarının ve bölüm programlarının öğrencilerin yaratıcılık düzeyine etkisi [The Effects of the music education department special talent entrance exam results and curriculum program on the creativity level of studens studying at the department of music education in the faculty of education] . Danışman: Doç.Dr. A. Esra Aslan . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Güzel Sanatlar . Dizin Terimleri: Torrance Yaratıcı Düşünme Testi=Torrance Creative Thinking Test • Yetenek sınavları=Ability examination • Ders programları=Curriculum •Ölçme-değerlendirme=Measurement and evaluation • Yaratıcılık=Creativitiy • Yetenek=Talent • Eğitim fakülteleri=Education faculties • Müzik eğitimi=Music education • Müzik=Music . Yüksek Lisans Türkçe 2003 140 s.

Hakan Kendir: Geleneksel konaklama işletmelerinde yaratıcılık yönetiminin önemi / Hakan Kendir ; danışman: Cüneyt Toprak 23 s. ; 30 cm. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim Dalı [tokat/

Hakkı Kadayıfçı : Yaratıcı düşünmeye dayalı öğretim modelinin öğrencilerin maddelerin ayrılması ile ilgili kavramları anlamalarına ve bilimsel yaratıcılıklarına etkisi [The effect of an instructional model based on creative thinking on students' conceptual understanding of separation of matter subject and their scientific creativity] . Danışman: Prof. Dr. Basri Atasoy . Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Dizin Terimleri: İmaj=Image • Doktora Türkçe 2008 278 s.

Hasan Cenk Dereli : Kentsel mekanda gündelik yaratıcılık [Everyday creativity in city-scape] . Danışman: Prof. Dr. Ayşe Şentürer . Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi • Fen Bilimleri Enstitüsü • • Mimarlık Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Mimarlık . Dizin Terimleri: Yaratıcılık=Creativity . Yüksek Lisans Türkçe 2010 107 s.

Hatice Adıyaman: Kız meslek liseleri nakış bölümü eğitim programlarının öğrencilerdeki yaratıcı düşünmenin gelişimine etkileri / Hatice Adıyaman. 2005. ix, 77, [8] y. : tbl. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans) - Gazi Üniversitesi [mktp/mktp]

Hayati Ateş : Yönetimde karar verme -yaratıcılık ve liderliğin etkileri- Danışman: Doç.Dr. Beyza Furman(Oba) . Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: İşletme . Yüksek Lisans Türkçe 1989 0134 s.29729

Hilal Erkan : 6 yaş grubu çocukların yaratıcılıklarına drama ve rahatlama çalışmalarının etkisi [The aim this research is to examine the effects of drama and relaxation studies on creativeness of six year old pupilis or children] . Danışman: Y.Doç.Dr. Özlem Ersoy . Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı • Yüksek Lisans Türkçe 2005 160 s.

Hilal Özcan : Çocuk resimlerinde yaratıcılık ve resim-iş eğitimi ile geliştirilmesi yöntemleri . Danışman: Y.Doç.Dr. Mehmet Fırıncı . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Güzel Sanatlar . Dizin Terimleri: Çocuk resimleri=Child pictures • Resim iş eğitimi=Paint education • Resim=Picture • Sanat eğitimi=Art education • Yaratıcılık=Creativitiy . Yüksek Lisans Türkçe 2002 128 s.

Huriye Çakır : Sanatsal üretim ve sinemada yaratıcılık . Danışman: Prof.Dr. Ünsal Oskay . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: İletişim Bilimleri • Sahne ve Görüntü Sanatları . Dizin Terimleri: Sinema=Cinema • Yaratıcılık=Creativitiy • Sanat=Art . Yüksek Lisans Türkçe 1998 120 s.

Hülya Gündüz Çekmecelioğlu : Bireysel, örgütsel yaratıcılık ve yaratıcılık için iş çevresinin düzenlenmesi: Bir araştırma [Individual, organizational creativity and assessing work environment for creativity: A research] . Danışman: Prof.Dr. Erol Eren . Yer Bilgisi: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • İşletme Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: İşletme . Dizin Terimleri: İşyeri düzenlemesi=Work place arrangement • Firmalar=Firms • Yaratıcılık=Creativitiy . Doktora Türkçe 2002 189 s.

Hünkar (Baylav) Korkmaz: Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenmenin yaratıcı düşünme, problem çözme ve akademik risk alma düzeylerine etkisi / Hünkar (Baylav) Korkmaz. 2002. xiv, 195, [52] y. : tbl. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans) - Hacettepe Üniversitesi [mktp/mktp]

Hüseyin Cahit Kayhan : Yaratıcı dramanın ilköğretim 3. sınıf matematik dersinde öğrenmeye, bilgilerin kalıcılığına ve matematiğe yönelik tutumlara etkisi / Hüseyin Cahit Kayhan. 2004. x, 135, [3] y. : rnk. res., tbl. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans) - Gazi Üniversitesi -- Tezler -- 2005 [mktp/mktp]

Hüsniye Özler : Anaokulu öğretmenleri tarafından çocuklara yaptırılan görsel sanat etkinliklerinin yaratıcılık açısından değerlendirilmesi [The evaluation of the preschoolchildren’s visual art activities in terms of creativity] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Meliha Yılmaz . Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • Resim Bölümü • Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Güzel Sanatlar • Dizin Terimleri: Okul öncesi eğitim=Preschool education • Sanat eğitimi=Art education • Yaratıcılık=Creativitiy • Yüksek Lisans Türkçe 2009 303 s.

İbrahim Semih Özkaya:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


    Ana sayfa


İÇİndekiler tezler 3 makaleler 34 Kİtaplar 79 İnternet dokümanlari 117 web siteleri 128 popüler dergilerde yazi başLIĞinda ‘yaratici’ veya ‘yaraticilik’ kelimesi geçenler 129 İstatiSTİK

Indir 0.75 Mb.