bilgiz.org

Halk Sağılığı Sürveyans Sistemlerini Değerlendirmek için Güncellenmiş Rehber Rehber Çalışma Grubunun Tavsiyeleri
Sayfa1/4
Tarih30.09.2017
Büyüklüğü235.62 Kb.

Indir 235.62 Kb.
  1   2   3   4

Halk Sağılığı Sürveyans Sistemlerini Değerlendirmek için Güncellenmiş Rehber

Rehber Çalışma Grubunun Tavsiyeleri


Rehber Çalışma Grubu 

BAŞKAN  
Robert R. German, M.P.H.
Epidemioloji Program Ofisi, CDC

İDARİ DESTEK
Dwight Westmoreland, M.P.A.
Epidemioloji Program Ofisi, CDC

üyeler

Greg Armstrong, M.D.


Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi CDC

Guthrie S. Birkhead, M.D., M.P.H.


Danıştay ve Bölge Epidemiologları
New York Eyaleti Sağlık Departmanı
Albany, New York

John M. Horan, M.D., M.P.H.


Yaralanmaları Önleme ve Kontrol Ulusal Merkezi, CDC

Guillermo Herrera


Ulusal Bağışıklama Programı, CDC

Lisa M. Lee, Ph.D.


Ulusal HIV, STD ve TB Önleme Merkezi, CDC

Robert L. Milstein, M.P.H.


Ulusal Kronik Hastalıkları Önleme ve Sağlığın Önemi Merkezi, CDC

Carol A. Pertowski, M.D.


Ulusal Çevre Sağlığı Merkezi CDC

Michael N. Waller


Ulusal Kronik Hastalıkları Önleme ve Sağlığın Önemi Merkezi, CDC


Aşağıdaki CDC personeli bu raporu hazırlamıştır:

Robert R. German, M.P.H.


Halk Sağlığı Sürveyansı ve Bilgi İşlem Şubesi
Epidemioloji Program Ofisi

Lisa M. Lee, Ph.D.


HIV/AIDS Önleme Şubesi – Sürveyans ve Epidemioloji
Ulusal HIV, STD ve RB Önleme Merkezi

John M. Horan, M.D., M.P.H.


Müdür
Yaralanmaları Önleme ve Kontrol Ulusal Merkezi

Robert L. Milstein, M.P.H.


Müdür
Ulusal Kronik Hastalıkları Önleme ve Sağlığın Önemi Merkezi

Carol A. Pertowski, M.D.


Çevresel Tehlikeler ve Sağlığa Olan Etkileri Şubesi
Ulusal Çevre Sağlığı Merkezi

Michael N. Waller


Yetişkin ve Toplumsal Sağlık Şubesi
Ulusal Kronik Hastalıkları Önleme ve Sağlığın Önemi Merkezi


İşbirliği yapanlar

Guthrie S. Birkhead, M.D., M.P.H.
Danıştay ve Bölge Epidemiologları
New York Eyaleti Sağlık Departmanı
Albany, New York


CDC’den Diğer katkıda bulunanlar

Müdürlük: Karen E. Harris, M.P.H.; Joseph A. Reid, Ph.D; Gladys H. Reynolds, Ph.D., M.S.; Dixie E. Snider, Jr., M.D., M.P.H.

Toksik Maddeler ve Hastalık Kaydı Ajansı: Wendy E. Kaye, Ph.D.; Robert Spengler, Sc.D.

Epidemioloji Program Ofisi: Vilma G. Carande-Kulis, Ph.D., M.S.; Andrew G. Dean, M.D., M.P.H.; Samuel L. Groseclose, D.V.M., M.P.H.; Robert A. Hahn, Ph.D., M.P.H.; Lori Hutwagner, M.S.; Denise Koo, M.D., M.P.H.; R. Gibson Parrish, M.D., M.P.H.; Catherine Schenck-Yglesias, M.H.S.; Daniel M. Sosin, M.D., M.P.H.; Donna F. Stroup, Ph.D., M.Sc.; Stephen B. Thacker, M.D., M.Sc.; G. David Williamson, Ph.D.

Ulusal Doğum Defektleri ve Gelişimsel Gerilik Merkezi: Joseph Mulnaire, M.D., M.S.P.H.

Ulusal Kronik Hastalıkları Önleme ve Sağlığın Önemi Merkezi: Terry F. Pechacek, Ph.D; Nancy Stroup, Ph.D.

Ulusal Çevre Sağlığı Merkezi: Thomas H. Sinks, Ph.D.

Ulusal Sağlık İstatistik Merkezi: Jennifer H. Madans, Ph.D.

Ulusal HIV, STD ve TB Önleme Merkezi: James W. Buehler, M.D.; Meade Morgan, Ph.D.

Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi: Janet K. Nicholson, Ph.D; Jose G. Rigau-Perez, M.D., M.P.H.

Yaralanmaları Önleme ve Kontrol Ulusal Merkezi: Richard L. Ehrenberg, M.D.

Ulusal Aşılama Programı: H. Gay Allen, M.S.P.H.; Roger H. Bernier, Ph.D; Nancy Koughan, D.O., M.P.H., M.H.A.; Sandra W. Roush, M.T., M.P.H.

Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü: Rosemary Sokas, M.D., M.O.H.

Halk Sağlık Uygulama Program Ofisi: William A. Yasnoff, M.D., Ph.D.

 

Danışmanlar ve Katkıda Bulunanlar

Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sürveyansı Bilimsel Çalışma Grubu
St. Louis University, St. Louis, Missouri

Paul Etkind, Dr.P.H., Massachusetts Sağlık Dairesi, Jamaica Plain, Massachusetts; Annie Fine, M.D., New York Kent Sağlık Dairesi, New York City, New York; Julie A. Fletcher, D.V.M, M.P.H. adayı, Emory University, Atlanta, Georgia; Daniel J. Friedman, Ph.D., Massachusetts Halk Sağlığı Dairesi, Boston, Massachusetts; Richard S. Hopkins, M.D., M.S.P.H., Florida Sağlık Dairesi, Tallahassee, Florida; Steven C. MacDonald, Ph.D., M.P.H., Washington Eyaleti Sağlık Dairesi, Olympia, Washington; Elroy D. Mann, D.V.M., M.Sc., Health Canada, Ottawa, Canada; S. Potjaman, M.D., Tayland Hükümeti, Bangkok, Tayland; Marcel E. Salive, M.D., M.P.H., Ulusal Sağlık Enstitüsü, Bethesda, Maryland.Özet

Halk sağlığı sürveyans sistemlerini değerlendirmenin amacı, halk sağlığını açısından önemi olan problemlerin etkin ve verimli bir şekilde çözülmesini sağlamaktır.CDC’nin Sürveyans Sistemleri Değerlendirme Rehberi güncellenmiştir. Güncellemenin amacı; a) sürveyans ve sağlık bilgi sistemlerinin entegrasyonu b) veri standartlarının oluşturulması c) sağlık verisinin elektronik paylaşımı ve d) önem kazanan sağlık tehditlerine müdahaleyi kolaylaştırmak için halk sağlığı sürveyansının hedeflerinde değişiklik (örnek: yeni hastalıklar) yapılabilmesidir. Bu rapor, CDC’nin Halk Sağlığında Program Değerlendirme Çerçevesine dayanarak sürveyans sistemlerinin değerlendirilmesi için güncel rehberi, halk sağlığı sürveyansıyla ilgili araştırma ve tartışma konularını, ve halk sağlığı çevrelerinden gelen yorumları vermektedir. Bu rapordaki rehber, halk sağlığı sürveyans sistemlerine uygulanabilen birçok görevleri ve ilgili aktiviteleri tarif etmektedir.

GİRİŞ


Etkin ve verimli halk sağlığı sürveyans sistemlerinin geliştirilmesiyle kamuya ait sağlık kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasını teşvik etmek amacıyla 1988 yılında CDC Sürveyans Sistemlerini Değerlendirme Rehberini (1) yayımladı. CDC’nin Sürveyans Sistemlerini Değerlendirme Rehberi şu hususlar nedeniyle güncellenmektedir: a) sürveyans ve sağlık bilgi sistemlerinin entegrasyonu b) veri standartlarının oluşturulması c) sağlık verisinin elektronik paylaşımı ve d) önem kazanan sağlık tehditlerine müdahaleyi kolaylaştırmak için halk sağlığı sürveyansının hedeflerinde değişiklik (örnek: yeni hastalıklar). Örneğin, CDC eyalet ve yerel sağlık daireleriyle işbirliği yaparak, Ulusal Elektronik Hastalık Sürveyans Sistemi (NEDSS)’ni kurmaktadır. Amaç; çok sayıdaki mevcut sürveyans sistemlerini güçlendirilmek, daha iyi yönetmek ve halk sağlığını tehdit eden olaylara daha hızlı cevap vermektir (örnek: önem kazanan enfeksiyon hastalıkları salgınları ve biyo-terörizm) (2). NEDDS tamamlandığı zaman; standart veri formatları, halk sağlığı bilişim ilkelerine dayalı olarak kurulmuş bir iletişim altyapısı, veri erişimi (paylaşım ve gizlilik anlaşmalarına bağlı kalarak) çeşitli tipteki sürveyans sistemlerini elektronik olarak entegre edecek ve birbirine bağlayacaktır. Buna ek olarak Sağlık Sigortası Taşınabilirliği ve Sorumluluğu Kanunu (HIPAA), Birleşik Devletlerin, tanımlayıcılar, sağlık bakım sağlayıcıları, mükellefler, bireyler ve aynı şekilde kod setleri ve işlemlerde kullanılacak sınıflandırma sistemleri, ve işlemlerin güvenliği için sağlık sigortasına kayıt ve uygunlukla ilgili elektronik işlemler için ulusal standartlar kabul etmesini zorunlu kılmaktadır (3). Sağlık verisinin elektronik ortamda paylaşımı, hastanın mahremiyetinin korunmasını gerektirir.

CDC’nin Halk Sağlığında Program Değerlendirme Çerçevesine (4), halk sağlığı sürveyansıyla ilgili araştırma ve tartışma konularına, ve halk sağlığı çevrelerinden gelen yorumlara dayanarak bu rapor, halk sağlığı sürveyans sistemlerinin değerlendirilmesi için güncellenmiş rehber sağlar.


  1   2   3   4


    Ana sayfa


Halk Sağılığı Sürveyans Sistemlerini Değerlendirmek için Güncellenmiş Rehber Rehber Çalışma Grubunun Tavsiyeleri

Indir 235.62 Kb.