bilgiz.org

Genel hüKÜmler

 • 7.Terminal Ünitesi
 • Sanal Terminal Yazılımı
 • İnternetten Randevu
 • Merkezi Raporlama
 • Yönetim Yazılımı
 • Web Sunucusu • Sayfa2/3
  Tarih29.12.2017
  Büyüklüğü126.14 Kb.
  TipiYazı

  Indir 126.14 Kb.
  1   2   3

  Ana Gösterge Teknik Özellikleri

  1. Ana gösterge ünitesi bekleyen kişilerin kolayca görebileceği merkezi yerlere asılan genel gösterge üniteleridir. Bu ünite üzerinde herhangi bir bankodan yapılan son çağrı ve bu çağrıyı yapan bankonun numarası birlikte gösterilecektir. İlk satırında son yapılan çağrıyı, takip eden satırlarda ise önceki çağrıları sırası ile görüntüleyecektir.

  2. Banko numarası gösterimi led ışıklar ile yapılmalı, etiket veya folyo ile yapıştırılmış olmamalıdır. Banko numarası istenildiği gibi değiştirilebilmeli ve göstergeler farklı yerlerde çalıştırılabilmelidir.

  3. Bir sistemde birden fazla ana gösterge ünitesi yer alabilmeli ve herhangi bir sınırlandırma olmamalıdır.

  4. Ana gösterge üniteleri en az 2 satır halinde olacaktır. Ancak yetkililerin talebi halinde her ünite 8 satıra kadar üretilebilmelidir.

  5. Sıra numarası ile banko numarası rakamlarının arasında, çağrı yapan bankonun ana göstergeye göre yönünü gösteren bir ok işareti bulunmalıdır. Bu şekilde, her bir ana göstergenin bulunduğu yere göre yön oku sağa-sola (ilgili bankonun pozisyonuna göre) ve (diğer katlar için) yönde seçilebilmelidir. Yön oku ayarı her ana gösterge için yapılabilmeli, istenildiğinde kapatılabilmelidir.

  6. Birden fazla ana gösterge ünitesi kullanıldığında her ünitenin data erişimi için sistem üzerinden farklı cihaz no ayarı yapılabilmelidir.

  7. Ana göstergede ayrıca kayan yazı formatında mesajlar da gösterebilmelidir.

  8. Göstergeler verimli GaAlAs çekirdekli kırmızı LED ile yapılmış olmalıdır. Herbir LED çekirdeğinin ışık şiddeti en az 10 milikandil (± 2 milikandil) olmalıdır.

  9. Ana göstergelerde de grafik ve font seçimli alfabetik karakterlerde belirli bir görüntü kalitesi ve kapasiteyi sağlamak üzere, net LED alan genişliği banko göstergelerinden yatayda en az %20 oranında daha geniş olmalıdır. (Yatay çözünürlük en az 40 x 1,2 = 48 nokta).

  10. Alfa nümerik karakterlerde bir standart sağlamak üzere, karakter yüksekliği (buna bağlı olarak dikey çözünürlük ve LED alan yüksekliği banko göstergeleri ile aynı olmalıdır. Toplam çözünürlük 10 x 48 = 480 nokta olmalıdır.

  11. Ana gösterge ünitelerinin rahat okunabilir olmasını teminen, yukarıdaki çözünürlük limitleri dahilinde aktif LED alanı (LED displaylerin kapsadığı net alan) en az 75x360 mm2, olarak tespit edilmiştir.

  12. Gösterge üzerindeki font ve punto seçimi doğrudan sistem bilgisayarından sağlanacak ve bilgisayardaki Türkçe destekli tüm fontlar kullanılabilecektir. Bu banko ve sıra numaraları için ayrı ayrı uygulanabilmelidir.

  13. Gösterge çözünürlüğü esas olmak üzere, çağrılan Sıra Numarası 4 hane (0-9999), banko numarası ise 2 hane (0-99) olarak aynı anda görüntülenebilmelidir.

  14. Göstergelerde her yeni çağrı önce flaş ederek dikkati çekecek, daha sonra yeni bir çağrı gelinceye kadar veya belirli bir süre boyunca sabit kalacaktır. Bu süre ve flaş sayısı ayarlanabilir olmalıdır.

  15. Ana göstergeler sistemin görsel üniteleri olup, estetik görüntü sağlanması önemlidir. Ünitelerin dış gövdesi özel endüstriyel tasarım ürünü estetik ve fonksiyonel yapıda olmalıdır. Resim çerçevesi şeklindeki çerçeve tipi montajlar veya keskin köşeli yaralanmalara sebep olabilecek şekiller kabul edilmeyecektir.

  16. Ana gösterge üniteleri duvara askı veya tavandan askı halinde monte edilebilmelidir. Sisteme bağlantısı soketli olmalı ve kolayca değiştirilebilmeli, bir ana göstergenin çalışmaması halinde diğer göstergeler zarar görmemelidir. Bu montaj şekillerinin tamamı için uygun montaj aparatları verilmeli, montaj şekli değiştirildiğinde yeni bir aparata ihtiyaç duyulmamalıdır. Bunun için ek bir ücret ödenmeyecektir.

  17. Ana göstergelerin kablo bağlantıları hiçbir şekilde dışarıdan görünmeyecek ve bu işlemler için ek ücret ödenmeyecektir.

  18. Ana göstergelerin montaj ve askı malzemeleri için ayrıca bedel talep edilmeyecek, gösterge bedeli her tür montaj ve askı malzemesini ve işçiliğini de kapsayacaktır.

  19. Göstergelerin ön yüzü parlamayı ve ışık yansımalarını engelleyen ve sadece gösterge ışığı rengini filtre eden polikarbonat ekran koruyucusuna sahip olmalıdır. Cam ile yapılan uygulamalar kabul edilmeyecektir.

  20. Polikarbon gösterge filtresi, ekrana yapıştırıcı veya band ile tutturulmamalı, kolaylıkla sökülüp takılabilmelidir.

  21. Ana gösterge ünitesinin ilk satırında çağrılan son sayı ve ilgili banko numarası gösterilecek yeni bir çağrı geldiğinde bu sayı bir alt satıra kayacaktır. Böylece satır sayısı kadar son çağrı bilgisi alt alta gösterilmekte olacaktır.

  22. Bir sistemde yer alan ana göstergelerin hepsi aynı sayıları göstermek zorunda olmamalı, her ana göstergenin hangi bankolara ait çağrıları göstereceği ayarlanabilmelidir. Bu şekilde örneğin katlara göre veya servislere göre herbir ana göstergenin göstereceği çağrılar gruplanabilmelidir.

  23. Ana gösterge ünitelerinde yeni çağrı anında bir ses üreteci ile uyarı verilmelidir. Ancak tüm ana göstergelerde her çağrı için ses verilmesi gürültü kirliliği yaratacağı için, her bir ana göstergenin hangi bankolara ait çağrılarda ses vereceği seçilebilmelidir.

  24. Ses üretecinin ses şiddeti ve melodisi ayarlanabilmelidir. Farklı göstergeler için farklı uygulamalar yapılabilmelidir. Ses üreteçlerine kurumsal melodi yüklenebilmelidir.

  25. Ana göstergeler bilgisayardan gönderilen herhangi bir mesaj görüntülenebilmelidir.

  26. Ana göstergeler belirli bir süre yeni bir çağrı gelmemesi halinde otomatik olarak sönmesi sağlanabilmelidir.

  Her bir ana göstergede farklı bir mesaj verilebilmelidir. Mesajlar, son çağrı belirli bir süre ekranda kaldıktan sonra (bu süre ayarlanabilmelidir) otomatik olarak gösterime girmelidir. Mesaj metni ve devreye girme süresi her ana gösterge için ayrı ayrı yüklenebilmelidir. Mesajlar kayan yazı şeklinde gösterilmelidir. Mesajlarda kullanılan karakterler tüm Windows fontlarıyla çalışabilmeli, yazı tipleri, boyutları ve biçimleri (italik, kalın gibi) her bir ekran için değiştirilebilmelidir.
  7.Terminal Ünitesi

   1. Terminal ünitesi estetik ve ergonomik plastik gövde içinde sağlam yapılı ve kullanışlı olmalıdır.

   2. Çağrılan bilet numarası ve işleminin ne kadar süredir devam ettiği terminal üzerindeki ekrandan izlenebilmelidir.

   3. Terminal ekranında sırada bekleyen olup olmadığı görülebilmelidir.

   4. Bekleyen sayısının tespitinde sadece belirli bir servis değil, o bankonun görev listesindeki tüm servis ve transfer işlemlerine ait bekleyenler de dikkate alınmalıdır.

   5. Vatandaşların işleminin birden fazla aşama içermesi ve şube içerisinde farklı noktalara gitmesi gerektiğinde aynı numara ile veya yeni üretilmiş numara ile başka bankolara transferi için özel fonksiyonlar bulunmalıdır.

   6. Transfer işlemi başka belirli bir bankoya yapılabildiği gibi, başka bir servise yapılarak o servise hizmet veren tüm bankolardan çağrılması da mümkün olmalıdır.

   7. Terminal üniteleri "Sanal Terminal" yazılımı ile aynı ortamda paralel olarak çalışabilmeli, her personel kendi tercihine göre fiziki terminal ve/veya sanal terminalden çağrı yapabilmelidir.

  1. Sanal Terminal Yazılımı

   1. Sanal terminal yazılım kurum tarafından sağlanacak olan Windows işletim sistemi uyumlu tüm bilgisayarlarda çalışabilmelidir. Sistemin bulunduğu bankoların çoğunluğunda birer Microsoft Windows uyumlu bilgisayar mevcut olup, sanal terminal yazılım paketi bu ağ üzerinde sorunsuz çalışmalıdır.

   2. Programın kurulacağı bilgisayarlarda kullanılacak işletim sistemleri Windows XP, Windows XP Embedded, Windows 7, Windows 7 Embedded, Windows NT, Windows 2000 ve Windows Vista işletim sistemlerinden birine sahip olabilir. Bu nedenle sanal terminal yazılımı, tüm fonksiyonları ile bu işletim sistemlerinde çalışabilmeye uygun olmalıdır.

   3. Programın kurulacağı bilgisayarlar, masaüstü bilgisayar olabileceği gibi sunucu üzerinden çalışan thin client istemler de olabilir. Program her iki bilgisayar sistemi üzerinde de aynı anda sorunsuz çalışabilmelidir.

   4. Sanal terminal yazılımının yüklendiği bilgisayarlarda asıl kurumsal yazılım mevcuttur. Microsoft Windows işletim sistemi kuralları dahilinde sanal terminal yazılımı ana yazılımın koşmasına zarar vermeyecek yapıda olmalıdır.

   5. Sanal terminal yazılımı ile kiosk konsol üzerindeki yazılım TCP/IP protokolü ile soket mantığında haberleşecektir.

   6. Sanal terminal yazılımı ana kurumsal yazılım ile birlikte "multitasking" formatında birlikte çalışacak, ancak ana kurumsal yazılımdan hiçbir data alışverişi iletişimi gerekmeyecektir.

   7. Sanal terminal yazılımı yüklenen bilgisayarların yönetim yazılımına tanıtımı için ek bir ayar yapılmasına gerek olmayacak, IP tespiti yönetim yazılımından otomatik olarak sağlanacaktır.

   8. Çağrılan bilet numarası ekrandan izlenebilmelidir.

   9. Yazılım ekranında sırada bekleyenlerin sayısı izlenebilmelidir. Buna ek olarak sırada bekleyenlere ait hangi kuyruktan sıra aldıkları, ne kadar süredir bekledikleri, kimlik bilgileri gibi bilgiler çağrı yapılmadan izlenebilmelidir, incelenebilmelidir.

   10. Terminallerden istenilen sıra numarası çağrılabilmelidir. Bu sırada bekleyen kişilerden olabileceği gibi herhangi bir numara da olabilmeli ancak bu numara sırada beklemiyorsa kullanıcılar uyarılmalıdır.

   11. Vatandaşların işlemlerinin birden fazla aşama içermesi ve farklı noktalata gitmesi gerektiği durumunda aynı numara ile veya yeni üretilen numaralar ile başka servislere transferi sağlanabilmelidir.

   12. Eski yapılan çağrılar ve bunlara ait bilgiler izlenebilmelidir.

   13. Bir işlemin tamamlanamaması halinde numara belirlenecek süre kadar sonrasına tekrar çağrılmak üzere ertelenebilmelidir.

   14. Bir numara belirlenen bir süre kadar sonrasında tekrar çağrılabilmek üzere park edilebilmeli, park edilen çağrı yine aynı kullanıcı tarafından tekrar çağrılabilmelidir.

   15. Sistem çalışan personele atanan yetkilere göre çağırma işlemi gerçekleştirecektir. Çalışan personel sürekli aynı bilgisayarı kullanmak zorunda olmamalı, başka bir bilgisayardan da kendi kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme bağlanması halinde, atanan görev ve yetkileri doğrultusunda ek bir ayar gerekmeksizin çağrı işlemi gerçekleştirebilmelidir

   16. Sanal terminallerin çalışması için ek bir kuruluma veya aktivasyona ihtiyaç duyulmamalı, kurum ağına dahil olan herhangi bir bilgisayara kopyalanması ile çalışabilmelidir.

   17. Sanal terminaller ile banko göstergeleri yeni ek bir kablolamaya ihtiyaç duyulmadan, kurum ağına dahil edilmiş banko personeli bilgisayarları üzerinden de çalışabilmeli, bu sayede geçici olarak eklenecek terminaller anında sisteme mobil olarak dahil edilebilmelidir. Bu geçici hizmet noktalarına, banko göstergeleri USB portu üzerinden uzmanlık gerektirmeden bağlanarak çalışabilmelidir.

   18. Banko göstergeleri, geçici olarak açılabilecek hizmet masaları için, kullanıcı bilgisayarlarına USB portu ve sanal terminal vasıtasıyla bağlanabilmeli, bu masanın devreye alınması için adaptör ve USB bağlantıları dışında hiçbir kablolama gerektirmemelidir. Tüm teklif edilen ekranlar bu özelliğe sahip olmalı, kullanım şekli kurum tarafından seçilebilir olmalıdır. Şube yoğunlukları değişkenlik gösterebileceği için geçici olarak açılacak masalarda USB ekranlar kullanılabileceğinden bu özelliğin teklif edilen tüm ürünler tarafından sağlanabildiği taahhüt edilecektir

   19. Sanal terminallerin kurulu olduğu kurum ağına dahil edilmiş bilgisayarların, ikinci monitör çıkışları ve bu çıkışlara bağlanacak LCD monitörlerin kurum tarafından sağlanması halinde, bu monitörler de banko göstergesi olarak kullanılabilmeli ve bu LCD monitörlerin ekran tasarımları kurumsal imaja uygun olarak istenildiği gibi ayarlanabilmelidir.

  İkinci monitör olarak kullanılan banko göstergelerinin, çağrı yapılan numara, banko numarası, istenilmesi halinde sırada çağrılacak olan numaraların boyutu, yazı tipi, rengi ve pozisyonları ayarlanabilmelidir. Bunlara ek olarak arka plan görünümü, bilgilendirme mesajları, saat, tarih gibi bilgiler de değiştirilebilmeli ve ayarlanabilmeli ekran görünümü istenildiği gibi değiştirilebilmelidir.


  1. İnternetten Randevu

   1. Belirlenen servisler için sistemin internet üzerinden randevu dağıtması sağlanmalıdır. Randevu hizmeti için ek bir ücret talep edilmeyecektir.

   2. Internetten randevu hizmetinin verileceği servisler belirlenebilmelidir. Internetten randevu ayarlarında, randevu saatleri, randevu periyotları, her periyot için verilecek bilet, randevunun dağıtılacağı günler, randevunun kaç gün ileriye dönük dağıtılacağı, randevulu biletlerin çağrı öncelikleri, randevulu bilet numaraları, randevulu biletlere hizmet verecek personeller seçilebilmelidir.

   3. Internetten randevunun nasıl verileceği düzenlenebilmelidir. Randevunun telefon numarası, kimlik numarası, abone numarası vb. gibi hangi numara kıstas alınarak verileceği seçilebilmelidir.

   4. Internetten randevunun kaydedilmeden önce, doğrulaması ayarlanabilmelidir. Doğrulanmadan randevu dağıtımı sağlanabilmeli veya engellenebilmelidir.

   5. Bir vatandaşın kaç adet randevu alacağı sınırlanabilmelidir.

   6. Internetten randevu ayarları kurum personeli tarafından düzenlenebilmelidir.

   7. Randevulu biletler, randevu sahibi şubeye geldiği anda sisteme dahil edilecek, randevusunu alan ancak şubeye gelmeyen vatandaşların çağrılması engellenecektir.

   8. Randevulu çalışmalar için dokunmatik ekranda seçenek bulunmalı ve randevu ile gelen müşteriler sıralarını bu butondan alabilmelidir Bu buton müşteri randevu numarasını veya müşteri numarasını girdikten sonra bilet vermelidir. Bu butondan alınan sıralara, hizmet verecek banko veya bankolar, hizmet önceliği, çalışma saatleri düzenlenebilmelidir.

   9. Internetten randevu dağıtımı istenildiğinde durdurulabilmelidir

   10. Internetten randevu ayarları anında düzenlenebilmelidir. Servisler, her servis için randevu saatleri, toplam randevulu bilet sayısı, randevulu bilet numaraları, randevu periyotları (30 dakika veya 1 saat gibi) ayarlanabilmeli, değiştirilebilmelidir

  2. Merkezi Raporlama

   1. Yazılım tüm şubelerin tek bir ekrandan görüntülenebildiği, şubelere ait istatistiki verilerin bulunduğu merkezi raporlama özelliğine sahip olmalıdır.

   2. Raporlama dili gerek ekran menülerinde gerekse çıktılarda Türkçe olmalı, tüm Türkçe karakterler doğru olarak kullanılabilmelidir.

   3. Şubelerin toplu olarak canlı izlendiği ekranda, aşağıdaki istatistiki verileri, tablolar halinde, tek bir pencerede sağlanmalıdır

    1. Şube adları, şube işlem süreleri, bekleme süreleri, hizmet alan vatandaş sayısı, bekleyen vatandaş sayısı

    2. Şubelerde açık olan banko sayıları

    3. Şubelerdeki kuyruklara ait, her kuyruk ve her şube için, işlem süreleri, bekleme süreleri, hizmet alan vatandaş sayısı, bekleyen vatandaş sayısı

   4. Merkezi raporlama ekranlarının çıktıları şubelere yerleştirilecek LCD Televizyonlar üzerinden müşterilere de bildirilebilmelidir. Bu LCD Televizyonlar da, vatandaşlar diğer şubelerdeki yoğunluğu canlı olarak izleyebilmelidir.

   5. Merkezi raporlama ekranının güncellenme süresi belirlenebilmelidir. 1dk’dan kısa süreli olarak canlı bilgi alınabilmelidir.

   6. Merkezi raporlama ekranının çalışması mevcut network ağında aşırı trafik oluşturmamalıdır. Bunun için gerekli mimari sağlanmış olmalıdır. Merkezi raporlama için, mevcut tüm şubelere, 1 Saatte 5MB’dan daha fazla veri aktarımı olmamalıdır.

   7. Merkezi raporlama sistemi ana sunucu üzerinde aşırı işlem yükü oluşturmamalıdır. Bu sebeple merkezi raporlama ekranına bağlanacak olan kullanıcı (şube) sayısında herhangi bir kısıtlama olmamalıdır.

   8. Merkezi raporlama ile ilgili özelliklerin sağlandığı ihale dökümanı ile taahhüt edilecek, varsa uygulanmış bir referans bir sistem üzerinden, yoksa kurulacak demo sistem ile ihaleden önce bilgi işlem personeli ile birlikte test edilecektir
  1. Yönetim Yazılımı

   1. Bu sistem için "yönetim yazılımı" ifadesi tüm sistemin çalışmasını, ayarlarını, donanım ile ilgili ayar işlemlerini kapsayan, sistemin yönetimini sağlayan komple sistem çözümü anlamında ele alınmaktadır. Bu anlamda, bilgisayardaki yazılım dışında donanım ünitelerinin üzerindeki mikroişlemci yazılımları da paket yazılımın ayrılmaz parçaları olarak kabul edilecektir.

   2. Kiosk konsol bilgisayarının ağa dahil edilmesi ve IP numarası ile ağa tanıtılması için şubede mevcut ağ üzerinden Sıra Çağrı sistemi kiosk konsolu kontrol bilgisayarına bağlanacak ağ ucu kurum tarafından temin edilecektir.

   3. Bir uygulamada gerekli olabilecek servis sayısı (işlem çeşitleri) istenen herhangi bir adette olabilmelidir. Dokunmatik ekranın verimli kullanılmasını teminen, aynı anda ekranda en az 10 adede kadar servis adı gösterilebilmeli, daha fazla servis seçeneği gerekiyorsa, kademeli olarak seçim yapılabilmelidir. Bir servise bağlı alt servis ayarlan yönetici tarafından yapılabilmelidir.

   4. İşlemlerin ilk çağrıldığı bankoda bitmediği durumlar için aynı fiş no ile başka servislere transfer edilebilmelidir.

    1. Transfer işlemi bir servisten başka bir servise yapılabilmelidir. Bu durumda yeni servisten çağrı yapan tüm bankolar bu transferi kabul etmelidir.

    2. Transfer işlemi sadece belirli bir diğer bankoya da yapılabilmelidir. Bu durumda sadece istenen banko transferi kabul etmelidir.

    3. Transfer edilmiş işlemin yeni servis veya bankosunda hangi öncelikle çağrılacağı ayarlanabilmelidir.

   5. Çağrılar belirli sıra, oran ve sınırlamalarla isteğe göre ayarlanabilmelidir. Bu amaçla:

    1. Yazılım üzerinden yapılacak bir tercih ile, her servisten yapılacak çağrı adetleri belirlenebilmeli bu istenildiği zaman değiştirilebilmeli ve değişiklik anında geçerli olmalıdır.

    2. Fiş alma sırasına göre çağrı yapılabildiği gibi, her banko için servis çeşitlerine göre belirli oranlarda çağrı ile bir görev listesi oluşturulabilmeli, bu şekilde belirli servislerin çok hızlı hizmet alması, bazı servislerin ise aşırı bekletilmesi riski kontrol edilebilmelidir.

    3. Kullanıcıların birden fazla kuyruktan çağrı yapmaya yetkili olması halinde, hangi kuyruktan hangi oranlarda çağrı yapabileceği ayarlanabilmelidir.

    4. Her bir kuyruktan alınan biletler, günün belirli saatleri için (öğle arası gibi) geçici olarak durdurulabilmelidir.

    5. Her bir kuyruktan alınan biletlerin sadece günün belirli saatlerinde (mesai saatleri) alınabilmesi sağlanabilmeli bu saatlerin dışında bilet alınması durdurulabilmelidir.

    6. Her bir kuyruktan alınacak toplam bilet adedi sınırlandırılabilmeli, gün içerisinde bu limit değerine ulaşıldığında sistemin bilet vermesi durdurulabilmelidir.

   6. Servis isimleri yazılım üzerinden oluşturulabilmelidir.

   7. Servis işlemlerinin olduğu sanal düğmeler kurum tarafından belirlenen veya hazırlanan resim dosyaları ile oluşturulmalıdır. Bu resim dosyaları kurumsal imaja uygun biçimde hazırlanmalı ve kurum tarafından istenildiğinde değiştirilebilmelidir. Kurumsal imaja uygun olarak istenilen tasarım gerçekleştirilebilmeli ve dokunmatik ekranın verimli kullanımı dikkate alınarak boyutları ile ilgili her hangi bir sınırlama bulunmamalıdır.

   8. Servisin aktif olmadığı zamanlarda fiş alınmak istendiğinde farklı bir açıklama metni ekranda yer almalı ve kullanıcıyı bilgilendirmelidir. Bu açıklama metni resim dosyası şeklinde gerçekleştirilebilmeli verilmek istenilen yazılı mesajların yanı sıra, renk, işaret veya şekiller kullanılarak uyarılar dikkat çekici hale getirilebilmelidir. Uyarı mesajı görünümleri kurumsal imaja uygun olarak tasarlanmalı ve kurum tarafından istenilmesi halinde ileride değiştirilebilmeli bunun için herhangi bir kısıtlama bulunmamalıdır.

   9. Her banko için personelin adı, sicil numarası ve şifresi yazılım üzerinden kaydedilebilmeli, her personel için bir şifre konularak bankolardaki personelin kimliği tanımlanabilmelidir. Bu bilgi personel verimini ölçme amaçlı raporların sağlıklı olması için önemlidir.

   10. Sistem çalışan personele atanan yetkilere göre çağırma işlemi gerçekleştirecektir. Çalışan personel sürekli aynı bilgisayarı kullanmak zorunda olmamalı, başka bir bilgisayardan da kendi kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme bağlanması halinde, atanan görev ve yetkileri doğrultusunda ek bir ayar gerekmeksizin çağrı işlemi gerçekleştirebilmelidir.

   11. Sistem yazılımının, kullanıcı arayüz dili ve tüm menüleri Türkçe olacaktır. Tüm raporlar ve ekranlar türkçe karakter destekleyecektir.

   12. Sistemde kaydı tutulan tüm verilerin (ham veriler) idare tarafından istatistiki bilgiler almak amacıyla kullanılması için, ACCESS ve EXCEL gibi formatlara aktarılması imkanı sağlanmalıdır.

   13. Sistem ayarları lokalde yedeklenerek olası arızalarda sistemin hızlı bir şekilde tekrar kullanılabilmesi sağlanmalıdır.

  2. Web Sunucusu

   1. Sistem ayarlarının uzaktan yapılması, raporların alınması ve tüm bu işlemlerin herhangi bir ek programa ihtiyaç duyulmadan, internet tarayıcılar üzerinden gerçekleştirilmesini sağlamak amaçlarıyla kiosk konsola ve/veya tahsis edilecek başka bir kurum bilgisayarına web sunucusu kurulacaktır.

   2. Web sunucusu için ek bir lisans ödenmeyecektir. Tekliflerde bu yazılım için ayrı bir ücret belirtilmeyecek ve bu hizmet için hiçbir zaman (belirli bir süre sonra kira veya yıllık hizmet bedeli adı altında) ek bir ücret ödenmeyecektir.

   3. Web sunucusunun yeri kurum tarafından belirlenecek olup, ister kiosk konsollarında istenilirse herhangi bir internet sunucusuna kurulumu istenebilecektir. Sunucu için eğer işletim sistemi vb. gibi kısıtlamalar varsa, bu tekliflerde açıkça belirtilmelidir.

   4. Daha sonra sistemde yapılabilecek yedekleme veya genişletme gibi işlemler için ek bir lisans gerektirmeyen, bir kullanıcı kılavuzuna, bir ders kitabı veya başka işlevsel ve faydalı bir belgeye ihtiyaç duymadan, serbest kullanım hakkına sahip bir yazılım tercih edilecektir. Eğer teklif edilen ürün ek bir lisans gerektiriyorsa, tekliflerde ek lisans bedeli açıkça belirtilmelidir. Ek lisans gerektiren ürünlerde, kullanıma ilişkin süre kısıtlaması olmamalıdır.

   5. Sunucunun yapılandırılması istenildiğinde kurum tarafından değiştirilebilmelidir. Çıkış portu, klasör kısıtlamaları, erişim kısıtlamaları vb. gibi ileride güvenlik açığı oluşturabilecek durumların tespiti halinde, yapılandırma kurum tarafından değiştirilebilecektir.

   6. Web sunucusuna kullanım erişimi için herhangi bir kısıtlama olmamalıdır. Web sunucusu üzerinde çalışacak olan web sitelerine platformdan bağımsız bir biçimde erişim sağlanabilmeli, akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar veya farklı işletim sistemleri üzerinde koşan internet tarayıcıların tamamından erişim hiçbir kısıtlama olmaksızın sağlanmalıdır.

   7. Web sunucusunun sağladığı hizmetler için ek bir program kurulmasına veya port açılmasına gerek duyulmamalıdır. İnternet tarayıcı üzerinden gelen tüm bağlantılar kabul edilmeli, sayfalara erişim ise belirlenen yetki seviyeleri ile düzenlenmelidir.

   8. Sayfalara erişim için kullanıcılara terminal uygulamaları için atanan kullanıcı adı ve şifre kullanılmalı, kullanıcıların yetki seviyeleri belirlenebilmelidir. Belirlenen yetki seviyeleri ile, genel müdür, şube müdürü veya memurların hangi bölümlere erişebileceği sınırlandırılabilmelidir. Bu özellik ile sistemin yönetimine, sistem ayarlarına veya raporlar gibi bölümlere, sadece belirlenen kullanıcılar erişebilmelidir.

   9. Web sunucusu üzerinde raporlama veya sistem yönetimi için kullanılacak olan tüm web siteleri, kaynak kodları ile birlikte idareye teslim edilecektir. Web sitesinin hazırlanmasında kullanılacak olan programlama dili daha sonra kurum tarafından yapılabilecek olan güncelleme gibi işlemler için ek bir lisans gerektirmeyen, bir kullanıcı kılavuzuna, bir ders kitabı veya başka işlevsel ve faydalı bir belgeye ihtiyaç duymadan, serbest kullanım hakkına sahip bir yazılım olması tercih sebebidir.

   10. Web sunucusu ile sağlanması istenilen hizmetler aşağıda belirtilmiştir.  1   2   3


      Ana sayfa


  Genel hüKÜmler

  Indir 126.14 Kb.