bilgiz.org

Hava kiRLİLİĞİ mobiL ÖLÇÜm araçi talep formu

 • ÇALIŞMA TALEP EDEN KURUM VE KURULUŞA AİT BİLGİLER
 • SEYYAR ARACIN ÇALIŞMA ALANINA AİT BİLGİLER
 • ÇALIŞMA ALANINDA ISINMA KAYNAKLI KULLANILAN YAKIT  Kömür  Doğal gaz  Fuel-oil  Diğerleri ÇALIŞMANIN KONUSU
 • ÇALIŞMANIN KAPSAMI Örnekleme noktalarının seçimi: Örnekleme noktalarının ölçekli saha haritası üzerinde belirlenmesi
 • Kirletici kaynakların belirlenmesi (evsel, endüstriyel ve trafik gibi) Ölçümünün yapılması istenilen kirleticiler
 • LOJİSTİK 1. Seyyar aracın konumlandırıldığı yerde trifaze
 • araç
 • GÖRÜŞLER [İlave görüşlerinizi yazınız] Formu Onaylayan Kurum – Kuruluş (İmza, tarih, kaşe, unvan) • Tarih30.09.2017
  Büyüklüğü15.57 Kb.

  Indir 15.57 Kb.


  T.C.

  ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

  Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
  SEYYAR HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM ARACI

  TALEP FORMU
  Bu form ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim Genel Müdürlüğü, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı, Hava Kalitesi İzleme Şube Müdürlüğü’ ne bağlı olarak faaliyet gösteren “Seyyar Hava Kalitesi Ölçüm Aracı” talepleri değerlendirilecektir


  1. ÇALIŞMA TALEP EDEN KURUM VE KURULUŞA AİT BİLGİLER

  Ad :

  Adres :


  Telefon :

  Faks :


  E- Posta :


  1. İLETİŞİM KURULACAK PERSONELE AİT BİLGİLER

  Adı Soyadı :

  Adres :


  Telefon :

  Faks :


  E-Posta :


  1. SEYYAR ARACIN ÇALIŞMA ALANINA AİT BİLGİLER

  İli :

  İlçesi :


  Mevkii :

  Nüfusu :  1. ÇALIŞMA ALANINDA BULUNAN SANAYİ TESİSLERİ

   Sanayi Tesisi Var (Var ise kullandıkları yakıt türü hakkında bilgi yazınız)

  Sanayi Tesisi Yok
  1. ÇALIŞMA ALANINDA ISINMA KAYNAKLI KULLANILAN YAKIT

   Kömür  Doğal gaz  Fuel-oil  Diğerleri


  1. ÇALIŞMANIN KONUSU

  Hava Kirliliği Ölçümleri yapılacak alan;

   Sanayi Kaynaklı

   Trafik Kaynaklı

   Isınma Kaynaklı
  1. ÇALIŞMANIN SÜRECİ

   Mevsimsel (3 ay )

   Yıllık (1 yıl )

   Haftalık (haftalık ya da 15 günlük)

   Diğer [Açıklayınız]

  Çalışma takvimi Hava Kalitesi İzleme Şube Müdürlüğü tarafından belirlenecek olup yıllık programa göre en uygun zaman ayarlanacaktır.


  1. ÇALIŞMANIN KAPSAMI

  Örnekleme noktalarının seçimi:

  1. Örnekleme noktalarının ölçekli saha haritası üzerinde belirlenmesi,

  [Örnekleme noktaları hakkında bilgi veriniz. Kaç örnekleme noktası belirlediğinizi, biliyorsanız koordinatlarını veriniz. Saha haritası üzerinde gösterdiyseniz haritayı bu forma ekleyiniz]
  1. Kirletici kaynakların belirlenmesi

  (evsel, endüstriyel ve trafik gibi)


   1. Ölçümünün yapılması istenilen kirleticiler

  Kükürtdioksit (SO2) Partikül Madde (PM10)

  Karbonmonoksit (CO) Azotoksitler (NOx)

  Ozon (O3) Hepsi

  VOC (Benzen,Toluen, Etilbenzen, o-xylene, p-xylene)
  1. LOJİSTİK

  1. Seyyar aracın konumlandırıldığı yerde trifaze elektrik tesisatı var mı?

   Evet  Hayır

  2. Seyyar aracın konumlandırıldığı yerde güvenlik önlemleri var mı?

   Evet  Hayır

  3. Seyyar aracın işletilmesine yönelik görevlendirilecek personel var mı?

   Evet  Hayır

  4. Seyyar aracın konumlandırıldığı yere personelin her an gidip geleceği araç var mı?

   Evet  Hayır

  5.Seyyar araç ekibinin konaklama yerinin ayarlanmasında problem var mı?

   Evet  Hayır

  6.Seyyar Hava Kalitesi Ölçüm Aracı ile bölgede yapılacak çalışmaların bütün masrafları ile aracın her türlü bakım ve onarımının karşılanması kabul ediliyor mu?,

   Evet  Hayır

  7.Kaza gibi beklenmeyen durumlarda gerekli hukuki işlemlerin yapılmasından, taşıt ve cihazlarda meydana gelecek hasarın giderilmesi kabul ediliyor mu?

   Evet  Hayır


  Seyyar Hava Kalitesi Ölçüm Aracı çalışma bölgesinde uygun yerde sabitlenecek olup, örnekleme noktalarına ulaşım çalışmayı talep eden tarafından sağlanacak başka bir araçla yapılacaktır. Ayrıca seyyar araçta çalışma yapacak ekibin konaklama yerlerinin çalışma talebi eden tarafında ayarlanması gerekmektedir


  1. GÖRÜŞLER

  [İlave görüşlerinizi yazınız]

  Formu Onaylayan
  Kurum – Kuruluş

  (İmza, tarih, kaşe, unvan)

      Ana sayfa


  Hava kiRLİLİĞİ mobiL ÖLÇÜm araçi talep formu

  Indir 15.57 Kb.