bilgiz.org

Güvenli sunucu sertiFİkasi (ssl) İptal başvuru formu

 • 1Sertifika İptal Nedeni;
 • 2 Sertifika İptal Talebinde Bulunan Kurum Yetkilisi ve Sertifikaya Ait Bilgiler;
 • 3 Bu Kısım TÜBİTAK BİLGEM KAMU SM tarafından doldurulacaktır.
 • 4 Açıklamalar; • Tarih30.09.2017
  Büyüklüğü18.3 Kb.

  Indir 18.3 Kb.

  TASNİF DIŞI  Kamu SM

  KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
  GÜVENLİ SUNUCU SERTİFİKASI (SSL) İPTAL BAŞVURU FORMU  1Sertifika İptal Nedeni;


   Anahtar çalınma

   Bilgi değişmesi

   Yerini almak/geçersiz hale getirmek

   Operasyona ara verilmesi

   Hak mahrumiyeti

   Belirsiz

  Diğer      

  2 Sertifika İptal Talebinde Bulunan Kurum Yetkilisi ve Sertifikaya Ait Bilgiler;
  Sertifika Seri No

  :      

  Sertifikalandırılmış Alan Adı

  :      

  Yetkili Adı Soyadı

  :      

  T.C. Kimlik No

  :      

  Kurum Adı

  :      

  Tarih

  :      

  İmza

  :


  3 Bu Kısım TÜBİTAK BİLGEM KAMU SM tarafından doldurulacaktır.


  Yukarıda bilgileri belirtilen alan adına ait cihaz sertifikasının Kamu SM sertifika hizmetleri kapsamında iptal edilmesi

   Uygundur

   Uygun değildir.

  Nedeni      

  Değerlendiren TÜBİTAK BİLGEM KAMU SM Yetkilisinin:


  Adı Soyadı

  :      

  Tarih

  :      

  Ünvanı

  :      

  İmza

  :


  4 Açıklamalar;


  • Bu form, cihaz (SSL) sertifikasının iptal edilmesi için talepte bulunulması ve bu talebin TÜBİTAK BİLGEM KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ’ne iletilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

  • İptal talebi kurum yetkilisinden TÜBİTAK BİLGEM KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ Müşteri İlişkileri’ne gelmelidir. Formun, kurum yetkilisi tarafından imzalanması gerekmektedir.

  • Doldurulup imzalanmış olan formun TÜBİTAK BİLGEM KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ’ne kapalı zarf içinde posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Sertifika iptal işleminin aciliyeti durumunda aslının TÜBİTAK BİLGEM KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ Müşteri İlişkileri’ne iletilmesi kaydıyla form faks ile de kabul edilebilir. Fakslanan formun ilgili TÜBİTAK BİLGEM KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ yetkilisinin eline geçmesinin ardından sertifika iptal edilir.  Uyarı : Yalnız KamuSM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır  FORM-001-009 Yayın No: 03 /

  TASNİF DIŞI


      Ana sayfa


  Güvenli sunucu sertiFİkasi (ssl) İptal başvuru formu

  Indir 18.3 Kb.