bilgiz.org

İçindekiler böLÜm mikrodenetleyiCİler(PİC) 2

 • MİKROİŞLEMCİ
 • MİKRODENETLEYİCİ
 • PIC (Perihepral Interface Controller) • Sayfa1/17
  Tarih14.10.2017
  Büyüklüğü0.86 Mb.

  Indir 0.86 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

  İçindekiler


  İçindekiler 1

  BÖLÜM 1 MİKRODENETLEYİCİLER(PİC) 2

  MİKROİŞLEMCİ 2

   MİKRODENETLEYİCİ


  3

  PIC (Perihepral Interface Controller) 3

  BELLEK YAPILARI 4

  PIC 16F877’nin popüler piclerle karşılaştırılması 7

  BÖLÜM 2 MIKROBASIC PROGRAM YAPISI 10

  BİRİMLER ( modules) 11

  İÇERİK CÜMLECİĞİ(Include Clause) 11

  ANA BİRİM 12

  DİĞER BİRİMLER 12

  ARABİRİM BÖLÜMÜ 12

  DEĞİŞKENLER (VARIABLES) 13

  DEĞİŞKEN TİPLERİ 13

  DEĞİŞKENLER ve PIC 13

  SABİTLER (CONSTANTS) 14

  ETİKETLER (LABELS) 14

  SEMBOLLER (SYMBOLS) 14

  KULLANILMAYAN DEĞİŞKE İSİMLERİ 15

  OPERATÖRLER (OPERATORS) 15

  ARİTMETİK OPERATÖRLER 16

  İLİŞKİSEL OPERATÖRLER(Relational) 17

  BİT-İŞLEM OPERATÖRÜ (Bitwise) 17

  İŞARETSİZ DÖNÜŞTÜRME 18

  İŞARETLİ DÖNÜŞTÜRME 18

  19


  BİT-İŞLEM KAYDIRMA OPERATÖRLERİ 19

  İFADELER (EXPRESSIONS) 19

  BÖLÜM 3 PROGRAM AKIŞ KONTROL KOMUTLARI VE PROGRAM ÖRNEKLERİ 20

  GOTO 20


  IF…ELSE…ENDIF 20

  FOR… NEXT 21

  WHILE…WEND 21

  DO…LOOP…UNTIL 22

  KESMELER(INTERRUPTS) 34

  INTCON REGISTER (KESME KAYDEDİCİSİ) 34

     OPTION REGISTER(DURUM KAYDEDİCİSİ) 35

     TIMER0 SAYICI / ZAMANLAYICI 38

  BÖLÜM-4 MİKROBASİC KÜTÜPHANE ÖRNEKLERİ 46

  LCD 46


  ANALOG DİGİTAL ÇEVİRİCİ(ADC)
  ADCON0 Kaydedicisi 53

  ADCON1 Kaydedicisi 53

  TUŞ TAKIMI 58

  ONE-WIRE(Tek Tel) 70

  DS18S20 1-WIRE DİJİTAL TERMOMETRE 71

  DS18S20 ROM KOMUTLARI 74

  ONE WIRE KUTUPHANESI 75

  TMR1 ZAMANLAYICISI 83

  T1CON: TIMER1 Kontrol Kaydedicisi 83

  PIE1 Register (Çevresel Kesme Kaydedicisi) 84

  PIR1 Register (Çevresel Kesme Kaydedicisi) 85

  PWM 86


  CCP1CON REGISTER 88

  PWM Modülü 89

  PWM Periyodu 90

  PWM Duty Cycle (Sinyal oranı) 90

  TERMOKUPUL UYGULAMASI 94


  BÖLÜM 1 MİKRODENETLEYİCİLER(PİC)

  MİKROİŞLEMCİ

    Merkezi işlem birimi olarak adlandırılır.( Central Processing Unit - CPU ) Bir mikroişlemci yalnız başına kullanılamaz. Çalışabilmesi için aşağıdaki bileşenlere ihtiyaç duyar.  1. Giriş/Çıkış Ünitesi (I/O Unit)

  2. Bellek (RAM)

  Şekil 1.1 Mikro İşlemci iç yapısı   MİKRODENETLEYİCİ  Mikrodenetleyici bir bilgisayar sisteminin içerisinde bulunması gereken tüm birimleri tek bir tümleşik devre içerisinde birleştiren elemandır. Kullanımı, mikroişlemciye göre çok daha yaygındır. Otomasyon ve kontrol sistemleri için çok kullanılışlıdır.
  Genel Özellikleri  PIC (Perihepral Interface Controller)

  PIC bir mikrodenetleyicidir. PIC ile harici bir cihaz sürülebilir. Port çıkışları gerekli akım değerini sağlayabildiğinden LED, displey, röle  gibi cihazları başka arabirim kullanmadan sürebilir. Tüm bu özellikleri ile PIC çok yaygın kullanım alanına kavuşmuştur.

  Kullanılacağı sistemin durumuna uygun nitelikte bir PIC’in seçilmesi maliyet ve devre karmaşıklığı bakımından önemlidir.

  Mikrodenetleyici ’ler (MCU) bir çeşit MİB (CPU ) olarak görülebilirler. MCU’lar MİB’ den daha yavaş ve daha az bellek adresleme yeteneğine sahiptirler, fakat gerçek zamanlı kontrol problemlerinin gerçeklenmesi için tasarlanmış olduklarından hem daha ucuz hem de kullanımları daha kolaydır. MİB ile MCU arasındaki en önemli fark kullanımları için gerekli olan harici donanımlardır. MCU hemen hemen her zaman, bir kristal veya osilatör dışında hiçbir harici donanıma ihtiyaç duymaz. CPU ise harici parçalar kullanılmadan hiçbir iş yapamaz. Örneğin paralel iletişim arbirimi, seri iletişim arabirimi, bellek gibi pekçok ek donanıma ihtiyaç duyar.

  Bazı standart MİB’ler sahip oldukları hız ve komut kümeleri ile MCU paketleri içerisinde bulunabilirler. Bu şekilde CPU çok daha kullanışlı ve ek özelliklere sahip bir MCU olarak kullanılabilir.

  Mikrodenetleyicinin dört temel özelliği vardır.


  Hızı belirleyen, kullanılan saat işaretinin frekansıdır. Mikrodenetleyiciler için bu hız farklılık gösterir ve işlemcilerin kullanım hızlarının da farklı olmasına neden olur. Karmaşık komut kümesine sahip bilgisayarlarda, (Complex Instruction Set Computers (CISC)) bir komutun işlenmesi için gerekli olan saat çevrimi her komut için farklılık gösterir. Bazı komutlar bir saat çevriminde tamamlanırken, bazı komutlar ise düzinelerle ifade edilebilecek saat çevrimleri sonunda tamamlanabilmektedir. Bu nedenle CISC mimarisine sahip bilgisayarların ne kadar hızlı olduklarını söylemek pek kolay değildir. RISC (Reduced Instuction Set Computers) mimarisine sahip bilgisayarlar daha az ve daha basit işlemler gerçekleştirebilen komut kümesine sahiptir. Genellikle bu komutlar bir veya birkaç saat çevriminde gerçekleşebilir. Bir CISC komutunun gerçeklenebilmesi için çok sayıda RISC komutunun kullanılması gerekebilir.

  Bit uzunluğu Mikrodenetleyicinin bir adımda işleyebileceği bit sayısı ile belirlenir. Mikrodenetleyiciler 4,8,16,32 bit uzunluklu olarak imal edilirler, fakat günümüzde hala en fazla kullanılanları 8 bitliktir. Kişisel bilgisayarlarda bellek MB ile ölçülürken mikrodenetleyicilerin ROM boyutları KB i ile ölçülmektedir. RAM değerleri birkaç yüz byte civarlarındadır. Mikrobilgisayarlarda bellek Von Neuman mimarisine göre organize edilmektedir. Yani bütün program ve veriler aynı bellekte tutulmaktadır. Bunun aksine pekçok Mikrodenetleyicilerin bellek organizasyonunda Harvard mimarisi temel alınmaktadır. Bu mimaride ise program ayrı bir bellekte tutulurken veriler ve geçici değişkenler ayrı bir bellekte tutulurlar. Bu sadece fonksiyonel bir ayrım değildir, aynı zamanda işlemcinin ayrı belleklere daha verimli olarak erişimini de sağlar.


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


      Ana sayfa


  İçindekiler böLÜm mikrodenetleyiCİler(PİC) 2

  Indir 0.86 Mb.