bilgiz.org

İÇİndekiler öNSÖz kisaltmalar

 • MUSİKİ: 7 MUSİKİŞİNAS: 7 BESTE: 8 GÜFTE: 8 GAZEL: 8 GAZEL-HAN: 9 HÂFIZ: 9
 • SONUÇ 45 • Sayfa1/13
  Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü286.54 Kb.

  Indir 286.54 Kb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


  İÇİNDEKİLER

  ÖNSÖZ

  KISALTMALAR

  ÖNSÖZ 3

  GİRİŞ 5  GENEL BİLGİLER 7

  Bu bölümde hafız musiki üstatlarıyla ilgili bazı kelime ve deyimleri öncelikle açıklamayı uygun buluyoruz. Genel olarak Türk Musikisi nazariyatıyla ilgili kaynaklarda geçen bu terimlerin hafız musiki üstatları arasında çok kullanıldığını görüyoruz. Bu kelime ve deyimler şunlardır: 7

  MUSİKİ: 7

  MUSİKİŞİNAS: 7

  BESTE: 8

  GÜFTE: 8

  GAZEL: 8

  GAZEL-HAN: 9

  HÂFIZ: 9

  II.BÖLÜM 10

  CUMHURİYET DÖNEMİ HÂFIZ MUSİKİŞİNASLAR 10

  HAFIZ HAYDAR EFENDİ 10

  HAFIZ AZİZ EFENDİ 10

  HÂFIZ YUSUF EFENDİ (Kadıköylü Attar Hâfız): 11

  HÂFIZ SADETTİN EFENDİ: 12

  HÂFIZ İSMAİL HAKKI EFENDİ 12

  HÂFIZ HÜSEYİN EFENDİ ( Hâfız Deli) 12

  HÂFIZ YAKUP BEY 12

  HÂFIZ EŞREF EFENDİ ( UDİ MEHMED) 12

  HÂFIZ ÂŞİR EFENDİ 13

  HÂFIZ AŞKÎ EFENDİ 13

  HÂFIZ AHMET NAZİF EFENDİ 13

  HÂFIZ EDHEM EFENDİ (ŞEYH) 14

  HÂFIZ MEHMED ŞÜKRÎ 15

  HAFIZ CEMİL EFENDİ (ÛDÎ – ŞEKERCİ ) 15

  HÂFIZ OSMAN EFENDİ (ŞAŞI) 16

  HÂFIZ AHMED NİYAZİ ARAZ 16

  HÂFIZ AHMED EFENDİ ( DOMATES) 17

  HÂFIZ SÜLEYMEN EFENDİ 17

  HÂFIZ İSMAİL EFENDİ 17

  HÂFIZ ALİ EFENDİ 17

  HÂFIZ HASAN EFENDİ ( ÂMÂ ) 18

  HÂFIZ KEMÂLİ EFENDİ 18

  HÂFIZ AHMED IRSOY ( ZEKÂİDEDEZÂDE) 19

  RAKIM ELKUTLU (HOCA) 19

  HÂFIZ AHMED AVNİ KONUK 20

  HÂFIZ CEMALETTİN EFENDİ (ŞEYH) 21

  HÂFIZ FEHMİ EFENDİ 21

  HÂFIZ İHSAN BEY (HATTAT) 22

  HÂFIZ SAMİ EFENDİ 22

  HÂFIZ ALİM EFENDİ (MANİSALI - MÜFTÜ ) 23

  HÂFIZ HAYRETTİN BİLGEN 24

  HÂFIZ AHMED HAMDİ YAVUZ 24

  HÂFIZ MUHYEDDİN TANIK 24

  HAFIZ CEMAL EFENDİ 25

  HÂFIZ KEMÂL EFENDİ 25

  26

  HÂFIZ MEHMED EMİN DEDE EFENDİ 26  HÂFIZ AHMED MÜKERREM AKINCI 26

  HÂFIZ HÜSNÜ (BULGURLU) 27

  HÂFIZ İBRAHİM ERKAL 27

  HÂFIZ YAŞAR OKUR 27

  HÂFIZ ARAP CEMAL BEY 28

  HÂFIZ ÖMER FAZIL AKÖZ 28

  HÂFIZ ALİ RIZA SAĞMAN 29

  30


  HÂFIZ MEMDUH İMRE 30

  HÂFIZ KEMAL BATANAY 30

  HÂFIZ SADETTİN KAYNAK 31

  HÂFIZ HASAN AKKUŞ 32

  HÂFIZ BURHAN (SESYILMAZ) 33

  HÂFIZ MUSTAFA RONA 34

  HÂFIZ MEHMET RÜŞTÜ AŞIKKUTLU 34

  HÂFIZ ZEKİ ÇAĞLARMAN 36

  HÂFIZ SÜLEYMAN ERGUNER (NEYZEN) 36

  HÂFIZ GÖNENLİ MEHMED EFENDİ (VAİZ- REİS’UL-KURRA) 37

  HÂFIZ ABDURRAHMAN GÜRSES 38

  HÂFIZ HÜSEYİN TOLAN 38

  HÂFIZ AHMET ARSLANLAR 39

  HÂFIZ MUZAFFER OZAK (ŞEYH) 40

  HÂFIZ TAHİR KARAGÖZ 40

  HÂFIZ AZİZ ÖZTÜRK 41

  HÂFIZ MEHMET ÖZCAN 42

  HÂFIZ BEKİR SITKI SEZGİN 43

  HÂFIZ AMİR ATEŞ 44

  SONUÇ 45

  47

  BİBLİYOGRAFYA 47
  ÖNSÖZ


  Musiki insanlığın doğuşuyla beraber başlamıştır. İnsanoğlunun geçirdiği evrelere paralel olarak musiki de kendi gelişimini sürdürmüş ve bu günkü muazzam şeklini almıştır. Tarihte musikiye hizmet etmiş bir çok şahsiyet yetişmiştir. Bunların arsında hiç şüphesiz yüce kelamı ezberlemiş, O’nun nuruyla aydınlanmış hafızlar da yer almıştır. Öyle ki, Türk musikisinin babası sayılan Merağalı Abdulkadir dahi bu şahsiyetlerin başında gelir. Babası O’nun Kur'an-ı Kerim’i çok güzel okusun diye musiki eğitimi almasını istemiştir. O da sanatın zirvesine erişmiştir. Merağalı Abdülkadir’den sonra bu güne kadar binlerce hafız musikişinas yetişmiştir. Bundan sonra da yetişecektir. Biz tezimizde, yakın tarihimizde yetişmiş. Bu işe gönül vermiş “Cumhuriyet dönemi hafız musikişinaslar”’ı inceleme fırsatını bulduk. Cumhuriyetimizin ilanını duyup, kurulmasını gören her hafız musikişinası tezimize dahil ettik.

  Bu konuyu mezuniyet tezi olarak seçmemdeki asıl sebep, Kur’an’ı ezberlemiş olmam ve musikiye son derece ilgi duymamdır. Bu nedenle tarihte adı geçen hafız musiki üstatlarını kendim için numune-i imtisal sayıp, manevî bağla aynı aileye mensup olduğumu düşünerek onların hayatlarını ve yaptıkları hizmetleri ortaya koymayı önemli bir görev saydım.

  Günümüz toplumunda bu iki kavramın (hafız – müzisyen) yan yana bulunması ve aynı şahısta toplanması hoş karşılanmamaktadır. Bunun sebebi de kanaatimizce toplumun yanlış ve eksik bilgilendirilmesidir.

  Araştırmamızın halkımız üzerindeki bu yanlış kanaati ve bilinçlendirmeyi düzelt-mede önemli bir rolü üstleneceğine inanıyor ve bu alanda hizmet veren hafız musiki üstatlarımız hakkında, halkımız arasında yayılan ve hoş olmayan söylentilerin son bulması için bu çalışmamızın bir vesile olacağını ümid ediyorum.

  Türk Din Musikisi formları içerisinde cami musikisinin önemi büyüktür. Camiden, tekkeden yetişen musikişinasların ekseriyetini Kur'an hafızları oluşturmaktadır. Dolayısıyla cami musikisi formları içinde geçen başta Kur’an ve ezan olmak üzere bu formların güzel icra edilebilmesi için mutlaka musiki bilgisi, ses ve kulak terbiyesi gerekmektedir.

  Musikinin her alanda kullanılması, musikinin evrenselliğini gösterir. Dolayısıyla dini olsun din dışı olsun, insanların duygu ve düşüncelerine hitap ettiğinden dolayı insanların her kesimi için ortak bir paydadır. Bu ortak paydanın iyi ve etkili kullanılması insanların birlik ve beraberliğinin korunmasında büyük ve önemli bir faktör olacaktır. İşte bu faktörü en iyi şekilde kullananların başında hafız musikişinaslar gelmektedir. Hâfızların, bir yanda imam, müezzin müftü veya şeyh olmaları; bir yandan da gâzel, şarkı okumaları, yahut bestekar olmaları da, dini vecibelerini yerine getirmelerine bir engel teşkil etmemiştir. Onlar bunu çok iyi bir şekilde kullanmışlardır.

  Biz de musiki unsurunun doğru ve yerinde kullanılmasının ve topluma olumlu yönleriyle aktarılmasının aktarılmasının savunucusuyuz. Çünkü bu şahsiyetlerin okuduğu ezanlar, Kur’an’lar toplumumuzu çok etkilemiştir. Onların ezan okuduğu minarelerin altında o güzel sesin ruha işlediği büyük kalabalıkların toplanması, gönüllerin huşu ile camilere dolarak akın etmesi de bunun en güzel göstergesidir. Sevgili Peygamberimizin Hz. Bilâl’e “ Ya Bilâl bizi rahatlat” demesi de o güzel sesin insan ruhuna nasıl tesir ettiğinin en güzel örneğidir. Zamanımızda böyle güzelliklerin çok nâdir olması da olayın üzücü yönünü teşkil etmektedir.

  Kısaca memleketimizin çeşitli bölgelerinde yetişmekte olan hafızlarımıza, Kur’an ezberinden sonra musiki bilgisi verilmesi ses ve kulak eğitiminden geçirildikten sonra geleceğin din görevlisi olarak ilgili eğitim kurumlarına verilmesi, onlara tarihte isimleri altın harflerle yazılan hafız musiki üstatlarının tanıtılması gerekir ki, onlar ses unsurunu çok iyi kullanmak suretiyle gönülleri fethetmişler ve camileri cemaatle doldurmuşlardır. Böylece örnek simaların tanıtılması için yaptığımız bu çalışma da hedefine ulaşırsa bizim için büyük haz ve mutluluk sebebi olacaktır.


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


      Ana sayfa


  İÇİndekiler öNSÖz kisaltmalar

  Indir 286.54 Kb.