bilgiz.org

Güvenlik sistemi tekniK Şartnamesi
Tarih30.09.2017
Büyüklüğü22.77 Kb.

Indir 22.77 Kb.

GÜVENLİK AMAÇLI DİGİTAL GÖRÜNTÜ KAYIT CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ


 1. Cihaz, 16 (Onaltı) kanal video ile 4 (dört) kanal ses girişli, tek başına işlem yapabilen Dijital Video Kaydedici Standalone Digital Video Recorder cihazı olmalıdır.

 2. Cihaz kendi üzerinde 1 (Bir) VGA (Bilgisayar Monitörü), 1 (Bir) menü kontrolü yapılabilen Video Monitör, 1 (Bir) Spot Monitör çıkışı ile 16 (Onaltı) kanal Loop çıkışı ve 1 (Bir) kanal ses çıkışına sahip olmalıdır. Cihaz Two-way (çift Yönlü) ses iletişimi desteklemelidir. Bu özellik ile istemci yazılımından DVR cihazının kurulu olduğu lokasyon ile sesli görüşme sağlanabilmelidir.

 3. Cihaz, VGA Monitöre kendi üzerindeki çıkış üzerinden takılırken ilave olarak bir dönüştürücüye ihtiyaç duymamalıdır.

 4. Cihaz, kendi üzerinde 16 (dört) adet alarm girişi ve 2 (Dört) adet alarm çıkışına sahip olmalıdır.

 5. Cihaz üzerinde en az 2 (bir) adet USB girişi olmalıdır.

 6. Cihazın Spot monitör çıkışına görüntüler belirlenen sürede ardaşık veya cihaz ekranında açılan pencereden istenilen kameralar seçilerek gösterilebilmelidir.

 7. Cihazın üzerinde, 1 (bir) adet (10/100 Mbps Base-t) Ethernet girişi, 1 (iki) adet RS232 ve 2 (iki) adet RS485 girişi olmalıdır.

 8. Cihaza aynı anda 2 (Dört) HDD (Hard Diskler 2TB’e kadar görmeli toplam 4TB lik disk olmalı) ve 1 (Bir) DVR-RW (DVD Writer) ile 2 (dört) SATA HDD (Hard Disk) takılarak çalıştırılabilmelidir. Daha fazla kayıt için harici kayıt ünitelerini desteklemelidir (Disk Raid). Toplamda 3 adet SATA portu olmalıdır. 2 Adet disk 1 adet CD/DVD-RW için.

 9. Cihaz uzaktan kumanda ile kontrol edilebilmelidir. Uzaktan kumanda ID kodlama desteklemeli aynı yönde birden çok cihaz için farklı ID ‘lerde farklı kumandalar kullanılabilmeli, Kumanda üzerinde ID değiştirme butonu bulunmalı.

 10. Cihaz, Besleme (Power), Kayıt (Rec), Program (Schedule), Kilit (Lock) ve Network işlemlerini cihazın önünde bulunan Led Işıklı gösterge ile belirtir yapıda olmalıdır.

 11. Cihaz, CD-RW (CD-RWriter), DVD-RW (DVD-RWriter), USB 2.0 , HDD (Hard Disk), Flash Memory Stick ve Uzak PC ye (Local Network ten ya da internetten) yedekleme yapabilecek yapıda olmalıdır. Cihaz üzerinde Dahili DVD-RW (DVD-RWriter) bulunmalıdır.

 12. Bir DVR cihaza ait uzaktan kumanda ile birden fazla DVR cihazı kontrol edilebilmelidir.

 13. Cihaz bir kontrol klavyesi ile kontrol edilebilmeli, bu kontrol klavyesi ile cihazın üzerinden ve uzaktan kumandası ile menüsünde cihazın üzerinden yapılan tüm işlemler aynı şekilde yapılabilmelidir.

 14. Cihaza bağlanan kontrol klavyesi birden fazla DVR ı ve aynı zamanda cihaza takılan Speed Dome kameralar ile PTZ ünitelerini kontrol edebilmelidir.

 15. Cihaz, kayıt yaparken, aynı anda geçmiş kayıttan görüntü izleme, yedek alma ve network bağlantısını da destekler yapıda (Quadruplex) olmalıdır.

 16. Cihaz, olası virüs bulaşma ihtimaline karşın Embedded (gömülü) Linux İşletim Sistemine sahip olmalıdır.

 17. Cihaz, 720 (Yediyüzyirmi) X 576 (Beşyüzyetmişaltı) çözünürlükte 400 (yüz) Fps hızında gerçek zamanlı (Real Time) görüntüleme yapabilmelidir.

 18. Cihaz, PAL formatında CIF 360 (Üçyüzaltmış) X 288 (İkiyizseksensekiz) piksel (çözünürlükte) 400 (yüz) Fps hızında kayıt yapabilmelidir.

 19. Cihaz da, her bir kanal ayrı ayrı açılıp kapanabilmelidir.

 20. Cihaz da, her bir kanal için ayrı ayrı kayıt hızı, kayıt kalitesi, ses alma ve hareket alma ayarları yapılabilmelidir.

 21. Cihaz da, her kanal için ayrı ayrı kayıt kalitesi Düşük (Low), Orta (Middle), Yüksek (High), Süper (Super) ve Ultra (Ultra) olarak ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

 22. Executable yedekleme yapısı sayesinde; DVR dan USB ve CD ye alınan yedekleri herhangi bir bilgisayarda oynatmak için ek bir programa ihtiyaç olmamalıdır. Kendi oynatıcı yazılımını medya içine eklemelidir.

 23. Ayrıca cihaz istendiğine olay anı görüntülerini USB/CD/DVD ortamlarına AVI formatında kayıt yapabilmelidir. Böylece istenilen bilgisayardan yedekleme görüntüsü herhangi bir programa ihtiyaç duyulmadan izlenebilmelidir.

 24. Cihaz Dinamik, Statik IP ve DDNS desteklemelidir.

 25. Her cihazın kendine ait bir seri numarası olmalı ve uzak kullanıcılar DDNS desteği sayesinde bu seri numarası ile internet Explorer üzerinden cihaza bağlanabilmelidir.

 26. Cihaza Local Network ya da İnternet üzerinden şifre korumalı kullanıcı bağlanabilmelidir.

 27. Cihazın menüsünden uzaktan bağlanacak ya da direk cihazın menüsüne müdahalede bulunacak kullanıcıların her biri ayrı ayrı yetkilendirilebilir olmalıdır.

 28. Cihazın görüntüleme modu Quad (Dörde Bölünmüş) ve Tek Tek seçilerek veya otomatik seçici modunda izlenebilir yapıya sahip olmalıdır.

 29. Cihaz, CMS (Merkezi Yönetim Sistemi) ve EMS (Kurumsal Yönetim Sistemi) gibi uzak yazılımlara sahip olmalı ve bu yazılımlar sayesinde internetten ve yerel ağ’dan erişilip izlenebilir yapıda olmalıdır.

 30. Cihazın Internet Explorer üzerinden görüntü transfer desteği olmalıdır.

 31. Internet Explorer üzerinden izlemede cihaz canlı ve kayıt izleme seçeneği sunabilmelidir. Sadece izleme veya Merkezi Yönetim Sistemini çalıştırarak canlı izleme ve kayıttan izleme işlemi yapabilmelidir.

 32. Cihazın, uzaktan erişim yazılımları ile yetkili kullanıcı tarafından menü ayarları kontrol edilebilmeli, yetkisiz kullanıcılar tarafından kontrol edilememelidir.

 33. Ayarlanabilir Band genişliği (Band Width) sayesinde Network ve Internet üzerinden görüntü transferi için bant genişliği 64 Kbps ile 8 Mbps arasında ayarlanabilmelidir.

 34. Cihazın, uzaktan erişim yazılımları aracılığı ile aynı anda toplam 1000(bin) DVR (Digital Video Recorder) cihazına bağlantı kurulabilmelidir.

 35. Cihazın uzaktan erişim yazılımında, yazılım aracılığı ile bağlantı kurulan 1000 (bin) DVR cihazı içinden istenilen cihazın istenilen toplam 64 kanala kadar kamera görüntülerini tek ekrana toplama özelliği olmalıdır. Ayrıca dual monitör desteği ile tek bilgisayarda 128 kamera canlı izleme yazılımıda bulunmalıdır.

 36. Cihaza ait uzak bağlantı yazılımı ile sisteme bağlantısı kurulan toplam 1000 (bin) DVR cihazının online olarak sağlık raporu alınabilmelidir. Sağlık raporu işleminde kayıt durumu, yedekleme durumu, DVRın fan durumu, ısı durumu, alarm, motion ve video sinyal kaybı gibi işlemleri kontrol edip ekranda görüntüleyebilmelidir.

 37. Cihaza ait uzak bağlantı yazılımında hareket algılanan kamera görüntüsünü ayrı bir pencerede ekrana açma özelliği olmalıdır.

 38. Cihaz, manuel, programlı (haftanın belli günlerinde belli saatlerinde kayıt yapacak şekilde), alarm (cihazın alarm girişlerinden gelen tetik ile beraber) ve hareket anında olacak şekilde farklı kayıt yöntemlerine sahip olmalıdır.

 39. Cihaz da, her kanal için ayrı ayrı harekete duyarlı (Motion) kayıt ayarı açılıp kapanır şekilde menüsünden ayarlanabilmelidir.

 40. Cihaz da her kanala ait harekete duyarlı kayıtta hareket algılama alanı ayarlanabilmelidir.

 41. Cihazın, harekete bağlı motion kayıt yapılırken hareket algılanan anın 3sn öncesinden kayda başlaması için Pre-Alarm: 3sn ve hareket algılanan andan itibaren de 5sn ile 60sn arası kayıt süresi belirlenebilmesi için Post-Alarm: 5sn ~ 60sn özelliği olmalıdır.

 42. Cihazın menüsü kolay anlaşılır, grafik tabanlı, hızlı bir yapıya sahip olmalıdır.

 43. Cihazın grafik ekranlı menüsü kolay kayıttan oynatma, yedekleme ve sistem bilgisini gösterir yapıda olmalıdır.

 44. Cihaz, hafızadaki kayıt izlenirken ileri geri oynatma, görüntü dondurma, resim resim ilerleme, normal oynatma, hızlı oynatma (2X, 4X, 8X, 16X, 32x, 64x) hızlı kayıt oynatma desteğine sahip olmalıdır.

 45. Cihazda, kayıttan ve canlı izleme de en az 2X dijital zoom yaparak görüntüyü kayınlaştırma özelliği olmalıdır.

 46. Cihazın oluşabilecek problem durumunda kendini kapatıp tekrar açabilmesi için Watchdog özelliği olmalıdır.

 47. Cihazın görüntülerinin mahkemeler tarafından delil olarak kullanılabilmesi için görüntülerinde Watermark özelliği olmalıdır.

 48. Cihaz, MPEG4 kayıt yapmalıdır.

 49. Cihaz Dual-Stream Desteklemelidir. MPEG4/JPEG kayıt ve transfer için ayrı kodlamalar yapabilmelidir.

 50. Cihazın, menü işlemleri ve tüm kontrolleri şifre korumalı olmalıdır.

 51. Cihazın görüntüsü üzerinde kayıt yapılan Hard diskin ne kadar boş alanı kaldığı ve daha ne kadar sürelik kayıt yapılabileceğini gösterir bir yazılımı olmalıdır.

 52. Cihazın görüntüsü üzerinde network üzerinden kaç kişinin bağlı olduğunu gösterir bir yazılım olmalıdır.

 53. Cihazın CMS yazılımından bağlı tüm cihazların alarm, cihaz durum, kayıt, sensör, Röle, hareket, Text giriş ve kullanıcı işlemleri gerçek zamanlı anlık görülebilmelidir.

 54. Cihazın CMS (Merkezi İzleme/Kontrol) yazılımı tek bilgisayarda multi-monitör desteği ile 3 monitör desteklemelidir. 1. monitörden çoklu canlı izleme yapılırken 2. monitörden e-harita kontrolü 3. monitörden kayıtlar izlenebilimelidir. Yazılım multi-monitör özelliğini profesyonel olarak desteklemelidir.

 55. Cihaza internet veya yerel ağdan eşzamanlı olarak 10 (on erişim) yapılabilmelidir.

 56. Cihaz Seri port (RS-232) arayüzünden ATM/POS/Personel takip sistemi entegrasyonu desteklemelidir. İstendiğinde CMS (merkezi yönetim) yazılımından text (kart no) sorgulaması yapılabilmelidir.

 57. Cihaz uzak kontrol CMS yazılımından Smart Search (Akıllı Arama) ve Thumbnail Search (ÇokluKare İzleme) desteklemelidir. Uzaktan izlemede aynı anda 16 kanalın kayıtları izlenebilmelidir.

 58. Cihaz USB portundan Mouse (fare) kontrolünü desteklemelidir.

 59. Cihaz mobil (Cep Telefonundan) izleme özelliğine sahip olmalıdır. Her cep telefonuna uyumlu olabilmesi için mobil web tarayıcı üzerinden izleme özelliği bulunmalıdır.

 60. Cihaz alarm anında (Sensör giriş tetikleme, hareket algılama, kart girişi, diğer alarm durumlarında) belirlenen bir e-posta adresine kameradan çekilen bir resmi (JPG) formatında ekli dosya ve açıklamalı olarak e-posta adresine göndermelidir.

 61. Cihazın görüntüsü üzerinde sistemin tarih ve saatini gösterir bir yapısı olmalıdır.

 62. Cihaz 220V AC voltaj ile çalışmalıdır. Güç ünitesi cihaz içinde olmalıdır.

 63. Cihaz en az 2 (İki) yıl garantili olmalıdır.


    Ana sayfa


Güvenlik sistemi tekniK Şartnamesi

Indir 22.77 Kb.