bilgiz.org

Firat üNİversitesi rektöRLÜĞÜnden

 • Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ REKTÖR ÖNSÖZ
 • Prof. Dr. Cengiz ARSLAN BESYO Müdürü İÇİNDEKİLER
 • 1. BESYO 2014 YILI SINAV SİSTEMİ 8 1.1. Başvuru Tarihi ve Yeri
 • 1.2.1. Başvuru Koşulları 8 1.2.2. İstenecek Belgeler
 • 3. On-Line Başvuru Sistemi 10 4. Sınav Bilgilendirmesi 17
 • 5.1. Sporcu Özgeçmiş Belgeleri ile İlgili Açıklama 25 6. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • 8. Kesin Kayıt Tarihleri 29 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU HAKKINDA GENEL BİLGİ
 • Öğretim Üyesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Antrenörlük Eğitimi Bölümü
 • BÖLÜM KIZ ERKEK TOPLAM
 • TOPLAM 304 675 979 BÖLÜMLER • Sayfa1/4
  Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü317.16 Kb.

  Indir 317.16 Kb.
    1   2   3   4

  Fırat Üniversitesi  BESYO 2014 – 2015 ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU


  http://besyobasvuru.firat.edu.tr/


  Sevgili Gençler,

  Üniversiteler, bilgi öğretimine dayalı ama daha çok üretildiği bir yer olarak, ülkemizin gelecek nesillerini yetiştirmede bir kurumsal yapı olarak önem arz etmektedir. Bunun yanında genç nesillerin beden ve ruh sağlığı yerinde çağdaş bir toplum oluşturabilmesi için, üniversiteli olmada bireysel genellerini artırmaları, bilimsel bir düşünce yapısına sahip olarak yetiştirilmelerine özen gösterilmelidir.

  Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuzun amacı, eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamalarıyla Beden Eğitimi ve Spor alanında İnsan Kaynakları yetiştirerek, toplumumuzun sağlıklı olmasına katkı sağlamaktır.

  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni ve Antrenörleri yetiştirmek amacıyla, şeffaf ve hakkaniyet ölçüleri çerçevesinde yapılacak olan “On-line Özel Yetenek Sınavı” ile bu yıl ilk kez öğrenci alınacaktır. Nitelikli bir eğitim-öğretim süreci sonunda mezunlarımız, spor sektöründe öğretmen, antrenör ve yönetici gibi birçok alanında kendileri için istihdam şansını oluşturmuş olacaklardır. Aynı zamanda mezunlarımız, sporun sevilmesi ve yaygınlaştırılmasında, sağlıklı bir toplum oluşturmada, yetenekli gençlerin spora kazandırılması ve yetiştirilmesinde, birçok spor branşında teknik sorumluluklar almada önemli görevler üstleneceklerdir.

  Ülkemize / bölgemize ve dünyamıza ışık saçacak bireyler yetiştirmek, bilimsel referansları temel düstur edinen, gücünü ve enerjisini; insan sevgisinden alan siz çok değerli gençleri üniversitemizde görmek istiyoruz.

  Bu duygu ve düşüncelerle, tüm adaylara başarılar diliyorum.  Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ

  REKTÖR
  ÖNSÖZ

  Ülkemizin spor alanında, sporcu eğitimcileri yetiştirmenin yanında, toplumun sağlıklı kalabilmesi için de spor uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak ise spor eğitimini bilen bu konuda yetişmiş eğitimli insan gücüyle mümkündür. Bu amaçla yetiştirilecek spor alanındaki akademik elemanlar, tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de bu görevi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında yetişmektedir.

  Fırat Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) yeni öğretim yılından itibaren “Spor Bilimleri Fakültesi” ne dönüşerek ülkemizin doğusunda gerek altyapı gerekse yetişmiş öğretim elemanı ile bölgesinin en donanımlı spor eğitim kurumu olarak göze çarpmaktadır. 18. dönem mezunlarını bu yıl vererek, bölgenin en eski ve güçlü akademik yapısı ile dikkat çekmektedir. Yüksekokulumuz bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi (1 ve 2. Öğretim) ve Spor Yöneticiliği (1 ve 2.Öğretim) olmak üzere toplam 5 bölüm yer almaktadır. Ayrıca Rekreasyon Eğitimi Bölümümüze ise ileriki yıllarda öğrenci alımı yapılacaktır.

  Değerli adaylar, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı, Fırat Üniversitesi BESYO Özel Yetenek Sınavı geçen yıl olduğu gibi tekrar on-line sistem olarak hazırlanmıştır. Bu özelliği ile Türkiye’de bu alanda ilk uygulamalardan sayılmaktadır. Bu sınav sistemine ile adayların sınav merkezine gelmeden sınav ile ilgili tüm işlemlerini on-line sistemle alarak değerlendirilmesi ve her adayın takibine açık internet Web ortamında on-line olarak yapılması amaçlanmıştır.

  Değerli adaylar; Yüksekokulumuz eğitim programlarını başarı ile tamamlamak hem fiziksel hem de zihinsel yeteneği gerektirmektedir. Bu amaçla sınav sistemimizde; var ise spor özgeçmiş beyanlarınız, sportif ve fiziksel performansınız, objektif olarak oldukça açık ve somut bir şekilde özel yetenek spor puanı (ÖYSP) olarak değerlendirilecektir. YGS ve orta öğretim başarı puanlarınız (OBP) ise zihinsel yeteneğin göstergesi olarak değerlendirilecektir. Sınav başvurusu ve kesin kayıt esnasında istenen “spor özgeçmiş ve diğer belgelerin doğruluğu” ile ilgili beyanlar, kurumlar (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Spor Federasyonları, ÖSYM, GHSİM, SGM vs.) aracılığıyla özenle araştırılacaktır.

  Sınav ve on-line sistem başvuruya ilişkin uygulama esaslarının belirtildiği “Fırat BESYO 2014 Sınav Kılavuzu” nu dikkatle okumanız ve sınav sistemi hakkında bilgi sahibi olmanız, başarınıza katkı sağlayacaktır. Sınavın on-line yapılmasında hazırlık süreci ve uygulamasında özveri ile çalışan Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi ve yüksekokulumuz akademik ve idari personeline teşekkür eder, yüksekokulumuzu tercih edecek olan siz değerli adaylara başarı dileklerimle saygılar sunuyorum.  Prof. Dr. Cengiz ARSLAN

  BESYO Müdürü

  İÇİNDEKİLER

  Sayfa

  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Hakkında Genel Bilgi

  5

  1. BESYO 2014 YILI SINAV SİSTEMİ

  8

  1.1. Başvuru Tarihi ve Yeri

  8

  1.2. Ön Kayıt Şartları

  8

  1.2.1. Başvuru Koşulları

  8

  1.2.2. İstenecek Belgeler

  9

  2. Öğrenci Kontenjanları

  9

  3. On-Line Başvuru Sistemi

  10

  4. Sınav Bilgilendirmesi

  17

  5. Özel Yetenek Sınavı Sporcu Özgeçmişi Değerlendirme Tabloları

  19

  5.1. Sporcu Özgeçmiş Belgeleri ile İlgili Açıklama

  25

  6. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

  27

  7. Sınav Sonuçlarının Açıklanması ve İtirazlar

  29

  8. Kesin Kayıt Tarihleri

  29  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU HAKKINDA GENEL BİLGİ

  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz, Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı bir bölüm olarak, 1992 yılında "Beden Eğitimi Bölümü" adı altında eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. İlk mezunlarını 1995–1996 eğitim-öğretim döneminde vermiştir. 1997 yılında Resmi Gazete’nin 23039 sayısında yer alan Bakanlar Kurulu Kararı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 2809 sayılı kanunun 6. maddesi uyarınca, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak yeniden yapılandırılmıştır.

  Yüksekokulumuzun misyonu, öğrencilerimize yüksek kalitede eğitim ve öğretim sağlamak, sporla ilgili alanlarda sürekli araştırmalar yaparak, toplumumuzun yaşam kalitesini arttırmak için liderlik etmektir. Çağdaşlığın gereği olan başarı şartlarını kavramış eğitimciler olarak yetişmelerini sağlamak için ilgili yöntemleri bulmak, uygulamak ve geliştirmektir. Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Rekreasyon Eğitimi Bölümü olmak üzere dört bölüm mevcuttur. Rekreasyon Eğitimi Bölümü açık, ancak öğrenci alınmamaktadır. Yüksekokulumuzda eğitim-öğretim süresi bütün bölümlerde 8 yarıyıldır. Öğretim dili Türkçedir. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinde 1. Öğretim programı devam etmekte olup, 2009- 2011 eğitim-öğretim yılı itibariyle de, Spor Yöneticiliği II. Öğretimi ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü I. ve II. Öğretimi açılarak öğrenci alımı başlamıştır. 2010-2011 Eğitim - Öğretim yılından itibaren, Spor Yöneticiliği Bölümüne öğrenci alımı, Merkezi yerleştirme Sınavı ile başlamıştır.

  Yüksekokulumuzda 2014 yılı itibariyle 1 Profesör, 9 Doçent, 9 Yardımcı Doçent, 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere; toplam 22 Öğretim Elemanı görev yapmaktadır.

  Fırat Üniversitesi BESYO Akademik Personel Sayıları  Öğretim Üyesi

  Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü

  Antrenörlük Eğitimi Bölümü

  Spor Yöneticiliği Bölümü

  Rekreasyon Eğitimi Bölümü  TOPLAM

  Profesör

  1

  -

  -

  -

  1

  Doçent

  3

  2

  4

  -

  9

  Yard. Doçent

  1

  3

  2

  3

  9

  Arş. Görev.

  1

  1

  1

  -

  3

  Toplam

  6

  6

  7

  3

  22

  Yüksekokulumuzda, 11 adet derslik ile birlikte, uygulamalı dersler için yapılmış 1 Masaj Salonu, 1 Fiziksel Test ve Kondisyon Salonu, 1 Masa Tenisi Salonu, Çim Saha, Atletizm Pisti, 1 Adet Çok Amaçlı Spor Salonu, Step-Aerobik Salonu ve Tenis Kortları bulunmaktadır.

  Bunun yanında, birçok branşta Üniversitemizi temsil edecek takımlar ile faaliyetler sürdürülmektedir. 2013–2014 Eğitim- Öğretim yılı itibarıyla; Fırat Üniversitesi BESYO Mevcut Toplam Öğrenci Sayıları Tabloda yer almaktadır.


  BÖLÜM

  KIZ

  ERKEK

  TOPLAM

  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

  74

  122

  196

  Antrenörlük Eğitimi Bölümü (1. ve 2.Öğretim)

  174

  287

  461

  Spor Yöneticiliği Bölümü (1. ve 2.Öğretim)

  56

  266

  322

  Rekreasyon Bölümü

  Öğrenci Alınmadı

  TOPLAM

  304

  675

  979

  BÖLÜMLER

    1   2   3   4


      Ana sayfa


  Firat üNİversitesi rektöRLÜĞÜnden

  Indir 317.16 Kb.