bilgiz.org

Havaalanlari yer hizmet türleri ve detaylari

 • İKİNCİ BÖLÜM
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMET TÜRLERİ VE DETAYLARI Hizmet Türleri
 • Hizmet Detayları
 • Yer Hizmet Kuruluşunun, taşıyıcının yer hizmet acentası olarak faaliyette bulunduğunu belirtmek.
 • (Ek fıkra; 12/05/2011-6567) Gözetim ve yönetim çalışma ruhsatı aldığı havaalanı için hava taşıyıcısı adına uçuş izni (permi) ve slot ile ilgili işlemleri yürütmek.
 • YÜK KONTROLÜ VE HABERLEŞME • Sayfa1/7
  Tarih10.07.2017
  Büyüklüğü207.68 Kb.

  Indir 207.68 Kb.
    1   2   3   4   5   6   7

  T.C.

  ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

  SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  HAVACILIK TALİMATI

  SHY-150.10A 22/03/1999

  HAVAALANLARI YER HİZMET TÜRLERİ VE DETAYLARI


  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam ve Tanımlar  Amaç


  Madde 1– Bu talimatın amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 44’ncü maddesi gereğince 28 Ağustos 1996 tarih ve 22741 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği’nin 5’nci maddesinde belirtilen yer hizmet türlerinin detayları ile ilgili uygulama esaslarını belirlemektir.

  Kapsam


  Madde 2– Bu talimat, havaalanları işletmeciliği yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hava alanı işletmeciliği yapan diğer kuruluşlar ile Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlayarak, Çalışma Ruhsatı alan yer hizmetleri kuruluşları ve hava taşıyıcılarını kapsar.

  Tanımlar


  Madde 3–

  ICAO : Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını,

  IATA : Uluslararası Hava Taşımacıları Birliğini,

  İfade eder.


  İKİNCİ BÖLÜM

  Genel Esaslar


  Madde 4– Yer Hizmetleri Kuruluşları, hizmetlerini Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği, IATA ve/veya ICAO’nun belirlediği standart ve kurallar çerçevesinde yapmak zorundadır.

  a) Yer hizmetleri kuruluşları veya hava taşıyıcılarının yer hizmetleri yapacakları her havaalanı ve her bir hizmet türü için SHY-22’ de istenen koşulları sağlayarak ayrı bir çalışma ruhsatı almak zorundadır.

  b) Yer hizmetleri kuruluşları veya hava taşıyıcılarının çalışma ruhsatı almadan havaalanlarında herhangi bir hizmet türünü yetkisiz olarak yapmasının tespit edilmesi halinde DHMİ ile kuruluş arasında imzalanmış bulunan “Hizmet Sözleşmesinde” belirlenen parasal cezai müeyyide uygulanarak kuruluş uyarılır. Tekrarı halinde çalışma ruhsatının geçici ve/veya daimi geri alınması konusunda SHY-22 yönetmeliği esaslarına uygun olarak işlem yapılır.


  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


  HAVAALANLARI YER HİZMET TÜRLERİ VE DETAYLARI

  Hizmet Türleri


  Madde 5–


  A. HİZMET TÜRLERİ


  1. Temsil

  2. Yük Kontrolü ve Haberleşme

  3. Birim Yükleme Gereçlerinin Kontrolü

  4. Yolcu Trafik

  5. Kargo ve Posta

  6. Ramp

  7. Uçak Temizlik

  8. Yakıt ve Yağ

  9. Uçak Hat Bakım

  10. Uçuş Operasyon

  11. Ulaşım

  12. İkram Servis

  13. Gözetim ve Yönetim

  14. Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi

  Hizmet Detayları


  Madde 6–
  B. HİZMET DETAYLARI
   1. TEMSİL

   2. GENEL

    1. Talep edilmesi halinde, taşıyıcının faaliyetlerini kolaylaştırmak için teminat veya kefalet temin etmek.


    2. (Değişik ibare; 27/12/2010-16535) SHGM, havaalanı işletmetmecileri ve yerel makamlarla irtibat kurmak.
    3. Yer Hizmet Kuruluşunun, taşıyıcının yer hizmet acentası olarak faaliyette bulunduğunu belirtmek.

    4. Taşıyıcı havaaracının hareketleri konusunda tüm ilgili taraflara bilgi vermek.

    5. Karşılıklı anlaşmaya varıldığı gibi; aşağıdaki maddelerle sınırlı kalmamak üzere,

  ödemeleri gerçekleştirmek;


  1. Havaalanı, gümrük, polis ve diğer verilen hizmetlerle ilgili ücretler.

  2. Teminat ve Kefalet masrafları.

  3. Günlük masraflar, yerleşme, ulaşım v.b.
    1. Taşıyıcı temsilcisi (leri)’ ne büro temin etmek.

    1. (Ek fıkra; 12/05/2011-6567) Gözetim ve yönetim çalışma ruhsatı aldığı havaalanı için hava taşıyıcısı adına uçuş izni (permi) ve slot ile ilgili işlemleri yürütmek.

    2. (Ek fıkra; 12/05/2011-6567) Gerekli tüm izin ve lisansların  uygulanmasını, görüşülmesini ve  yapılacak her bir dönemsel/ operasyonel değişiklik öncesinde temin edilmesini sağlamak üzere   SHGM, havaalanı işletmecileri ve ilgili yerel makam ile irtibata geçmek.
  1. YÜK KONTROLÜ VE HABERLEŞME

   1. YÜK KONTROLÜ


    1. Havaaracı ve ilgili havaalanı binaları arasında uçuş evraklarını taşımak ve dağıtımını sağlamak.

    2. Yükleme talimatlarını, yükleme formlarını, balans kartlarını, kaptan pilota verilen yük bilgilerini ve manifestoları gibi ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere belgeleri, yerel ve uluslararası kurallar veya taşıyıcının makul istekleri doğrultusunda;

  1. Hazırlamak,

  2. İmzalamak,

  3. Dağıtımını yapmak,

  4. İşlemini yapmak,

  5. Dosyalamak.

    1. Karşılılklı anlaşmaya varıldığı gibi ; istatistikleri, cevapları ve raporları:

  1. Toplamak,

  2. Göndermek.


   1. HABERLEŞME


    1. Taşıyıcının çıkış kodunu kullanarak veya çift imza yöntemiyle yer hizmet kuruluşunun gördüğü hizmetlerle ilgili tüm mesajları;

  1. Derlemek,

  2. Göndermek ve almak,

  Taşıyıcı temsilcisine bu tip mesajların içeriği konusunda bilgi vermek. Mesajların gönderim ücretleri taşıyıcıya yansıtılabilinir.

    1. Yukarıda belirtilen tüm mesajları her uçuş için doksan gün korunacak şekilde bir mesaj dosyası tutmak.

    2. Yer istasyonu ile taşıyıcının havaaracı arasında uygun muhabere vasıtalarını;

  1. Sağlamak

  2. İşletmek.


    1   2   3   4   5   6   7


      Ana sayfa


  Havaalanlari yer hizmet türleri ve detaylari

  Indir 207.68 Kb.