bilgiz.org

Etkileşimli Tahta Teknik Şartnamesi

 • MONTAJ ve İŞLETMEYE ALMA
 • ET TAKİP SİSTEMİ
 • EKLER • Sayfa5/5
  Tarih29.06.2017
  Büyüklüğü198.66 Kb.

  Indir 198.66 Kb.
  1   2   3   4   5

  SEVKE HAZIRLAMA, AMBALAJ ve ETİKETLEME


  1.89.Etkileşimli Tahta, taşınmaya uygun ve tüm aksesuarları ile orijinal ambalaj içerisinde olacaktır.

  1.90.Aksesuar listesi, orijinal Türkçe kullanma ve bakım kılavuzu, yurt çapındaki servis merkezlerini gösterir liste ve garanti belgesi, makinelerin ambalajlarına naylon kılıf içerisinde konulacaktır.

  1.91.Etkileşimli Tahta çerçevesi, çerçeve iskelet yapısının sağ yan üst kısmına sürekliliği sağlamak amacı ile proje adı, Yüklenici firmanın adı, telefon ve faks numarasını (alan kodu ile birlikte), Seri numarası, garanti başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren PVC kaplı en az 50x100 mm ebadındaki metal levha monte edilmiş (4 noktadan perçinli) olacaktır. Yazılan bilgiler silinmeyecek ve çıkmayacak özellikte olacaktır.

  1.92.Etkileşimli Tahta çerçevesi; çerçeve iskelet yapısının sağ yan üst kısmına sürekliliği sağlamak amacı ile temel bakım ve temizleme talimatlarını içeren PVC kaplı en az 100x100 mm ebadındaki metal levha monte edilmiş (4 noktadan perçinli) olacaktır. Yazılan bilgiler kolay okunabilir, silinmeyecek ve çıkmayacak özellikte olacaktır.


  MONTAJ ve İŞLETMEYE ALMA


  1.93.Tüm şartname ve eklerinde tanımlanan donanımlar ve yazılımlar ücretsiz olarak kurulacak, gerekli güncelleme işlemleri yapılmış halde ve işler vaziyette teslim edilecektir.

  1.94.Etkileşimli tahta çerçevesi, düz duvara sıfır konumda, bağlantı kanalına göre uyumlu monte edilecektir. Montaj EK-5 ve EK-6’ya uygun olarak yapılacaktır.

  1.95.Montaj sonrası bağlantı kabloları boyunca ekran arkasından spiral ile toplanacaktır. Kablolar montaj sonrasında dışarıdan görünmeyecek, harici müdahale ile ET’nin ön kısmından ulaşılarak sökülemeyecektir.

  ET TAKİP SİSTEMİ


  1.96.Ürünlerin kabul, muayene ve envanter takibini yapabilmek amacıyla, Yüklenici tarafından oluşturulacak bir ET Takip Sistemi, sözleşme imzalanmasını takip eden 60 gün içerisinde hazırlanarak MEB’e teslim edilecektir. MEB tarafından yapılacak bütün Muayene ve Kabul işlemleri, bu sistem üzerinden yapılacaktır.

  1.97.Bu sistemin üzerinde çalıştığı sunucular, MEB tarafından gösterilecek lokasyona kurulacaktır. Bu sistemlere internet üzerinden erişilebilecektir.

  1.98.Okul yönetimi, okul kodunu girerek, sistemde kayıtlı okul yöneticisine ait cep telefonuna SMS olarak gönderilecek tek kullanımlık sayısal şifreyi kullanarak bu sistemin arayüzüne erişebilecektir.

  1.99.Kabul tutanakları bu sistem üzerinden alınacak çıktılarla düzenlenerek imzalanacak ve imzalı hali taranarak sisteme yüklenecektir.

  1.100.Sistem üzerinden, teslimatı yapılan ve yapılmayan ürünler, kabulu yapılan ve yapılmayan ürünler, ürünlerin garanti durumları vb. tüm bilgileri takip edilebilecektir. MEB tarafından talep edilmesi durumunda, bu sistem Yüklenici tarafından MEB’in kendi envanter yönetim sistemleriyle entegre edilecektir.

  1.101.Sözleşme imzalanması sonrasında MEB’in onayladığı formatta hazırlanan bu sistem üzerinden, projeye ait raporlar MEB tarafından çekilebilecektir. Bu raporlar PDF, excel vb. formatlarda dış ortama aktarılabilecektir.

  1.102.Bu sistem üzerinden bölge/il/ilçelere, dağıtım yapılan/yapılmayan okullara, kabul yapılan/yapılmayan ürünlere göre listeleme yapılabilecek ve bu kriterlere göre raporlar oluşturulabilecektir.

  1.103.ET Takip Sistemine ait arayüz detayları, Sözleşme imzalandıktan sonra MEB tarafından onaylanacaktır.


  EKLER:


  EK-1 Marka/Model Tablosu

  EK-2 EMC Test Adımları Formu

  EK-3 LVD Test Adımları Formu

  EK-4 "Eğitimde FATİH Projesi" Logosu Özellikleri

  EK-5 Etkileşimli Tahta ve Çervesinin Montaj Resmi (350cm’den Büyük Sınıflar için)

  EK-6 Etkileşimli Tahta ve Çervesinin Montaj Resmi (270cm-350cm arası Sınıflar için)  EK-7 Yedek Parça Fiyat Tablosu
  EK-1 MARKA/MODEL TABLOSU

   

  ÜRETİCİ FİRMA

  MARKA

  MODEL

  ÖZELLİKLERİ

  ETKİLEŞİMLİ TAHTA BİLGİSAYAR I

  Anakart
   

   

   

  İşlemci
   

   

   

  Görüntü İşlemcisi
   

   

   

  Ana Bellek

  SSD Disk


  Ethernet


  Kablosuz Wifi Adaptör

  Ses Kartı

  Kasa

  LED EKRAN

  Panel

  Ekran

  Cam

  Dokunmatik Ekran  EK-2 EMC TEST ADIMLARI FORMU

  NO

  TEST ADIMLARI

  UYGULANDI

  1

  Etkileşimli Tahta Bilgisayarının BIOS undan USB 3.0 desteği açılacaktır.
  2

  Etkileşimli Tahta Bilgisayarının BIOS undan varsa seri port ve paralel port açılacaktır.
  3

  EMC testlerinde CE belgesine sahip USB bellek kullanılacaktır.
  4

  TS EN 55022:2009 veya EN 55022:2006 içerisinde yer alan ET test konfigürasyonu portları doluluğu aşağıdaki gibi olacaktır;

  a. Etkileşimli Tahta üzerindeki USB çıkışına 1 adet CE sertifikalı USB bellek takılacaktır.

  b. Etkileşimli Tahta üzerindeki Ethernet portu doldurulacaktır.

  c. ETB üzerinde kart okuyucu varsa SD kart takılacaktır.
  5

  Tüm testler sadece bir Etkileşimli Tahta kullanılarak tamamlanacaktır. Testler esnasında herhangi bir nedenden dolayı komponent değiştirilmeyecektir.
  6

  Etkileşimli Tahta testlerinde sorun yaşaması durumunda, sorunu ortadan kaldırmak için üretimi etkileyecek bir debugging işlemi yapılmayacaktır.
  7

  EMC testleri esnasında Etkileşimli Tahta Bilgisayarının varsa "spread spectrum" özelliği kapalı olacaktır. Bu ayar BIOS üzerinden kapatılacak, eğer BIOS üzerinde yok ise kullanılmadığı kontrol edilecektir.
  8

  Etkileşimli Tahta Bilgisayar işlemcisi, işlemci üreticisinin resmi web sitesi ya da resmi teknik bilgi broşürü üzerinde tanımlamış olduğu standart değerlerde çalışacaktır.
  9

  Sistem performansı ve ayarlarını (çeşitli ısı değerleri, voltaj değerleri, frekans ve fan hızı ayarları gibi) etkileyecek yardımcı program(lar) kurulu olmayacaktır.
  ……………………………….. firmasına ait Etkileşimli Tahtaya ait ………………... Nolu EMC Testi yukarıdaki test adımları uygulanarak yapılmıştır.


  Testi yapan laboratuarın kaşesi

  Laboratuar yetkilisinin adı, soyadı, ünvanı

  …/… /2013  İmza


  EK-3 LVD TEST ADIMLARI FORMU

  NO

  TEST ADIMLARI

  UYGULANDI

  1

  Etkileşimli Tahta Bilgisayarının BIOS undan USB 3.0 desteği açılmıştır.

   

  2

  Etkileşimli Tahta Bilgisayarının BIOS undan varsa seri port ve paralel port açılmıştır.

   

  3

  LVD test adımlarından olan ısı testi 40 derecede yapılmıştır.

   

  4

  LVD testinde "Clearances, creepage distances and distances through insulation" fiziki olarak kontrol edilmiştir.
  5

  Tüm testler sadece bir Etkileşimli Tahta kullanılarak tamamlanmıştır. Testler esnasında herhangi bir nedenden dolayı komponent değiştirilmemiştir.
  6

  Etkileşimli Tahta testlerinde sorun yaşaması durumunda, sorunu ortadan kaldırmak için üretimi etkileyecek bir debugging işlemi yapılmamıştır.
  7

  LVD testleri esnasında Etkileşimli Tahta Bilgisayarının "spread spectrum" özelliği kapalıdır. Bu ayar BIOS üzerinden kapatılmış, eğer BIOS üzerinde yok ise kullanılmadığı kontrol edilmiştir.
  8

  Etkileşimli Tahta Bilgisayar işlemcisi, işlemci üreticisinin resmi web sitesi ya da resmi teknik bilgi broşürü üzerinde tanımlamış olduğu standart değerlerde çalışacaktır.
  9

  Sistem performansı ve ayarlarını (çeşitli ısı değerleri, voltaj değerleri, frekans ve fan hızı ayarları gibi) etkileyecek yardımcı program(lar) kurulu değildir.
      

   

  ……………………………….. firmasının Etkileşimli Tahtaya ait …………….. Nolu LVD Testi yukarıdaki test adımları uygulanarak yapılmıştır.

   

      

   

  Testi yapan laboratuarın kaşesi

   

   
   

   

  Laboratuar yetkilisinin adı, soyadı, ünvanı

   

   

  …/… /2013

   

   
   

   

  İmza


   
  EK-4 "EĞİTİMDE FATİH PROJESİ" LOGOSU ÖZELLİKLERİ

  1. Etkileşimli tahtanın logosu dijital ortamda ve vektörel formatta olup bu formatı Yüklenici YEĞİTEK'den talep edecektir.

  2. Logo yapışkanlı etiket "sticker" haricinde uygun baskı metodu (Serigrafi, Tampon, In-Mold Roller baskı yöntemlerinden herhangi biri) ile direk malzeme/yüzey üzerine kalıcı ve çıkmayacak şekilde basılacaktır.

  3. "Eğitimde FATİH Projesi" Logosu;

   1. Ekranın görünür yerinde simetrik yapıyı bozmayacak yapıda olacaktır.

   2. İsteklinin önerileriyle birlikte, MEB ürüne özgü yapıyı göz önünde bulundurarak logonun konumu ve büyüklüğüne karar verecektir.

  4. Üretim öncesi Logo uygulamasının örneğinin MEB’ce görülmesi sağlanacaktır. Üretim sırasında renklerde oluşacak "renk kirlenmesi" kabul edilmeyecektir.


  EK-5 ETKİLEŞİMLİ TAHTA ve ÇERÇEVESİNİN MONTAJ RESMİ (350 cm Büyük Sınıflar için)

  (Şekil_1_a)  • (Şekil_1_b)
  • (Şekil_2)  • (Şekil_3)
  • (Şekil_4)
  • (Şekil_5_a)  • (Şekil_5_b)  • (Şekil_5_c)  • (Şekil_5_d)  • (Şekil_5_e)  • (Şekil_5_f)
  • (Şekil_5_g)  • (Şekil_6_a)
  • (Şekil_6_b)
  • (Şekil_6_c)
  • (Şekil_7_a)
  • (Şekil_7_b)  • (Şekil_7_c)
  • (Şekil_8_a)  • (Şekil_8_b)  • (Şekil_9)  • (Şekil_11_a)
  • (Şekil_11_b)  • (Şekil_11_c)  EK-6 ETKİLEŞİMLİ TAHTA ve ÇERÇEVESİNİN MONTAJ RESMİ (270cm-350 cm Arası Sınıflar için)

  • (Şekil_1)


  • (Şekil_2)
  (Şekil_3)

  • (Şekil_4)
  • (Şekil_5)

  • (Şekil_6)

  • (Şekil_7)  EK-7 YEDEK PARÇA BİRİM FİYAT TABLOSU

  (Tablo_1)  (Tablo_2)  (Tablo_3)  (Tablo_4)


  (Tablo_5)  1   2   3   4   5


      Ana sayfa


  Etkileşimli Tahta Teknik Şartnamesi

  Indir 198.66 Kb.