bilgiz.org

Fatih teknik ve endüstri meslek lisesi C# ve Asp net ders notlari ders öĞretmenleri sema aydoğdu mustafa altinok hakki aydin

 • Asp.Net ile çalışmak için istenilen programlar
 • C Programlama Dili Temelleri
 • 1. Tam Sayı Veri Tipleri
 • 2. Ondalık Sayı Veri Tipleri
 • Değişken Tanımlama Kuralları
 • Örnek
 • Karşılaştırma Operatörleri
 • || (Or)
 • Karar Yapıları ve Döngüler İf-else
 • ASP.NET WEB UYGULAMALARI Web uygulamaları, .aspx
 • File > New > Web Site
 • Visual Web Developer Web Server
 • 1) Uygulama Başlığı
 • 3) Toolbox
 • 4) Solution Explorer (Proje Gezgini)
 • 1-Properties
 • 4-View Code (Kodu Göster)
 • 5) Properties window (Özellikler Penceresi)
 • 6) Error List (Hata Listesi)
 • C (s şarp
 • 7-8) Design and Source buttons: Design • Sayfa1/4
  Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü285.46 Kb.

  Indir 285.46 Kb.
    1   2   3   4

  FATİH TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

  C# ve ASP.NET

  DERS NOTLARI

  DERS ÖĞRETMENLERİ

  SEMA AYDOĞDU MUSTAFA ALTINOK HAKKI AYDIN

  (4062339/lnvxdb)

  KONYA 2010

  C# İLE ASP.NET

  ASP.NET NEDİR?

  Asp.net Microsoft tarafından tasarlanan web uygulama dilidir.   Programcılar asp.net kullanarak dinamik web siteleri, web uygulamaları ve XML web servisleri geliştirebilirler. Asp.net .Net platformunun bir parçasıdır ve asp nin devamı olarak nitelendirilmektedir.

  Bu Framework .NET kütüphanesinin kullanıldığı anlamına gelir yani daha hızlı ve verimli uygulamalar geliştirebilmemizi ve bunları istediğimiz programlama diliyle yazabilmemizi sağlar.

  Asp.net de programlanan web sitelerinin uzantısıdır. Eğer bir web sayfasının uzantısı aspx ise bu demektir ki, bu web sitesi Asp.net kullanarak tasarlanmıştır.  Asp.Net ile çalışmak için istenilen programlar:

  Microsoft Visual Studio 2005 (tasarımı ve kodları yazmak için)

  Microsoft SQL Server 2005 (veritabanı işlemleri için)

  ASP.NET’ in Özellikleri


  • Dinamik Web Uygulamaları Geliştirilmektedir.

  • .NET Framework platformunun çok önemli bir bölümüdür.

  • Web uygulamaları çok kısa bir zamanda geliştirilebilmektedir.

  • Uygulama geliştirmekte birçok dil kullanılabilmektedir.

  • Uygulama geliştirmede içerik ve kod bir birinden farklı dosyalarda yer alabilir.

  • Yazılan kodlar hemen derlenebilmektedir.

  • Nesneye yönelik programlama yapılabilmektedir.

  .NET FRAMEWORK NEDİR?

  NET Framework, Microsoft tarafından geliştirilen, açık İnternet protokolleri ve standartları üzerine kurulmuş komple bir uygulama geliştirme platformudur. Buradaki uygulama kavramının kapsamı çok geniştir. Bir masaüstü uygulamasından tutun, bir web tarayıcı uygulamasına kadar her şey bu platform içinde düşünülmüştür ve desteklenmiştir.

  Bu uygulamaların birbirleriyle ve geliştirildiği ortam fark etmeksizin dünyadaki tüm uygulamalarla iletişimi için kolayca Web Servisleri oluşturulmasına imkân verilmiştir.

  C# Programlama Dili Temelleri

  C#, güçlü, modern, nesne tabanlı ve aynı zaman type-safe(tip-güvenli) bir programlama dilidir C# kullanmak için CLR ve .NET Framework sınıf kütüphanesine ihtiyacımız vardır. Bu da demek oluyor ki C#, JAVA, VB ya da C++ değildir. C,C++ ve JAVA' nın güzel özelliklerini barındıran yeni bir programlama dilidir. Sonuç olarak C# ile kod yazmak hem daha avantajlı hem daha kolay hem de etkileyicidir.  Değişkenler (Variables)

  Bilgisayarlar, kullanıcılar tarafından kendilerine verilen bilgileri, verileri hafıza adı verilen birimlerinde tutarlar. Hafızada tutulan bilgilerin kimisi sabit değerken, kimi bilgilerin değerleri değişkendir.

  Programda bir değişken belirlendiğinde (değişken atandığında), bilgisayar bu değişkenin değerinin tutulması için hafızada bir alan, hücre belirler. Değişkenin aldığı tüm değerler bu hücreye yazılır, program içinde o değişken her çağrıldığında bu hücredeki değer getirilir.

  HAFIZADAKİ DEĞER DEĞİŞKEN İSMİ
  Ali

  Ad

  Barış

  Soyad

  Gül

  AnneAd

  Veli

  BabaAd

  Konya

  DogumYeri

  Hafıza alanı 1

  Hafıza alanı 2

  Hafıza alanı 3

  Hafıza alanı 4

  Hafıza alanı 5

  Program yazarken çeşitli değişkenler kullanılır. Programda hangi değişkenlerin kullanılacağı değişken atama işlemiyle yapılır. Değişken atandıktan sonra ona bir ilk değer verilir, program akışı esnasında değişkenin değeri değiştirilebilir, var olan değeri silinebilir, bir değişken içindeki bir değer başka bir değişkene atanabilir.

  Bir değişkenin yaşam döngüsünü aşağıdaki şekilde ifade edebiliriz.

  �� Değişken atanır.

  �� Değişkene ilk değeri verilir.

  �� Değişken çağrılır, gerektiğinde içeriği değiştirilir.
  Bilgisayarda tutulacak değerlerin, verilerin özellikleri farklı olduğundan veriler veri tiplerine (türlerine) ayrılmıştır. Örneğin, sayısal değerleri tutmak için ayrı, metin bilgilerini tutmak için ayrı veri tipleri kullanılır. Tam sayılar için integer veri tipinin kullanılması uygunken, “Millî Eğitim Bakanlığı” ifadesi için string (dize, dizgi) veri tipinin, günün tarihini tutmak için Date veri tipinin kullanılması gerekir.

  Değişken tanımlama işlemi sırasında değişkene bir isim verilirken, değişkenin hangi tipte veri tutacağı da belirtilir. Benzer veri tipleri arasında işlemler yapılabilir. Örneğin, “integer” veri tipindeki 2 değişken içindeki değerler toplanabilir, fakat içeriği “Ahmet” olan “string” veri tipli bir değişkenle, içeriği 20 olan “integer” veri tipli bir değişken toplanamaz.

  1. Tam Sayı Veri Tipleri

  Tam sayılar ondalık kısım içermeyen sayılardır. Örneğin, 10, 2450, -45, 245678 sayıları tam sayılardır. Gündelik hayattan tam sayı değerler içeren durumlar aşağıda sıralanmıştır:

  Sınıf mevcudu, okuldaki öğrenci sayısı, bir sınıftaki kız öğrenci sayısı, boy uzunluğu (cm olarak, örneğin 175 cm).

  2. Ondalık Sayı Veri Tipleri

  6.8, 3.56, 6.9876 gibi sayılar ondalık sayıları oluşturmaktadır. Yaşantımızda birçok ondalık sayı içeren durumlar vardır. Örneğin; Boy uzunluğu (m olarak, örneğin 1.75 m), maaş miktarı (930.25 YTL)  3. String Veri Tipi

  String, bir karakter dizisini, grubunu ifade eder. Her türlü karakter grubu bir string oluşturabilir. Örneğin, “Seda”, “Ev Adresiniz”, “235” ifadeleri.

  “235” ifadesi tam sayı tipinde mi yoksa bir string tipinde mi diye düşünülebilir? Eğer bir sayı üzerinde matematiksel işlemler yapılmayacaksa o string tipinde tanımlanabilir.

  Örneğin, telefon numaraları tamamen sayısal ifadelerden oluşur fakat telefon numaraları üzerinde matematiksel işlemler yapmayız. Hiçbir zaman iki telefon numarasının toplanması, çıkarılması ihtiyacı duyulmamıştır. Okul öğrenci numaraları da birer sayı olmalarına rağmen, bu numaralar üzerinde de aritmetiksel işlemler yapılmaz. Bu nedenle telefon numarasını ve öğrenci numarasını tutacak değişken string tipinde tanımlanabilir. Hangi tipte tanımlandığında hafızada az yer kaplıyorsa o tip seçilmelidir.

  Ayrıca sayılardan oluşan bir string tipindeki değişken ile tam sayı tipindeki bir değişken arasında aritmetik bir işlem yapılamaz. Çünkü değişkenlerin veri tipleri birbirinden farklıdır.

  4. Char Veri Tipi

  Char (Character) veri tipi, bir karakterlik veri tutulmasını sağlar. Bilgisayardaki her harf, rakam, sembol (a, C, d, 1, 7, ^ , $, [, ?) karakter olarak isimlendirilir.

  Bilgisayar dünyasında kelimeler arasındaki boşluklar da karakter olarak değerlendirilir. Boşluk karakteri de diğer karakterler gibi bilgisayarın hafızasında yer kaplar. Char veri tipindeki bir değişkenin içeriğinde ara (boşluk) tuşuna basılarak üretilen boşluk karakteri tutulabilir.

  5. Boolean Veri Tipi

  Gündelik yaşamda doğru-yanlış, açık-kapalı, evet-hayır, 1-0 gibi birbirinin karşıtı olan durumlar vardır. Boolean veri tipi bu tür durumlarda tercih edilir. Boolean veri tipi sadece True (Doğru) ve False (Yanlış) değerlerinden birini alabilir. Örneğin, “onay” isimli bir değişkenin değeri ya “True”dur, ya da “False”dur. Bu değişken iki değere aynı anda sahip olamaz, örneğe göre düşünürsek bir işlem ya onaylanmıştır ya onaylanmamıştır.  Değişken Tanımlama Kuralları

  • Değişken ismi bir harf ile başlamalıdır.

  string Ad1; //Doğru

  string 1Ad; //Yanlış  • Değişken isminde boşluk bulunamaz.

  string Ad_Soyad; //Doğru

  string Ad Soyad; //Yanlış  • Değişken isminde sadece harfler, rakamlar ve alt çizgi karakteri bulunabilir.

  string ali_veli; //Doğru

  string ali+veli; //Yanlış  • Değişken ismi C# komutu olmamalıdır.

  string true; //Yanlış

  Tür Dönüşümleri

  Program içerisinde değişkenlerle ilgili tür dönüşümleri yapmak durumunda kalabilirsiniz. Örneğin, sayısal bir veriyi string değişken türüne, string bir veriyi sayısal değişken türüne dönüştürmeniz gerekebilir.  Convert

  Convert metoduyla dönüştürme işleminde derleyici tarafından izin verilen tüm türlere dönüştürme işlemi yapılabilir. Dönüştürme işlemini yapmadan önce dönüştürülecek bilginin hangi türlere dönüştürülebileceğine dikkat edilmelidir. Convert metodunu kullanırken; Convert yazıp nokta karakteri yazıldığında açılan menüden istenilen dönüşüm türü seçilerek dönüştürülecek bilgi parantez içinde yazılmalıdır.  Örnek:

  Int x;


  X= Convert.ToInt32(textBox5.Text);
  Aritmetiksel Operatörler

  Bu operatörler aritmetik işlemlerinde, sayılarla veya sayı tutan ifadelerle kullanılır.

  • Çarpma int sayi = 100;

  sayi = 200 * 2;


  • Bölme double bolum;

  bolum = sayi / 23;


  • Çıkarma int sonuc = bolum – 100;

  • Toplama int toplam;

  toplam += sonuc; // Bu ifade, “toplam = toplam + sonuc” ile aynı anlama gelir

  İPUCU: Aritmetik operatörleri, eşittir ifadesi ile beraber kullanılırsa, işlem değişkenin kendisi ile yapılır.

  • Mod alma int kalan = toplam % 42; // Sonuç, toplam değişkenindeki değerin 42 ile bölümünden kalan sayıdır.

  Karşılaştırma Operatörleri

  Bu operatörler veri tiplerini birbirleriyle karşılaştırmak için kullanılır. Bu operatörler ile yapılan işlemlerin sonucunda true ya da false değeri döner. Karşılaştırma operatörleri yalnızca sayı tipleri üzerinde yapılmaz.

  • Küçük double sayi = 1.5;

  float sayi2 = 1.3;

  sayi2 < sayi // Sonuç: True
  • Küçük Eşit sayi2 <= sayi // Sonuç: True
  • Büyük sayi2 > sayi // Sonuç: False

  • Büyük Eşit sayi2 >= sayi // Sonuç: False

  • Eşit sayi2 == sayi // Sonuç: False

  • Eşit Değil sayi2 != sayi // Sonuç: True  Koşul Operatörleri

  Veri tipleri ve değişkenler üzerinde kontrol yapılırken birden fazla koşula ihtiyaç duyulabilir. Bu durumda, koşulları birbirleriyle karşılaştıracak operatörler kullanılır. Bu kontrollerden dönen değerler Boolean tipinde olduğu için, koşul operatörleri de bu değerler üzerinde işlem yaparlar.  && (And)

  Bu ifade, verilen koşulların kesişimini alır. Eğer tüm koşulların değeri true ise sonuç da true olur. En az bir tane false değeri olan koşul varsa, sonuç false olur.  || (Or)

  Bu ifade, verilen koşulların birleşimini alır. Eğer tüm koşulların değeri false ise sonuç false olur. En az bir tane true değeri varsa sonuç true olur.  ! (Değil)

  Bir koşulun değerini tersine çevirir. Koşul false ise true, true ise false olur.  Karar Yapıları ve Döngüler

  İf-else:

  if karar yapısı, bir koşul sağlandığı zaman yapılacak işlemleri kapsar. Kontrol edilecek koşul ifadesinin sonucu true değerini alırsa, küme parantezleri arasındaki kodlar çalıştırılır.

  if(Koşul)

  {

  }  Örnek: Vize ve final notunu kullanıcıdan aldıktan sonra, geçme notunu hesaplayan ve notun elliden büyük olması durumunda ekrana “geçtiniz” mesajını çıkartan algoritma.

  double gecmeNotu;

  int finalNotu = Convert.ToInt32(textBox1.Text);

  int vizeNotu = Convert.ToInt32(textBox2.Text);

  gecmeNotu = finalNotu * 0.7 + vizeNotu * 0.3;

  if(gecmeNotu > 50)

  {

  MessageBox.Show("Geçtiniz tebrikler...");  }

  else ifadesi, if yapısındaki koşulun sağlanmadığı bütün durumlarda devreye girer.

  if(Koşul)

  { //Diğer kodlar }

  else

  { //Diğer kodlar }  Döngüler

  “for” Döngüsü

  For döngüsü bir işlemin belirli sayıda yapılması için kullanılır. for döngüsünün yapısı aşağıdaki gibidir.
  for(başlangıç işlemleri; devam şartları; ara işlemler)

  { komutlar; }


  for (int i = 0; i < 10; i++)

  {

  MessageBox.Show(“Merhaba”);  }

  Bu döngüde 3 parametre vardır.


  • İlk parametre sayacın başlangıç değerini belirler. Örnekte, sayaç değişkeni tanımlanıp 0 değeri atanmıştır.
  • İkinci parametre bir koşul ifadesidir. Bu koşul sağlandığı sürece döngü devam eder. Örnekteki döngü, i değeri 10dan küçük olduğu sürece devam edecektir.
  • Üçüncü parametre, her döngüden sonra yapılması gereken işlemi belirtir. Örnekte, her işlemden sonra i değeri bir artırılır.
  for döngüsü devam şartları sağlandığı sürece komutları işlemektedir. Başlangıç işlemleri sadece bir defa çalışmaktadır. Devam şartları bool (true veya false) türünden olmaktadır. Aşağıdaki örneği inceleyelim: 1’den 10’a kadar olan sayıları toplayan program.


  int i, toplam;

  toplam=0;

  for ( i = 1; i < =10; i + +)

  {

  toplam=toplam+i;  }

  while” ve “do while” Döngüleri

  while döngüsünde ilk önce şart kontrol edilir. Eğer şart sağlanıyorsa parantez içindeki komutlar işlenir.


  int i=0, toplam=0;

  while (i <= 10)

  {

  toplam=toplam+i;  i++;

  }

  Label1.Text=toplam.ToString();  do while döngüsünde ise şart kontrolü döngü sonunda yapılır. Bunun için şart sağlanmıyor olsa bile döngü en az bir kere çalışır.

  int i=0, toplam=0;

  do


  {

  toplam=toplam+i;

  i++;

  }

  while (i <= 10);  Diziler

  Dizi değişkenleri, aynı tipte birçok veriyi bir arada tutmayı sağlar. Benzer işlemlerde kullanılan değişkenler bir dizi altında listelenebilir. Örneğin kullanıcıdan alınan isimler String tipinde bir dizi içinde toplanabilir.

  string [] isimler;

  Dizilerin kaç eleman içereceği, dizi tanımlanırken ya da daha sonra belirtilebilir:

  string [] isimler = new string[10];

  string [] isimler;

  // ...

  isimler = new string[4];  Dizilerin indisleri sıfırdan başlar. Örnekteki isimler dizisinin 4 tane String tipinden elemanı vardır.

  Dizilerin elemanlarına ulaşmak için, istenilen elemanın indisi verilmesi gerekir.

  isimler[0] = “Ali”;

  isimler[1] = “Ahmet”;

  isimler[2] = “Mehmet”;

  isimler[3] = “Ayşe”;

  MessageBox.Show(isimler[3]);

  Dizilere tek tek değer atanabildiği gibi, tanımlarken de başlangıç değerleri atanabilir.  string [] isimler = {"Ali","Ahmet","Mehmet","Ayşe"};

  Örnek Uygulamalar:

  Bir işçinin yevmiye sini hesaplayan form tasarlayınız.(örneğin 15 günlük yevmiye si 15*50 TL=750 TL)


  int gsayi , yevmiye;

  gsayi=Convert.ToInt32 (textBox2.Text);

  yevmiye= gsayi* 50;

  textBox3.Text=Convert.ToString(yevmiye);  Bir sayının tekmi, çiftmi olduğunu gösteren form tasarlayınız.
  int sayi, mod ;

  sayi=Convert.ToInt32 (textBox1.Text);

  mod= sayi % 2;

  if ( mod =1)

  {

  Response.Write(“Sayı Tektir.”)  }

  else


  {

  Response.Write(“ Sayı Çifttir.”)

  }  ASP.NET WEB UYGULAMALARI
  Web uygulamaları, .aspx uzantılı arayüz dosyası ve .aspx.cs uzantılı kod dosyalarından oluşur. Örneğin default.aspx isimli ASP.NET sayfasının, sunucu taraflı kodları default.aspx.cs isimli dosyada tutulur.
  Kullanıcı arayüz sayfası ve kod sayfasının ayrı tutulmasının yararı, web programcısına ve web tasarımcısına ayrı kaynaklar sunarak bağımsız çalışma ortamı sağlamaktadır.
  İlk olarak yeni bir çalışma sayfası açalım File > New > Web Site seçeneğini tıklıyoruz ve karşımıza New Web Site penceresi gelecek buradan değiştirmeniz gereken yerleri ayarladıktan sonra OK düğmesine tıklarız. Asp.Net sayfamız açılacaktır.
  Templates: ASP.NET Web Site işaretli olmalıdır,

  Location: File System seçilir, Browse… Düğmesine tıklanarak dosyaların kaydedileceği yer belirlenir,

  Language: Visual C# programlama dili seçilir.  Sol tarafımızda Toolbox’ ımız yer almaktadır bütün nesneler bu panelde yer almaktadır. Sağ Üst tarafta Solution Explorer bulunmaktadır burada sitemizin her şeyi yer alır yani alt sayfalar, resimler, css dosyaları, v.b burada görüntülenir değiştirilebilir. Sağ Alt tarafta Properties paneli yer almaktadır burada seçili olan nesnenin özellikleri yer almaktadır nesne ile ilgili tüm değişiklikleri bu panelden yapabiliriz. Artık sayfanın sol alt tarafında bulunan design tuşunu kullanarak tasarım penceresini açabilir ve uygulamamıza başlayabiliriz...

  Hemen üst tarafta bulunan play işareti veya F5 tuşu sayesinde uygulamalarımızı çalıştırabiliriz. Uygulamalarımızı başlattığımızda karşımıza gelen soruyu OK düğmesine tıklayıp onayladıktan sonra taskbarımızın üstünde çıkan Visual Web Developer Web Server ifadesi web uygulamalarını geliştirmek için kullanılan local Web Server olup, IIS yapısının ekstra özelliklerini içermez. Önceleri IIS de ayarlama sorunları yaşadığımız olmuştur. .NET 2005 platformu kendi IIS ini çalıştırdığından IIS bazındaki sorunlar ortadan kalkmıştır.  1) Uygulama Başlığı: Oluşturduğumuz uygulamaya verdiğimiz ad birçok programdan da alışık olduğumuz gibi sol en üst köşede gözükür.

  2) Tab Pages (Sayfa Sekmeleri ): Bu editörde açık sayfalar Windows ayar pencerelerinden alışık olduğumuz sekmeler halinde gözükür. Açık olan sayfalardan istenilene ilgili sayfaya ait sekmeye tıklanarak geçilebilir.

  3) Toolbox: Uygulamamıza ekleyeceğimiz araçları (componentleri) seçeceğimiz pencere Toolbox penceresidir. Bu pencerede bulunan araçları projemize sürükleyip bırakma ile dahil edebiliyoruz. Toolbox penceresini ekranda göremiyorsanız yukarıdaki menülerden ViewToolbox'ı seçerek o pencerenin ekranda görülmesini sağlayabilirsiniz.

  • Standart

  • Data

  • Validation

  • Navigation

  • Login

  • WebParts

  • HTML

  • Crystal Reports

  4) Solution Explorer (Proje Gezgini): Bu pencere sayesinde uygulamanızda bulunan dosyaları

  görebilirsiniz. Ayrıca dosyaları yeniden isimlendirebilir, yer değişikliği yapabilir ya da silebilirsiniz. Bunu etkin kullanabilmek için pencereye ait özellikleri incelememizde fayda var.

  1-Properties: Solution Explorer penceresinde seçilen forma ait özellikleri gösteriyor.
  2-Show All Files: Açık olan uygulamadaki bütün dosyaları gösteriyor.
  3-Refresh (Yinele): Uygulamanın içinde bulunan sayfaları gösteriyor. Bu daha çok uygulama dışında klasöre bir şey eklendiğinde onu Pencere gezgininde görebilmemiz için kullanılır.
  4-View Code (Kodu Göster): Seçili formun koduna geçiş yapmanızı sağlar.
  5-View Designer (Tasarım Kısmını Göster): Seçili formun tasarım tarafına geçiş yapmanızı sağlar.
  6-View Class Diagram (Sınıf Diyagramını Göster): Seçili formun sınıf yapısını diyagram şeklinde gösterir. Yeni başlayanlar için henüz anlamsız gelebilir ama işe yarayan bir buton.
  5) Properties window (Özellikler Penceresi): Sayfanın üzerine yerleştirdiğimiz her bir nesnenin kendine ait özellikleri bulunur. Örneğin bir butonu düşünelim; butonun bir genişliği, uzunluğu vardır ve genelde üzerinde bir yazı yazar; işte bunlar butonun özelliğine dair birer örnektir. Butonun bu ve daha birçok özelliliğini bu pencereden görebiliriz. Eklemiş olduğunuz herhangi bir nesnenin özelliklerine o nesneyi seçerek ulaşabilirsiniz. Özelliğini görmek istediğiniz nesneye bir kez tıklayın, properties penceresinde o nesneye ait özelliklerin açıldığını göreceksiniz. Bu pencereye özelliklerini görmek istediğiniz nesnenin üzerine sağ tıklayarak, açılan menüden Properties seçeneğini seçip ulaşabilirsiniz.
  6) Error List (Hata Listesi): Uygulamalarda üç çeşit hata ile karşılaşılabilir. Bunlar:

  Syntax Error (Yazım kurallarına aykırılıklar),
  Runtime Error (yürütme esnasında beliren hatalar)

  Logic Error (Mantık hataları) dır.

  Vs 2005'in sunduğu kolaylıklardan biri de hata bulmada. Syntax hataları henüz daha derlemeye geçilmeden hata olan yerin altı kırmızı ile çizilir ve hatanın kaynaklanabileceği sebep Hata Listesinde gözükür. Örneğin

  C# (s şarpta) satır sonlarına ; (noktalı virgül) koymak zorundayız, bu c#' ın yazım kurallarındandır. Yazım esnasında bir satır sonuna; koymadan alt satıra yazmaya başladığımızda ekranda altı kırmızıçizgili ifadelerle karşılaşırız. bu derlemeye geçmeden bize orada bir yazım hatası olduğunu gösterir. Hatanın neden kaynaklanabileceğini görmek istediğimizde Error List ' e bakabilir ya da fare ile kırmızıçizgilerin üzerine gelip çıkan alt bilgiden faydalanabiliriz. Runtime Error' lar derleme esnasında yakalanan hatalardır, buna örnek olarak int a=3/0 ' ı ya da dönüştürme hatalarını verebiliriz. Bu tür hataların altı mavi çizgi ile çizilir ve Error List' te bu hatanın neden kaynaklandığını görebiliriz. Mantık hataları için ise Break Points kullanarak programı adım adım izleme yöntemi kullanılır.
  7-8) Design and Source buttons: Design sayfamızın tasarım aşamasını, Source ise HTML kodunu gösterir İlk açıldığında Source seçili durumdadır. Biz burada Design butonuna tıklayarak tasarım görünümüne geçiyoruz.

  ASP.NET NESNELERİ
  Sayfamıza Toolbox penceresinden Design kısmında iken sayfamıza bir label ve buton ekleyelim. Ekledikten sonra butonumuzun üstünü çift tıklayalım.


  Butonumuzu çift tıkladıktan sonra Button1_Click olayına kodumuzu yazalım.


  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)

  {

  Label1.Text="Visual Studio .NET 2005 Eğitim";  }

  Kodumuz yazıp F5(çalıştır)’e batıktan sonra karşımıza gelen web sayfasından butonu tıklayalım.    1   2   3   4


      Ana sayfa


  Fatih teknik ve endüstri meslek lisesi C# ve Asp net ders notlari ders öĞretmenleri sema aydoğdu mustafa altinok hakki aydin

  Indir 285.46 Kb.