bilgiz.org

Genel hüKÜmler

 • Uzaktan Sistem Yönetimi
 • Veritabanı sunucusu
 • MONTAJ ve KABUL
 • TEKNİK DESTEK, SERVİS VE BAKIM
 • D. GENEL HÜKÜMLER • Sayfa3/3
  Tarih29.12.2017
  Büyüklüğü126.14 Kb.
  TipiYazı

  Indir 126.14 Kb.
  1   2   3

  Raporlama

  1. Yazılımın önemli bir işlevi rapor alınmasını, düzenlenmesini ve arşivlenmesini sağlamaktır. Mümkün olan her raporun, grafiği alınabilmelidir.

  2. Raporlama dili gerek ekran menülerinde gerekse çıktılarda Türkçe olmalı, tüm Türkçe karakterler doğru olarak kullanılabilmelidir.

  3. Her rapor istenen belirli zaman dilimleri arasındaki dönemler halinde düzenlenebilmelidir.

  4. Her rapor için değerlendirilmeye alınmayacak bilgiler seçilebilmelidir. Örneğin bekleme süresi 1 saatten uzun veya işlem süresi 10sn’den kısa olan işlemlerin değerlendirmeye alınmaması seçilebilmelidir.

  5. Aşağıda belirtilen raporlar, ayrı bir çalışmaya gerek kalmaksızın standart olarak sağlanmalıdır.

   1. Banko istatistikleri : Banko bazında hizmet verilen vatandaş sayısı, işlem süresi, bekleme süreleri,

   2. İşlem profili : Her bankoda yada toplam şube bazında işlem türlerine göre sırada bekleme, işlem süreleri ve hizmet verilen vatandaş sayısı,

   3. İşlem süresi istatistikleri: Belirli süre aralıklarında (1 dakikada, 2 dakikada gibi) işlemi biten vatandaş sayısı

   4. Servis istatistikleri : Belirlenecek zaman aralıklarında: Bekleyen vatandaş sayısı, Hizmet verilen vatandaş sayısı, Fiş alan vatandaş sayısı, İşlem yaptırmadan ayrılan vatandaş sayısı (minimum bir süre içinde bir sonraki sıra çağrılması), Her bankonun ortalama işlem süresi, serviste ortalama bekleme süreleri.

   5. Banko zaman istatistikleri : Bankonun hizmete açık kaldığı süre.

   6. Sistem saat istatistikleri : Belirlenecek tarih aralıklarında, bekleme süresi, işlem süresi, hizmet alan vatandaş sayısının belirlenen saat aralıklarında, saat bazında gösterimi (Örn. 09:00 – 10:00, 10:00 – 11:00, 11:00 – 12:00 saatleri arasında).

   7. Sistem gün istatistikleri : Belirlenecek tarih aralıklarında, bekleme süresi, işlem süresi, hizmet alan vatandaş sayısının belirlenen haftanın günleri bazında gösterimi (Örn. Pazartesi günleri, Salı günleri, Çarşamba günleri).

   8. Sistem hafta istatistikleri : Belirlenecek tarih aralıklarında, bekleme süresi, işlem süresi, hizmet alan vatandaş sayısının yılın haftaları bazında gösterimi (Örn. 1. Hafta, 2.Hafta…24.Hafta).

   9. Sistem ay istatistikleri : Belirlenecek tarih aralıklarında, bekleme süresi, işlem süresi, hizmet alan vatandaş sayısının yılın ayları bazında gösterimi (Örn. Ocak, Şubat, Mart).

   10. Sistem yıl istatistikleri : Belirlenecek tarih aralıklarında, bekleme süresi, işlem süresi, hizmet alan vatandaş sayısının yıllar bazında gösterimi (Örn. 2009, 2010).

   11. Bilet numarası istatistikleri, : Belirlenecek tarih aralıklarında alınan her bilet için, bekleme süresi, işlem süresi, çağrı yapan personel, çağrı yapılan servis, çağrı tipi (transfer edilmiş, otomatik çağrılmış gibi) gösterimi,

   12. Personel istatistikleri, : Belirlenecek tarih aralıklarında, her personel için ortalama işlem süresi, çalıştığı servislere göre işlem sayıları, çağrı tipi toplu gösterimi (tüm operatörler tek ekranda karşılaştırılabilmeli).

  6. Şube durumu anlık canlı olarak tek bir pencereden izlenebilmelidir. Şubede bekleyen kişi sayısı, bekleme süresi, işlem süresi, hizmet alan vatandaş sayısı, şubedeki servislerin her biri için bekleyen kişi sayısı, bekleme süresi, işlem süresi, hizmet alan vatandaş sayısı, çalışan banko sayısı bilgileri izlenebilmeli ve bu veri ve grafik olarak gösterilmelidir.

 • Uzaktan Sistem Yönetimi

  1. Web sunucusu üzerinden şube personeli veya servislere ait ayarlar anında gerçekleştirilebilmelidir.

  2. Yapılan değişiklikler anında sistem tarafından uygulamaya alınmalı ve sistemin kapatılması veya tekrar açılması gibi bir duruma ihtiyaç duyulmamalıdır.

  3. Servis adı değiştirilebilmelidir.

  4. Servis çalışma saatleri veya servisin geçici olarak durdurulacağı saatler değiştirilebilmelidir ve bu işlemler anında devreye alınıp, devreden çıkarılabilmelidir.

  5. Servisten alınacak bilet sayısı sınırlandırılabilmeli ve bu işlem anında devreye alınıp devreden çıkarılabilmelidir.

  6. Servisten alınacak biletlerin üzerinde bulunması istenilen bilgiler değiştirilebilmelidir. İstenilmesi halinde biletlere anında verilmek istenilen bir mesaj yazılabilmelidir.

  7. Birden fazla bilet şablonu hazırlanabilmeli ve bu şablonlar istenilen servislerde anında kullanılabilmelidir.

  8. Biletin üzerinde yazılacak olan bilgiler, kuyruklara göre gruplanabilmeli, farklı kuyruklar için farklı şablonlar oluşturulabilmeli, bu şablonlar istenildiğinde, internet üzerinden sistem yönetimi yardımıyla, değiştirilerek kullanıma hazır olabilmelidir.

  9. İstenilen bir servisin hizmet vermesi anında durdurulabilmelidir.

  10. Servislerden yapılacak çağrı yoğunlukları anında ayarlanabilmelidir.

  11. Personellerin bilgileri düzenlenebilmelidir.

  12. Personellerin hizmet verdikleri servisler düzenlenebilmelidir, istenilen personel istenildiği anda başka servislere hizmet vermek üzere atanabilmelidir veya ataması kaldırılabilmelidir.

  13. Personellerin servislerdeki çağrı yoğunluklarına göre hizmet metotları düzenlenebilmelidir (hangi servisler için, hangi yoğunluklarda ve hangi strateji ile çalışabileceği). Başka bir servise yardım etmesi istenilen personel anında atanabilmelidir.

  14. Personellerin sisteme erişim seviyeleri düzenlenebilmelidir. Bu seviyeler, merkezi raporlama, sistem yönetimi ve raporlama bölümlerinin belirli kısımlarına erişim haklarının belirlenmesinde kullanılacaktır.

 • Veritabanı sunucusu

  1. Sistem ayarları, personel ve şube istatistikleri veritabanı sunucusunda barındırılacaktır.

  2. Sistem yönetiminde, web sunucusu yönetiminde ve sistemin çalışması esnasında kullanılan tüm istatistiki veriler veritabanı sunucusu kullanılacaktır.

  3. Sistemde yapılabilecek yedekleme veya genişletme gibi işlemler için ek bir lisans gerektirmeyen, bir kullanıcı kılavuzuna, bir ders kitabı veya başka işlevsel ve faydalı bir belgeye ihtiyaç duymadan, serbest kullanım hakkına sahip bir veritabanı tercih edilecektir. Teklif edilen ürün ek lisans gerektiriyorsa, lisans bedelinin dışında bu hizmet için hiçbir zaman (belirli bir süre sonra kira veya yıllık hizmet bedeli adı altında) ek bir ücret ödenmeyecektir. Ek lisans bedeli tekliflerde açıkça belirtilecektir.

  4. Veri tabanı sunucusunun yeri kurum tarafından belirlenecek, ister kiosk konsollarına istenilirse kuruma ait herhangi bir bilgisayara kurulumu istenebilecektir. Sunucu için eğer işletim sistemi vb. gibi kısıtlamalar varsa, bu tekliflerde açıkça belirtilmelidir.

  5. Sunucunun yapılandırılması istenildiğinde kurum tarafından değiştirilebilmelidir. Çıkış portu, erişim kısıtlamaları vb. gibi ileride güvenlik açığı oluşturabilecek durumların tespiti halinde, yapılandırma kurum tarafından değiştirilebilecektir.

  6. Veritabanında kaydı tutulan tüm verilerin farklı dosya türlerine çıktısı sağlanabilmelidir (ACCESS, EXCEL gibi),

  7. Veritabanı yedeklenebilmeli ve yedeklenen veriler istenildiği takdirde bir kısıtlama olmaksızın tekrar yüklenebilmelidir.

  Veritabanı yansımalı sunucular üzerine de yedeklenebilmelidir. Yedekleme işlemi otomatik olarak gerçekleştirilebilmeli, bu işlem için herhangi bir müdahale gerektirmemelidir. Ana sunucunun zarar görmesi halinde, yedek yansıma sunucusu üzerinden çalışmaya devam edebilmelidir. Yansıma yedek sunucusu en az 4 adet olabilmeli ve yansıma sunucuları için ek lisans bedeli olmamalıdır.


  1. MONTAJ ve KABUL

  2. Sistemlerin montajı tamamen yüklenici firma tarafından, kurumun belirttiği bölüme ücretsiz olarak yapılacaktır.

  3. Firma montaja başlamadan önce kurumun personeline bildirecek ve kurum personeli ile birlikte yürütecektir.

  4. Tüm bağlantı şemaları ve kullanım kılavuzları kuruma sağlanacaktır.

  5. Sistem modüler yapıda olacaktır.

  6. Tüm kablolama işlemleri kablo kanalları içerisinden yapılacak ve kablolar görünmeyecektir.

  7. Montajın tamamlanmasının ardından kuruma montajın tamamlandığı bildirilecek ve kabul en geç 1 hafta içerisinde gerçekleştirilecektir.

  8. Muayene ve kabul esnasında sistem test edilecektir.

  Muayene esnasında eksik yada hatalı görünen bölüm yada parçalar takip eden zamanda ücretsiz olarak tamamlanacaktır. Eksik olan parçalar sistemin çalışmasını engellemeyecek, eğer engelleyecek parçalar ise en geç 2 hafta içerisinde tamamlanacaktır.
  TEKNİK DESTEK, SERVİS VE BAKIM

  1. Teknik servis iletişim bilgileri tekliflerle birlikte verilmelidir. Teklif veren firmalar 24 saat süresince, teknik servis taleplerinin iletilebileceği bir telefon, e-posta veya web sitesi bulundurmalıdır. Teknik servis talep süreleri, bu süre baz alınarak hesaplanacaktır.

  2. Yerinde teknik servis gerekliliğine karar verildiği hallerde, 24 saat içerisinde bir teknik destek ekibi, ilgili lokasyonda hazır olarak bulunmalı, hatanın onarımı talebin firmaya iletilme süresinden itibaren 48 saat içerisinde giderilmiş olmalıdır

  3. Sistemin 2 yıl süresince varsa periyodik bakımları tekliflerde belirtilecek ve periyodik bakımlar için ek bir ücret ödenmeyecek, teklifler bu bedeller dahil olarak verilecektir.

  4. Verilen teknik servis hizmetleri için servis formu düzenlenecek, yapılan işlemler açıkça belirtilecektir. Servis formlarının 1 kopyası kuruma teslim edilecek, diğer kopyası firmada kalacaktır.

  5. Teknik servis hizmetinin bir web sitesi üzerinden izlenebilirliği sağlanmalıdır. Açılan servis kayıtları ve yapılan işlemler canlı olarak izlenebilmeli, servis formlarına bu alt yapı üzerinden ulaşılabilmelidir.


  D. GENEL HÜKÜMLER

  1. Teklif edilen sistem denenmiş ve başarılı şekilde çalışmakta olduğu bu uygulamaların merkezi kontrollü ayar ve rapor özelliği aktif olarak kullanılmakta olan sistemler olduğu teklif veren firmalar tarafından, ilgili kurumun iletişim bilgileri ile beyan edilecek, kurum gerekli gördüğünde, referans ürün kurum yetkilileri ile görüşecektir.

  2. Referans listesi tekliflerle birlikte verilecektir

  3. Sistemin kalitesi hakkında üretici ve servis sağlayıcı firmaların ISO 9001:2008 toplam kalite belgelerine sahip olması, Sıra çağrı Sistemi'nin bu belgede tescil edilmiş bir ürün olması gereklidir. (ISO 9001:2008 belgesinin başka ürünler için alınmış olması kabul edilmeyecektir).

  4. Sisteme garanti döneminde ve sonrasında teknik destek verileceği hakkında firmanın yeterliliği TSE hizmet yeterlilik belgesiyle belgelenmiş olmalı, bu belge üzerinde Sıra Çağrı Sistemleri belirtilmiş olmalıdır.

  5. Hem üretici hem de garanti süresince servis hizmeti verecek sağlayacakları hizmetleri sözleşme halinde taahhüt edeceklerdir. Taahhüt süreleri en az 10 yıl geçerli olacak ve servis hizmet bedelleri ile yedek parça bedellerinin 10 yıl süresince geçerli olacağı taahhüt edilecektir. Yedek parça listeleri ve ilgili taahhüt teklif ile birlikte verilecektir. Taahüt edilen yedek parça fiyat listeleri ve hizmet bedelleri teklifin ayrılmaz parçasıdır. Parça ve hizmet bedelleri uygun olan teklifler tercih sebebidir.

  6. Teklif edilen ürünlerin, yerli olması, üretiminin Türkiye’de yapılması tercih sebebidir. Varsa, istekli firmalar Yerli Malı Belgelerini teklifleri ile birlikte idareye sunmalıdır.

  7. Montajı takiben kurumca görevlendirilecek kişilere yazılım ve donanım eğitimi, ayrıca sorumlu teknik personele sistem kullanma eğitimi verilecektir.

  İstekli firma tarafından verilecek fiyat teklifi, bu şartname maddelerinin tamamını karşılamak üzere, gerekli eğitimler, yazılımlar, hizmetler ve donanımlar için geçerlidir. Bu şartname kapsamındaki ürün veya hizmetler için ek bir ücret ödenmeyecek, verilen teklif bedelleri esas ve tamamı dahil olarak alınacaktır.
 • 1   2   3


      Ana sayfa


  Genel hüKÜmler

  Indir 126.14 Kb.