bilgiz.org

Fırat Üniversitesi
Tarih30.09.2017
Büyüklüğü28.56 Kb.

Indir 28.56 Kb.

F.Ü. MÜH. FAK.


BİLGİSAYAR MÜH. BÖL.

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LAB.

DENEY NO : 6
LAN TEKNOLOJİLERİ DENEYİ

1. GİRİŞ


Bu deneyin amacı Cisco 1760 Router ve Cisco Catalyst 2950 switch kullanarak:


 • Yerel Alan Ağı (LAN, Local Area Network) oluşturmak

 • Statik, default ve dinamik yönlendirme kavramlarını öğrenmek

 • RIP, IGRP, EIGRP gibi yönlendirme algoritmalarını öğrenmek

 • Bu algoritmaları routerlar üzerinde yapılandırmaktır.


Deneye gelmeden önce aşağıdaki konuların ve özellikle yönlendirme algoritmalarının kesinlikle bilinmesi gerekmektedir.


 • Ağ arabirim kartı (Network interface card) nedir ?

 • IP adresleri ve Ağ maskeleri

 • Ağ topolojisi

 • protokolleri

 • OSI modeli ve katmanları

 • TCP/IP modeli

 • Kablo türleri ve özellikleri (UTP, STP, Coaxial)

 • Ethernet Çerçeve yapısı

 • MAC (Media Access Control)

 • Collision domain

 • Broadcast domain

 • Routable and routed protokoller

 • Routing algoritmaları ve metrikleri (RIP, IGRP, EIGRP)

 • Statik ve Dinamik yönlendirme

 • Uzaklık Vektörü Algoritması (Distance Vector Routing)

 • Bağlantı Durumu Algoritması (Link State Algorithm)
 1. Yerel Alan Ağları

Yerel alan ağları, aynı çalışma ortamında birbirleriyle ilgili işlerde çalışan bir topluluk içinde kaynakların paylaşılması amacıyla kurulur. LAN’larda temel özellik, sistemlerin aynı ortamda veya birbirlerine yakın mesafede olmasıdır. LAN uygulamasında kablolama alt yapısı oldukça önemlidir; kablo türü, seçilecek teknolojiyi, ağın yayılabileceği fiziksel genişliği ve portlar arasındaki iletişim hızını belirlemede baskın parametrelerdir. LAN’lar aşağıdaki bileşenlerden oluşur.  • Bilgisayarlar

 • Ağ arabirim kartları

 • Paralel cihazlar

 • Kablolar

 • Ağ cihazlarıŞekil 1. Ağ cihazları.
LAN uygulamalarında Ethernet, Token Ring ve FDDI sıkça kullanılan teknolojilerdir. ETHERNET en sık kullanılan LAN teknolojisidir ve bu deneyde de ETHERNET LAN teknolojisi kullanılacaktır. Şekil 1’de LAN’larda sıkça kullanılan ağ cihazları verilmiştir.
3. Yönlendirme
Bu bölümde yönlendirmenin ne olduğu tanımlanarak statik ve dinamik yönlendirme arasındaki farklar açıklanacaktır. Bir router hedef ağa paketleri sevk etmek için yönlendirmeyi kullanır. Router, paketin hedef IP (destination IP) adresine bakarak karar verir. Yol boyunca tüm cihazlar paketi doğru hedefe ulaştırmak için hedef IP adresini kullanır. Doğru kararlar alabilmek için, Routerlar hedef ağlara nasıl ulaşacaklarını öğrenmek zorundadırlar. Routerlar dinamik yönlendirmeyi kullandıkları zaman, uzak ağlara ulaşmak için gerekli yönlendirme bilgisini diğer routerlardan öğrenir. Statik yönlendirmeyi kullandıkları zaman ise, bu bilgi ağ yöneticisi tarafından yapılandırılır.

Statik yönlendirme el ile yapılandırıldığından, ağ yöneticileri herhangi bir topoloji değişikliğini yansıtmak için statik route’ları ekleyip silmek zorundadırlar. Büyük ağlarda yönlendirme tablolarını (routing tables) el ile sürdürme çok büyük yönetim zamanı gerektirir. Birkaç olası değişimin olduğu küçük ağlarda statik yönlendirme daha sık kullanılır. Statik yönlendirme ekstra yönetici ihtiyacından dolayı dinamik yönlendirme kadar kullanışlı değildir. Bazen büyük ölçekli ağlarda belirli bir amacı gerçekleştirmek için statik route’lar dinamik yönlendirme protokolleri ile birlikte yapılandırılır.3.1 Statik Yönlendirme

Bu bölümde statik yönlendirmenin nasıl yapılacağı anlatılacaktır. Statik yönlendirme üç kısım içerisine bölünebilir.
 • Ağ yöneticisi yönlendirmeyi yapılandırır.

 • Router yönlendirmeyi yönlendirme tablosuna kurar.

 • Statik yönlendirme, paketleri yönlendirmek için kullanılır.

Bir yönetici statik yönlendirmeyi el ile yapılandırmak için ip route komutunu kullanır. Bu komut için doğru sözdizimi şekil-2 deki yapı için aşağıda verilmiştir.
Şekil-2 Ağ şeması
Şekilde Hoboken routerın ağ yöneticisi diğer routerlar üzerindeki 172.16.1.0/24 ve 172.16.5.0/24 ağlarına statik yönlendirmeyi yapılandırma ihtiyacı duyar. Yönetici bunu başarmak için aşağıdaki iki komutu kullanmak zorundadır.

Komut söz diziminde çıkış arabirimleri s1 ve s0 geçityolları (gateway) ile belirtilmiştir.

Aynı statik yönlendirme için diğer bir komut söz dizimi ise aşağıdaki gibidir.

3.2 Default-Statik Yönlendirme
Bu bölümde default statik yönlendirmenin nasıl yapılacağı anlatılacaktır. Default yönlendirme, hedef IP yönlendirme tablosundaki hiçbir giriş ile eşleşmediği durumda kullanılır. Default yönlendirme söz dizimi aşağıdaki gibidir. Şekil-3 Waycross router için default yönlendirmeyi göstermektedir.
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [gelecek -hop-adres | çıkış arabirimi ]

Şekil-3 Default-statik yönlendirme


3.3 Dinamik Yönlendirme
Bu bölümde bir yönlendirme protokolünün nasıl yapılandırılacağı açıklanacaktır. Bir router üzerinde IP yönlendirme protokolünü yapılandırmak için global ve yönlendirme parametrelerinin yapılandırılması gerekir. Global parametreler olarak RIP, IGRP, EIGRP veya OSPF gibi yönlendirme protokollerinin seçimi gereklidir. Yönlendirme yapılandırma modundaki (global configuration mode) başlıca görev IP ağ numarasının belirtilmesidir. Bir yönlendirme protokolü aşağıdaki gibi yapılandırılır.router komutu bir yönlendirme protokolünü tanımlar. network alt komutu ise her bir yönlendirme işlemi için zorunlu bir yapılandırma komutudur ve yönlendirme tablolarını hangi arabirimden gönderilip alınacağını belirler. Ağ numarası (network number) doğrudan bağlantılı ağı belirlemek için kullanılır. IGRP ve EIGRP yönlendirme algoritmaları bir otonom numarası (Autonomous number) gerektirirken, OSPF bir işlem ID’si gerektirir. RIP hiçbirini gerektirmez. Bir yönlendirme yapılandırma örneği şekil-4 deki yapı için aşağıdaki gibi tanımlanır.

Şekil-4 Dinamik yönlendirme için örnek yapı.GAD(config)#router rip

GAD(config-router)#network 172.16.0.0
3.3.1 RIP Yönlendirme Algoritması
Bu bölümde RIP yönlendirme algoritmasının nasıl yapılandırılacağı açıklanmıştır. router rip komutu yönlendirme protokolü olarak RIP’i yetkilendirir. network komutu hangi arabirim üzerinde RIP algoritmasının çalışacağını routera söylemek için kullanılır. Yönlendirme işlemi ağ adresleri ile belirli arabirimleri ilişkilendirir ve bu arabirimler üzerinden RIP güncellemelerinin (update) alınıp gönderilmesini başlatır. RIP, yönlendirme güncelleme mesajlarını (routing-updates messages) düzenli aralıklarla gönderir. Router herhangi bir değişimi gösteren bir güncelleme aldığında, yeni güncellemeyi yansıtmak için kendi yönlendirme tablosunu günceller. Şekil-5’teki ağ için RIP dinamik yapılandırılması aşağıda verilmiştir.

Şekil-5 RIP yönlendirme algoritması ve router üzerindeki yapılandırılması


3.3.2 IGRP Yönlendirme Algoritması
Bu bölümde IGRP yönlendirme algoritmasının nasıl yapılandırılacağı açıklanmıştır. IGRP yönlendirme işlemini yapılandırmak için router igrp yapılandırma komutu kullanılır. IGRP yönlendirme işlemini sonlandırmak için bu komutun no formu kullanılır. Aşağıda IGRP yönlendirme algoritması için komut söz dizimi verilmiştir.
RouterA(config)#router igrp as-number

RouterA(config)#no router igrp as-number

Burada AS (Autonomous system) numarası IGRP işlemini tanımlar. Aşağıda AS no 101 için IGRP’nin nasıl yapılandırılacağı gösterilmiştir.
4. RIP ve IGRP Yapılandırmasını Doğrulama
Bu bölümde RIP, IGRP ve diğer yönlendirme işlemlerinin doğru yapılandırılıp yapılandırılmadığını öğrenmek için gerekli komutların söz dizimi ve amaçları tanımlanacaktır. İki komut show ip route ve show ip protocols mevcuttur. show ip protocols komutu router üzerinde IP trafiğini hangi yönlendirme protokolünün taşıdığını gösterir. Şekil-6 show ip protocols komutunun çıktısını göstermektedir.


Şekil-6 show ip protocols komutunun çıktısınıshow ip route komutu yönlendirme algoritması vasıtasıyla komşu routerdan alınan yönlendirme bilgilerinin doğrulanması için kullanılır. Şekil-7’de show ip route komutunun çıktısı verilmiştir.Şekil-7 show ip route komutunun çıktısıDENEYLER


 1. Aşağıdaki verilen ağ yapısını RIP yönlendirme algoritmasını kullanarak yapılandırınız?
2. Aşağıdaki verilen ağ yapısını IGRP yönlendirme algoritmasını kullanarak yapılandırınız?


    Ana sayfa


Fırat Üniversitesi

Indir 28.56 Kb.