bilgiz.org

Farkli düŞÜnmeye yönlendiren ifadeler
Tarih29.12.2017
Büyüklüğü33.34 Kb.

Indir 33.34 Kb.

powerpluswatermarkobject3LÜTFİYE ALİ ŞADİ ÇELİK İLKÖĞRETİM OKULU 5.SINIFLAR TÜRKÇE KURSU

İ.HAKAN BEKLEVİŞ-KURS ÖĞRETMENİFARKLI DÜŞÜNMEYE YÖNLENDİREN İFADELER

Bir düşünceden farklı bir düşünceye geçerken “ancak , veya , fakat , lakin , yalnız , oysa” ifadeleri kullanılır.

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelere dikkat ederek okuyalım.

Çok çalıştı buna rağmen başarılı olamadı.

Sizi görmeye geldik ve gidiyoruz.

Erken uyan yoksa geç kalırsın.

Geç geldi ancak erken gitti.

Her gün aynı saatte fakat bugün gelmedi.

ETKİNLİK

Aşağıdaki tabloda bulunan kelimeleri cümledeki boşluklara uygun olanları yazınız.

Ama

Ve

İle

Oysa

Fakat

Yoksa

Ancak

Buna rağmen

Bardağı alması………………….suyu dökmesi bir oldu.

Ekmek almaya gitti………………………..alamadan döndü.

Ağzını sürmedi……………………….pastayı çok severdi.

Masaya oturdu……………………aç değildi.

Çok aç olmalıydı………………………….yemezdi.

Çok acıkmıştı……………………..yemedi.

Güzel değildi…………………………..çok sevimliydi.

Çalıştı……………………başardı.

Aşağıdaki boşluklara yukarıdaki tabloda geçen kelimelerin geçtiği cümleler yazın.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………TANIM CÜMLESİ

Bir varlığa veya kavrama ait niteliklerin belirtildiği cümlelerdir.Tanım için özetle; “Bu nedir?”sorusuna cevap veren cümlelerdir.

Kitap,geleceğe yollanan mektuptur.

Birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın

zayıflatılmış mikrobuna aşı denir.

SORU İŞARETİ ( ? )

I.Karşıdan cevap beklenilen cümlelere soru cümleleri denir.Soru bildiren cümle veya sözlerin sonuna soru işareti konur.

Yarın pikniğe gitmek ister misiniz?

Kimler bahçeye çıkacak?

Hangi elbiseyi almak istiyorsun?

Nasıl başarılı bir öğrenci olunur?

II. Bilinmeyen yer, tarih vb. durumlar için kullanılır.

Yunus Emre (1240 ? – 1320 ), ( Doğum yeri ? )

III. Bir bilginin şüpheyle karşılandığı veya kesin olmadığı durumlarda ayraç içinde soru işareti kullanılır.

Kozan’dan Mersin’e 2,5 ( ? ) saatte gidilir.

DİKKAT: Bazı cümlelerde soru cümlesi gibi görünse de soru anlamı taşımadığı için soru cümlesi değildir.

Buraya gelir mi, gelmez mi bilmiyorum.

Bana ne söyledin anlamadım.

Aşağıdaki metinde verilmeyen noktalama işaretlerini yay ayraçların içine yazınız.

Babası hemen doktor çağırmış.Doktor , ilaçlar vermiş ( ) iğneler yapmış ama boşuna( ) Çocuk iyileşeceği yerde gün geçtikçe daha kötüleşmiş( ) Çocuk yine baharı sayıklıyormuş( ) Babası bir gün doktora ( )

- Kuzum doktor! Bu bahar nedir ( ) Baksanıza sürekli onu sayıklıyor ( ) Siz ömrünüzde hiç böyle bir söz duydunuz mu ( ) Nedir bunun sırrı ( ) demiş ( )

Doktor, gözlüklerini düzeltmiş ( ) kafasını kaşıyarak ( )

( ) Efendim ( ) emin değilim ama sanırım bir tür hastalık adı ( ) Çikolata markası da olabilir ( ) Tamam buldum galiba ( ) Bir yıldız adı ( ) Ama hayır, hayır.

Ben de çözemedim ( )

Babası çaresizlikle doktora ( )

( ) Ne talihsizlik! İstediği şeyin ne olduğunu bile bilmiyoruz. Eğer ona baharı bulup veremezsek asla iyileşemeyecek ( ) Haksız mıyım doktor ( )Bir şeyler söyleyin( )

demiş.

HATIRTLATMA ETKİNLİKLERİ

Aşağıdaki deyimleri okuyunuz. Cümlelerdeki boşluklara uygun deyimlerle doldurunuz.

a.İstek duymak: İstekli olmak

b.Merak sarmak: Bir şeyi yapmak , öğrenmek veya onunla uğraşmak.

c. İlgi çekmek: İlginç , cazip , enteresan.

Ben karateye……………………………

Bizim Abdullah’ı kitap okumak…………………………

En çok……………………….değişik ülke pulları biriktirmek.

Karate sporuna başlamak için karateye……………………….gerekir.

Diğer arkadaşlarım gibi ip atlamaya…………………………….

Komşumuzun kızı antika para toplamaya……………………………

Ban göre en…………………………..hobi müzik dinlemektir.

Aşağıdaki kelimeleri anlam ilişkilerine göre eşleştiriniz.

A. delil kavga

Kalp olgun

Kamil yitirmek

Kaybetmek vasıta

Dövüş yürek

Alelade sıradan

Ahenk ayrıntı

Araç uyum

B. ilk gerçek

Irak dışarı

Hareketli ufak

Sahte son

İri sık

İçeri yakın

Seyrek sabit

C.Aşağıdaki kelimelerin hangileri terim anlamındadır? İşaretleyiniz.

Buhar makinesi ( ) Çiçek aşısı ( ) Sıyrık ( )

Aşı ( ) Ölüm ( ) Bağışıklık ( )

Gazete ( ) Yöntem ( ) Element ( )

Üslü sayı ( ) Ekvator ( ) Merdiven ( )

Hentbol ( ) Eldiven ( ) Heykeltıraş ( )

DEĞERLENDİRME TESTİ

1. Aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesi niteliğindedir?

A.Arkadaşlık yapacağın kişilerde çeşitli özellikler olmalıdır.

B. Başarı yolunda, karşımıza çıkabilecek tehlikeler vardır.

C.Arkada, zor zamanda insanın yanında olana denir.

D.Bana arkadaşını göster senin kim olduğunu söyleyeyim.
2. Aşağıdakilerin hangisinin sonuna soru işareti konmaz?

A. Bu kitabı sen mi aldın B.Bu hediye kime geldi

C.İşe geç kaldı mı ,kalmadı mı bilmiyorum D. İstanbul uçağı kaçta kalktı
3. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde bir tanım yapılmıştır?

A. El elin eşeğini ıslık çalarak arar. B.Dost, bizi iyi yola öğütleyendir.

C.Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. D.Ata malı mal olmaz.
4.Hangi cümlede soru işareti yanlış yerde kullanılmıştır?

A. Sen hiç büyümeyecek misin? B. Hava nasıl da sıcak? dedi.

C. Sen de benimle geliyor musun? D. Akşam akşam nereye gidiyorsun?
5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konmaz?

A. Bu yolun sonu nereye çıkıyor B. Köyden ne zaman döneceksin

C.Paketi kaldırmama kim yardım edecek D.Sabah kaçta gideceğini bilmiyorum
6.aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti ( ? ) konmaz?

A. Koşarken yere mi düşmüş B. Of, yine hava çok soğuk olacakmış

C. Seni de mi çağırdılar D. Müdürün odasına çağırdılar mı
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir söyleyiş vardır?

A. Babamın dünya kadar parası var. B. Akşam hep beraber eve döndüm.

C.Öğrenciler, bahçeye ağaç dikti. D. Öğretmenler ,her hafta toplantı yapar.
8. “ Öyle mutluyum ki ( ) Yerimde duramıyorum ( ) Neden mi ( )”

Yukarıdaki cümlede yay ayraç işaretiyle belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri gelmelidir?

A. (?), (! ), ( . ) B. ( ! ), ( . ), ( ? ) C.( “ ),(! ),(?) D. ( . ),( ? ),( ! )
9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti gelmelidir?

A. Sen bizimle gelmeyecekmişsin B.On yıldır burada yaşıyoruz

C. Tatilde Kozan’a gelecek misiniz D. İrem de yemeğe geliyormuş
10. Taha ( )

( ) seni arayacağım ( )

Burak ( )

( )Belki ben de ararım ( )

Yukarıdaki parçada yay ayraçta belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir?

A. (,) (-) (.) (,) (-) (.) B.(:) (-) (.) (:) (-) (.)

C. (,) (-) (!) (,) (-) (!) D. (;) (;) (.) (;) (:)(.)

11. Tatile gitmeyi çok istiyordu…………………………bir türlü gidemedi.

Yukarıdaki cümledeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A. Ancak B.Ne yazık ki C.Oysa D. Ama
12.Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisi cümleye “çok titiz davranmak” anlamı katmıştır?

A.Kılı kırk yaracasına kitabı inceledi. B. Çocuk sana emanet;ona göz kulak ol.

C.Sınıfı şöyle bir gözden geçirdi. D. Beni çok sever,bir dediğimi iki etmez.
13.Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A. yüksek-alçak B.sıcak-soğuk C.taze –bayat D.Güzel-sevimli
14. “Onun eli cebine varmaz” cümlesinde sözü edilen kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir?

A.Yalancı B. Cimri C.Sevimsiz D.Kararsız
15.Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde karşıt kavramlar bir arada verilmiştir?

A.Güneş balçıkla sıvanmaz. B.Ağlayanın malı,gülene yar olmaz.

C. Mum dibine ışık vermez. D.Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır.

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırılsa cümlenin anlamı değişmez?

A. İhtiyar, komşusunu yaşlı gözlerle süzdü.

B.Furkan, arkadaşlarını hiç arayıp sormadı.

C. Çocuk , arabasını bir köşeye koydu.

D. Boyacı, çocuğun yanına oturdu.
17.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır?

A.Aşağı yukarı dört saattir seni bekliyorum.

B. Varlıklı insanların bu kadar cimri olacağını bir türlü anlamıyorum.

C. Yeni çantası olmasına rağmen,babasına yenisini aldırmış.

D.Eninde sonunda benim dediğimi yapacaksın.
18. “Hepimiz hayatın kısalığından söz ederiz de boş geçen zamanımızı nasıl kullanacağımızı bilmeyiz.”

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A.Anı B. Zaman C. Yaşam D. Geçmiş

19. “Annem eve daha gelmedi.” altı çizili kelimeni yerine hangisi getirilebilir?

A.Fakat B. Çünkü C. Henüz D. Lakin

20.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli kelimeler bir arada kullanılmıştır?

A.Akıllı ve uslu olmalıyız. B.Tertipli ve düzenli çocuklar olalım.

C. Üzüntüsünü ve kederini bizden sakladı. D.Çay kenarında çay içtik.

21. “Soğuktan…………………okullar tatil oldu.” Cümlesindeki boşluğu hangi kelime ile tamamlayabiliriz?

A. İçin B. Dolayı C. Kadar D. Gibi

22. “Bu çocuk ben görmeyeli ne kadar da büyümüş.” Cümlesinde hangi duygu söz konusudur?

A. Acıma B.Şaşkınlık C. Korku D. Pişmanlık

23. “Çok sinirlenmek” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

A. Etekleri tutuşmak B.Renkten renge girmek

C. Tepesi atmak D.Gönlü kırılmak


    Ana sayfa


Farkli düŞÜnmeye yönlendiren ifadeler

Indir 33.34 Kb.