bilgiz.org

Excel paket programi

 • Excelde veriler, açılan dosyalarda saklanır. Dosya uzantısı "xls" dir. Ofis 2007 ve üstü için ise uzantısı ”.xlsx” dir.
 • BİTİŞİK HÜCRELERE DAYANARAK HÜCRELERİ OTOMATİK DOLDURMA
 • EXCEL SAYFALARI ARASINDA VERİ AKTARMA
 • FORMÜL HAZIRLAMA VE KULLANMA
 • + işareti sadece sayısal verileri toplar. Bunun anlamı sayısal olmayan verilerde formül hata basar değer!. Bunu düzeltebilmek için Topla fonksiyonu kullanabiliriz.
 • =topla(a2:a5)
 • Listemizi eski haline getirmek istersek veri menüsündeki filtre simgesine tıklarız.
 • Veri Menüsü /metni sütunlara dönüştürme
 • Şekildede görüldüğü gibi numara-isim şeklide bir şablon var fakat bu haliyle pek kullanışlı değil. Numaranın ayrı sütunda ismin ayrı sütunda yer alması çok daha uygun bir durumdur.
 • Veri Ön izleme bölümünde verilerimizin 2 sütuna ayrıldığını ve tire işaretinin kalktığını görüyoruz. Son butonuna basarak işlemimizi tamamlıyoruz. Verilerimiz 2 sütuna ayrıldı.
 • Excelde köprü işlemi Köprü işleminin amacı internet üzerinden ya da farklı bir dosyaya bağlantı için kullanılır. GİRİLEN BİLGİYE KÖPRÜ ÖZELLİĞİ KAZANDIRMA
 • Not:Eğer internet sayfa adresleri için http:// bilgisi yazılmaz ise bağlantı sağlanmayabilir. İnternet adresleri http:// ile başlar
 • Eğer Bağlantı adresleri silinirse köprü çalışmaz. • Tarih28.12.2017
  Büyüklüğü42.04 Kb.
  TipiYazı

  Indir 42.04 Kb.


  Din ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği B. Bil. Kullanımı Ders notları 2 Öğr.Gör.Ali ATALAY


  EXCEL PAKET PROGRAMI

  Günümüzde hesap tablosu , veri analizi, kod yazımı, grafik çizimi, veri tabanı oluşturma gibi bir çok özelliği olan bir ofis programıdır.

  Bir hesap tablosu (spreadsheet) programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu verilerle ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm hesaplamaları ve analizleri yapma imkanı sunan bir uygulama programıdır.


  Excel ile, verilerle ilgili grafikler çizebilir, kolay ve hızlı bir şekilde raporlar, özetler hazırlayabilir, istenilen verilere ulaşabilir, sıralayabilir, sorgulayabilirsiniz.
  Excel'de veriler, açılan dosyalarda saklanır. Dosya uzantısı "xls" dir.

  Ofis 2007 ve üstü için ise uzantısı ”.xlsx” dir.

  TEMEL KAVRAMLAR


  Çalışma Kitabı: Excel'de yaratılmış bir dosya, bir çalışma kitabıdır.
  Çalışma Sayfası: Çalışma kitaplarını temsil eden belge pencerelerinin alt kısmında yan yana dizili olan düğmelerden her birine (Sayfa1, Sayfa2, Sayfa3, …..) çalışma sayfası denmektedir.

  Ayrıca bu kısımlar sekme olarak da adlandırılır.


  Satır, Sütun: Excel sayfası satır ve sütunlardan oluşan bir tablodur. Çalışma sayfalarının her birinde 16384 satır ve 256 sütun vardır.

  Hücre: Satırların ve sütunların kesiştikleri her bir kutuya verilen isimdir

  Hücreler A2,C1 gibi harflendirilir.


  Çalışma Sayfası
  Bir Çalışma Sayfasında sütun ve satırların kesiştiği birime "Hücre" denir. Hangi hücrede "Formül Çubuğu" üzerinde bulunan "Hücre Adresi" bölümünde yazar. Hücre içeriği de "Formül Çubuğu" üzerinde gözükür.
  Sol tarafta "Satır Numaraları" 1, 2, 3... biçiminde; "Sütun Başlıkları" ise A, B, C ... biçimindedir

  Mevcut Bir Çalışma Kitabını Açmak


  Mevcut Bir Çalışma Kitabını Açmak
  "Dosya" - "Aç" komutunu tıklayınız.
  Karşınıza "Aç" iletişim penceresi çıkacaktır.

  Bu iletişim penceresinde açmak için belgenin üzerine sonra da "Aç" düğmesine tıklanır. Ya da belgenin üzerine çift tıklanir. Eğer açmak istediğiniz belge başka bir sürücüde ya da klasördeyse "Bak" bölgesindeki ok işareti üzerine tıklanır. Buradan aranılan belge bulunur ve üzerine çift tıklanır.
  Çalışma Kitabını Kaydetmek
  1. Çalışma kitabını kaydetmek için "Dosya" menüsünden " Kaydet" komutunu seçilir.
  2. Araç çubuğu üzerindeki "Kaydet" düğmesini tıklanır.
  3.Ctrl+S tuşları da kullanılabilinir.

  Bir çalışma kitabını kapatmak için "Dosya-Kapat" komutu ya da ekranın sağ üst köşesinde bulunan "Pencereyi Kapat" düğmesine basılır.  Eğer kapatmak istediğiniz çalışma kitabında değişiklik yapmışsanız Excel size bu kitabı bu haliyle kaydetmek isteyip istemediğinizi soracaktır. Kaydetmek istiyorsanız "Evet", kaydetmek istemiyorsanız "Hayır", "Çalışma Kitabı üzerinde" işlem yapmaya devam etmek için "İptal" düğmesine basılır.

  BİTİŞİK HÜCRELERE DAYANARAK HÜCRELERİ OTOMATİK DOLDURMA

  Hücrenin doldurma tutamacını sürükleyerek o hücreyi aynı satırdaki diğer hücrelere kopyalayabilirsiniz. Hücre, Excel'in seri olarak genişletebileceği bir sayı, tarih veya zaman süresi içeriyorsa, değerleri kopyalama yerine değerlere ekleme yapılır. Örneğin, hücre "Ocak" değerini içeriyorsa, satırdaki veya sütundaki diğer hücreleri hemen "Şubat", "Mart" ve devamı aylarla doldurabilirsiniz.


  Sayıları Otomatik Doldurma
  Eğer sayıları ardışık biçimde girdiysek excel A3 ve A4 hücrelerini toplayarak A5 hücresine 8 değerini hesaplar.
  Bu hesaplama işlemi için Doldurma tutamacından tutarak (imlecin artı işareti şekli) fare ile

  A


  şağı sürükleyin

  . görüldüğü üzere A5 de 7 A6 da 9 değeri görüntülenir.

  Dikkat edilirse rakamsal işlemlerde otomatik toplamada iki hücre birden seçildikten sonra aşağıya doğru sürükleme işlemi yapılmaktadır.

  Tarih, Ay ve Gün Otomatik Doldurma


  dikdörtgen 14

  C2 aşağıya doğru sürüklenirse
  şeklinde sonuç çıkar


  Şekilde görülen listeleri oluşturmak için;


  1. Birinci satırdaki değerleri girin.
  2. Her birini teker teker seçtikten sonra doldurma tutamaçlarından seçerek aşağı yöne doğru otomatik doldurun. Tarih gün işlemlerinde sadece ilk hücreyi seçiyoruz.


  EXCEL SAYFALARI ARASINDA VERİ AKTARMA

  Bu işlemi kopyala yapıştır şeklinde kullanabiliriz ayrıca, hücre adresi kullanarak da veri aktarabiliriz.

  a)Sayfa 2 de Boş bir hücreye girilir. Eşitlik sembolü yazılır.

  b)Aktarmak istenilen bilgi için sayfa1 deki bilgi üzerinde hücreye tıklanır.  Enter tuşuna basıldığında bilgi Sayfa2deki C2 hücresine aktarılmış olur.  Şekilde görüldüğü gibi bilgi =sayfa1!A3

  Sayfa1deki A3 hücresindeki bilgi , C2 hücresine aktarılmış oldu.
  FORMÜL HAZIRLAMA VE KULLANMA
  Formül kullanmak için önce içeriği formül ile belirlemek istenen hücre aktif duruma getirilir. Formül girişi doğrudan hücreye yapılacağı gibi formül çubuğu aracılığı ile de yapılabilir. Ancak formül girişlerinin formül çubuğundan yapılması önerilmektedir. Formül hazırlamak için hücreye önce "=" işareti girilir. Örnek olarak, A1 ve B1 hücrelerindeki iki sayıyı toplamak için yazılacak formülü hazırlayalım. Formülü C1 hücresine hazırlayacağız. Bunun için:
  1. C1 hücresine gelinir.
  2. Formülü =A1+B1 şeklinde yazılıp, enter tuşuna basılır.
  Aşağıdaki şekilleri inceleyerek formülü yazmaya çalışın.


  a)Formül girişi için öncelikle =sembolü yazmak gereklidir

  b)Formülün çıkacağı alan önceden ayarlanır

  c)formül yazılır ve enter basılır.

  Şekilde görüldüğü gibi formül yazılır ve entere basılır ise formül de kullanılan + işareti sadece sayısal verileri toplar. Bunun anlamı sayısal olmayan verilerde formül hata basar #değer!. Bunu düzeltebilmek için Topla fonksiyonu kullanabiliriz. Bazı bilgisayarlarda Topla fonksiyonu Toplam fonksiyonu olarak çalışmaktadır.


  Şekilde görüldüğü üzere formülümüz A6 hücresinde =a2+a3+a4+a5 olarak yazılmıştır. A2 hücresine eda bilgisi girildiği için formül sonucu #değer! hatası verir.

  Aynı formülü fonksiyon kullanarak da yazabiliriz. =topla(a2:a5) şeklinde  Sonuç şu şekilde görüntülenir.  =topla(a2:a5) şeklinde. Görüldüğü üzere fonksiyonumuz a2 ile a5 arasındaki tüm verileri “: “ karakterinden dolayı toplar.

  Veriler karakterde olsa bu verileri sıfır olarak görür.


  & SİMGESİ KULLANIMI

  & simgesi sadece verileri yan yana getirmek için kullanılır. Hesap yapmaz  Formül sonucu 123 olarak karşımıza çıkar.  Şimdi ise farklı bir formül kullanalım  Formül sonucunu Salih+5 olarak karşımıza gelir.

  FİLTRELEME

  Amaç:Verileri kod bilmeden ayırmak için kullanılır.(Formül yazmaya gerek duyulmadan)
  Şekilde görülen liste işaretlenerek veri menüsünden filtre seçilir.


  Daha sonr listemizin aşağıdaki şekilde oluştuğu görülür.

  Tablo başlıkları ok ile gösterilmiş olur bu oklar otomatik filtrenin oklarıdır. No değişken başlığına tıklayarak
  50 den büyük ve 50 rakamına eşit olan numaralar listelenmiş olur.

  İşlemi gerçekleştirdiğimiz değişken alanının başlangıçı huni şeklinde görülmektedir.
  Listemizi eski haline getirmek istersek veri menüsündeki filtre simgesine tıklarız.


  Liste eski haline aşağıdaki gibi dönmüş olur.  Veri Menüsü /metni sütunlara dönüştürme

  Metinleri Sütunlara Dönüştürmek


  Bazı durumlarda istediğiniz veri tek hücrenin içinde başka verilerle birlikte bulunabilir. Örnek olayda; isme ait numarayı ve isimleri aynı hücre içinde olduğunu bir verimiz bulunmakta.


  Şekildede görüldüğü gibi numara-isim şeklide bir şablon var fakat bu haliyle pek kullanışlı değil. Numaranın ayrı sütunda ismin ayrı sütunda yer alması çok daha uygun bir durumdur.

  Bu hücredeki metinleri sütunlara dönüştürmek için excelde Metni Sütunlara Dönüştür aracını kullanacağız.  B1:B6 hücrelerini seçiyoruz ve Metni Sütunlara Dönüştür aracına basıyoruz.  Verimize baktığımızda isimlerin numaralarla tire (-) ayrıldığını görüyoruz, bu yüzden açılan pencerede “Sınırlandırılmış” seçeneğine tıklıyoruz ve ileri butonuna basıyoruz. 2. Adımda Ayırıcılar bölümüne diğer seçeneğini seçip “-” değerini giriyoruz  Veri Ön izleme bölümünde verilerimizin 2 sütuna ayrıldığını ve tire işaretinin kalktığını görüyoruz. Son butonuna basarak işlemimizi tamamlıyoruz. Verilerimiz 2 sütuna ayrıldı.
  Excelde köprü işlemi Köprü işleminin amacı internet üzerinden ya da farklı bir dosyaya bağlantı için kullanılır.

  GİRİLEN BİLGİYE KÖPRÜ ÖZELLİĞİ KAZANDIRMA: Köprü işlemi ile internet bağlantısı yada farklı bir dosyaya bağlantı yapmamız sağlanır. Böylelikle fazladan açma yada bilgi yazma işi engellenir.

  Örnek: Bilgi kelimesine tıklanınca okulumuzun web sayfasına bağlantı yapalım.

  Bilgi kelimesi seçilir mosun sağ tuşundan köprü seçilir yapılır.


  oval 49

  Adres kısmına http://www.ogu.edu.tr bilgisi yazılır ve tamam tuşuna basılır. Karşımıza alt satırdaki gibi altı çizili bir Bilgi kelimesi gelir. Ctrl tuşu ve mosun sol tuşu ile Bilgi kelimesine tıklandığında internet bağlantımız var ise sayfamız açılır.  Not:Eğer internet sayfa adresleri için http:// bilgisi yazılmaz ise bağlantı sağlanmayabilir. İnternet adresleri http:// ile başlar

  Bilgi

  Aynı işlemi kayıtlı bir dosyayı açmak içinde kullanabiliriz.  Bilgi

  ANCAK DOSYALARIN AYNI MAKİNE VE ORTAMDA OLMALARI GEREKİR. DOSYALARDAN BİRİ OLMAZ İSE KÖPRÜ ÇALIŞMAZ.

  Bu kez köprü işlemi ile Word dosyası içinden ornek.xls excel dosyasına bağlantı sağlamış oluruz. Eğer Bağlantı adresleri silinirse köprü çalışmaz.

  Sıralama işlemleri


  İstenilen kritere göre ya da sütuna göre küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe veriler sıralanabilir.

  Şekilde görüldüğü gibi öğrenci numarası küçükten büyüğe sıralanacaktır.

  Web Tarama özellikleri

  Chrome


  En sık kullanılan web tarayıcısıdır. Bu sebeple de en sık virüslenen tarayıcıdır. Ayarlar kısmından web tarayıcısı düzenlenir.  Başlangıçtan sayfaların açılışı ayarlanır. (istediğimiz sayfayı açmış oluruz.)
  Arama kısmından arama motorları ayarlanır istenmeyen arama motorları silinir.

  Geçmiş menüsünden

  Tarama verilerini temizle dediğimiz zaman karşımıza  Eğer farklı bir kişinin makinasında çalışıyorsak tüm kutular işaretlenerek şifre form verileride silinmelidir. Eğer kendi makinamızda çalışıyorsak sadece geçmişi silmek yeterlidir.


  Şimdi ise tarayıcı adresini kontrol edeceğiz

  Tarayıcı simgesi üzerinde mousun sol tuşuna bastığımızda en son chrome yazısını görmeliyiz aksi halde virüs yemişizdir.  Bu şekilde omalıdır.


  Explorer tarayıcısı

  Araçlar/ internet seçeneklerine girdiğimiz zaman  Giriş sayfasından internet giriş sayfası ayarlanır.

  Sil menüsünden

  Aynı chorome ayarları buradada geçerlidir. Eğer farklı bir kişinin makinasında çalışıyorsak tüm kutular işaretlenerek şifre form verileride silinmelidir. Eğer kendi makinamızda çalışıyorsak sadece geçmişi silmek yeterlidir.
  1


      Ana sayfa


  Excel paket programi

  Indir 42.04 Kb.