bilgiz.org

Güvenlik soruşturmasi ve arşİv araştirmasi formu

 • SOYADI ADI
 • 1. İKAMETGAH ADRESİ 2. HALEN OTURMA ADRESİ
 • İş Telefonu: Cep Telefonu
 • 4. AİLEYE AİT BİLGİLER AİLE BİLGİLERİ
 • 5. EN SON ÇALIŞTIĞINIZ YER İŞİN TÜRÜ TARİHTEN/ TARİHE
 • 6. HAKKINDA VERİLMİŞ BULUNAN MAHKUMİYET HÜKMÜ VEYA HALEN DEVAM EDEN CEZA DAVASI BULUNUP BULUNMADIĞI VAR ( ) YOK ( )
 • YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU BİLDİRİRİM. İMZA-TARİH NÜFUS CÜZDANI SURETİ
 • SOYADI İLÇE
 • BABA ADI CİLT NO
 • DOĞUM YERİ VERİLDİĞİ YER
 • MEDENİ HALİ VERİLİŞ TARİHİ
 • NÜFUS CÜZDANI SURETİNİ ONAYLAYANIN • Tarih30.09.2017
  Büyüklüğü47.42 Kb.

  Indir 47.42 Kb.

  GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU


  TC KİMLİK NO


  SOYADI
  ADI
  1. İKAMETGAH ADRESİ
  2. HALEN OTURMA ADRESİ

  İş Telefonu:


  Cep Telefonu:

  3.ÖĞRENİM DURUMU:

  En Son Bitirdiği Okulun Adı ve Yeri:

  TARİHTEN / TARİHE  4. AİLEYE AİT BİLGİLER


  AİLE BİLGİLERİ

  SOYADI – ADI

  DOĞUM YERİ

  VE TARİHİ

  UYRUĞU

  YAŞAYANLARIN ADRESİ

  BABASININ

  ANNESİNİN

  EŞİNİN

  KARDEŞLERİNİN

  (18 Yaşından Büyük olanlar)  5. EN SON ÇALIŞTIĞINIZ YER

  İŞİN TÜRÜ

  TARİHTEN/ TARİHE

  İŞVERENİN ADRESİ

  AYRILIŞ SEBEBİ


  6. HAKKINDA VERİLMİŞ BULUNAN MAHKUMİYET HÜKMÜ VEYA HALEN DEVAM EDEN CEZA DAVASI BULUNUP BULUNMADIĞI

  VAR ( ) YOK ( )

  ASKERLİK HİZMETİ

  Başlama Tarihi

  Terhis Tarihi

  Cezaları


  YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU BİLDİRİRİM. İMZA-TARİH  NÜFUS CÜZDANI SURETİ


  T.C. KİMLİK NO.
  İL
  SOYADI
  İLÇE
  ADI
  MAHALLE/KÖY

  /

  BABA ADI
  CİLT NO
  ANA ADI
  AİLE SIRA NO/SIRA NO

  /

  DOĞUM YERİ
  VERİLDİĞİ YER
  DOĞUM TARİHİ
  VERİLİŞ NEDENİ
  MEDENİ HALİ
  VERİLİŞ TARİHİ
  UYRUĞU
  SERİ NO
  NÜFUS CÜZDANI SURETİNİ ONAYLAYANIN

  Adı Soyadı :

  Unvanı :


  İmza-Tarih :


  GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMUNUN HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


  1- Formun, formatına uygun olarak 3 nüsha hatasız, eksiksiz ve silinti, kazıntı yapılmadan doldurulması esastır. (Formların bilgisayarda doldurulması gerekmektedir.)


  2- Bütün adresler (anne, baba ve kardeşler de dahil) kısaltma yapılmaksızın, şehir, semt, cadde, sokak ve kapı numarası yazılmak suretiyle eksiksiz olarak doldurulacaktır.
  3- Nüfus Cüzdanı bilgilerinde (özellikle isimlerde) kesinlikle kısaltma yapılmayacaktır.
  4- Nüfus Cüzdanı Sureti ile ilgili bölüm Nüfus Cüzdanı bilgileri ile aynı olacaktır.
  5- Üç adet fotoğraf, formda belirtilen bölüme uygun boyutta kesilerek, zımbalanmadan yapıştırılacaktır.
  6- Hakkınızda verilmiş mahkumiyet veya halen devam eden ceza davası var ise ilgili yer işaretlenerek, okunaklı bir karar sureti forma eklenecektir.
  7- İmza ve tarih bölümleri, her 2 nüshaya da tek tek yazılacak ve imzalanacaktır.
  8- Formlar boş veya dolu iken fotokopi ile çoğaltılmayacaktır.
  9- Nüfus Cüzdanı Seri No’suna harfli kısım da (örneğin B01-123456) yazılacak.
  10- Onay kısmı boş bırakılacak, bilgilerin doğruluğu kontrol edildikten sonra Personel Daire Başkanlığınca onaylanacaktır.

  11- En son çalışılan yerin adresi ve çalışılan unvan açıkça belirtilecek, çalışmaya devam edenler sadece başlayış tarihini yazacak, ayrılış sebebine ise “çalışıyor”  yazacaklardır.
  12- Aile bireylerinin doğum yerleri ve tarihleri eksiksiz yazılacaktır.
  13- Askerlik başlama tarihi hanesine; askerliği tecilli olanlar “tecilli” yazacak, herhangi bir tarih yazmayacaklardır. Askerliğini yapmış olanlar askerlik başlama ve terhis tarihlerini belirteceklerdir.
  14- Nüfus cüzdanında mahalle-köy kısmında yer alan yerleşim birimi mahalle ise güvenlik soruşturması formunun mahalle kısmına yazılacak, köy kısmı boş bırakılacak. Eğer yerleşim birimi köy ise formun köy kısmı doldurulacak mahalle kısmı boş bırakılacaktır. Aynı ifade hem mahalle hem de köy kısmına yazılmayacaktır.


      Ana sayfa


  Güvenlik soruşturmasi ve arşİv araştirmasi formu

  Indir 47.42 Kb.