bilgiz.org

Etkileşimli Tahta Teknik Şartnamesi
Sayfa4/5
Tarih29.06.2017
Büyüklüğü198.66 Kb.

Indir 198.66 Kb.
1   2   3   4   5

GARANTİ, STANDART ve KALİTE İLE İLGİLİ HUSUSLAR


1.65.Etkileşimli Tahta en az 5 yıl garanti kapsamı içinde olacaktır. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir. ET ve bileşenlerine ait CE belgesi teklifle birlikte sunulacaktır.

1.66.Garanti süresi, Etkileşimli Tahtanın montajı sonrasında ET Takip Sistemi üzerinde düzenlenecek muayene ve kabul raporları ile başlayacaktır. Sipariş edilen yedek malzemelerin garanti süresi ise, montaj ve kurulumlarından sonra bu malzemeler için düzenlenecek muayene ve kabul raporları ile başlayacaktır.

1.67.Kullanıcı hatası durumunun tespiti, okul müdürü ve teknik servis tarafından yapılacak olup, anlaşmazlık durumunda il BT koordinatörü hakemliğinde konu netleştirilecektir.

1.68.İsteklinin, tamamı kendisine veya alt yüklenicisine ait Türkiye çapında 7 farklı coğrafi bölgeyi kapsayacak şekilde, TSE Hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip servis ağı bulunacaktır. Sözkonusu servis ağlarına ait TSE Hizmet yeri yeterlilik belgelerini gösteren liste, sözleşme imzalanıncaya kadar İdareye sunulacaktır.

1.69.Garanti kapsamında gereken ilave montaj, de-montaj, nakliye, sigorta ve hamaliye işlemleri her türlü masraf kendisine ait olmak üzere Yüklenici tarafından yapılacaktır.

1.70.Yüklenici, garanti süresince arıza takibi yapmak amacıyla bir çağrı merkezi oluşturacaktır. Çağrı merkezi mesai saatleri içerisinde çalışacak ve ülke çapında tek bir numaradan ücretsiz olarak ulaşılacaktır.

1.71.Arızalar, Yüklenici tarafından oluşturulacak bir arıza takip sistemi üzerinden takip edilecektir. Çağrı merkezi tarafından oluşturulan arıza kayıtları da, oluşturulacak bir arıza takip numarası üzerinden izlenebilecektir.

1.72.Garanti süresince, tüm ürünler için yapılan çağrıların istatistikî raporları (Merkez-Taşra/Birim, tarih, saat, donanım bilgileri, arızalar, sonuçları, müdahale tarihi ve saati, müdahale süreleri vb.) Yüklenicinin MEB’e sağladığı arayüzlerden çekilebilecektir.

1.73.MEB tarafından talep edilmesi halinde, Yüklenicinin arıza kayıt sistemine arızaların veri entegrasyonu yoluyla iletilebilmesi için gerekli tüm katkı ve destek, Yüklenici tarafından en hızlı şekilde sağlanacaktır.

1.74.Arıza veya sorunun başlangıcı, iletişim araçlarından (telefon, e-posta, internet, fax vb.) birisi kullanılarak Yüklenicinin çağrı merkezine bildirimin yapıldığı tarih ve saattir. Bu hususta ihtilaf olması durumunda MEB tarafından tutulan kayıtlar esas alınacaktır.

1.75.Yüklenici arıza yapan garantili ET’nin arızasının giderilmesi için, kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren iki (2) gün içinde ürüne doğrudan müdahale edecek ve en geç dört (4) gün içinde bütün fonksiyonlarıyla çalışır hale getirecektir. Arızanın dört (4) günlük süre içerisinde giderilememesi halinde, aynı gün, onuncu (10) güne kadar kullanılmak üzere birebir aynı özellikte çalışır durumda bir ürün verecektir. On (10) günlük süre içerisinde firma tarafından onarım gerçekleştirilemedi ise bedelsiz olarak ürünün yenisi çalışır vaziyette teslim edilecek ve kurulacaktır.

1.76.Yüklenici, arıza yapan ET’ye, kendisine bildirimin yapıldığı tarihten itibaren iki (2) gün içerisinde müdahale etmediyse, belirtilen iki (2) günlük süreyi aşan her gün için ET’nin sözleşme bedelinin %1’i kadar ceza ödeyecektir.

1.77.Yüklenici, arıza yapan ET’yi, kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren iki (2) günlük süre içerisinde müdahale ettiği halde, dört (4) günlük süre içerisinde bütün fonksiyonlarıyla çalışır halde teslim etmemişse, belirtilen dört (4) günlük süreyi aşan her gün için ET’nin sözleşme bedelinin %2’si kadar ceza ödeyecektir.

1.78.Yüklenici, on (10) günlük süre içerisinde ET’yi tüm fonksiyonlarıyla çalışır halde teslim edememiş ve ürünün yenisini çalışır halde teslim etmemişse, on (10) günlük süreyi aşan her gün için ET’nin sözleşme bedelinin %3’i kadar ceza ödeyecektir.

1.79.Belli bir arıza için aynı anda birden fazla ceza durumu oluşması durumunda, bu cezalardan en yüksek olan uygulanacaktır. Hiçbir koşulda toplam ceza miktarı ET’nin sözleşme bedelini aşamaz.

1.80.Arıza giderme ve ceza işlemlerinde belirtilen süreler iş günü olarak hesaplanacaktır.

1.81.Herhangi bir ET’nin onarımı mümkün olmadığı için değiştirilmesi gerekirse, yeni bir ürün ile değiştirilecektir.

1.82.LED Ekran'da 3,3,5 (3 karanlık, 3 aydınlık olmak üzere en fazla 5 hatalı pixel) endüstri kuralına uygun sayıda ölü piksel olabilecektir. Garanti süresince daha fazla hatalı piksele sahip ürünler Yüklenici tarafından bedelsiz olarak yenisiyle değiştirilecektir. Sınırlar içerisinde kalsa bile, hatalı piksele sahip olan ürün sayısı, garanti kapsamındaki ET miktarının en fazla %5’i kadar olabilecektir. %5’i geçmesi halinde ise, en yüksek ölü piksel sayısına sahip ET’lerden başlayarak yenisiyle değiştirilecektir.

1.83.İhale üzerinde kalan İstekli, en geç sözleşme imzalanana kadar, Etkileşimli Tahtaya ait yedek parçaların birim fiyatlarını gösteren liste ile bu listede yer alan parçaları garanti süresi ve garanti süresi bitiminden itibaren 5 yıl süreyle listede belirtilen birim fiyatlar üzerinden temin edeceğine dair kendisi ve üretici firma veya Türkiye distribütörünün onayını taşıyan taahhüdü MEB’e sunacaktır. Bu taahhüdün verilmemesi halinde, ihale üzerinde kalan İsteklinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina ettiği kabul edilecektir.

1.84.Garanti kapsamında kullanıcı hatalarından kaynaklanan durumlar için kullanılacak yedek parçaların birim fiyatları, İstekli tarafından EK-7’de belirtilen biçimde, Dokunmatik LED ekran, ETB ve mekanik bileşenler için ayrı ayrı olmak üzere sunulacaktır.

1.85.Garanti süresi içerisinde MEB ‘in talep etmesi durumunda yapılacak ET yer değiştirmeleri ve montaj demontaj işleri için kullanılacak birim fiyatlar EK-7_Tablo-5’de verilecektir.

1.86.İsteklinin Etkileşimli Tahta için taahhüt ettiği yedek parça birim fiyatlarının toplamı, söz konusu Etkileşimli Tahta ihale birim fiyatının 1,5 (birbuçuk) katından fazla olmayacaktır.

1.87.Yedek parça listesinde fiyat belirtilmeyen parçaların tamamı, Yüklenici tarafından ücretsiz olarak temin edilecektir. Yüklenici yedek parça temin etmekle yükümlü olduğu süre boyunca temin etmeyi taahhüt ettiği yedek parça fiyatlarında indirim olması veya piyasa koşullarında daha ucuzunun bulunması durumunda, indirimli fiyatları MEB’e yansıtacaktır.

1.88.

1   2   3   4   5


    Ana sayfa


Etkileşimli Tahta Teknik Şartnamesi

Indir 198.66 Kb.