bilgiz.org

Hizmete özel ÜNİte 11-0500 telli İRTİbat esaslari amaçlar bu üniteyi işledikten sonra

 • AMAÇLAR
 • 11- 0501. TELLİ İRTİBAT SİSTEMİ
 • 11- 0502. TELEFONLA KONUŞMA KURALLARI
 • 11-0504. TASARRUF TEDBİRLERİ
 • 11-0505 SANTRAL OPERATÖRLERİNİN DİKKAT EDECEĞİ KONULAR • Tarih27.12.2017
  Büyüklüğü51.4 Kb.

  Indir 51.4 Kb.


  hizmete özel

  ÜNİTE 11-0500

  TELLİ İRTİBAT ESASLARI  AMAÇLAR
  Bu üniteyi işledikten sonra;


  • Jandarma Genel Komutanlığı telli irtibat sistemi kavranacak ,
  • İlçe Jandarma ve Karakol Komutanlıklarındaki telefon haberleşme esasları kavranacak,  • Telefon haberleşmesinde uyulması gereken kurallar kavranacak,
  • Telefon abonesi tesis işlemleri ve fatura işlemlerinin hangi esaslara göre yürütüleceği kavranacaktır.


  içindekiler
  GİRİŞ.
  SUBAY

  ASTSUBAY

  UZMAN

  JANDARMA

  BİLGİ

  KAVRAMA

  UYGULUMA

  BİLGİ

  KAVRAMA

  UYGULUMA

  BİLGİ

  KAVRAMA

  UYGULUMA

  1. Telli İrtibat Sistemi.
  +  +

  2. Telefonla Konuşma Kuralları.
  +  +

  3.TTAŞ İle İlişkiler ve Faturaların Ödenmesi.
  +  +

  4. Tasarruf Tedbirleri.
  +  +

  5. Santral Operatörleri ve Dikkat Edeceği Konular.

  +  +  6. Özet.

  7. Değerlendirme Soruları.


  11 – 0500. TELLİ İRTİBAT ESASLARI.
  GİRİŞ
  Telsiz irtibat sistemi ve ana esaslarını bir önceki ünitede öğrenmiştik. Hayatımızın her alanına giren, kullanımı en kolay ve yaygın olan muhabere vasıtalarından biri de telefondur. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı bütün birimlerin arasında gerekli telefon ve faks haberleşmesi sağlanabilmesi için telli irtibat sistemi oluşturulmuştur. Bu ünitemizde teşkilatımızın telli irtibat sistemi esaslarını, özelliklerini ve imkan kabiliyetlerini öğreneceğiz. Telefonla konuşma kurallarını, telefon tahsislerinin hangi kıstaslara göre belirlendiğini , telefon faturalarına hangi işlemlerin yapılacağını ve TTAŞ ile ilişkilerin nasıl olduğunu öğreneceğiz. Ayrıca telefon konuşmalarında alınan tasarruf tedbirleri konusunu da öğrenerek ünitemizi bitireceğiz.

  11- 0501. TELLİ İRTİBAT SİSTEMİ:


  Jandarma Genel Komutanlığında telli irtibat sistemi ve telefon haberleşmesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir ;
  a. Birlik içi İrtibatlar :
  (1) Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ve bağlısı Jandarma Bölge, Tümen ve Tugay Komutanlıklarında ERİCCSON MD-110 sayısal santralleri ve aboneleri mevcuttur. İl Jandarma ve tabur seviyesindeki birliklerimizde birlik içi telefon haberleşmesi ise ASELSAN TBX –250 elektronik santralleri vasıtasıyla yürütülmektedir. İlçe Jandarma Komutanlıklarında ise mini KAREL elektronik santralleri vasıtasıyla telefon haberleşmesi yürütülür. Birliklere bağlı alt birimler, sosyal tesisler ve lojmanlarda birlik santrallerine entegre edilmiş ek santraller vasıtasıyla telefon haberleşmesi yönünden desteklenir.
  (2) Karakollarda çoklu telefon sistemi mevcuttur. Karakollarda bulunan KAREL seri telefon sistemi vasıtası ile telefon haberleşmesi hizmetleri yürütülmektedir.
  b. Kablo ve Çıplak Hatlar :

  (1) Teşkilatın tüm çıplak hatları iptal edilmiş olup, sadece sınır birliklerinde halen kullanılmakta olan çıplak hatlar, miadını doldurdukça iptal edilmektedir.

  (2) Kablo hatlar ise bazı komşu birliklerin veya Jandarma santralinden abone verilmesi uygun görülen bazı personel aboneleri ile komutanlıkça gerekli görülen (Lojman-Birlik irtibatı vb.) noktalar arasında çok az olarak kullanılmaktadır.
  c. Uzun Hatlar :

  Bu hatlar, TTAŞ (Türk Telekom Anonim Şirketi) hat sistemlerinden kiralanarak, uçları j.birlikleri arasında irtibatlandırılmıştır.Teşkilatımızdaki bütün ERICCSON sayısal santraller TTAŞ den kiralanan 2 MB 'lik sayısal hatlarla merkezi J GN K.lığı santrali (KAPLAN) olacak şekilde bir network ağı ile bağlanmıştır ve bütün bu santraller bu sayısal hatlar üzerinden en verimli şekilde telefon ve faks haberleşmesi yapabilecek hale getirilmiştir.ERICSSON santralı aboneleri birbirlerini direkt olarak arayabilmektedir. Örneğin, Bursa Jandarma Bölge Komutanlığındaki bir dahili telefon abonesi Adana Jandarma Bölge Komutanlığındaki muhabere bölük komutanını araması gerekirse direkt telefonundan 9001-4600 numaralarını çevirmesi yeterli olmaktadır. Geçiş kodlarındaki ana esas 90 kodundan sonra bölgenin veya tugay,tümen komutanlığının bulunduğu ilin plaka numarasının çevrilmesidir. Santrale ulaşım kodu 09 dır. Jandarma Bölge Komutanlıklarına bağlı olan İl Jandarma Komutanlıkları ise yine TTAŞ den kiralanan analog EM (her il için toplam 3 hat ) hatlar vasıtasıyla bağlanmıştır. J.Bölge santrallerinden İl Jandarma santrallerine geçişte otomatik olarak yapılabilmektedir. Örneğin Giresun J. Bölge Komutanlığındaki bir abone Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı santrali ile direkt olarak görüşmek isterse sırası ile 9027-8499 numaralarını tuşlaması gerekmektedir.İl Jandarma santrallerine ulaşım kodu 8499 dur.İl.Jandarma-ilçe jandarma telefon irtibatları TTAŞ abonelerinden faydalanılarak; İlçe-karakol irtibatları ise telsizlerle sağlanır. 156 Jandarma İmdat Telefonları ise tamamıyla İl Jandarma Komutanlıkları harekat merkezlerine yönlendirilmiş ve ihbarların kayıt işlemleri buralardan yürütülmektedir.


  ç. PTT Telefonları :

  (1) Her birlik santralinde, birliğin büyüklüğü ve konuşma ihtiyacına uygun ve komutanlıkça izin verilen sayıda TTAŞ abonesi mevcuttur. Emir verilenler dışında, santrallerin hiçbir TTAŞ abonesi şehirlerarası konuşmaya açılamaz.

  (2) Makamlardaki TTAŞ telefonları; tamamen komutanlıkça takdir edilmiş olup, öncelikle asayiş görevleri, daha sonra hizmet telefonlarıdır. Şehirlerarası konuşma yetkisi sadece Jandarma Genel Komutanlığınca verilir.

  (3) Telefon bulunmasına yetki verilen kişiler; sadece Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenir. Ücretleri, komutanlıkça uygun görülenlerin bütçeden; diğerlerinin ise sadece abone masrafları muhabere ödeneğinden ödenir. Bu telefonlara ait faturalar bir üst makamca onaylanarak ücretleri J.Gn.K.lığına bildirilir.

  J.Gn.K.lığı telli sistemlerinde ERICCSON sayısal ve görüntülü telefonları ile mevcut piyasa telefonları kullanılır. Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı ile bölge, tümen ve tugay komutanları; bunların harekat merkezleri ve İl Jandarma komutanları arasındaki kriptolu telefon haberleşmesi için MILSEC (milli ses emniyet cihazları ) telefon cihazları kullanılmaktadır.  11- 0502. TELEFONLA KONUŞMA KURALLARI:

  Bir telefonun modeli ve çalışma şekli ne olursa olsun, konuşma kuralları tümünde aynıdır. Telefon varolan muhabere cihazlarının en basitidir. Bu nedenle, kullanırken ve konuşurken hata yapılmaması gerekir.
  1. Telefonla arayan ve aranan her kişi, karşı tarafa mutlaka kendisini takdim etmelidir.Örnek: Üsteğmen ALKAN, Başçavuş ÖZTÜRK vb.

  b. Telefonda gizlilik dereceli konular konuşulmamalıdır.

  c. Konuşmalar kısa, öz ve kibar olmalıdır.

  ç. Uygulanması gereken emir ve talimatlar, komut şeklinde ve uygun bir kodla verilmelidir. (A Planı'nı uygula gibi).

  d. Yer, birlik ve komutan isimleri gibi önemli ifadeler mutlaka kodlu olarak bildirilmelidir.

  e. Telefonda yüksek sesle konuşulmamalıdır.

  f. Üst, amir, yaşça büyük biri veya bayan ile konuşulurken, karşı taraf telefonunu kapamadan telefon kapatılmamalıdır.

  g. Santral operatörleri telefon rehberi olarak kullanılmamalıdır.Bilinmeyen numaralar birlik içinde dağıtılan rehberlerden öğrenilmelidir.

  ğ. Telefonla 3 dakikadan fazla konuşulmamalıdır.
  11- 0503. TTAŞ İLE İLİŞKİLER VE TELEFON ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ:

  Burada anlatılmak istenen konu TTAŞ telefonlarının nasıl tesis ettirileceği ve bu işlemlerin nasıl yapılacağı ile bunların ücretlerinin ödenmesine ait bilgilerdir.  TTAŞ' nin telefon tesis nakil ve aktarma yasaları ;
  a. ANKARA-İSTANBUL-İZMİR için aynı,

  b. TAŞRA (Diğer bütün iller için) aynıdır.

  Türkiye Cumhuriyeti içinde Cumhurbaşkanına ait 16 telefon dışında ücretsiz hiçbir telefon yoktur. Herhangi bir birlikte telefon ihtiyacı öncelikle:

  1. Asayiş gereği olan aboneye göre,
  1. Hizmet ihtiyacı olan aboneye göre olmak üzere sınırlanır ve üst komutanlığa intikal ettirilir.

  Bu yetkiyi verecek makam J.Gn.K.lığıdır. Aylık faturalar geldikçe, ilgili personelce özel konuşmalar ayıklanır ve bunlara ait ücretler ilgili personele ödettirilir. Resmi konuşmalar ise emrinde saymanlık bulunan üst komutanlığa sıra ile intikal ettirilir.Bu ücretler sırayı takip ederek J.Gn.K.lığına her üç ayda bir bildirilir. Birlik santrallerine bağlanacak harici abone sayısı ve makam telefonlarının miktarı genel komutanlığın emirlerine göre düzenlenir. Birlikler kendi isteklerine göre harici telefon abonesi tesis ettiremezler ve faturalarını muhabere ödeneğinden ödeyemezler.Cep telefonları abonelikleri Genel Komutanlığın emirlerine göre makamlara tahsis edilir ve faturaları her sene belirlenecek limitler dahilinde muhabere ödeneğinden ödenir.  11-0504. TASARRUF TEDBİRLERİ:  a. Telefonla gereksiz özel görüşmeler yaptırılmamalıdır.

  b. Taşradaki birliklerden, TTAŞ imkanlarından mahrum olan personel dışında özel görüşmeleri dökümlü faturalarda ayırt edebilen birlikler, görüşme ücretlerini görüşen kişilere ödettirmelidir.

  c. Faturalar mutlaka zamanında ödenmeli ve düyuna bırakılmamalıdır. Bu amaçla gerekli tedbirler önceden alınmalıdır.

  d. Mümkün olduğunca fazla askeri hat kullanılmalı ve harici telefonlardan görüşmeler asgari seviyede tutulmalıdır.

  11-0505 SANTRAL OPERATÖRLERİNİN DİKKAT EDECEĞİ KONULAR:  a. Doğruluk ve çabukluk bir santral operatörünü yönlendirecek en önemli iki ilkedir. Bir santralin başarılı çalışması cevaba hazırlığa ve istenilen hatların süratle bağlanmasına dayanır.

  b. Santral operatörleri en sıkışık durumlarda bile sabırlı olabilmeli ve bağlantı yapmak için elinden geleni yaptığı izlenimini verebilmelidir.

  c.Diğer santral operatörleri ile işbirliği ruhu içerisinde olmalıdır.Abonelerin görüşmelerini iyi takip etmeli ve boşalan hatları süratle kullanım için hazır hale getirmelidir.

  ç. Aboneler ile şahsi konuşmalar girmemeli, yetkisi olmayan konularda kesinlikle bilgi vermemelidir. İsim soranlara kesinlikle bilgi verilmemelidir. Abonelerinin konuşmalarını kesinlikle dinlememeli, ikaz etmek maksadı ile veya hatların boşalıp boşalmadığını kontrol etmek maksadıyla araya girmeli ve süratle hattan çıkmalıdır.

  d. Aboneler kesinlikle elde ettikleri özel bilgileri açığa vuracak konuşmalar yapmamalı, kendilerine santralde çalışmaya başlamadan önce bu güvenlik kurallarına uyacağına dair belge imzalattırılmalıdır.

  e. Abonelerin bağlantı isteklerine rütbe sırasına göre cevap vermeli ve ilk önce kıdemsiz olan aboneyi kıdemli aboneye irtibatlandırmalıdır.

  f. Santrale bağlı harici hatları mümkün olduğunca kontrollü şekilde kullanmalı ve santrali meşgul etmek isteyen dış abonelere itibar etmemeli süratle bağlantıyı kesmelidir.

  özet

  Bu ünitede teşkilatımızın telefon haberleşmesi sistemini öğrendik. Jandarma Genel Komutanlığı karargahından başlayarak birlikler arasındaki telefon haberleşmelerinin hangi esaslar ve imkanlarda sağlanabileceği öğrenilmiştir.ayrıca makam telefonları ve özel telefonların hangi esaslarda tesis ettirilebileceği ve bu faturaların nasıl ödeneceği konusunu öğrendik. En yaygın olarak kullanılan muhabere vasıtası telefondur ve telefonu kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallar iyi öğrenilmelidir. Ayrıca santral operatörlerimizin hangi esaslarda ve kurallara göre telefon haberleşmesi tesis etmesi gerektiğini öğrendik. Jandarma Genel Komutanlığı olarak telefon haberleşmesinde almamız gereken tasarruf tedbirlerini iyi kavramalı ve astlarımızdan bu hususları aramalıyız
  DEĞERLENDİRME SORULARI  1. Telefon nedir?
  1. Telli irtibat sistemimizi izah ediniz?
  1. İl Jandarma Komutanlıkları ile, İlçe Jandarma Komutanlığı telefon irtibatı nasıl tesis edilir ?
  1. Telefonla konuşma kurallarını sayınız?
  1. Karakollarda telefon haberleşmesi nasıl yapılır?
  1. Telefon faturalarına hangi işlemler yapılmalıdır?
  1. Makam harici telefonları hangi esaslarla tesis ettirilir?
  1. Santral operatörlerinin uyması gereken hususlar nelerdir?
  1. Telefon konuşmalarında nasıl takdim yapılır?
  1. Telefon konuşmalarında uyulması gereken tasarruf tedbirleri nelerdir?
  1. Santrallerde bağlantı sırası hangi esaslarda düzenlenir?
  1. Telefon neden emniyetsiz bir muhabere vasıtasıdır? İzah ediniz?
  YARARLANILAN VE BAŞVURULAN KAYNAKLAR  • K.K.K ST 24-17 Muhabere Merkezi İşletme Usulleri.

  • JY 700 – 6 J.Gn.K.lığı Mu. İşletme Yönergesi.

  • Muhabere ve Muhabere Yönetimi Ders Kitabı 2000.  5-

  hizmete özel


      Ana sayfa


  Hizmete özel ÜNİte 11-0500 telli İRTİbat esaslari amaçlar bu üniteyi işledikten sonra

  Indir 51.4 Kb.