bilgiz.org

Genelge No: 1997/9

 • Geri Dön • Tarih14.10.2017
  Büyüklüğü7.75 Kb.

  Indir 7.75 Kb.

  Genelge No: 1997/9

  Genelge Tarihi: 18.08.1997

  Konusu: Parmak İzi Hk.
  Son zamanlarda "Merkez"e intikal eden müfettiş raporlarından okuma yazması olmayan ve imza bilmeyen kişilerin akitli ve akitsiz işlemler için düzenlenen belgelerle özellikle resmi senetler üzerine alınan parmak izinin düzgün ve parmak izi incelemesine elverişli olacak şekilde bastırılmadığı bunun sonucu parmak izinin adı geçen kişiye mi yoksa farklı kişiye mi ait oluğu hususunda kesin kanaata varılamadığı gözlenmiştir.

  Bu nedenle; parmak izinin alınması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

  1) Düzenlenen belge üzerine parmak basımı yapılmasına başlanmadan önce, parmak izi alınacak kişinin ellerini yıkayıp kurulayarak parmak uçlarının ter, toz, çamur v.s. artıklarından temizlemelerinin sağlanması, parmak uçlarının terden arındırılması için biraz alkol ya da ispirto bulaştırılmış yumuşak bir elbezi ile silinmesi parmakların iyice kurulanmasına özen gösterilmesi, parmak uçlarındaki derilerin aşırı derecede kuru ve sertleşmiş olması halinde parmakların sıcak suya batırıldıkta sonra kurulanması,

  2) Birkaç küçük damla mürekkebin aralıklı olarak bir plaka yada ıstampa üzerine damlatıldıktan sonra her noktası aynı oranda mürekkeplenecek şekilde plaka veya ıstampa üzerine yayılması, yayılan mürekkebin fazla veya eksik olmamasına dikkat edilmesi, plaka veya ıstampanın toz, kıl v.s. gibi artıklarla kirlenmemiş olması,

  3) Parmak basımı yapılacak kişinin görevlinin sol tarafında olmak üzere, sol el başparmaktan başlayarak (sol el başparmağı yoksa sağ el başparmağı o da yoksa sol eldeki diğer parmaklardan birisi) parmak uçlarının ilk boğumundan itibaren papil hatlarının tüm karakteristik noktaları mürekkeplenecek şekilde soldan tırnak kenarından sağa doğru, tırnağın sağ kenarına kadar hafifçe bastırılmak suretiyle mürekkepli plaka veya ıstampa üzerinde çevrilmesi, mürekkeplenen parmak serbest bırakılmadan, parmak basılacak belge üzerine, yine sol kenardan sağ kenara doğru bir defada hafifçe bastırılarak (fazla bastırılmamalı) çevrilmesi ve parmağın belge üzerindeki hareketi soldan sağa doğru ve bir defada olması,

  4) Resmi senede, yukarıda belirtilen şekilde alınan parmak izinin Tapu Sicil Tüzüğünün 18. maddesi uyarınca hangi parmağa ait olduğunun belirtilmesi,

  Gerekmektedir.

  Tapu Sicil Tüzüğünün 18 nci maddesi gereğince, okuma yazması olmayan ve imza bilmeyen kişilerin alınan parmak izlerinin ileride incelemeye ve kimliğini tespite elverişli olabilmesi için bu hususlara dikkat edilmesi ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 5/şubat/1997 gün ve Asayiş Par. İzi. 51111-1/39 sayılı genelgesi uyarınca il ve ilçe Emniyet Müdürlüğü ile temasa geçilerek, tapu sicil müdürlüğünce görevlendirilecek bir elemanın parmak izi alınmasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında kurs görmesinin temini sağlanmalıdır.

  Bilgilerinizi gereğinin buna göre teminni önemle rica ederim.
  Genel Müdür adına

  şinasi Bayraktar  Genel Müdür Yardımcısı

  Geri Dön


      Ana sayfa


  Genelge No: 1997/9

  Indir 7.75 Kb.