bilgiz.org

Evren balta paker, cv

 • ________________________________________________________________________ Eylül 2010 EĞİTİM 5/2007 NEW YORK ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, ABD
 • 9/2004 NEW YORK ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, ABD
 • 06/1995 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
 • American Association for University Women
 • Mellon Fellowship For International Security
 • İŞ DENEYİMİ 10/2007’den beri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 • TÜRKİYE OTEL VE LOKANTA İŞÇİLERİ SENDİKASI Araştırma ve Eğitim Uzmanı 1996-1998 TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ
 • MAKALE SUNUMLARI SEÇKİSİ • Tarih30.09.2017
  Büyüklüğü25.62 Kb.

  Indir 25.62 Kb.


  EVREN BALTA PAKER

  ________________________________________________________________________
  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

  Beşiktaş, İstanbul

  epaker@yildiz.edu.tr

  evrenbalta@gmail.com

  ________________________________________________________________________
  Eylül 2010

  EĞİTİM
  5/2007 NEW YORK ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, ABD

  Siyaset Bilimi Doktorası


  Tez Başlığı:

  Rusya ve Türkiye’de Devlet İktidarı ve İç Savaş

                          Danışman: Susan L. Woodward
  9/2004 NEW YORK ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, ABD

  Siyaset Bilimi, Yüksek Lisans Derecesi

                                                 

  12/2000 COLUMBIA ÜNİVERSİTESİ, ABD

  Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Derecesi


  08/1998 ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ANKARA

  Sosyoloji, Yüksek Lisans Derecesi


  06/1995 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

  Lisans Derecesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü  ÖDÜLLER VE EĞİTİM BURSLARI
  2006 Mellon Fellowship, Doktora Tezi Yazma Bursu
  2005 Andrea Pollis Fellowship for Human Rights, Doktora Tezi Yazma Bursu
  2003 Bella Zeller Scholarship Trust Fund, Eğitimde Yüksek Başarı Ödülü
  2003 American Association for University Women, ABD’de Eğitim Destek Bursu
  2002-2004 CUNY- The Graduate Center, Eğitim Destek Bursu
  2000 Columbia Üniversitesi, Staj Destekleme Bursu
  1999-2005 Milli Egitim Bakanlığı, ABD’de Eğitim Bursu

  ARAŞTIRMA BURSLARI
  2005 Kennan Institute for Advanced Russian Studies, Araştırma Destek Bursu
  2004 Mellon Fellowship For International Security, Doktora Tezi Araştırma Bursu
  2004 Sue Rosenberg Zalk Research Fund, Doktora Tezi Ön-Araştırma Bursu
  2002 CUNY- Graduate Center, Center for Philantrophy, 11 Eylül Sonrası Afganistan’a İnsani Yardım Araştırması Destek Bursu

  YAYINLAR
  Makaleler:
  2009 Küresel Güvenlik Siyaset ve İnsan Hakları İdea: İnsan Bilimleri Dergisi cilt: 1 sayı:1 s:175-197
  2009 Güvenlik Endüstrisi ve Güven(sizliğin) İnşası: Bir toplumsal Paranoyayı Anlamak” Toplum Ve Bilim Dergisi no: 115 s: 110-130
  2009 Anne ya da Değil: Annelik Etme Meselesi Üzerine. Mesele Dergisi, Şubat 2009
  2008 Yoksulsuz Ütopya: Sovyet Sonrası Rusya’da Zenginlik ve Para, Birikim, Ağustos- Eylül no:232-233
  2006 Özgürlükçü Güvenlik Ya Da Güvenlik Özgürlüğü Üzerine Amargi Kadın Akademisi
  2006 Rusya’nın Gazı, Ukrayna’nın Boru Hattı ya da Avrupa’nın Isınma Sorunun Perde Arkası” Birikim, Şubat, Sayı 202.
  2005 Bir Yeni Çocukluk Var mı?”, TES-İŞ Dergisi, Sayı 2005-2
  2005 Bitmeyen Çocukluk, Erken Yetişkinlik ve Yeni Kapitalizm, Birikim Nisan, Sayı 192
  2005 Ordunun Emperyalizmi, Emperyalizmin Ordusu: ABD’de Militarizmin Yüzleri, Birikim, Sayı 189, Ocak (İsmet Akça ile birlikte).
  2005 The Ceasefire This Time, MERIP Online 31-Ağustos-2005, http://www.merip.org/mero/mero083105.html
  2004 Çöküşten Kaosa Rusya, ABD ve Kafkasya Üçgeni, Birikim, Ekim Sayı 186
  2004 Bildiğimiz Anlamda Devletin Sonu mu: İmparatorluk ve Özel Ordular, Birikim, Şubat Sayı 178
  2003 Afrika’da Çatışmaların Karşılaştırmalı Bir Analizi, Birikim, Kasım- Aralık, Sayı 175-176
  2002 Savaş Dönemlerinde Doktorların Sorumlulukları, Toplum ve Hekim, 10(4): 15-22 (Ata Soyer ile birlikte)
  2002 Measuring Human Rights and Human Development: The Challenges for Information Society, Statistical Journal of the United Nations Economic Commission for Europe 19(6):277-294. (P. Garonna ile birlikte).
  2001 Marksizm ve Yapıbozumun Diyaloğu, Praksis, Sonbahar, (4):120-130
  1999 Afet: Doğal mı, Toplumsal mı? Birikim, Sayı:126 (Murat Paker ile birlikte)
  1999 Gender Differences in Psychological Distress, Coping, Social Support And Related Variables” Following the 1995 Dinar (Turkey) Earthquake North American Journal of Psychology, 1(2):189-204. (N. Karanci, N. Alkan, B. Aksit, H. Sucuoglu ile birlikte).


  Kitap Bölümü
  2010 “Türkiye’de Doksanlı Yıllarda Ulusal Güvenliğin Yeniden İnşası” Türkiye’de Devlet, Ordu ve Güvenlik Siyaseti, Evren Balta Paker ve İsmet Akça (der) İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
  2010 “Ordu ve Güvenlik Siyasetine Dair Bir Değerlendirme” Türkiye’de Devlet, Ordu ve Güvenlik Siyaseti, Evren Balta Paker ve İsmet Akça (der) İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

  Kitap
  2010 Türkiye’de Devlet, Ordu ve Güvenlik Siyaseti Evren Balta Paker ve İsmet Akça (der) İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
  1995 Tıbbi Etik, Doktorlar ve İnsan Hakları Ankara: Türk Tabipler Birliği Yayınları (Ata Soyer ile Birlikte)

  İŞ DENEYİMİ
  10/2007’den beri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ,

  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

  Öğretim Görevlisi
  2002-2004 NEW YORK ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, ABD

  Siyaset Bilimi Bölümü

  Asistan
  2001 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER,

  Avrupa Ekonomik Komisyonu

  Stajyer


   1. TÜRKİYE OTEL VE LOKANTA İŞÇİLERİ SENDİKASI

  Araştırma ve Eğitim Uzmanı
  1996-1998 TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ

  Uluslararası İlişkiler Uzmanı  ARAŞTIRMA ALANLARI
  Karşılaştırmalı Siyaset, İç Savaş ve Çatışma, Şiddet Siyaseti, Güvenlik Kuramı, Uluslararası Güvenlik, Rusya Siyaseti, Kafkaslar, Türkiye, Çeçenistan

  VERİLEN DERSLER
  Karşılaştırmalı Siyaset, Karşılaştırmalı Devlet Sistemleri, Uluslararası İlişkilere Giriş, Rusya’da Toplum ve Siyaset, Uluslararası Güvenlik, Uluslararası İlişkilerde Savaş ve Çatışma, Şiddet ve Siyaset,

  MAKALE SUNUMLARI SEÇKİSİ

  2009. A Comparative Analysis of the Militarization of Internal Security Practices in Russia and Turkey (Rusya ve Türkiye’de İç Güvenlğin Militarizasyonun Karşılaştırmalı Bir Analizi) Militarism: Political Economy, Security, Theory Konferansı Sussex Üniversitesi, 14-15 Mayıs 2009

  2009 Citizen Rebels, Citizen Militias: Understanding Village Guard System in Turkey (Yurttaş Direnişçiler, Yurttaş Milisler: Türkiye’de Köy Koruculuğu Sistemini Anlamak), Panel Sunumu, International Studies Association Konferansı, New York, ABD

  2008 Security in the Nation, Security in the World )Yurtta Güvenlik, Cihanda Güvenlik,) Frankfurt Kitap Fuarı, 16 Ekim, Frankfurt


  2008 Yurttaş Ordulardan Özel Ordulara, Küresel İncelemeler Merkezi Bahar Seminerleri, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

  2008 Doksanlı Yıllarda Türkiye’de Ulusal Güvenliğin Yeniden İnşasi, 1908’den 2008’e Ulus Devlet ve Ordu, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

  2005 State Capacity in the New World Order (Yeni Dünya Düzeninde Devlet Kapazitesi), Panel, Tartışmacı, International Studies Association Konferansı, İstanbul

  2004 Village Guard System in Turkey: Causes and Consequences (Türkiye’de Köy Koruculuğu Sistemi: Nedenler ve Sonuçlar), Mellon Uluslararası Güvenlik Konferansı, CUNY, The Graduate Center, New York.

  2003 Power Politics in Central Asia: Testing the Limits of Realist Theory (Orta Asya’da Güç Siyaseti: Nerealist Teorinin Sınırlarını Anlamak), Konferans, 11 Eylül’den Sonra Uluslararası Politikayı Anlamak, CUNY, The Graduate Center, New York

  2002 Politics of International Aid in Afghanistan (Afganistan’a İnsani Yardımın Siyaseti), Çalıştay, 11 Eylül Sonrası Afet Yönetimi, CUNY- The Graduate Center, Center for Philanthropy, New York.

  2000 Measuring Human Rights and Human Development: The Challenges for Information Society (Insan Hakları ve İnsani Gelişmeyi Ölçmek: Bilgi Toplumunu Imkanları), Konferans, Statistics, Development and Human Rights, International Association for Official Statistics (IAOS), Montreaux, İsviçre.

  1997 Dinar’da Afet Yönetimi, Sempozyum, 4. Afet Yönetimi Sempozyumu, Ankara  1997 Gender, Education and Status in the Assessment of State Build “Disaster Housing” and Other Aspects of Disaster Management in Dinar (Dinar’da Toplumsal Cinsiyet, Eğitim, ve Afet Konutlarınin Değerlendirilmesi), Kongre, European Sociological Association Congress, Canada

  PROFESYONEL ÜYELİK
  American Political Science Association, ABD; Middle Eastern Studies Association, ABD; International Studies Association, ABD; New York State Political Science Association, ABD.


      Ana sayfa


  Evren balta paker, cv

  Indir 25.62 Kb.