bilgiz.org

Gida ve gida ile temas eden madde ve malzemeleri Üreten iŞ yerleriNİN Çalişma iZNİ ve gida siCİLİ ve üretiM İZNİ İŞlemleri İLE
Tarih01.10.2017
Büyüklüğü159.63 Kb.

Indir 159.63 Kb.

Ek-1
ONAY KAPSAMINDAKİ GIDA İŞLETMELERİ

Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamındaki gıda işletmelerinden:
1- GENEL FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

a) Muhafaza şartları sıcaklık kontrolünü gerektiren hayvansal gıdaları depolayan müstakil soğuk depolar

b) Hayvansal gıdanın yeniden ambalajlandığı müstakil işletmeler

c) Hayvansal gıdanın, gıda işletmecilerine toptan satışının yapıldığı yerler

ç) Bitkisel ve işlenmemiş hayvansal ürünlerin her ikisini de içeren gıdaların üretildiği yerler

2- EVCİL TIRNAKLI HAYVAN ETİ ÜRETEN İŞLETMELER

a) Kesimhane

b) Parçalama tesisi

3- KANATLI ETİ VE TAVŞANIMSI ETİ ÜRETEN İŞLETMELER

a) Kesimhane

b) Parçalama tesisi

4- ÇİFTLİK AV HAYVANI ETİ ÜRETEN İŞLETMELER

a) Kesimhane

b) Parçalama tesisi

5- YABAN AV HAYVANI ETI ÜRETEN İŞLETMELER

a) Av hayvanı eti işleyen tesisler

b) Parçalama tesisi

6- KIYMA, HAZIRLANMIŞ ET KARIŞIMLARI VE MEKANIK OLARAK AYRILMIŞ ET ÜRETEN İŞLETMELER

a) Kıyma üreten işletmeler

b) Hazırlanmış et karışımları üreten işletmeler

c) Mekanik olarak ayrılmış et üreten işletmeler7- ET ÜRÜNLERI ÜRETEN İŞLETMELER

a) İşleme tesisi8- CANLI ÇIFT KABUKLU YUMUŞAKÇALARI İŞLEYEN İŞLETMELER

a) Sevkiyat merkezi

b) Arındırma merkezi

9- BALIKÇILIK ÜRÜNLERI İŞLEYEN İŞLETMELER

a) Fabrika gemisi

b) Dondurucu gemisi

c) Taze balıkçılık ürünleri tesisi

d) İşleme tesisi

e) Toptan satış yeri

f) Mezat salonu

10- ÇİĞ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İŞLETMELERİ

a) Toplama merkezi

b) Süt işleme tesisi

11- YUMURTA VE YUMURTA ÜRÜNLERI İŞLETMELERİ

a) Yumurta paketleme tesisi

b) Toplama merkezi

c) Sıvı yumurta tesisi

ç) İşleme tesisi

12- KURBAĞA BACAĞI VE SALYANGOZ İŞLEYEN İŞLETMELER

a) İşleme tesisi13- DON YAĞI TORTUSU VE HAYVANSAL YAĞLARI İŞLEYEN RENDERİNG TESİSLERİ

a) Toplama tesisi

b) İşleme tesisi

14- İŞLENMİŞ MESANE, BAĞIRSAK VE İŞKEMBE ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELER

a) İşleme tesisi15- JELATİN ÜRETEN İŞLETMELER

a) İşleme tesisi

b) Toplama merkezi (Hammadde)

16- KOLLAJEN ÜRETEN İŞLETMELER

a) İşleme tesisi

b) Toplama merkezi (Hammadde)
Ek-2
PERAKENDE İŞLETMELER İLE TAŞIMA VE DEPOLAMA KONUSUNDA FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER


  1. Dilekçe ve Beyanname (Ek-4)

  2. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının sureti

  3. Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmış belge, meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisiyle yapacağı sözleşme. (Bu belge sadece Kanun Ek-1 Listesindeki Hazır yemek, tabldot yemek ve meze üreten işletmeler için geçerlidir.)

Ek-3
GIDA ÜRETEN İŞLETMECİLERDEN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER
1- Dilekçe ve Beyanname (Ek-4)

2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının veya Deneme İzin Belgesinin sureti.

3- Kapasite raporu veya ekspertiz raporu, resmi kurumlarda kurum beyanı.

4- Gıda işletmecisinin güncel bilgilerini içeren Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi (Yapısı gereği sicil gazetesinde yayımlanamayacak kurum ve kuruluşlar hariç)

5- Şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet gösterecek gıda işletmelerinin Şeker Kurumu’ndan alacağı uygunluk yazısı.

6- Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmış çalışma belgesi, meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisiyle yapacağı noter onaylı sözleşme.Ek-4
İŞLETME KAYIT BELGESİ BAŞVURU VE BEYANNAMESİ
…………….........................…….. İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE

verilmiş olup doğabilecek her türlü sorumluluk tarafımıza

Aşağıda beyan edilen işletmeme ait kayıt işlemlerinin yapılması hususunda gereğini arz ederim.
………………………………………..................

İşletme Sahibi

Adı, Soyadı, İmzası, Kaşe ve Tarih


İşletmenin Ticaret Unvanı

 

İşletmecinin Adı-Soyadı/Tüzel Kişiliğin Adı

 

İşletmecinin Vergi Numarası
İşletmenin Faaliyet Konusu

 

Şirket, Kurum, Kuruluş Merkez Adresi

İli/İlçesi

 

Köy/Mahalle

 

Cadde/Sokak

 

Bina No/Semt

 

Gemi ise bağlı olduğu liman
İşletmenin Adresi

İli/İlçesi
Köy/Mahalle
Cadde/Sokak
Bina No/Semt
Gemi ise bağlı olduğu liman
Telefon ve Faks Numarası E-posta Adresi

 

İşyeri Açma ve

Çalışma Ruhsatı veya deneme izni belgesiVeren Kurum
Tarih

 

Numarası

 

(*)Kapasite Raporu ( ) (*)Ekspertiz Raporu( )

(*)Kurum Beyanı ( )
Beygir Gücü

 

Toplam Personel Sayısı

 

Bitiş Tarihi

 

(*) İstihdamı Zorunlu Personel


Adı Soyadı

 

Mesleği-Bölümü

 

T.C. Kimlik Numarası
İşletmenin haftada çalışma gün sayısı ve gün içerisinde çalışma saatleri

……-……..saatleri arası

………….gün/haftaİşletmenin faaliyet dönemi

Tüm yıl boyunca

( )

Mevsimsel

( ) Faaliyette olduğu ayları belirtiniz


(*)Hazır yemek, tabldot yemek ve meze üreten işyerleri hariç diğer perakende işyerlerinde bu bilgiler gerekli değildir.

EKLER: [Başvuru esnasında Ek-3’te talep edilen belgeler yazılır]
Ek-5

T.C.

……………………..VALİLİĞİİL/İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME KAYIT BELGESİ


 

Kayıt Numarası

:

 

İşletmecinin Adı-Soyadı /Tüzel Kişiliğin Adı

:
İşletmenin Ticaret Unvanı

:

 

Şirket, Kurum, Kuruluş Merkez Adresi

:

 

İşletmenin Adresi

:

 

İşletmenin Faaliyet Konusu

:

 

Belgenin İlk Veriliş Tarihi

:

 

Belgenin Değişiklik Tarihi

:

İş bu belge, 5996 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

İL/İLÇE MÜDÜRÜEk-6
KAYIT KAPSAMINDAKİ İŞYERLERİ İÇİN KODLAMA SİSTEMİ
TR-İl Trafik Kodu-K-İşletme kayıt numarası(6 Hane)
Ek-7
GIDA İŞLETMELERİ İÇİN ONAY BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER
1- Başvuru dilekçesi ve beyanname genel kısmı (Ek-10), beyanname özel kısmı (Ek-11)

2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının veya Deneme İzin Belgesinin sureti.

3- Kapasite raporu veya ekspertiz raporu, resmi kurumlarda kurum beyanı.

4- Gıda işletmecisinin güncel bilgilerini içeren Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi (Yapısı gereği sicil gazetesinde yayımlanamayacak kurum ve kuruluşlar hariç)

5- Gıda işletmesine şartlı onay verilmeden önce gıda üretiminde kullanılan suda yaptırılan başlangıç analizlerine ait raporlar.

6- Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmış belge, meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisiyle yapacağı sözleşme.

7- İşletmenin teknik resim kurallarına göre çizilmiş; su giderleri, personel hareketleri, ürün akış şeması, makine yerleşim planı gibi bilgileri içeren A3 boyutunda yerleşim krokisi.

8- İşletmede oluşan katı/sıvı/ gaz atıkların uzaklaştırma şekli ve sıklığı hakkında bilgi ve yetkili merci tarafından istenmesi durumunda belge.Ek-8

T.C.

……………………..VALİLİĞİİL/İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME ŞARTLI ONAY BELGESİ

Onay Numarası

:

İşletmecinin Adı-Soyadı/Tüzel Kişiliğin Adı

:

İşletmenin Ticaret Unvanı

:

İşletmenin Adresi

:

İşletmenin Kategorisi

:

İşletmenin Faaliyeti

:

Belgenin Veriliş Tarihi

:

Belgenin Değişiklik Tarihi

:

İş bu belge, 5996 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.


İL/İLÇE MÜDÜRÜEk-9

T.C.

……………………..VALİLİĞİİL/İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME ONAY BELGESİ

Onay Numarası

:

İşletmecinin Adı-Soyadı/Tüzel Kişiliğin Adı

:

İşletmenin Ticaret Unvanı

:

İşletmenin Adresi

:

İşletmenin Kategorisi

:

İşletmenin Faaliyeti
Belgenin Veriliş Tarihi

:

Belgenin Değişiklik Tarihi

:

İş bu belge, 5996 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

İL/İLÇE MÜDÜRÜ
Ek-10
GIDA İŞLETMESİ İÇİN ONAY BELGESİ BAŞVURU VE BEYANNAMESİ

GENEL KISIM
…………….........................…….. İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE

verilmiş olup doğabilecek her türlü sorumluluk tarafımıza

Aşağıda bilgilerini beyan ettiğim işletmemin onay işlemlerinin yapılması hususunda gereğini arz ederim.

………………………………………..................Gıda İşletmecisi

Adı, Soyadı, İmzası, Kaşe ve Tarih


İşletmecinin Adı-Soyadı/Tüzel Kişiliğin Adı
İşletmenin Ticaret Unvanı
İşletmecinin Vergi Numarası
İşletmenin Adresi


İli/İlçesi/Posta Kodu
Köy/Mahalle
Cadde/Sokak
Bina No/Semt
Gemi ise bağlı olduğu liman
Telefon / Faks Numarası / E-posta Adresi
İşletmenin

İşyeri Açma ve

Çalışma Ruhsatı


Veren Kurum
Tarih
Numarası
İşletmenin:

Kapasite Raporu ( ) Ekspertiz Raporu ( )

Kurum Beyanı ( )


Beygir Gücü
Toplam Personel Sayısı
Bitiş Tarihi
Çalıştırılması Zorunlu Personel

Adı Soyadı
Mesleği / Bölümü
T.C. Kimlik Numarası
İşletmenin haftada çalışma gün sayısı ve gün içerisinde çalışma saatleri

……-……..saatleri arası

……………gün/haftaİşletmenin faaliyet dönemi

Tüm yıl boyunca

( )

Mevsimsel

( )

Faaliyette olduğu ayları belirtinizSu Temini

( ) Şebeke Suyu

( ) Kuyu Suyu

( ) Diğer : ……………………….


EKLER: [Başvuru esnasında Ek-7’de talep edilen belgeler yazılır]

Ek-11
GIDA İŞLETMESİ İÇİN ONAY BELGESİ BAŞVURU VE BEYANNAMESİ

ÖZEL KISIM
İşletmecinin Adı-Soyadı/ İşletmenin Ticaret unvanı ve adresi:


İşletme Kategorisi

İşletme Faaliyeti

Hayvan türü1

Kurulu kapasite

I= Genel faaliyet gösteren işletmeler

Soğuk depo ( )

Et ve et ürünleri ( )

Süt ve süt ürünleri ( )

Yumurta ve yumurta ürünleri ( )

Balıkçılık/ Çift kabuklu yumuşakça ( )
Yeniden ambalajlama işletmesi ( )

Et ve et ürünleri (…)

Süt ve süt ürünleri ( )

Yumurta ve yumurta ürünleri ( )

Balıkçılık/ Çift kabuklu yumuşakça ( )
Toptan satış yeri ( )II= Evcil tırnaklıların eti

Kesimhane ( )Parçalama tesisi ( )III= Kanatlı ve tavşanımsıların eti

Kesimhane ( )Parçalama tesisi ( )IV= Çiftlik av hayvanları eti

Kesimhane ( )Parçalama tesisi ( )V= Yaban av hayvanı eti

Av hayvanı eti işleme tesisi2( )Parçalama tesisi ( )VI= Kıyma, hazırlanmış et karışımları ve MAE

Kıyma üreten işletme ( )Hazırlanmış et karışımları üreten tesis ( )MAE üreten tesis ( )VII= Et ürünleri (Ürünün detayı, hatırlatmalar kısmında belirtilecektir.)

İşleme tesisi ( )

Hatırlatmalar: ………………………….

VIII= Çift kabuklu yumuşakçalar

Sevkiyat merkezi ( )Arındırma merkezi ( )IX= Balıkçılık ürünleri

Fabrika gemisi ( )Donduruculu gemi ( )Taze balıkçılık ürünleri tesisi ( )İşleme tesisi ( )MAE üreten tesis ( )Toptan satış yeri ( )Mezat salonu ( )X= Çiğ süt ve süt ürünleri

Toplama merkezi ( )İşleme tesisi ( )3XI= Yumurta ve yumurta ürünleri

Toplama merkezi ( )Yumurta paketleme merkezi ( )Sıvı yumurta tesisi ( )İşleme tesisi ( )XII= Kurbağa bacağı ve salyangoz (Ürünün detayı, hatırlatmalar sütununda yer alacaktır.)

İşleme tesisi ( )XIII= Eritilmiş hayvansal yağ ve donyağı tortusu

Toplama merkezi ( )İşleme tesisi ( )XIV= İşlenmiş mesane, mide ve bağırsaklar

İşleme tesisi ( )XV= Jelatin

İşleme tesisi ( )XVI= Kollajen

İşleme tesisi ( )


İşletmenin soğuk hava deposu/depoları
Depolanan hammadde/ara ürün/son ürün adı

Depo adedi

Depo hacmı (m3)

Depolama kapasitesi (Ton)

Soğutma

Soğuk muhafaza

Dondurma

Donmuş muhafaza


1 Hayvan türü: Ek-13’ün B tablosunda yer alan hayvan türleri ilgili olduğu yerde belirtilecektir.

2 Av hayvanı işleme tesisi: Yaban av hayvanlarının avlanmadan sonra av hayvanının ve etinin piyasaya arzı için hazırlandığı tesis.

3 İşleme tesisinde üretilen süt ürünlerinin çeşitleri ve kurulu kapasiteleri (Ton/Yıl) detaylı şekilde beyanname ekinde yer almalıdır.

Ek-12

İŞLETME ONAY NUMARASI KODLAMASI:

İl Trafik Plaka No - İşletme Numarası ( 4 hane)


Aynı gerçek veya tüzel kişiliğe ait aynı adreste aynı işletmeye bağlı birden fazla kategoride faaliyet varsa bunların hepsi için aynı onay numarası kullanılmalıdır. İşletmeye şartlı onay verilmesi durumunda işletme numarasının önüne “G” harfi konulur. İşletmenin onay alması halinde düzenlenecek onay belgesinde işletme numarasının önünde bulunan “G” harfi kaldırılır.

Ek-13
ONAYLI İŞLETMELER LİSTESİ YAYIN FORMATI

Onay numarası

İşletmenin Adı/Ticaret unvanı

İşletmenin Adresi

İşletme Kategorisi

İşletme Faaliyeti

İşletmenin Diğer Faaliyetleri

Türler

Hatırlatmalar


ONAYLI İŞLETMELER LİSTESİ YAYIN FORMATI İÇİN YARDIMCI TABLOLAR

A)

Temel Sektörler

Faaliyet Kodları

Et

TM, PT, SD, AHİ, KYM, HEK, MAE, İŞLT, YA, KH

Süt

TM, SD, İŞLT, YA

Yumurta

TM, SD, YPM, SY, İŞLT, YA

Balıkçılık ürünleri / çift kabuklu yumuşakça

MS, SD, SM, TBÜ, FG, ARM, MAE, İŞLT, YA, TS, DG

B)

İşletme Kategorisi

İşletme Faaliyeti/ İşletme Diğer Faaliyeti

Türler

Hatırlatmalar

I= Genel faaliyet gösteren işletmeler

II= Evcil tırnaklıların eti

III= Kanatlı ve tavşanımsıların eti

IV= Çiftlik av hayvanları eti

V= Yaban av hayvanı eti

VI= Kıyma, hazırlanmış et karışımları ve MAE

VII= Et ürünleri (Ürünün detayı, hatırlatmalar sütununda yer alacaktır.)

VIII= Çift kabuklu yumuşakçalar

IX= Balıkçılık ürünleri

X= Çiğ süt ve süt ürünleri

XI= Yumurta ve yumurta ürünleri

XII= Kurbağa bacağı ve salyangoz (Ürünün, hatırlatmalar sütununda detayı yer alacaktır.)

XIII= Eritilmiş hayvansal yağ ve donyağı tortusu

XIV= İşlenmiş mesane, mide ve bağırsaklar

XV= Jelatin

XVI= KollajenMS = Mezat salonu

TM = Toplama merkezi

PT = Parçalama tesisi

SD = Soğuk depo

SM = Sevkiyat merkezi

YPM= Yumurta paketleme merkezi

TBÜ = Taze balıkçılık ürünleri tesisi

FG = Fabrika gemisi

AHİ= Av hayvanı işleme tesisi

SY = Sıvı yumurta tesisi

KYM= Kıyma üreten işletme

HEK= Hazırlanmış et karışımları üreten işletme

MAE = Mekanik ayrılmış et üreten işletme

ARM = Arındırma merkezi

İŞLT = İşleme tesisi

YA = Yeniden ambalajlama işletmesi

KH = Kesimhane

TS = Toptan satış yeri

DG = Donduruculu gemi


K= Kanatlılar

S= Sığır


M= Manda

KY= Koyun

KÇ= Keçi

DV= Deve


TVS= Tavşanımsılar

D= Domuz


TT= Tek tırnaklılar

kü=Kan ürünleri

eü= Et ürünleri

eöt= Et özütleri ve etten elde edilen toz halindeki ürünler

immb= İşlenmiş mesane, mide ve bağırsak

kb=Kurbağa bacağı

s: SalyangozyÇM= Evcil tırnaklılar dışındaki çiftlik kara memelileri.

(Çiftlikte yetiştirilen geyik karaca, yaban domuzu)

UK=Uçamayan kuşlar (Devekuşu, rhea, emu gibi)

yK= Yabani kuşlar

yTVS= Yabani tavşanımsılar

yT= Yabani tırnaklılar

yKM= Yaban tırnaklılar ile yaban tavşanımsılar dışındaki yaban kara memelileri.


Ek-14
KAYIT KAPSAMINDAKİ GIDA İŞLETMELERİNİN FAALİYET KONULARI

1-Meyve ve/veya sebze işleme,

2-Dondurulmuş gıda maddesi üretimi,

3-Bisküvi, çikolata, kakaolu ve benzeri ürünleri üretimi,

4- Bal, polen, arı sütü ve temel petek üretimi ve ambalajlama,

5-Çerez,cips ve benzeri ürünleri üretimi,

6-Dondurma ve yenilebilir buz ürünleri üretimi,

7-Bitkisel ve siyah çay işleme,

8-Alkollü içki üretimi,

9-Maya üretimi (ekmek, peynir ve her türlü maya),

10-Her türlü gıda katkı maddesi ve aroma maddesi üretimi,

11-Takviye edici gıdaların üretimi,

12-Özel beslenme amaçlı gıda maddesi üretimi,

13-Nişasta üretimi,

14-Tuz işleme,

15-Doğal veya fabrikasyon olarak kurutulmuş gıda, kuruyemiş işleme,

16-Entegre fındık, fıstık ve benzeri ürünleri işleme,

17-İçecek tozu üretimi,

18-Sıvı ve katı bitkisel yağ üretimi,

19-Zeytinyağı üretimi (yağhaneler hariç),

20-Şeker üretimi (paketleme hariç),

21-Hazır çorba ve bulyon, puding, toz karışımlar, mayonez, sos ve benzeri üretimi,

22-Alkolsüz içecek üretimi,

23-Vaks ve/veya sakız bazı (sakız mayası, gumbase) üretimi,

24-Hububat ve bakliyat üretimi,

25-Yağhaneler ve yağ dolumu,

26-Makarna ve irmik üretimi,

27-Un üretimi,

28-Ekmek ve ekmek çeşitleri üretimi,

29-Unlu mamuller üretimi,

30-Bulgur üretimi,

31-Şeker paketleme,

32-Pasta, börek, hamur ve sütlü tatlılar gibi her türlü pastacılık ürünleri üretimi,

33-Şekerleme üretimi,

34-Tahin, helva ve pekmez üretimi,

35-Hazır yemek, tabldot yemek üretimi,

36-Sakız üretimi,

37-Fermente ve salamura ürün üretimi,

38-Baharat işleme,

39-Aromatik sular ve aromatik yağ üretimi,

40-Buz üretimi,

41-Soğuk hava deposu ve/veya gıda nakliyesi,

42-Meyve sebze paketleme, boylama, sarartma ve mumlama,

43-Yeniden ambalajlama,

44-Gıda satış yeri,

45-Toplu tüketim yeri,46-Diğer gıda üreten işyerleri,
(İşletme kayıt belgesindeki faaliyet kısmında faaliyetin tam ismi yazılacak)


    Ana sayfa


Gida ve gida ile temas eden madde ve malzemeleri Üreten iŞ yerleriNİN Çalişma iZNİ ve gida siCİLİ ve üretiM İZNİ İŞlemleri İLE

Indir 159.63 Kb.