bilgiz.org

Güvenlik soruşturmasi ve arşİv araştirmasi formu

 • UYRUK
 • VERİLİŞ TARİHİ



 • Tarih27.12.2017
  Büyüklüğü40.21 Kb.

  Indir 40.21 Kb.

  GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU


  ADI SOYADI




  Fotoğraf

  İKAMETGÂH ADRESİ




  HALEN OTURMA ADRESİ





  3-ÖĞRENİM DURUMU:

  (EN SON BİTİRDİĞİ ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-YÜKSEKOKUL-OKUL UN ADI VE YERİ) TARİHTEN-TARİHE

  20…./20….



  4-AİLEYE DAİR BİLGİLER




  SOYADI-ADI

  DOĞUM YERİ -

  TARİHİ

  UYRUK-

  LUĞU


  YAŞAYANIN ADRESİ

  Babasının 













  Annesinin













  Eşinin













  18 Yaşından Büyük Olan Kardeşlerinin



















































  5-EN SON ÇALIŞTIĞINIZ YER:

  İŞİN ÇEŞİDİ

  TARİHTEN-TARİHE

  İŞVERENİN ADRESİ

  AYRILIŞ NEDENİ














  6-HAKKINIZDA VERİLMİŞ BULUNAN MAHKÛMİYET KARARI VEYA HALEN DEVAM EDEN CEZA

  DAVASI BULUNUP-BULUNMADIĞI

  Var:




  Yok:





  Yukarıdaki Bilgilerin Doğru Olduğunu Bildiririm.

  Tarih ve İmza

  26/12/2017

  NÜFUS CÜZDAN SURETİ

  T.C.KİMLİK NO




  KÖYÜ




  SOYADI




  CİLT NO




  ADI




  SAYFA NO (SIRA NO)




  BABA ADI




  KÜTÜK NO (AİLE SIRA NO)




  ANA ADI




  VERİLİŞ SEBEBİ




  DOĞUM YERİ



  VERİLİŞ TARİHİ





  DOĞUM TARİHİ




  SERİSİ ve NO.SU




  MEDENİ HALİ




  KAYITLI OLDUĞU

  NÜFUS İDARESİ

  İL:

  UYRUĞU




  İLÇE:

  DİNİ




  ASKERLİK HİZMETİ




  İLİ




  a)Başlama Tarihi




  İLÇESİ




  b)Terhis Tarihi




  MAHALLESİ




  CEZALARI






  NÜFUS CÜZDANI SURETİNİ ONAYLAYANIN
  SOYADI ADI GÖREVİ İMZA MÜHÜR ONAY TARİHİ

  GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMUNU

  DOLDURURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  1- Formun, biçimine ve aşağıdaki açıklamalara uygun şekilde bilgisayar veya daktilo ile iki nüsha olarak, silinti ve kazıntı yapılmadan eksiksiz doldurulması gerekmektedir.


  2- Adrese dayalı nüfus kayıt bilgi sistemine göre, “ikametgah adresi” ile “halen oturma adresinin” aynı olması gerekmektedir.
  3-Bütün adresler (anne, baba ve kardeş adresleri de dahil) kısaltma yapılmaksızın, şehir, semt, cadde, sokak, kapı numarası yazılmak suretiyle eksiksiz doldurulacak; geçici oturma adresleri yazılmayacaktır. Vefat eden yakınlar için adres kısmına “VEFAT” yazılacaktır.
  4- Nüfus cüzdanı bilgilerinde (özellikle isimlerde) kesinlikle kısaltma yapılmayacaktır. Nüfus cüzdan sureti ile ilgili bölüm nüfus cüzdanı bilgileri ile aynı olacaktır. (Nüfus cüzdanı eski olanlar “Aile Sıra No” bölümüne “Kütük No”yu yazacaklardır.)
  5- İki adet fotoğraf her bir forma çerçeve ile belirlenen bölüme uygun boyutta kesilerek zımbalanmadan yapıştırılacaktır.
  6- Hakkınızda verilmiş mahkumiyet veya halen devam eden ceza davası varsa ilgili yer işaretlenecektir.
  7- Formlar fotoğraf yapıştırıldıktan sonra fotokopi ile çoğaltılmayacaktır.
  8- En son çalıştığınız yer kısmına iş yeri yazıldıktan sonra alt kısımdaki kutucuklar doldurulacaktır. Daha önce hiçbir yerde çalışmayanlar bu bölümü boş bırakacaklardır.
  9- Formun en alt kısmında yer alan nüfus cüzdanı suretini onaylayan kısmının boş bırakılması gerekmektedir. (Formun bu bölümü Başkanlığımızca onaylanacaktır.)
  10- Kardeş sayısı dörtten fazla olanlar, listeye sığmayan kardeş bilgilerini aynı başlıklar altında aynı boyut ve ebatta beyaz dosya kağıdına, yine bilgisayar veya daktilo ile iki nüsha olarak doldurup isim ve tarih yazarak imzalayacaklardır.
  11- Tarih ve imza bölümüne formun doldurulduğu tarih yazılıp imzalanacaktır.
  12- Kardeş sayısı dörtten fazla olanlar hariç, formun bütünü, tek sayfa olarak hazırlanacaktır.

  NOT: Formun alt kısmındaki bölüm Başkanlığımızca onaylanacaktır






      Ana sayfa


  Güvenlik soruşturmasi ve arşİv araştirmasi formu

  Indir 40.21 Kb.