bilgiz.org

Göz hastaliklari uzmanlik öĞrenciLİĞİ EĞİTİm programi
Tarih13.10.2017
Büyüklüğü34.04 Kb.

Indir 34.04 Kb.

GÖZ HASTALIKLARI UZMANLIK ÖĞRENCİLİĞİ EĞİTİM PROGRAMI
I-SÜRE:5 YIL

II-ROTASYONLARI VE SÜRELERİ:

Glokom (4 ay)

Şaşılık pediatrik oftalmoloji (4 ay)

Retina (4ay)

Uvea Behçet (2ay)

Tümör (2 ay)

kontakt lens (2 ay)

Oküloplastik-ultrasonografi (2 ay)

Nörooftalmoloji (2 ay)

Ön segment (Katarakt, keratoplasti, ön segment travma) (2 ay)

Vitreo-retina (2 ay)

Klinik (1 yıl)

Poliklinik (1 yıl)

Acil (1-2 ay)

Genel Anestezi (2 ay)

Nöroloji (3 ay)

KBB (2ay)

III.ÖĞRENİM HEDEFLERİ (Bilgi-Beceri-Tutum)
A-Genel bilgi hedefleri:

Göz Hastalıkları ile ilgili temel bilgi ve son yeniliklerin öğrenilmesi ve takibi.


B-Beceri hedefleri:

Göz Hastalıkları ile ilgili muayene, tetkik ve cerrahi girişimleri uygulamak.


C-Tutum hedefleri:

Hastaya etik davranma yaklaşımını öğrenme, tanı koyabilme ve hastayı tedavi edebilme özelliklerini kazandırmak.
IV-ÖĞRENİM HEDEFLERİNİNİN YILLARA DAĞILIMI

( Her yıl için ayrı tablo düzenlenecektir.)

A...................Yılı için kazanması öngörülen bilgi - beceri ve tutumlar:


Bilgi Hedefleri :

 1. Yıl : İlk 6 ay tanışma-alışma evresi:

  1. Başlangıç rotasyonlar (1’er hafta, toplam 6 hafta)

   1. Glokom

   2. Şaşılık –Pediatrik Oftalmoloji

   3. Retina

   4. Oküloplasti

   5. Uvea-Tümör

   6. Kontakt lens


b.Cerrahi eğitim

    1. Sterilizasyon-yıkanma

    2. Cerrahi aletlerin öğrenimi

    3. Cerrahi aletlerin bakımı ve sterilizasyonu

    4. Uzman-kıdemli asistan gözetiminde yüzeyel anestezi, akinezi, retrobulber uygulamalı eğitim

    5. 6 ay sonunda küçük cerrahiden başlamak üzere 2. asistan olarak ameliyata katılım

     1. Yapılacak cerrahi girişimler:

      1. Şalazyon

      2. Abse açma-hordeleum

      3. Enükleasyon (tümör dışı)

      4. Eviserasyon

      5. Siklokriopeksi

      6. Trikiyasis

      7. Küçük kapak cerrahisi
 1. 2-5 Yıl:

  1. İç – dış rotasyonlar (Süreler 5 yıl için toplam olarak verilmiştir):

   1. Zorunlu iç rotasyonlar:

    1. Klinik ( 1 yıl)

    2. Poliklinik (1 yıl)

    3. Glokom (4 ay)

    4. Şaşılık-Pediatrik Oftalmoloji (4 ay)

    5. Retina (4 ay)

    6. Uvea-Behçet (2 ay)

    7. Ön segment (Katarakt, keratoplasti, ön segment travma) (2 ay)

    8. Kontakt lens (2 ay)

    9. Tümör-Orbita (2 ay)

    10. Nöro-oftalmoloji (2 ay)

    11. Oküloplastik (2 ay)

    12. Vitreo-retinal (2 ay) 1. Klinik ve rotasyonlarda eğitim:  1. Bilinmesi gereken standart muayene yöntem ve araçları:

   1. Görme ölçümü-refraksiyon/retinoskopi

   2. Göz-kapak duruş ve hareketleri

   3. Glokom (Biyomikroskopi-Gonyoskopi, optik sinir değerlendirme, GİB ölçümü, otomatik Perimetri, Goldmann perimetri)

   4. Şaşılık (Çocukta görme değerlendirme, kapama, Maddox, Worth, prizm bar, Hess perdesi, Titmus testi, diplopi testi, retinoskopi, direkt, indirekt oftalmoskopi)

Perdesi, sinoptofor vb.)

   1. Nörooftalmoloji (Oftalmoskopi, pupil tepkileri, görme alanıı anomaloskop, karanlık adaptasyon, renk muayeneleri, kontrast duyarlık)

   2. Retina (Oftalmoskopi, 3 Aynalı lens, 90 derece lens, Amsler, FFA)

   3. Oküloplasti (Kuru Göz-Schirmer, punktum-kanal muayenesi, kese filmi)

   4. Uvea (Biyomikroskopi: ön segment, oftalmoskopi: arka segment)

   5. Tümör (Orbita, kapak, konjonktiva, biyomikroskopi, oftalmoskopi, Hertel, USG, UBM, BT, MR görüntüleme)

   6. Kontakt lens-Kornea (Refraksiyon, biyomikroskopi, kornea, lensmetri, keratometri, kornea topografisi, konfokal mikroskobi, speküler mikroskobi)
  1. Standart araçlarla muayeneye ek olarak:

   1. Bilinmesi zorunlu muayene yöntemleri:

    1. Ön-arka segment fotografi

    2. Fundus anjiografi

    3. Elektrofizyoloji

    4. Ultrason

    5. Biometri/Pakimetri

    6. Kornea topografi

    7. Mezopik görme

    8. Kontrast duyarlık

    9. PAM

    10. Digital anjiografi

    11. Scanning laser anjiografi (SLO)

    12. Optik sinir analizi (GDx)

    13. Heidelberg retina tomografi

    14. Optical Coherence Tomography (OCT)

    15. Ultrasonik biomikroskopi

    16. Speküler mikroskopi

    17. Konfokal mikroskopi
 1. Cerrahi eğitim:

  1. Birinci yıla ek olarak ikinci yıl:

   1. Pterjium

   2. Şaşılık

   3. Rinostomi

   4. Blefaroplasti

   5. Ön segment-katarakt (Asistans-mikroskop-hayvan gözü...)

   6. Glokom (Asistans-mikroskop, hayvan gözü...)

   7. Laser (Argon, YAG, diode vb)

   8. Oküloplasti
 1. Cerrahi eğitim:

  1. İkinci yıla ek olarak 3-5 yıl:

   1. Oküloplastik cerrahi

   2. Travma cerrahisi

   3. Keratoplasti, retina dekolmanı, orbita cerrahisine asistans


II. Genel olarak cerrahi girişimler (En az):

1. Katarakt cerrahisi: 40

 1. Oküloplasti: 30 (Pterjium, şalazyon, enükleasyon, eviserasyon, rinostomi, kapak girişimleri, blefaroplasti)

 2. Şaşılık: 10

 3. Glokom: 5

 4. Glokomda laser (ALT + laser iridotomi+diode laser siklofotokoagülasyon): 5

 5. Laser (10 Retina-5 YAG): 15


Anabilim dalımızda vitreo-retinal cerrahi, keratoplasti, orbita cerrahisi üst eğitim gerektirdiği gerekçesiyle uzmanlık düzeyi cerrahi girişimleri olarak kabul edilmişlerdir.
III.Teorik Eğitim:

 1. Dergi klübü (Her yıl 4 toplam 20 çeviri)

 2. Seminer (Her yıl 1 toplam 5)

 3. Tez

 4. Konseylere katılım - olgu sunumu

 5. Anabilimdalı öğretim üye konferanslarına katılım

 6. TOD bilimsel toplantılarına belgeli katılım (Kongre, kurs, simposyum, panel)

 7. Aylık gece toplantılarına katılım

 8. Panel, simposyum, mezuniyet sonrası eğitim programlarına belgeli katılım

 9. Temel okuma metinleri:

  1. Wills’ Eye Manuel

  2. Kanski Clinical Ophthalmology

  3. D. Pavan-Langston Manuel of Ocular Diagnosis and Therapy

  4. Academy Basic-Clinical Science Ophthalmology

B-Her yıl için düzenlenen klinik içi çalışma proğramı detayları, her tanı ve tedavi uygulaması için ayrı ayrı yazılmalıdır. Hedeflere karşılık gelen klinik içi uygulamalar, ( Kolesistektomi, Abdominal USG,Ekokardiografi,Rektoskopi vb), öngörülen uygulama yerleri (Ameliyathane, labaratuvar, servis, yoğun bakım, poliklinik vb), gerekli yeterliliği sağlayan minimum sayıları, Bu sayıya ulaşmak için öngörülen minimum süre şeklinde tabloya aktarılmalı.


HEDEFLER KLİNİK İÇİ UYGULAMALAR UYGULAMA YERİ SAYISI SÜRE
Bilgi Hedefleri: Göz hastalıkları ile ilgili temel ve güncel bilgileri içeren literatür ve seminer çalışmaları. Asistan bilgi gelişimini motive etmek için referans kitap göstererek yazılı sınav yapmak

Beceri Hedefleri: Asistanların yıllarına göre seçilen olgularda yapılan cerrahi uygulamar, tanı koymaya yönelik yapılan girişimler
Tutum Hedefleri: Eğitimi sırasında öğrendiği teorik ve pratik bilgiyi hasta üzerinde kullanıp sentez yapabilme ve sonucunda hasta tedavisini gerçekleştirme ve hastaya yol gösterme becerisini kazandırma.
V-Anabilim / Bilim Dalınızdan ...........................................................Anabilim / Bilim Dalında Rotasyona gönderilen uzmanlık öğrencilerinin gittikleri Anabilim / Bilim Dalında kazanmasını istediğiniz bilgi - beceri ve tutum hedefleri.
(Her rotasyon için ayrı ayrı doldurulacak)

Rotasyon yeri:NÖROLOJİ SÜRE:3 AY

Bilgi Hedefleri: Nörolojik muayeneyi öğrenmek
Beceri Hedefleri: Nörolojik hastalıklarda gerekli olan girişim becerisini kazanmak
Tutum Hedefleri: Rotasyonda edinilen bilgiyi göz hastalıkları pratiğinde uygulayabilme

Rotasyon yeri:ANESTEZİ ve REANİMASYON SÜRE:2 AY

Bilgi Hedefleri: Hastaya anestezi verebilmesi için gerekli teorik bilgileri öğrenme, özellikli göz hastalıkları ile anestezi teknikleri ve kullanılan ilaçlar arasındaki ilişkiyi öğrenme ve acil durumlarda kullanmak üzere reanimasyon nosyonunu kazanma.
Beceri Hedefleri: Hastaya göz ile ilgili anestezi verme tekniklerini kazanma.
Tutum Hedefleri: Göz kliniğinde gerektiğinde anestezide öğrendiği teorik ve pratik beceriyi uygulayabilmesi

Rotasyon yeri:KBB SÜRE:2 AY

Bilgi Hedefleri: Göz hastalıklarını ilgilendiren KBB hastalıklarını öğrenmek, her iki branşın cerrahi girişimleri sırasında ortaya çıkabilecek göz ve KBB komplikasyonlarını ve bunları önlemek ve tedavi ile ilgili genel prensibleri öğretmek.

Beceri Hedefleri: Kalorimetrik testleri ve işitme testini uygulayabilme.

Tutum Hedefleri: Göz hastalıkları ayırıcı tanısında yer alan veya cerrahi girişim sırasında ortaya çıkan KBB hastalıklarını akıla getirme, tanıma, yapılabiliyorsa tedavi etme yada hastayı bu konuda gerekli yerlere yönlendirebilme.
VII-Uzmanlık Derneğinizin konu ile ilgili çalışmalarının hangi seviyede olduğunu ve önerilerinizi detaylarıyla belirterek ekleyiniz.

Uzmanlık derneği çatısı altında özerk bir kuruluş olarakTürk Oftalmoloji Derneği –Eğitim Planlama Değerlendirme Kurumu bu konuyla yakından ilgilenmektedir. Bu kurumun çalışmaları için http://www.tod-net.org adresi bilgilendiricidir.VIII-Diğer yararlandığınız kaynaklarıda listeleyiniz .

( Ulusal -Uluslar arası)

International Council of Ophthalmology


    Ana sayfa


Göz hastaliklari uzmanlik öĞrenciLİĞİ EĞİTİm programi

Indir 34.04 Kb.