bilgiz.org

Güncel İmza sirküleri (dayanağı olan ticaret sicil gazetesi) Son vergi levhası

 • GERÇEK KİŞİLER
 • 5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 15. MADDE • Tarih28.12.2017
  Büyüklüğü11 Kb.

  Indir 11 Kb.  TÜZEL KİŞİLER

  1. Güncel İmza sirküleri (dayanağı olan ticaret sicil gazetesi)

  2. Son vergi levhası

  3. Cari yıla ait faaliyet belgesi

  4. Son Hazirun Cetveli (Anonim şirketler için) , en son sermaye dağılımını gösteren gazete (Limited Şirketler için)

  5. Kuruluş, sermaye ve statü değişikliklerine ait ticaret sicil gazetesi

  6. Cari yıla ait son dönem Bilanço, Gelir Tablosu ve ayrıntılı mizan

  7. Son üç yılın Bilanço, Gelir Tablosu ve bu dönemlere ait ayrıntılı mizanlar

  8. Kapasite raporu (imalatçı firmalarda)

  9. Firma ve Ortaklara ait gayrimenkul dökümleri

  10. İmza yetkililerinin, %25 ve üzeri hisseye sahip ortakların ve kefalet imzası alınan kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri, imza beyannameleri kimlik ve vergi numaraları

  11. İmza yetkililerinin, %25 ve üzeri hisseye sahip ortakların ve kefalet imzası alınan kişilerin İkametgah belgeleri veya adlarına düzenlenmiş abonelik gerektiren son 3(üç) aya ait fatura bilgileri (elektrik, su,doğalgaz, sabit telefon)

  12. Şirketi vekaleten temsile yetkili olan kişilerin imza beyannameleri, nüfus cüzdanı fotokopileri,ikametgah belgeleri veya adlarına düzenlenmiş abonelik gerektiren son 3(üç) aya ait fatura bilgileri (elektrik, su, doğalgaz, sabit telefon)

  13. Firmanın %25’i aşan hisseye sahip Tüzel Kişi Ortakların son yıla ait Vergi Levhası Fotokopisi

  14. Firmanın %25’i aşan hisseye sahip Tüzel Kişi ortakların son yıla ait Yetki Belgesi

  15. Kefalet imzası alınan grup şirketi varsa; imza sirküleri ve dayanak gazetesi, son vergi levhası

  16. İstenen şahsi kefillerin güncel tarihli vukuatlı nüfus cüzdan örneği

  17. İstenen şahsi kefillerin evli olması durumunda kefil olmaya dair izin belgesi

  1. GERÇEK KİŞİLER

  1. İmza sirküleri veya beyannamesi

  2. Ticaret siciline kayıtlı ise sicil gazetesi ve faaliyet belgesi

  3. Ticaret siciline kayıtlı değil ise, bağlı bulunduğu meslek odası kayıt belgesi

  4. Son vergi levhası

  5. Nüfus Cüzdanı fotokopisi

  6. Son üç ay içerisinde alınmış İkametgah Belgesi veya adına düzenlenmiş abonelik gerektiren son 3(üç) aya ait fatura bilgileri (elektrik, su,doğalgaz, sabit telefon)

  7. Cari yıla ait son dönem Bilanço, Gelir Tablosu ve ayrıntılı mizan

  8. Son üç yılın Bilanço, Gelir Tablosu ve bu dönemlere ait ayrıntılı mizanlar

  9. Firma ve Ortaklara ait gayrimenkul dökümleri

  10. Adına vekalet verilmiş kişiler varsa; bu kişilerin imza beyannameleri, nüfus cüzdanı fotokopileri, ikametgah belgeleri veya adlarına düzenlenmiş abonelik gerektiren son 3(üç) aya ait fatura bilgileri (elektrik, su, doğalgaz, sabit telefon)

  11. İstenen şahsi kefillerin güncel tarihli vukuatlı nüfus cüzdan örneği

  12. İstenen şahsi kefillerin evli olması durumunda kefil olmaya dair izin belgesi


  5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 15. MADDE

  Yükümleri nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkasının hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya 5000 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.


      Ana sayfa


  Güncel İmza sirküleri (dayanağı olan ticaret sicil gazetesi) Son vergi levhası

  Indir 11 Kb.