bilgiz.org

Hacettepe üNİversitesi

 • 1. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI
 • İdari Personel Sayısı: 3 • Sayfa1/23
  Tarih30.09.2017
  Büyüklüğü2.53 Mb.

  Indir 2.53 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

  ÇOCUK GELİŞİMİ

  BÖLÜMÜ

  AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS)

  BİLGİ PAKETİ

  2006-2007

  1. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI


  Çocuk Gelişimi Bölümü, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı olan Ev Ekonomisi Yüksek Okulu'nun içinde bir Bölüm olarak 1968 yılında kurulmuştur, Yüksek Okul daha sonra doğrudan Rektörlüğe bağlanmıştır. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü’nde 1976 yılından itibaren özel eğitim çalışmalarına başlanarak alt yapı hazırlıkları tamamlanan Özel Eğitim Anabilim Dalı, 1982 yılında kurulmuştur. Çocuk Gelişimi Bölümü kuruluşundan itibaren varolan "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı" ve "Özel Eğitim Anabilim Dalı" olarak iki alanda çalışmalarını sürdürmekte olup, bir yıllık hazırlık eğitimi ile birlikte beş yılın sonunda mezun olan öğrencilere Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans diploması verilmektedir, ayrıca Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü programında Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı'nda; Çocuk Gelişimi ve Eğitimi programı  ile Özel Eğitim programı olmak üzere iki Yüksek Lisans programı ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Doktora programı mevcuttur.

  Çocuk Gelişimi Bölümünün amacı, 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, özel eğitim gereksinimi olan, korunmaya muhtaç (kurumda yaşayan, çalışan, mülteci ve suçlu çocuklar) ve hastanede yatan çocukların tüm gelişim alanlarını (zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal ve duygusal) destekleyici teorik ve uygulamalı eğitim programları ile, çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi yetiştirmektir.

  Öğrenciler, 0-18 yaş grubundaki bebeklik, okulöncesi, okul ve gençlik çağlarındaki çocukların tüm gelişim alanlarında gelişim düzeylerini belirleme ve izleme; gelişim düzeylerine uygun destekleyici eğitim programları hazırlama, eğitimsel çevre düzenlemesi yapma, program uygulama ve denetleme; programın çocuğa, ailelere ve diğer ilgililere katkı sağlayıp sağlamadığını izleme ve yeni düzenlemeler yapma; ailelere, çocuk gelişimi ve eğitimi alanında hizmet veren kişilere, kurum ve kuruluşlara alanla ilgili danışmanlık verme ve işbirliği yapma; toplumu bu konularda bilinçlendirme ve çocuk - aile ile ilgili disiplinlerle koordinasyon kurarak çalışma formasyonu ile donatılmış olarak mezun olmaktadırlar.
  ECTS Bölüm Koordinatörünün Adı-Soyadı: Prof.Dr. Meziyet Arı

  Adres: Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü

  Tel : 0312. 305 15 26

  Fax : 0312.305 30 53 E- posta:mari@hacettepe.edu.tr
  Bölümdeki Öğrenci Sayısı: 292

  Lisans : 267 (7 erkek, 260 kız)

  Lisans üstü : 25 (12 Doktora, 13 lisansüstü)
  Öğretim Üyesi Sayısı: 11

  Prof.Dr. Meziyet Arı

  Prof.Dr. Duyan Mağden

  Prof.Dr. Necate Baykoç Dönmez

  Prof.Dr. Nilgün Metin

  Prof.Dr. Pınar Bayhan

  Prof.Dr. İsmihan Artan

  Doç.Dr. Figen Turan

  Yrd.Doç.Dr. Özcan Doğan

  Öğr.Gör.Dr. Semra Şahin

  Öğr.Gör.Dr. Zeynep Çetin

  Öğr.Gör.Dr. Arzu Yükselen  İdari Personel Sayısı: 3


  İlknur Şenbakar (Secretary)

  Mevlüt Çataltepe (Staff)

  Aysun Eroğlu (Staff)

  Araştırma Alanları: Normal gelişim gösteren çocukların ve özel eğitime ihtiyacı olan çocukların gelişimlerinin izlenmesi;


  • Eğitim Programları

  • Beden Eğitimi Programları

  • Drama Eğitimi

  • Müzik Eğitimi

  • Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar

  • Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların entegrasyon çalışmaları

  • Aile eğitim programları

  • Eğitimsel Danışmanlık


  Bölümün Eğitim Olanakları: Eğitim amaçlı laboratuar ve üniteler bulunmaktadır. H.Ü. Çocuk Gelişimi Bölümü’nde Çocuk Gelişim Takip Ünitesi ve özel eğitim üniteleri olarak normal gelişim gösteren ve engelli çocukların gelişim düzeyleri belirlenerek eğitsel tanı yapılmakta ve ailelere danışmanlık verilmekte, ayrıca, özel eğitim ve aile eğitimi hizmetleri sunulmaktadır.

  Bölümümüzde öğrencilerin kullanımına yönelik bir kütüphane bulunmaktadır. Bölümümüz öğrencileri yüksekokulumuza ait bilgisayar ünitesini kullanabilmektedir.
  Mezunların Çalışma Alanları

  Çocuk Gelişimi ve Eğitimciler Eğitim, Sağlık, Sosyal Hizmetler alanlarında ve diğer sektörlerde aşağıda bildirilen görevleri yapmaktadırlar;  • Üniversitelerde önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim kadrolarında akademik personel olarak;

  • Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nda idareci, eğitim koordinatörü, danışman, uzman ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi olarak;

  • Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’nde, çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları ve ilgili birimlerde idareci, eğitim koordinatörü, danışman ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi olarak;

  • Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nda idareci, eğitim koordinatörü, danışman, uzman ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi olarak;

  • Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı’nda idareci, eğitim koordinatörü, danışman, uzman ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi olarak;

  • Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü, İlköğretim Genel Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde, Planlama Araştırma Koordinasyon Daire Başkanlığı’nda, Rehberlik Araştırma Merkezlerinde, Halk Eğitim Merkezlerinde, Talim Terbiye Genel Kurulu’nda program hazırlayıcı ve denetleyici olarak;

  • Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okullarında sınıf öğretmeni, anasınıfı öğretmeni ve özel sınıf öğretmeni olarak;

  • Milli Eğitim Bakanlığı Kız Meslek Liselerinde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni olarak;

  • Sağlık Bakanlığı Ana ve Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi olarak;

  • Sağlık Bakanlığı ve Üniversitelere bağlı hastanelerde çocukların yattığı servislerde ve hastane okullarında program koordinatörü ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi olarak;

  • Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı;

     • Özel ve resmi kreş ve gündüz bakımevi, yuva ve anaokullarında kurucu, idareci, uzman ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi olarak,

     • Özel ve resmi özel eğitim, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde kurucu, idareci, uzman ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi olarak,

     • Özel Aile Danışmanlığı ve Rehberlik Merkezlerinde eğitim koordinatörü ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi olarak,

     • Resmi ve özel kuruluşların hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde eğitmen olarak;

  • Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Gönüllü Kuruluşlar bünyesindeki sokak çocukları, çalışan çocuklar, ihmal ve istismara uğramış çocuklar, mülteci çocuklar, sosyal dezavantajlı çocuklar, doğal afetlerden etkilenen çocuklar gibi özel gereksinimi olan çocuklar ve ailelerine yönelik çalışmalarda Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi veya danışman olarak;

  • Adalet Bakanlığına bağlı çocuk mahkemelerinde bilirkişi ve danışman, ıslahevlerinde Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi olarak;

  • UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda proje üreticisi, yürütücüsü ve danışman olarak;

  • Radyo ve televizyondaki çocuk ve gençlik programlarının ve eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde programcı, prodüktör, danışman ve uzman olarak;

  • Çocuk tiyatrolarında ve çocuk filmlerinde yapımcı, yazar, danışman ve denetimci olarak;

  • Çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yayınların hazırlanmasında yazar, uzman, danışman, redaktör, editör olarak;

  • Eğitsel oyuncak üretiminde tasarımcı, danışman ve denetimci olarak görev yapmaktadırlar.

  Yürütülen Lisans ve Lisanüstü Programlar ve Süreleri:
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


      Ana sayfa


  Hacettepe üNİversitesi

  Indir 2.53 Mb.