bilgiz.org

GüNLÜk ders plani

 • Dersin Konusu
 • Kazanım
 • Yöntem ve Teknikler
 • Öğrenme – Öğretme Etkinlikleri Dikkat Çekme
 • GENEL ÖZET
 • Dersin Diğer Derslerle İlişkisi • Tarih29.06.2017
  Büyüklüğü15.53 Kb.

  Indir 15.53 Kb.


  GÜNLÜK DERS PLANI


  Sınıf

  : 6-A

  Süre

  : 120 dk (Üç ders saati)

  Dersin Konusu

  : Bilgilerimi Sunuyorum

  Amaçlar ve Kazanımlar


  Amaç: Etkili bir sunum hazırlama.

  Kazanım: Etkili bir sunum hazırlamak için bağlantıları ve zaman ayarını kullanır.

  Amaç: Bağlantıları sağlayan kelimeler, şekiller düğmeler eklemesi.
  Kazanım: Sayfalar arası bağlantıları sağlayan çoklu ortam sunusunu oluşturur.

  Amaç: Etkili bir sunum sunması.

  Kazanım: Çoklu ortam projelerini etkili bir şekilde sunar.

  Amaç: Medya araçlarının öğrenilmesi ve medya iletisi hazırlama.

  Kazanım: Medya mesajlarının kurgulanmış olduğunun farkına varır.

  Yöntem ve Teknikler


  : Gösterip yaptırma, Gösteri tekniği, Düz anlatım

  Kullanılan Araç Gereçler


  : Bilgisayar ,akıllı tahta

  Öğrenme – Öğretme Etkinlikleri


  Dikkat Çekme: Öğretmen ergenlik ile ilgili animasyonlu bir sunum hazırlar. Öğretmen derse başlarken sınıfı selamladıktan sonra onlara önemli bir konuda seminer sunacağını söyler. Bu şekilde tüm öğrencilerin dikkatini çekmek amaçlanır. Öğretmen sunum “Hangi programla sunum hazırlanır? Nasıl hazırlanır?” sorularını öğrencilere yöneltir ve “şimdi hep birlikte beni dinleyin sonra güzel sunum hazırlayabileceğimizi öğrenelim” diyerek derse başlangıç yapar.

  Hoca derse bir gazete haberi getirir. Öğrenciler sunumlarını bitirdikten sonra öğrencileri medya okuryazar ilan eder ve haberin doğru olup olmadığını tartışmalarını ister.  Güdüleme : Sunumun nasıl hazırlanacağı hakkında bilgi verilir. Öğrencilere hazırlayacağı sunumları sunmaları söylenir. Bugünkü dersi dikkatle dinledikleri takdirde, Her dersle ilgili etkili sunum hazırlayabilecekleri ve sunabilecekleri söylenir. Öğrencilerin ilgisine göre ileride medya okuryazar olunabileceğinden bahsedilir.

  Dersin işlenişi :

  1. Öğrencilere bilgisayarda sunum hazırlama hakkında bilgilerinin olup olmadığının sorulması.

  2. Eğer varsa öğrenciden açıklamasını istemesi.

  3. Microsoft PowerPoint 2013 ile ilgili hazırlanmış olan sunumla öğretmenin seminer vermesi.

  4. Bilgisayar da Microsoft PowerPoint 2013 programının açılması ve buradaki öğelerin öğrencilere tanıtılması.

  5. Öğrencilerin bir konu seçmesini istemesi.

  6. Öğrencilerin seçtiği konuya uygun bir slayt hazırlaması.

  7. Öğrencilerden bazılarını tahtaya çıkarak sunum yapması.

  8. Öğrencilere medya iletilerinin nelerden etkilenerek üretilmesinden bahsetmesi ve medya araçlarının faydaları ve zararları hakkında örnek vermesi.

  9. Öğrencilere ödev olarak bir haber hazırlamasının istemesi  Değerlendirme: Öğrencilere Microsoft PowerPoint 2013 ile ilgili derste anlatılan bilgilerin tekrarı niteliğinde birkaç soru sorulur. Örneğin; “Bir slayta resim nasıl ekleriz?” Verilen cevaplara uygun dönüt ve pekiştireçler verilir.

  Tahtada öğrenicinin hazırladığı sunumu sunması ile öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerine olanak tanınır. Tüm sınıfa sunum hazırlama etkinliğinin verilmesi sayesinde derste öğrendiklerini uygulama olanağı tanınır. Öğrencilere ödev olarak haber hazırlamalarını istemesi o konuyu uygulayarak öğrenmesine yardımcı olur. Öğrenci bazı medya haberlerinin asılsız olduğunu anlayabilir. Dersin sonunda ise hazırlanan sunumlar için tüm sınıfa teşekkür edilir.  GENEL ÖZET


  1. : Derse başlarken öğrencilerin dikkatini çekmek amacıyla sınıfa ergenlik ile ilgili animasyonlu bir sunum getirilir. Bu sunum seminer şeklinde verilir. Microsoft PowerPoint 2013 programının ne olduğu öğrencilere sorulur. Daha sonra sunum materyali açılır ve Microsoft PowerPoint 2013 öğrencilere kısaca tanıtılır. Sunum bittikten sonra öğrencilerin konu seçmesini ve bu konuya uygun sunum hazırlaması istenir. Değerlendirme uygulaması olarak da tahtada canlandırma tekniği kullanılır. Daha sonra da her tahtaya kalkan öğrencilere sunum yaptırılır ve bir Microsoft PowerPoint 2013 çalışmasının tüm sınıfça uygulanması sağlanmış olur. Öğrencilere medya iletilerinin nelerden etkilenerek üretilmesinden bahsedilir ve medya araçlarının faydaları ve zararları hakkında örnek verilir. Bu konuyla ilgili öğrencilere haber hazırlamaları ödev verilir.
  Dersin Diğer Derslerle İlişkisi


  : Derste anlatılan Power Point programı, öğrencilerin diğer derslerine de katkı sağlayacak bir programdır. Örneğin; dil ve anlatım dersinde öğretmen öğrencilerin bir konu seçip sunum yapmasını isteyebilir. Etkili bir sunum hazırlayıp sunumlarını yapabilirler. Farklı dersler için de bunu uygulayabilirler.


      Ana sayfa


  GüNLÜk ders plani

  Indir 15.53 Kb.