bilgiz.org

Etkileşimli Tahta Teknik Şartnamesi

 • ETKİLEŞİMLİ TAHTA ÇERÇEVESİ • Sayfa3/5
  Tarih29.06.2017
  Büyüklüğü198.63 Kb.

  Indir 198.63 Kb.
  1   2   3   4   5

  TESTLER


  1.29.İdare veya MEB’in, ihalenin tüm aşamalarında kendi yaptıracağı ve İsteklilerden/Yükleniciden talep edeceği tüm testler, TÜBİTAK, TSE, Uluslararası Akreditasyonu olan laboratuvar, Üniversiteler, TS EN ISO/IEC 17025:2005 veya EN ISO/IEC 17025:2005 akreditasyonu ya da güncel versiyonuna sahip bir kuruluşta yapılacaktır.

  1.30.İstekliler teklif ettikleri ürünün Teknik Şartname maddelerinde istenen özelliklere haiz olduğuna dair testleri yaptıracak ve buna ilişkin sonuç raporlarını teklifleriyle birlikte sunacaktır.

  1.31.İdare ihale aşamasında ihtiyaç duyması halinde, ürünlerle ilgili herhangi bir teknik özellik için tüm masrafları İstekliye ait olmak üzere ürünlerin testini yaptırabilecektir. İstekli bu testlerde kullanılmak üzere, İdarenin uygun göreceği sayıda (en fazla 4) Etkileşimli Tahta numunesini (ETB ve Dokunmatik LED Ekran), İdare’nin vereceği adrese bedelsiz olarak teslim edecektir. İstekli teklif vermekle İdare’nin bu kuruluşlardan herhangi birisine veya birkaçına test yaptırabileceğini kabul etmiş sayılır.

  1.32.İdare veya MEB seri üretim öncesinde, etkileşimli tahta çerçevesinin prototip muayenesi yapacak, ihtiyaç duyması halinde, ürünlerle ilgili herhangi bir teknik özellik için tüm masrafları Yükleniciye ait olmak üzere ürünlerin testini yaptırabilecektir. Yüklenici bu testlerde kullanılmak üzere, İdarenin uygun göreceği sayıda (en fazla 4) Etkileşimli Tahta numunesini, İdare’nin vereceği adrese bedelsiz olarak teslim edecektir. Yüklenici teklif vermekle İdare’nin bu kuruluşlardan herhangi birisine veya birkaçına test yaptırabileceğini kabul etmiş sayılır.

  1.33.MEB ürünlerin sahaya sevki öncesinde, oluşturduğu Teknik Komisyonca Yüklenici fabrika veya depolarında muayene işlemleri yapacaktır. Teknik Komisyon, örnekleme usulüyle seçeceği en fazla onbinde bir (1/10.000) oranında Etkileşimli Tahta numunesini, bir önceki maddede yer alan şartlarla laboratuvar testlerine tabi tutabilecektir.

  1.34.ETB işlemcisi SPECint(R)_rate_base2006 testinden en az 57 (elliyedi) puan alacaktır. Bu test İstekli tarafından yaptırılacak ve test sonuçları tekliflerle birlikte sunulacaktır.

  1.35.ETB üzerindeki GPU performansı 3DMark11 testlerine göre en az 730 (yediyüzotuz) olacaktır. Bu test İstekli tarafından yaptırılacak ve test sonuçları tekliflerle birlikte sunulacaktır.

  1.36.Teklif edilen anakart, işlemci, RAM ve diğer bileşenlerin birlikte uyumlu bir şekilde çalıştığına dair Benchmark (SPEC, PCMark, Sysmark, Sandra vb.) test sonuçları İstekli tarafından numunelerle birlikte sunulacaktır.

  1.37.Etkileşimli tahta ön paneli EN-60529 standardına göre IP34 olacaktır.

  1.38.Etkileşimli tahta ürününün tamamı EN-60068 standardına göre çalışırken -20 ºC ve +50 ºC sıcaklığında ve %90 bağıl nem olan test ortamında, aktif modda en az 72 saat sorunsuz çalışacaktır.

  1.39.LED Ekran camı 3.5 kg/dsm2 basınç altında düzlemselliğini kaybetmeyecektir.

  1.40.Ürünler veya kurulan sistemler ITU, ETSI, BTK, IETF, ANSI, IEEE, TISPAN, ISO, MEF vb. bilinen yerli ve uluslararası standardizasyon kuruluşlarınca belirlenen ve yaygın olarak kullanılan ilgili en az bir standarda uyumlu olacaktır. Uyumlulukları gösterir belgeler üretimden önce Yüklenici tarafından MEB’e sunulacaktır.

  1.41.Yüklenici, teklif ettiği ürünler için TSE belgelerini ve bunların üretici firmaları için alınmış ISO 9001 standartlarına uygunluk belgelerini üretimden önce MEB’e sunacaktır.

  1.42.Yüklenici, Teklif edilen ürünlerin güvenlik ve elektromanyetik uyumluluğunu gösterir CE belgesini üretimden önce MEB’e sunacaktır. CE Belgesinde teklif edilen ürünün marka ve model bilgileri bulunacaktır. Ürünlerin üzerindeki işaretlemeler belge niteliği taşımaz.

  1.43.Etkileşimli Tahta Bilgisayarı, Düşük Voltaj Yönetmeliği (2006/95/EC) ve Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/EC) kapsamında EN 60950-1:2006, EN 55022:2006 + A1: 2007, EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003, EN 61000-3-2:2006 ve EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 standartları veya TS EN 60950-1: 2008, TS EN 55022: 2009 + A1: 2009, TS EN 55024: 1998 + IS1: 2008, TS EN 61000-3-2: 2010 ve TS EN 61000-3-3: 2005 + A2: 2006 standartları veya güncel versiyonları ile eklerinde belirtilen ölçüm değerlerine uygun olacaktır.

  1.44.Belirtilen standartlar ile ilgili tüm testler (EMC ve LVD dahil) Etkileşimli tahta (LED ekran ve ETB) için yapılacaktır. Test edilen tüm donanımların marka/model ve teknik özellikleri detaylı test raporu ekinde yer alacaktır. Test raporlarında belirtilen tüm donanım özellikleri ile İsteklinin, Teknik Şartname EK-1’de yer alan marka model tablosunda belirttiği tüm özellikler birebir aynı olmalıdır. İstekli Teknik Şartname EK-2’de yer alan EMC Test Adımları Formu ile EK-3’de yer alan LVD Test Adımları Formu’nu testi yapan laboratuvara “EMC TESTLERİNE UYGUNLUĞU ONAYLANMIŞTIR” ve “LVD TESTLERİNE UYGUNLUĞU ONAYLANMIŞTIR” şeklinde onaylatarak ilgili test raporu ekinde teklifle birlikte verecektir.

  1.45.İdare veya MEB gerekli gördüğü takdirde mevcut test sonuçlarını göz ardı ederek, İstekliden/Yükleniciden testlerin yeniden ve belirteceği bir kuruluş tarafından yapılmasını isteyebilir. Yenilenecek testlerin masrafları İstekli/Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

  1.46.EMC TESTİ

  1.46.1.EMC test raporunda ürünün detay bilgileri, BIOS versiyonu ve ayarları, test yazılımı (BurnInTest) ve yük değerleri olacaktır. Testlerin deney düzenekleri resim olarak her bir deneyin sonuna eklenecektir.

  1.46.2.Etkileşimli Tahtaya uygulanacak EMC Test adımları, EK-2’de tanımlandığı gibi olacaktır.  1.47.LVD TESTİ

  1.47.1.Etkileşimli Tahta Bilgisayarı ve çevre birimlerine ait kullanma kılavuzu IEC/EN 60950-1 normuna uygun olarak hazırlanacaktır.

  1.47.2.Etkileşimli Tahtaya uygulanacak LVD Test adımları, EK-3’te tanımlandığı gibi olacaktır.


  ETKİLEŞİMLİ TAHTA ÇERÇEVESİ


  1.48.Etkileşimli tahta çerçevesi ile ilgili çizim ve montajlar EK-5’te gösterilmiştir.

  1.49.Etkileşimli tahtanın çerçevesi iki ana bölmeden oluşacaktır. Birincisi 65" LED ekranın montajının yapılacağı bölme, ikincisi ise yeşil tahtanın takıldığı bölmedir. Bu iki bölme üzerinde kayar kapak şeklinde emaye kaplı ve manyetik özellikli beyaz tahta yer alacaktır.

  1.50.Boyu 3400 mm olan Etkileşimli tahtada 65" LED ekran bölmesi ile yeşil tahta bölmesi birbirine eşit büyüklükte olacaktır. Boyu 2600 mm Etkileşimli tahtada ise, 65" LED ekran bölmesi ile yeşil tahta bölmesi farklı boyutlarda olabilir.

  1.50.1.65" LED ekran sol/sağ yanı (beyaz tahtanın kapanma kenarı) ile bölme arasında en az 10cm lik portlara ulaşma maksatlı, el girecek kadar bir boşluk bulunacaktır.

  1.50.2.Beyaz tahta ekranın üzerine kapatıldığında (kilitli vaziyette), 65" LED ekran bölmesini tamamen emniyetli bir şekilde kapatacaktır. Bu durumda iken dışardan mühaleye imkan vermeyecek şekilde üzerinde boşluk, açıklık, sökülüp takılabilir malzeme olmayacaktır.

  1.50.3.Beyaz tahta yeşil tahtanın üzerine kaydırıldığında (Beyaz tahta 65" LED ekranın üzerinden tamamen kaydırıldığında) 65" LED ekrana 150 dereceden (yandan) bakan bir göz tarafından rahatlıkla görülebilir bir pozisyonda monte edilecektir. Etkileşimli tahta çerçevesi, (65" LED ekranın vereceği görüntünün) öğrencilerin görüş alanına engel olmamalıdır.

  1.51.Tüm etkileşimli tahta çerçevesinde TSE, ISO, ASTM, DIN, standartlarının ilgili hükümleri geçerli olacaktır.

  1.52.Etkileşimli tahta çerçevesi içerisinde uygunsuz hava koşullarında bile terlemeden kaynaklanan nem oluşmayacaktır.

  1.53.Yüklenici, etkileşimli tahta çerçevesinin kurulumu ve çalışması için ihtiyaç duyulacak parça, birim, modül, ürün ve benzeri gereksinimleri sağlayacaktır.

  1.54.Etkileşimli tahta çerçevesine ait tüm malzemelerin dış yüzeyleri pürüzsüz, renk ve pütürlülük dağılımı üniform olacak, dış yüzeylerde herhangi bir çizik, çatlak, yarık, kabarcık, kırık, delik vb. olmayacaktır.

  1.55.Etkileşimli tahta beyaz tahta kapalı ve kilitliyken, dışardan bileşenlerin demontajına olanak vermeyecek biçimde, bileşenlere ait vidalar ve bağlantı aparatları kilitli kasanın içerisinde kalacak şekilde olacaktır.

  1.56.Etkileşimli tahta çerçeve yapısında hasar gören bölümler değiştirilebilecek bir yapıda olacaktır.

  1.57.Yeşil tahta ile beyaz tahta da kalem ve tebeşir kullanılırken tahtalarda oynama, sallanma, gıcırtı olmayacaktır. Genel kullanımda da çerçevenin yapısında esneme olmayacaktır.

  1.58.Etkileşimli tahta çerçevesinin ayakları (destek) hariç dış iskelet yapı alüminyum malzemeden imal edilecektir. Tüm alüminyum malzemeler; TS EN 755-2, TS EN 755-9, EN AW - 5754 H22, TS EN 485-1, TS EN 485-2, TS EN 485-4 standartlarına uygun olacaktır.

  1.59.Etkileşimli tahta çerçevesinin montajında kullanılan tüm bağlantı elemanları Dkp (Korozyona karşı beyaz kaplamalı) malzemeden üretilecek olup cıvata grupları DIN 933, somunlar DIN 934, pullar DIN 125 ve yaylı rondelalar DIN 127 standardında olacaktır. Kabin üzerindeki ana mukavemet bağlantılarında imbus (alyen) başlıklı cıvata, somun, pul ve yaylı rondela seti kullanılarak bağlantı gerçekleştirilecektir.

  1.60.LED ekranın etkileşimli tahta çerçevesi içerisindeki konumu (sağda/solda) öğretmen masası tarafında olacak şekilde yapılacaktır.

  1.61.Teklif edilen tüm ürünler en az 5 yıl kullanım ömrüne sahip olacaktır.

  1.62.Kullanım ömrü, ürünlerin kurulacağı yere montajından sonra düzenlenen muayene ve kabul raporları başlangıç kabul edilerek hesaplanacaktır.

  1.63.Teklif edilen tüm ürünler kullanım ömrü boyunca Şartnamelerde belirtilen tüm kalite standartlarını ve güvenlik ile ilgili maddeleri sağlayacaktır.

  1.64.KAFES (İSKELET) YAPISI

  1.64.1.Duvar genişliği 350 cm’den büyük olan sınıflara aşağıdaki tahta boyutları kullanılacaktır.

  1.64.1.1.Kafes Yapısı, en az t=2,00mm kalınlığında alüminyum extrüzyon malzemeden yapılacaktır. Aliminyum extrüzyon en boyutu "D" (Xmm), LED ekranın derinliğine bağlı olarak İstekli tarafından değiştirilebilir. Kafes yapısını oluşturan her bir kenar tek parçadan oluşacaktır.(Bakınız EK-5, Şekil_1_a), (Bakınız EK-5, Şekil_2)

  1.64.1.2.Kafes yapısında kullanılan alüminyum malzemelerin hepsi eloksallı olacaktır. (Bakınız EK-5, Şekil_1_b)

  1.64.1.3.Kafes, yarı modüler veya modüler çerçeve yapısında olacaktır. Montaj sonrası iskelet ebatları W=3400 x H1=1050 x H2=1950mm x D=en fazla 300mm olacaktır. Bu çerçeve yapı, kafes köşelerinde, cıvatalı bağlantılar ile birleştirilecektir. (Bakınız EK-5, Şekil_2)

  1.64.1.4.Kafesin, her kenarda en az 2 ( iki ) noktadan olmak üzere; cıvatalı olarak, bağlanacaktır. Kafesteki mekanik birleştirmelerde minimum M5 Alyen-Imbus cıvata bağlantı seti ( Cıvata, pul, somun, yaylı rondela, vb. ) ile yapılacaktır.

  1.64.1.5.Kafesin yan yüzeylerinden baskı yapıldığında, içeriye doğru esnemeyecek şekilde montajı sağlanacaktır.

  1.64.1.6.Etkileşimli tahta çerçevesi monitör boşluğunda 65" monitöre uygun askı aparatı bulunacaktır. Askı aparatı demonte yapıda en az 40x20x2mm profil ve 2mm DKP-6112 DC 01 malzeme sacla desteklenmiş yapıda, en az 3 taşıyıcı ayak ve ağırlık merkezine uygun şekilde yerleşim yapılacaktır. Ekran montaj paneli t=2mm kalınlığında DKP-6112 DC 01 malzemeden bükümlerle kuvvetlendirilecektir. Her ayak zemine en az 2 noktadan, duvara en az 2 noktadan en az 10x70 çelik dübeller ile bağlanacaktır. (Bakınız EK-5, Şekil_4) Ayakların zemine montajının yapıldığı noktalarda, süpürgelik vb. çıkıntılara zarar vermeyecek eğimde tasarlanabilecektir.

  1.64.1.7.Askı aparatının taşıyıcı ayakları MEB’in onaylayacağı modüler yapıda tek tipe olup sağ/sol ve yükseklik (H2=1950mm veya H2=1850mm) seçeneklerıne olanak sağlayacaktır. MEB, tahta yüksekliğini montaja başlamadan önce okul türüne göre H2=1950mm veya H2=1850mm olarak belirleyebilecektir. (Bakınız EK-5, Şekil_2)

  1.64.1.8.Kafes kurulu iken beyaz tahta ve yeşil tahta, önden sökülebilir ve takılabilir olacaktır. Kafes kurulu iken LED ekran, askı aparatına önden veya yeşil tahta bölümünden kaydırılarak monte edilecektir.

  1.64.1.9.Beyaz tahta sağa sola kaydırma sistemi en az 20.000 defa aç/kapa işlemine dayanıklı olacaktır.

  1.64.1.10.Beyaz tahta ve yeşil tahta kullanılabilir alanı en fazla olacak şekilde planlanacaktır.

  1.64.1.11.Kafes içerisinde; Beyaz tahta, ekran ve yeşil tahtanın önünde olacaktır. MEB’in uygun göreceği şekilde, iki tahta üstüste konumdayken, beyaz tahta ile yeşil tahta arasında en az 30mm boşluk bırakacak bir tasarım yapılacaktır. Beyaz tahta üstten en az iki noktadan dört tekerlekli olacak şekilde, hareketli alttan merkezlemeli olacaktır. (Bakınız Ek -8, Şekil_5_a), (Bakınız Ek -8, Şekil_5_b), (Bakınız Ek -8, Şekil_5_c), (Bakınız Ek -8, Şekil_5_d), (Bakınız Ek -8, Şekil_5_e), (Bakınız Ek -8, Şekil_5_f), (Bakınız Ek -8, Şekil_5_g)

  Beyaz tahta tekerlek kapanma noktalarında stoper olacaktır.

  Beyaz tahta en az t=0.40mm kalınlığında emaye kaplı metal malzemeden olacaktır. Tahtanın rengi beyaz, yarı mat renkte, pürüzsüz, beyaz-tahta kalemine karşı kimyasal dayanıma sahip olacaktır. (Bakınız EK-5, Şekil_6_a)

  Beyaz tahta t=0.40mm kalınlığındaki emaye metalin mukavemetini arttırmak ve dalgalanmayı önlemek için arka kısmına en az t=8mm kalınlığında ki sunta yonga levha malzeme presle yapıştırılacaktır. Yine bu malzemenin arka yüzeyine en az 0.30 mm galvanizli sac presle yapıştırılacaktır. (Bakınız EK-5, Şekil_6_b)

  Beyaz tahtanın çevresi en az 1mm’lik alüminyum kenarlık çerçeve ile yapıştırma işlemi yapılarak kaplanacaktır.

  Beyaz tahtanın kilitlenme noktası tarafında, alt kısmına sağa sola kaydırma esnasında kullanılmak maksatlı max 50mm çapında metal veya plastik topuz (tutamaç) eklenecektir. Bu tutamaç üzerinde yer alan bir mandala basılarak tahta kaydırılabilecek, mandal bırakıldığında serbest olarak kayması engellenecektir.(Bakınız EK-5, Şekil_6_a)

  Yeşil tahta yüzü en az t=0.40mm kalınlığında emaye kaplı metal malzemeden olacaktır. Tahta yeşil yarı mat renkte, pürüzsüz, tebeşir kullanımına uygun olacaktır. Yeşil tahtanın diğer yüzü de, en az t=0.40mm kalınlığında emaye kaplı metal malzemeden olacaktır. Bu yüz beyaz, yarı mat renkte, pürüzsüz, beyaz-tahta kalemine karşı kimyasal dayanıma sahip olacaktır.

  Yeşil tahta t=0.40mm kalınlığındaki emaye metalin mukavemetini arttırmak ve dalgalanmayı önlemek için arka kısmına en az t=8mm kalınlığında sunta malzeme presle yapıştırılacaktır. Yine bu malzemenin arka yüzeyine, en az 0.40 mm kalınlığındaki beyaz emaye metali presle yapıştırılacaktır. (Bakınız EK-5, Şekil_6_c)

  Yeşil tahtanın çevresi en az 1mm‘lik alüminyum kenarlık çerçeve ile yapıştırma işlemi yapılarak kaplanacaktır.

  Yeşil ve beyaz tahta için kullanılan emaye kaplı levhanın seramik sertliği uluslararası kalite EN101 normuna uygun olacaktır.

  Beyaz yazı tahtasının arka yüzeyine en az 0,30 mm kalınlığında galvanizli sac yeterli basınçta kontak tutkalı ile yapıştırılacaktır.

  Yeşil ve beyaz tahtaların her iki yüzey kaplaması eksiksiz ve tek parça olacaktır.

  Yeşil ve beyaz tahtaların yüzeylerinde herhangi bir gönyesizlik ezik, çizik, çatlak, kabarma gibi kusurlar olmayacaktır.

  1.64.1.12.Kafes içerisinde yeşil tahta ekranın sağ yan kısmında hareketsiz sabit yapıda alt kısımdan merkezlemeli üst köşe kısımlarından 1‘er adet cıvata bağlantı seti ile kolay sökülebilir yapıda bağlanacaktır. Yeşil veya beyaz yüzlerden hangisinin önde olacağı montaj sırasında belirlenecektir. (Bakınız EK-5, Şekil_7_a)

  Yeşil Tahta tebeşir tozu tahliyesi için alt profil tam boyunca alt kısma 15mm çapında, max100mm aralıklarla delikler ilave edilecek olup tahliye kolaylığı için Beyaz tahta sağ-sol yan alt kısmına tahta kalınlığı kadar, tahta alt taban kısmına değerek süpürme işlemini gerçekleştirecek kadar kıl fırça monte edilecektir. Ayrıca profilin sağ ve sol tarafında kalan boşlukta tebeşir veya toz birikmesini engellemek için, her iki yandaki son delikler 15mm genişliğinde ve 100mm uzunluğunda olacaktır. (Bakınız EK-5, Şekil_7_b)

  Yeşil Tahta tebeşir tozundan LED ekranı korumak maksatlı, yeşil tahta (beyaz tahta arkasına değecek şekilde) sağ kısmına genişliği en az 25mm yüksekliği yeşil tahta yüksekliği boyunca kıl fırça monte edilecektir. (Bakınız EK-5, Şekil_7_c)

  Yeşil Tahtanın arka bölmesi ile LED ekranın bölmesi birbirinden DKP sac ile bölünecektir. Bu bölme kolay sökülebilir yapıda olacaktır.

  1.64.1.13.Etkileşimli tahta kilit sistemi sol/sağ yan orta kısımda beyaz tahtayı kilitleyebilecek şekilde veya beyaz tahta üzerinde yer alan mandallı tutamaç içerisinde olacaktır.

  Kilitler açılarak kolayca değiştirilebilecek şekilde montaj edilecektir. Kilitlerin çalışmasına yönelik; açma ve kapatma/kilitleme fonksiyonelliğinde sıra dışı zorlayıcı bir kuvvet gerektirmeyecektir. (Bakınız EK-5, Şekil_9), (Bakınız EK-5, Şekil_9_a)

  1.64.1.14.Etkileşimli tahta çerçevesi kapalı ve kilitli durumda iken dışardan müdahaleye imkan vermeyecek, üzerinde boşluk, açıklık, sökülüp takılabilir malzeme olmayacaktır.

  1.64.1.15.Etkileşimli tahtanın ön orta alt kısmında silgi, kalem vb. araçları koymak için aparat olacaktır. (Bakınız EK-5, Şekil_10)

  1.64.1.16.Etkileşimli tahtada kullanılacak kablo girişleri bağlantı prizi tarafında, Etkileşimli tahta kafesinin altından kablo kanalı (kablo kanalının duvara sıfır monte edilerek sonlandırıldığı dikkate alınmalıdır.) dar kenarına uyumlu dar çapı 50 mm oval giriş bulunacaktır. Giriş kenarları kabloları kesmeyecek özellikte veya düşmeyecek bir kenarlığa sahip olacaktır.

  1.64.1.17.Etkileşimli tahta çerçevesine ait yüzeylerde, deliklerde ve kenarlarda çapak, kesici yapılar olmayacaktır.

  1.64.1.18.Etkileşimli tahta ve çerçevesinin farklı konumlarına ait profil görüntüleri yer almaktadır. Beyaz tahta ve yeşil tahta kullanıma hazır konumda (Bakınız EK-5, Şekil_11_a), Yeşil tahta-beyaz tahta ve 65" LED ekran görünür konumda (Bakınız EK-5, Şekil_11_b), Beyaz tahta + 65" LED kullanıma hazır konumda (Bakınız EK-5, Şekil_11_c).

  1.64.2.Duvar boyutu 270cm - 350 cm aralığındaki sınıflara aşağıdaki tahta boyutları kullanılacaktır.

  1.64.2.1.Kafes Yapısı, en az t=2,00mm kalınlığında alüminyum extrüzyon malzemeden yapılacaktır. Aliminyum extrüzyon en boyutu "D" (Xmm), LED ekranın derinliğine bağlı olarak İstekli tarafından değiştirilebilir. Kafes yapısını oluşturan her bir kenar tek parçadan oluşacaktır.(Bakınız EK-6, Şekil_1), (Bakınız EK-6, Şekil_2)

  1.64.2.2.Kafes yapısında kullanılan alüminyum malzemelerin hepsi eloksallı olacaktır. (Bakınız EK-6, Şekil_1)

  1.64.2.3.Kafes, yarı modüler veya modüler çerçeve yapısında olacaktır. Montaj sonrası iskelet ebatları W=2600 x H1=1050 x H2=1950mm x D=en fazla 300mm olacaktır. Bu çerçeve yapı, kafes köşelerinde, cıvatalı bağlantılar ile birleştirilecektir. (Bakınız EK-6, Şekil_2)

  1.64.2.4.Kafesin her kenarda en az 2 ( iki ) noktadan olmak üzere; cıvatalı olarak, bağlanacaktır. Kafesteki mekanik birleştirmelerde minimum M5 Alyen-Imbus cıvata bağlantı seti ( Cıvata, pul, somun, yaylı rondela, vb. ) ile yapılacaktır.

  1.64.2.5.Kafesin yan yüzeylerinden baskı yapıldığında, içeriye doğru esnemeyecek şekilde montajı sağlanacaktır.

  1.64.2.6.Etkileşimli tahta çerçevesi monitör boşluğunda 65" monitöre uygun askı aparatı bulunacaktır. Askı aparatı demonte yapıda en az 40x20x2mm profil ve 2mm DKP-6112 DC 01 malzeme sacla desteklenmiş yapıda en az 3 taşıyıcı ayak ve ağırlık merkezine uygun şekilde yerleşim yapılacaktır. Ekran montaj paneli t=2mm kalınlığında DKP-6112 DC 01 malzemeden bükümlerle kuvvetlendirilecektir. Her ayak zemine en az 2 noktadan, duvara en az 2 noktadan en az 10x70 çelik dübeller ile bağlanacaktır. (Bakınız EK-6, Şekil_4) Ayakların zemine montajının yapıldığı noktalarda, süpürgelik vb. çıkıntılara zarar vermeyecek eğimde tasarlanabilecektir.

  1.64.2.7.Askı aparatının taşıyıcı ayakları MEB’in onaylayacağı modüler yapıda tek tipe olup sağ/sol ve yükseklik (H2=1950mm veya H2=1850mm) seçeneklerıne olanak sağlayacaktır. MEB, tahta yüksekliğini montaja başlamadan önce okul türüne göre H2=1950mm veya H2=1850 mm olarak belirleyebilecektir. (Bakınız EK-5, Şekil_2)

  1.64.2.8.Kafes kurulu iken beyaz tahta ve yeşil tahta, önden sökülebilir ve takılabilir olacaktır. Kafes kurulu iken LED ekran askı aparatına önden veya yeşil tahta bölümünden kaydırılarak monte edilecektir.

  1.64.2.9.Beyaz tahta sağa sola kaydırma sistemi en az 20.000 defa aç/kapa işlemine dayanıklı olacaktır.

  1.64.2.10.Beyaz tahta ve yeşil tahta kullanılabilir alanı en fazla olacak şekilde planlanacaktır.

  Kafes içerisinde; Beyaz tahta iki bölümden oluştuğu için, ekran ve yeşil tahtanın önünde olacaktır. MEB’in uygun göreceği şekilde, beyaz tahta ile yeşil tahta üstüste konumdayken, aralarında en az 30mm boşluk bırakacak bir tasarım yapılacaktır. Beyaz tahta bölümleri üstten en az iki noktadan dört tekerlekli olacak şekilde, hareketli alttan merkezlemeli olacaktır.

  Beyaz tahta tekerlek kapanma noktalarında stoper olacaktır.

  Beyaz tahta en az t=0.40mm kalınlığında emaye kaplı metal malzemeden olacaktır. tahtanın rengi beyaz, yarı mat renkte, pürüzsüz, beyaz-tahta kalemine karşı kimyasal dayanıma sahip olacaktır. (Bakınız EK-6, Şekil_5)

  Beyaz tahta t=0.40mm kalınlığındaki emaye metalin mukavemetini arttırmak ve dalgalanmayı önlemek için arka kısmına en az t=8mm kalınlığında ki sunta yonga levha malzeme presle yapıştırılacaktır. Yine bu malzemenin arka yüzeyine en az 0.30 mm galvanizli sac presle yapıştırılacaktır.

  Beyaz tahtanın çevresi en az 1mm‘lik alüminyum kenarlık çerçeve ile yapıştırma işlemi yapılarak kaplanacaktır.

  Beyaz tahtanın ön sağ alt kısmına, sağa sola kaydırma esnasında kullanılmak maksatlı max 50mm çapında metal veya plastik topuz (tutamaç) eklenecektir. Bu tutamaç üzerinde yer alan bir mandala basılarak tahta kaydırılabilecek, mandal bırakıldığında serbest olarak kayması engellenecektir.

  Yeşil tahta en az t=0.40mm kalınlığında emaye kaplı metal malzemeden olacaktır. tahtanın rengi yeşil yarı mat renkte, pürüzsüz, tebeşir kullanımına uygun olacaktır.

  Yeşil tahta t=0.40mm kalınlığındaki emaye metalin mukavemetini arttırmak ve dalgalanmayı önlemek için arka kısmına en az t=8mm kalınlığında sunta malzeme presle yapıştırılacaktır. Yine bu malzemenin arka yüzeyine en az 0.30 mm galvanizli sac presle yapıştırılacaktır.

  Yeşil tahta yüzeyi en az t=0.40mm kalınlığında emaye kaplı metal malzemeden olacaktır. Tahta yeşil yarı mat renkte, pürüzsüz, tebeşir kullanımına uygun olacaktır. Yeşil tahtanın diğer yüzü de, en az t=0.40mm kalınlığında emaye kaplı metal malzemeden olacaktır. Bu yüz beyaz, yarı mat renkte, pürüzsüz, beyaz-tahta kalemine karşı kimyasal dayanıma sahip olacaktır.

  Yeşil tahta t=0.40mm kalınlığındaki emaye metalin mukavemetini arttırmak ve dalgalanmayı önlemek için arka kısmına en az t=8mm kalınlığında sunta malzeme presle yapıştırılacaktır. Yine bu malzemenin arka yüzeyine, en az 0.40 mm kalınlığındaki beyaz emaye metali presle yapıştırılacaktır.

  Yeşil tahtanın çevresi en az 1mm’lik alüminyum kenarlık çerçeve ile yapıştırma işlemi yapılarak kaplanacaktır.

  Yeşil ve beyaz tahta için kullanılan emaye kaplı levhanın seramik sertliği uluslararası kalite standardı EN101 normuna uygun olacaktır..

  Beyaz yazı tahtasının arka yüzeyine en az 0,30 mm kalınlığında galvanizli sac yeterli basınçta kontak tutkalı ile yapıştırılacaktır.

  Yeşil ve beyaz tahtaların her iki yüzey kaplaması eksiksiz ve tek parça olacaktır.

  Yeşil ve beyaz tahtaların yüzeylerinde herhangi bir gönyesizlik ezik, çizik, çatlak, kabarma gibi kusurlar olmayacaktır.

  Kafes içerisinde yeşil tahta ekranın sağ yan kısmında hareketsiz sabit yapıda alt kısımdan merkezlemeli üst köşe kısımlarından 1’er adet cıvata bağlantı seti ile kolay sökülebilir yapıda bağlanacaktır. Yeşil veya beyaz yüzlerden hangisinin önde olacağı montaj sırasında belirlenecektir.

  Yeşil Tahta tebeşir tozu tahliyesi için alt profil tam boyunca alt kısma 15mm çapında, max 100mm aralıklarla delikler ilave edilecek olup tahliye kolaylığı için Beyaz tahta sağ-sol yan alt kısmına tahta kalınlığı kadar, tahta alt taban kısmına değerek süpürme işlemini gerçekleştirecek kadar kıl fırça monte edilecektir. Ayrıca profilin sağ ve sol tarafında kalan boşlukta tebeşir veya toz birikmesini engellemek için, her iki yandaki son delikler 15mm genişliğinde ve 100mm uzunluğunda olacaktır.

  Yeşil Tahta tebeşir tozundan Ekranı korumak maksatlı yeşil tahta (beyaz tahta arkasına değecek şekilde) sağ kısmına Genişliği en az 25mm yüksekliği yeşil tahta yüksekliği boyunca kıl fırça monte edilecektir.

  Yeşil Tahtanın arka bölmesi ile LED ekranın bölmesi birbirinden DKP sac ile bölünecektir. Bu bölme kolay sökülebilir yapıda olacaktır.

  1.64.2.11.Etkileşimli tahta kilit sistemi sol/sağ yan orta kısımda beyaz tahtayı kilitleyebilecek şekilde veya beyaz tahta üzerinde yer alan mandallı tutamaç içerisinde olacaktır.

  Beyaz Tahtalar iki bölümden oluştuğu için tahta kilitlendikten sonra iki bölüm açılmayacak şekilde tasarlanacaktır. İki beyaz tahta açık konumda iken LED ekran bölmesini tam olarak kapatacaktır. Açık konumda iken, orta kısımda bulunan beyaz tahta diğer beyaz tahtanın altına geçmeyecek şekilde stoper bulundurulacaktır.

  Kilitler açılarak kolayca değiştirilebilecek şekilde montaj edilecektir. Kilitlerin çalışmasına yönelik; açma ve kapatma/kilitleme fonksiyonelliğinde sıra dışı zorlayıcı bir kuvvet gerektirmeyecektir.

  1.64.2.12.Etkileşimli tahta çerçevesi kapalı ve kilitli durumda iken dışarıdan müdahaleye imkan tanıyacak üzerinde boşluk, açıklık, sökülüp takılabilir malzeme olmayacaktır.

  1.64.2.13.Etkileşimli tahtanın ön orta alt kısmında silgi, kalem vb. araçları koymak için aparat olacaktır.

  1.64.2.14.Etkileşimli tahtada kullanılacak kablo girişleri bağlantı prizi tarafında, Etkileşimli tahta kafesinin altından kablo kanalı (kablo kanalının duvara sıfır monte edilerek sonlandırıldığı dikkate alınmalıdır.) dar kenarına uyumlu dar çapı 50 mm oval giriş bulunacaktır. Giriş kenarları kabloları kesmeyecek özellikte veya kenarlığa sahip olacaktır.

  1.64.2.15.Etkileşimli tahta çerçevesine ait yüzeylerde, deliklerde ve kenarlarda çapak, kesici yapılar olmayacaktır.

  1.64.2.16.Etkileşimli tahta ve çerçevesinin farklı konumlarına ait profil görüntüleri yer almaktadır. (Bakınız EK-6, Şekil_7)


  1   2   3   4   5


      Ana sayfa


  Etkileşimli Tahta Teknik Şartnamesi

  Indir 198.63 Kb.