bilgiz.org

Hasan Dinçer İletişim Bilgileri

 • ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı
 • Telefon Mail
 • 2. Doğum Tarihi
 • 3. Unvanı
 • 4. Öğrenim Durumu
 • Derece Alan Üniversite Yıl
 • 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
 • 6.2. Doktora Tezleri 7. Yayınlar
 • 7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
 • 7.3. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
 • 7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1
 • 7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
 • 7.6 Diğer Yayınlar 1.
 • 8.Projeler 9.İdari Görevler
 • 10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
 • 12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler Akademik Yıl
 • Öğrenci Sayısı Teorik • Tarih30.09.2017
  Büyüklüğü90.23 Kb.

  Indir 90.23 Kb.


  ÖZGEÇMİŞ

  1. Adı Soyadı

  : Hasan Dinçer
  İletişim Bilgileri

  Adres
  Telefon

  Mail


  : İstanbul Medipol Üniversitesi
  :

  : hdincer@medipol.edu.tr


  2. Doğum Tarihi

  : 1982


  3. Unvanı

  : Doçent


  4. Öğrenim Durumu

  :

  Derece

  Alan

  Üniversite

  Yıl
  Lisans

  Sermaye Piyasası

  Marmara Üniversitesi

  2004
  Yüksek Lisans

  Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi

  Marmara Üniversitesi

  2006
  Doktora

  Bankacılık

  Marmara Üniversitesi

  2010


  5. Akademik Unvanlar


  6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
  6.1. Yüksek Lisans Tezleri
  Abdullah Önder Özkul, “Alternatif Finansman Kaynağı olarak Hibelerin KOBİ’lere Etkisi: Karacadağ Kalkınma Ajansından Hibe Alan KOBİ’ler Üzerine Bir Uygulama”, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, Bankacılık ve Finans Bölümü, İstanbul, 2014.

  Meryem Şeremet, “Sağlık Sektörü Yöneticilerinin Stratejik Liderlik Özelliklerinin Değerlendirilmesi”, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı, Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Dalı, İstanbul, 2013.

  Filiz Göncü, “Sağlık Kuruluşlarında Örgütsel Bağlılığın Ölçümü”, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı, Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Dalı, İstanbul, 2013.

  6.2. Doktora Tezleri

  7. Yayınlar
  7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
  1.Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer, “A Comparative Performance Evaluation on Bipolar Risks in Emerging Capital Markets Using Fuzzy AHP-TOPSIS and VIKOR Approaches”, Engineering Economics, Vol.26, No.2, 2015. (Social Sciences Citiation Index)

  2.Hasan Dinçer, “Measuring the Interest and Non-interest income based efficiency of the Turkish Banking Sector using Fuzzy AHP and DEA Method”, Asian Journal of Research in Business Economics and Management, Vol.5, No.1, 2015.

  3.Hasan Dinçer, “Profit-based stock selection approach in banking sector using Fuzzy AHP and MOORA method”, Global Business and Economics Research Journal, Vol:4, No: 2, 2015.

  4.Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer, “Evaluation of conflict hazard and financial risk in the E7 economies’ capital markets”, Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business, Vol:31, No: 1, 2013. (Social Sciences Citiation Index)

  5.Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu, “Performance evaluation with fuzzy VIKOR and AHP method based on customer satisfaction in Turkish banking sector”, Kybernetes, Vol:42, No: 7, 2013. (Science Citiation Index Expanded)

  6.Şenol Emir, Hasan Dinçer, Mehpare Timor, “A Stock Selection Model Based on Fundamental and Technical Analysis Variables by Using Artificial Neural Networks and Support Vector Machines”, Review of Economics and Finance, Vol.2, No.3, 2012.

  7.Mehpare Timor, Hasan Dinçer, Şenol Emir ”Performance Comparison of Artificial Neural Network (ANN) and Support Vector Machines (SVM) Models for the Stock Selection Problem: An application on the Istanbul Stock Exchange (ISE) - 30 index in Turkey”. African Journal of Business Management, Vol.6, No.3, 2012.

  8.Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer, İsmail Erkan Çelik, “Economic Approach to Conflict Issue: Investment in Post- Conflict Situation for International Business”. International Journal of Business Administration, Vol.3. No.5, 2012.  9.Ümit Hacıoğlu, İsmail Erkan Çelik, Hasan Dinçer, “Risky Business in Conflict Zones: Opportunities and Threats in Post Conflict Economies”. American Journal of Business and Management, Vol.1. No.2, 2012.

  10.Nazife Orhan, Hasan Dinçer, “The Impacts of Emotional Intelligence Competency on Job Satisfaction in the Service Sector: An Application On The Turkish Banking Sector”. Asian Economic and Financial Review, Vol.2. No.5, 2012.  11.Hasan Dinçer, Nazife Orhan, “Relationship between emotional intelligence and innovative work behaviors in Turkish banking sector”. International Journal of Finance & Banking Studies, Vol.1, No.1, 2012.

  12.Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu, Recep Yılmaz, “The effect of integrated marketing communication competencies on banking performance: an analysis with Fuzzy VIKOR method”, Actual Problems of Economics, Vol:143, No:5, 2013.

  13.Ali Görener, Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu, “Application of Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis (MOORA) Method for Bank Branch Location Selection”, International Journal of Finance & Banking Studies, Vol: 2, No:2, 2013.

  14.Vuyisani Moss, Hasan Dinçer, Umit Hacioglu, “The Nature of the Creditor-Debtor Relationship in South Africa”, International Journal of Research in Business and Social Science, Vol:2, No:2, 2013.

  15.Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer, “Financial contributions and economic outlook in Bosnia from Dayton to 2008 global economic recession”, Global Business and Economics Research Journal, Vol:2, No:2, 2013.

  16.Vuyisani Moss, Hasan Dinçer, Umit Hacioglu, “Financial regulations and standards in the low income property market of South Africa”, E3 Journal of Business Management and Economics, Vol:4, No:8, 2013.

  17.Rahmi Deniz Özbay, Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu, “Internet based Innovation Strategy for the Banks in the Era of 2008 Global Financial Crisis”, International Journal of Business and Social Science, Vol:2, No:22, 2011.
  7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

  1.Hasan Dinçer, Gülşah Gençer, Nazife Orhan, Kevser Şahinbaş, “A Performance Evaluation of The Turkish Banking Sector After The Global Crisis via Camels Ratios”, 7th International Strategic Management Conference, Paris.

  2.Hasan Dinçer, Gülşah Gençer, Nazife Orhan, Kevser Şahinbaş, “The Significance Of Emotional Intelligence On The Innovative Work Behavior Of Managers As Strategic Decision-Makers”, 7th International Strategic Management Conference, Paris.


  7.3. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler.


  1. Özlem Olgu, Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu “Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance”, IGI-Global, USA, 2015, ISBN 978-1466672888

  2. Engin Sorhun, Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer, “Regional Economic Integration and the Global Financial System”, IGI-Global, USA, 2015, ISBN 978-1466673083

  3. Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu “Globalization of Financial Institutions: A Competitive Approach to Finance and Banking”, Springer, Germany, 2013. ISBN 978-3-319-01124-0

  4. Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer, “Managerial Issues in Finance and Banking: A Strategic Approach to Competitiveness”, Springer, Germany, 2013. ISBN 978-3-319-01386-2

  5. Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu “Global Strategies in Banking and Finance”, IGI-Global, USA, 2013. ISBN13: 9781466646353

  6. Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer, “Globalization and Governance in the International Political Economy”, IGI-Global, USA, 2013. ISBN13: 9781466646391

  7. Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer, “From Security Matter to Economic Recovery and Stability”, Editör: Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu “Globalization and Governance in the International Political Economy”, IGI-Global, USA, 2013.

  8. Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu “A Comparative Hybrid Method in Technical Analysis for Stock Selection Process in Banking Sector by Fuzzy AHP-Topsis and Vikor Method” Editör: Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu “Global Strategies in Banking and Finance”, IGI-Global, USA, 2013.

  9. Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer, Gül Nihan Güven Yeşildağ “Proactive Approach to Organizational Crisis in Banking” Editör: Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu “Managerial Issues in Finance and Banking: A Strategic Approach to Competitiveness”, Springer, Germany, 2013.  10. Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer, Onur Parlak “The Globalization of the 2008- 2009 Financial Crisis” Editör: Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu “Globalization of Financial Institutions: A Competitive Approach to Finance and Banking”, Springer, Germany, 2013.

  11. Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu, Şenol Emir “Financial Determinants of Bank Profits: A Comparative Analysis of Turkish Banking Sector” Editör: Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu “Globalization of Financial Institutions: A Competitive Approach to Finance and Banking”, Springer, Germany, 2013.

  12. Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer, Aylin İpekçi “Leadership and Innovation Strategies in Banking” Editör: Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu “Globalization of Financial Institutions: A Competitive Approach to Finance and Banking”, Springer, Germany, 2013.

  13. Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu, “The Competitiveness and Strategies in Global Financial System” Editör: Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu “Global Strategies in Banking and Finance”, IGI-Global, USA, 2013.

  14. Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu, Ismail Erkan Çelik “The Game Theory and Reflections on Competitive Strategies in the Banking Sector” Editör: Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu “Managerial Issues in Finance and Banking: A Strategic Approach to Competitiveness”, Springer, Germany, 2013.  15. Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu, Ismail Erkan Çelik “Priced-Based Goods and Services in the Banking Sector” Editör: Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu “Managerial Issues in Finance and Banking: A Strategic Approach to Competitiveness”, Springer, Germany, 2013.

  16. Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu, Türker Tuğsal, “The Effect of Low Employee Turnover Ratio on Bank Profitability in Turkey”, Editör: Ulaş Akküçük, “Handbook of Research on Developing Sustainable Value in Economics, Finance, and Marketing”, IGI-Global, USA, 2015.

  17. Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu, Fatma Beyaztaş, “Financial Problems of the Small- and Medium-Sized Enterprises and Solution Suggestions”, Editör: Ulaş Akküçük, “Handbook of Research on Developing Sustainable Value in Economics, Finance, and Marketing”, IGI-Global, USA, 2015.

  18. Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu, Özlem Olgu, “Evaluation of Branch- based Efficiency in Turkish Deposit Banks: Evidence from Privately-Owned Banks”, Editör: Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu, Özlem Olgu, “Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance”, IGI-Global, USA, 2015.

  19. Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer, Zühal Akça, “Price Determination in Public Offering and Evaluation Methods”, Editör: Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu, Özlem Olgu, “Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance”, IGI-Global, USA, 2015.

  20. Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer, Burcu Parlak, “An Assessment on Inflation Risk and Its Effects on Business Operations”, Editör: Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu, Özlem Olgu, “Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance”, IGI-Global, USA, 2015.

  21. Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu, Banu Kıskaç, “A New Financing Method in Banking Sector: Recommendations for Sukuk and Its Development in Turkey”, Editör: Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu, Özlem Olgu, “Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance”, IGI-Global, USA, 2015.

  22. Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu, Abdullah Önder Özkul, “Development Agencies, Grant System and Financial Support for SME’s In Turkey”, Editör: Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu, Engin Sorhun, “Regional Economic Integration and the Global Financial System”, IGI-Global, USA, 2015.

  23. Vuyisani Moss, Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu, “State Financed Social Housing Model in South Africa Requires Capacity Building Injection”, Editör: Zeynep Çopur, “Handbook of Research on Behavioral Finance and Investment Strategies: Decision Making in the Financial Industry”, IGI-Global, USA, 2015.

  24. Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu, Aydın Özdemir, “Financial Implications of Relationship Marketing In Airline Business”, Editör: Zeynep Çopur, “Handbook of Research on Behavioral Finance and Investment Strategies: Decision Making in the Financial Industry”, IGI-Global, USA, 2015.
  7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  1. Hasan Dinçer, Ali Görener “Performans Değerlendirmesinde AHP - VIKOR ve AHP - TOPSIS Yaklaşımları: Hizmet Sektöründe Bir Uygulama”. SİGMA Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Vol.29, No.3, 2011.

  2. Hasan Dinçer, Ali Görener “Analitik Hiyerarşi Süreci ve VIKOR Tekniği ile Dinamik Performans Analizi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol.10, No.19, 2011.

  3. İsmail Erkan Çelik, Hasan Dinçer, Recep Yılmaz “İMKB’de işlem gören mevduat bankalarının kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının finansal sonuçları üzerine kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde bir inceleme”, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Vol.5, No.2, 2012.  4. Osman Z. Orhan, Hasan Dinçer, İsmail Erkan Çelik, “Küresel Ekonomik Krizin Nedenleri, Türkiye Ekonomisine Etkileri ve Çözüm Yolları”, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol.3,No.2, 2009.
  7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

  1. Hasan Dinçer, Yasin Çakırel, Ali Görener, “Etik ve Bilişim Etiği Arasındaki Farkın Algılanmasına Yönelik Bir Alan Çalışması” konulu bildiri, 1.Uluslararası, 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2009, Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu, Konya.

  2. Hasan Dinçer, Filiz Göncü, “Örgütsel Bağlılığın Ölçümü: Kamu Hastanesinde Çalışan Hemşirelere Yönelik Bir Uygulama” konulu bildiri, V.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 20-22 Kasım 2014, Antalya.

  7.6 Diğer Yayınlar
  1. Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer, “Finansa Giriş-Teori ve Uygulama”, İstanbul: Beta Yayınevi, 2009.

  2. Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu, Meryem Şeremet, “Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Stratejik Liderlik”, Editör: Pınar Altınok, Recep Yılmaz, “Liderlik ve Çağdaş Boyutları”, Derin Yayınları, Istanbul, 2014.

  8.Projeler
  9.İdari Görevler
  Beykent Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu-Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Bölümü-Bölüm Başkanı (2013-2015)
  10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
  -International Journal of Asian Social Science-Editör Kurul Üyesi

  -Asian Journal of Research in Business Economics and Management-Editör Kurul Üyesi

  -Global Business and Economics Research-Editör Kurul Üyesi

  -American Research Institute for Policy Development- Editör Kurul Üyesi

  -Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine- International Conference ”International Competition in Banking: Theory and Practice”, Ukrayna, 2012, Bilim Kurulu Üyesi

  -6th International Scientific Conference "The Changing Economic Landscape: Issues, Implications and Policy Options; Economic in Crisis - The Crisis of Economics”, Hırvatistan, 2013, Hakem Kurulu Üyesi

  -Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-İstanbul Genç Girişimciler Kurulu Üyesi

  -İşletme ve Finans Çalışmaları Derneği-Yönetim Kurulu Üyesi

  -Journal of Business Economics and Management-Hakem (SSCI)

  -Economic Research-Hakem (SSCI)

  -Management Decision-Hakem (SSCI)

  -Kybernetes-Hakem (SCI)

  -European Journal of Operational Research-Hakem (SCI)

  -Business and Economics Research Journal-Hakem

  -E3 Journal of Business Management and Economics-Hakem

  -Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi-Hakem

  -Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi-Hakem

  -E-Journal of Yaşar University-Hakem


  11.Ödüller

  12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

  Akademik Yıl

  Dönem

  Dersin Adı

  Haftalık Saati

  Öğrenci Sayısı
  Teorik

  Uygulama
  2012-2014

  Güz

  Finansal Piyasalar

  3
  20
  Finansal Yönetim

  3
  60
  Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi

  3
  20
  Türev Ürünler

  3
  20
  Bilimsel Araştırma Yöntemleri

  3
  60
  İşletme Yönetimi

  3
  60
  Mesleki Oryan. ve Ser.Piy. ve Port.Yön.Giriş

  2
  60
  İlkbahar

  Finansal Piyasalar

  3
  20
  Finansal Yönetim

  3
  60
  Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi

  3
  20
  Türev Ürünler

  3
  20
  Bilimsel Araştırma Yöntemleri

  3
  60
  İşletme Yönetimi

  3
  60
  Teknik Analiz

  2
  60


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   


      Ana sayfa


  Hasan Dinçer İletişim Bilgileri

  Indir 90.23 Kb.