bilgiz.org

GöRÜŞme raporu formu

 • Hastanın-Engellinin Bilgileri T.C No
 • Zihinsel İşitme
 • Bedensel Ruhsal
 • Sağlık Raporu Bilgileri Tarihi
 • Gelir Durumu: Gelirin Edinildiği Yer: Kime Ait Olduğu: Aylık Tutar: ……………………………….……… ………………………………………. ………………………………………
 • .……… ………………………………………. ……………………………………… ……………………………….……… ………………………………………. ………………………………………
 • Mal Durumu: Ev
 • Kime Ait
 • Evde bakımı üstlenecek kişinin Adı Soyadı • Tarih14.10.2017
  Büyüklüğü29 Kb.

  Indir 29 Kb.


  Başvuru Tarihi

  …… /…..… /…..…....

  Başvuru Sıra No:


  ………………..…  YBS No:

  ………………………………  Hastanın-Engellinin Bilgileri


  T.C No: …………………………………………… Adı Soyadı: …………………………………………………..………….
  Doğum Yeri/Tarihi: ……………………………………………………..………………. TEL: …………….………………………………
  Adresi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  Engel Grubu:

  Zihinsel
  İşitme
  Görme
  Fiziksel
  Bedensel
  Ruhsal
  Yaşlı
  Diğer:
  Sağlık Raporu Bilgileri  Tarihi: ...... / ....... / ......... Geçerlilik süresi: …………… Ağır Engelli: ( ) Evet ( ) Hayır

  Tanısı: ……………………………………………………………………………. Derecesi: ………………………………………


  Gelir Durumu:


  Gelirin Edinildiği Yer: Kime Ait Olduğu: Aylık Tutar:
  ……………………………….……… ………………………………………. ………………………………………
  ……………………………….……… ………………………………………. ………………………………………
  ……………………………….……… ………………………………………. ………………………………………


  Mal Durumu:


  Ev : ………………………….. Kime Ait : ……………………………..…….. Değeri: …………………………..

  Araba : ………………………….. Kime Ait : ……………………………..…….. Değeri: …………………………..

  Arsa :………………………….. Kime Ait : ……………………………..…….. Değeri: …………………………..

  Diğer :………………………….. Kime Ait : ……………………………..…….. Değeri: …………………………..
  Ortalama Geliri:

  Bakıcının Bilgileri

  Adı Soyadı: ………………………………………………………………… T.C. Kimlik No: …………………………………………..


  Yakınlık Derecesi: ……………………………………………………… TEL: ……………………………………………………………
  Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  İlimiz …………………………. İlçesi ……….………….…….. nüfusuna kayıtlı olup, yukarıdaki adreste ikamet etmekte

  olan Evde Bakıma muhtaç yaşlı/ engelli ………………………………………………………………in Bakım Hizmetlerinden yararlandırılması hususunda verdiğim bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder gereğini arz ederim.


  Evde bakımı üstlenecek kişinin

  Adı Soyadı: ……………………………………………………….…….. Yakınlığı: …………………………………………….

  Tarih: …………………………………………. İmza: ……………………………………………………

  Görevli Memur

  Onaylayan

  Adı Soyadı: …………………………………………………….


  Görevi: ………………………………………..………………..…
  Tarih: …... /….. / …..….
  İmzası: …………………………………………………

  Adı Soyadı: ……………………………………………………


  Görevi: ……………………………..……………………………
  Tarih: …... /….. /….….
  İmzası: ……………………………………………………
  34-FR-166 Rev. (1 – 27.12.2013)


      Ana sayfa


  GöRÜŞme raporu formu

  Indir 29 Kb.